Kezdőlap

Marc Le Clercq a Károlin

Vendégünk volt Marc Le Clercq, a Nederlandse Taalunie egykori munkatársa, aki három előadást tartott diákjainknak a holland identitásról (Hendrik Marsman Denkend aan Holland c. verse alapján), illetve a második világháború utáni holland történelem kérdéseiről.