Készült: 2016-03-06
Módosítás: 2024-05-13

Új- és Jelenkori Történeti Tanszék

A tanszéki struktúrában feladatunk a világtörténet 1789-től napjainkig terjedő periódusának áttekintése a politika-, a diplomácia-, a gazdaság- és társadalomtörténet aspektusából, különös hangsúlyt helyezve a modernizáció problematikájára. A tárgyalt korszakban a nemzeti függetlenség, a polgári jogegyenlőség és tőkés piacgazdaság, valamint a szociális igazságosság ideáltípusainak érvényre jutását célzó társadalmi mozgások az emberi együttműködés új formáit teremtették meg, amelyek ugyanakkor az integrált világgazdaság viszonyai között korábban nem tapasztalt krízisek táptalajává váltak (gazdasági világválság, fasizmus, hidegháború, a gyarmati- és a szocialista rendszer felbomlása). A tanszék oktatóinak egyéni kutatásai a különböző specializációs és szakirányú programok mentén oktatott tárgyakhoz (a közép-európai térség és a Balkán, az orosz/szovjet birodalom) kapcsolódnak.

A tanszék a modern- és jelenkori magyar történelmi (1815-2000) kurzus kínálatért felelős. Programunk a hallgatók számára lehetővé teszi, hogy a Habsburg Birodalom és az örökös államok társadalmi, politikai és kulturális kérdéseivel összehasonlító módon foglalkozhassanak. A tanszéki oktatók legfontosabb kutatási területei a következők:
- magyar politikai rendszerek,
- reformkor,
- magyar történeti historiográfia,
- Erdély története,
- két világháború közötti eszmetörténet,
- második világháború, GULAG-történetek,
- szovjetizálás,
- vidéki Magyarország.

Cím: 1088 Budapest, Reviczky utca 6.

Tanszékvezető
Prof. Dr. habil. Szávai Ferenc, egyetemi tanár

Oktatók
Dr. Makkai Béla, CSc, egyetemi docens
szakterület: 19. századi világtörténet, a közép-európai térség és a Balkán a 19-20. században, interetnikus kapcsolatok és konfliktusok a 19-20. századi Európában

Prof. Dr. Hermann Róbert, egyetemi tanár, Doktori Iskola vezető

Dr. Balaton Petra Judit, egyetemi adjunktus

Dr. Kovács Dávid András, egyetemi docens

Prof. Dr. habil. Nagy Marianna, egyetemi tanár

Dr. Horváth Csaba Jánosegyetemi docens

Prof. Dr. habil. Horváth Miklós, egyetemi tanár
szakterület: egyetemes és magyar hadtörténet, a magyar erőszakszervezetek története, a hideg háború korszakának története, 1956 hadtörténete

Prof. Dr. habil. Szakály Sándor, egyetemi tanár, kutatóprofesszor
szakterület: Magyarország 1919 és 1945 közötti történelme, az ország második világháborús szereplése, a volt magyar királyi csendőrség és honvédség története, az 1919 és 1945 közötti időszak politikai-és sporttörténete 

Dr. Bognár Zalán, egyetemi docens

Dr. habil. Bertalan Péter Tamás, egyetemi docens

Dr. Herber Attila, egyetemi adjunktus

Dr. Horváth Emőke Mária, egyetemi docens

Dr. Rigó Róbert, tudományos főmunkatárs

Dr. Bobay István Zoltán, tanársegéd

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin