Kezdőlap

Záróvizsga tételek 2016

IRODALOM

1.    A tér a középkori holland nyelvű irodalomban, legalább három mű alapján (pl. Beatrijs, Márika, Karel ende Elegast, Reynaert, Lucifer)
2.    Individum és közösség a régi németalföldi irodalomban (három mű alapján (Reynaert, Beatrijs, Márisa: emberek közötti kapcsolatok, gyónás, kolostorba való felvétel, egymáshoz való viszonyok)
3.    Máriakultusz a középkori Németalföldön
4.    Narrativ technikák három választott műben (nézőpontok, szerkezetek) - választani kell három művet és azt a szerkezetek alapján elmondani
5.    A tudás. A „tudás” formái, a tudás ára, a tudás tudata. (Két mű alapján - önismeret, ember- (állatismeret), Márikában a tudás és önismeret kapcsolata.
6.    Holland és flamand próza a Második Világháború előtt (Bordewijk- lletve Elsschot művein keresztül)
7.    A második világháború és a holokauszt ábrázolása a holland prózában
8.    Kortárs próza

NYELVÉSZET

1.    Onderzoeksterrein en basisbegrippen van de morfologie
ANS, Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen, Taalboek
A morfológia kutatási területe és alapfogalmai
2.    De morfologie van het zelfstandig naamwoord (pluraalvormen,
diminutief, genus)
ANS, Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen
A főnév alaktana (többes szám, kicsinyítőképzők, régi esetmaradványok
3.    Morfologie van het werkwoord (conjugatie, tijdvormen,
actief/passief, reflexieve werkwoorden)
ANS, Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen
Az ige alaktana (ragozás, idő, szenvedő szerkezet, visszaható alakok
4.    Derivatie en flexie
ANS, Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen, Taalboek
Szóképzés és ragozás
5.    Hulpwerkwoorden (van tijd, modaliteit, passief enz.)
ANS, Regels, Taalboek, Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen
Segédigék
6.    Het voornaamwoord / pronomen (het persoonlijk/ bezittelijk/
aanwijzend/ betrekkelijk pronomen, volgorde van de pronomina)
ANS, Regels, Taalboek
Névmások, a névmások sorrendje a mondatban
7.    Woordvolgorde van de Nederlandse zin (hoofdzin, bijzin, vraagzin enz.)
ANS, Regels, Taalboek
A holland szórend
8.     Infinitiefconstructies
ANS, Regels
Infinitíves szerkezetek
9.    Zinsdelen. Zinsontleding
ANS, Regels
Mondatrészek, mondatelemzés
10.    De betekenis (denotatie en connotatie; polysemie en homonymie op
woord- en zinsniveau; verandering van de betekenis, nieuwe woorden)
Taalboek, kopie
A jelentés
11.     Het Nl. taalgebied. Benaming van de taal. Geschiedenis van het  Nederlands
Het verhaal, kopie, Hárompercesek
A holland nyelvterület, a holland nyelv rövid története
12.     De belangrijkste dialecten van het Nederlands
Het verhaal, kopie
A holland nyelvterület fő  nyelvjárásai