Kezdőlap

NYELVÉSZETI TÉTELEK A BA SZAKZÁRÓVIZSGÁRA

NYELVÉSZETI TÉTELEK A BA SZAKZÁRÓVIZSGÁRA

1. Onderzoeksterrein en basisbegrippen van de morfologie
ANS, Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen, Taalboek
A morfológia kutatási területe és alapfogalmai

2. De morfologie van het zelfstandig naamwoord (pluraalvormen, diminutief, genus)
ANS, Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen
A főnév alaktana (többes szám, kicsinyítőképzők, régi esetmaradványok

3. De morfologie van het bijvoegelijk naamwoord (vervoeging, stofnamen, naam van natioanaliteiten, trappen van vergelijking, het adjectief in de zin)
Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen
A melléknév alaktana (ragozás, anyagnevek, népek neve, melléknév a mondatban)

4. Morfologie van het werkwoord (conjugatie, tijdvormen, actief/passief, reflexieve werkwoorden)
ANS, Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen
Az ige alaktana (ragozás, idő, szenvedő szerkezet, visszaható alakok)

5. Derivatie en flexie
ANS, Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen, Taalboek
Szóképzés és ragozás

6. Hulpwerkwoorden (van tijd, modaliteit, passief enz.) + Infinitiefconstructies
ANS, Nls voor anderstaligen, Taalboek, Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen
Segédigék és főnévi igeneves szerkezetek

7. Het voornaamwoord / pronomen (het persoonlijk/ bezittelijk/
aanwijzend/ betrekkelijk pronomen, volgorde van de pronomina)
ANS, Nls voor anderstaligen, Taalboek
Névmások, a névmások sorrendje a mondatban

8. Woordvolgorde van de Nederlandse zin (hoofdzin, bijzin, vraagzin enz.)
ANS, Nls voor anderstaligen, Taalboek
A holland szórend

9. Zinsdelen. Zinsontleding
ANS, Nls voor anderstaligen
Mondatrészek, mondatelemzés

10. De betekenis (denotatie en connotatie; polysemie en homonymie op
woord- en zinsniveau; verandering van de betekenis, nieuwe woorden)
Taalboek, kopie
A jelentés

11. Het Nl. taalgebied. Benaming van de taal. Geschiedenis van het Nederlands
Het verhaal, kopie, Hárompercesek
A holland nyelvterület, a holland nyelv rövid története

12. De belangrijkste dialecten van het Nederlands
Het verhaal, kopie
A holland nyelvterület fő nyelvjárásai