Lemezbemutató koncertre készül egyetemi docensünk

Lovász Irén, néprajzkutatóként is ismert, Kossuth-díjas érdemes művész, egyetemünk Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézetének docense Gyógyító hang című lemezbemutató koncertjét tartja 2023. október 8-án, a MÜPA-ban. A Gyógyító hang című lemez összefoglalása, esszenciája mindannak, amit a nemzeti hagyományban gyökerező, anyanyelven mondott népdaléneklés gyógyító szerepéről és kortárs felhasználásáról gondol Lovász Irén.

Módosítás: 2023. augusztus 31.

Szakály Sándor, egyetemünk kutatóprofesszora a Nagyok között

A Kossuth Rádió Nagyok műsorának vendége Szakály Sándor Bezerédj-, Zrínyi Miklós- és Széchenyi-díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszora, a Magyar Érdemrend Középkeresztje és az Osztrák Köztársaság Nagy Érdemjele kitüntetés, a Somogy Polgáraiért, a Somogy megyei Príma díj, a Kaposvári Városért díj tulajdonosa, Balatonföldvár és szülőfaluja  – Törökkoppány –  díszpolgára, számos tudományos és kulturális folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, a TIT elnöke.

Módosítás: 2023. augusztus 28.

Állami kitüntetések nemzeti ünnepünk alkalmából

Nemzeti ünnepünk alkalmából Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes állami kitüntetéseket adott át augusztus 18-án a Hagyományok Házában. Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült Horváth Géza, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar dékánja, a Német és Holland Nyelvű Kultúrák Intézetének vezetője, habilitált egyetemi docens, a magyar Goethe Társaság alapító tagja, germanista, műfordító, aki Hermann Hesse életművének magyarországi kiadásában és a hazai kutatásokban vállalt szerepe, valamint kimagasló oktatói tevékenysége elismeréseként vehette át a kitüntetést.

Módosítás: 2023. augusztus 21.

Dupla arany ritmikus gimnasztikában az Egyetemi Világjátékokon

Pigniczki Fanni, egyetemünk pszichológia szakos hallgatója a csengtui Egyetemi Világjátékokon megnyerte második aranyérmét is ritmikus gimnasztikában! Hallgatónk ezzel sporttörténelmet írt, hiszen magyar sportoló idáig sosem szerepelt ilyen eredményesen a sportágban a játékokon.

Módosítás: 2023. augusztus 01.

"A MESSIÁSI ZSIDÓSÁG ÉS A KERESZTÉNYSÉG” konferencia

A KRE Hermeneutikai Kutatóközpontja (https://hermeneutika-btk.eu/) szeretettel meghív minden érdeklődőt a "A MESSIÁSI ZSIDÓSÁG ÉS A KERESZTÉNYSÉG – A BÉCSI EGYETEM KONFERENCIÁJA  UTÁN” című műhely-konferenciára.

Módosítás: 2022. október 04.

Ünnepélyes tanévnyitó istentisztelet

Tisztelettel meghívjuk a Károli Gáspár Református Egyetem 2022. szeptember 5-én (hétfőn) 10:00 órai kezdettel tartandó tanévnyitó istentiszteletére a Kálvin téri református templomba (1091 Budapest, Kálvin tér 7.).

Módosítás: 2022. szeptember 15.

Vallástudományi Szemle 2020. 2.

1-4. Előlap és tartalom

5-6. Előszó (Horváth Orsolya)

Tanulmányok
9-25. Bácskay András: Járványok és dögvész az ókori Mezopotámiában

26-43. Máté-Tóth András – Heidl Sára: Vallás és ráció. Weber varázstalanítás fogalmának recepciójához

44-90. Szakács Tamás: A megfeszített Krisztus kettős természete. Jézus golgotai hét szavának komplementaritás-realista vizsgálata

Forrás
93-98. Németh György: Három jezidi ima

Disputa
101-111. Pápai Lajos: Prohászka Ottokár

Tudományunk története és műhelyei
115-117. Povedák Kinga: Rejtett galériák: az üldözött vallásosság képei a titkosszolgálati levéltárakban

Hírek
119-126. Bozó Réka: Beszámoló az 5. Magyar Hebraisztikai Konferenciáról

127-131. Szűcs Bernadett: Beszámoló a X. „Közel, s Távol” Orientalisztikai Konferenciáról

Recenziók
133-137. Andrási Márta Dóra: Ernst Troeltsch: A protestáns paradigma. A protestantizmus jelentősége a modern világ kialakulásában. Budapest, Magyar Vallástudományi Társaság, 2017

138-140. Elmer István: Magnus Nyman: A vesztesek története. Budapest, Kairosz, 2019

141-146. A. Gergely András: Povedák Kinga: Gitáros apostolok. A keresztény könnyűzene vallástudományi vizsgálata. Szeged, MTA–SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, 2019

 

Módosítás: 2022. február 21.

Vallástudományi Szemle 2021. 1.

Szerkesztői előszó (Vassányi Miklós)

Tanulmányok
Hidas Zoltán: Európa – világi és vallási érdekeink és eszményeink tere
Rixer Ádám: Az új vallási közösségek létrejöttének magyarországi okai a XXI. század elején
Heidl György: A zsoltáréneklés teológiája: Remesianai Niceta
Miklós Vassányi: Pseudo-Denys the Areopagite on Divine Unity and Infinity

Szemelvények a Magyar Filozófiai Enciklopédiából
Mezei Balázs Mihály: A Magyar Filozófiai Enciklopédiáról
Czakó István: Halhatatlanság
Hidas Zoltán: Max Weber (1864–1920)
Hoppál Bulcsú: Bánóczi József (1849–1926)
Mezei Balázs Mihály: Filozófia
Paár Tamás: Alasdair Chalmers MacIntyre (1929–)
Varga Péter András: Joachim Ritter (1903–1974)
Vassányi Miklós: Galileo Galilei (1564–1642)

Forrás
Pajor Sándor: Részletek Bhāsarvajña Nyāyabhūṣaṇájából

Disputa
A. Jászó Anna: Ravasz László, a szónok (1882–1975)
Hubai Péter: Mennyire sötétek a varázslatok? Párbeszéd egy inspiráló könyvvel

Tudományunk története és műhelyei
A. Gergely András: A Vallási Kultúrakutatás Könyvei

Hírek
Beszámoló Az üldözött vallásosság képei a titkosszolgálati levéltárakban című előadásról (Suszta Laura)
Beszámoló A szent és kommunikációja című szimpóziumról (Szűcs Bernadett)
Beszámoló Hevesi Krisztina P. Stras. K 553 and 554: An Unpublished Coptic Magical Text for Aggressive Purposes című előadásáról (Szűcs Bernadett)
Beszámoló a VII. Mathema konferenciáról (Szűcs Bernadett)
Beszámoló az MTA–ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport és az ELTE BTK Folklore Tanszék Papok a 18–20. századi lokális közösségekben. Történetek találkozása című konferenciájáról (Prikler Szilvia Beatrix)
Beszámoló a CEU Határtalan Tudás rendezvénysorozatának Vallás és Testiség című eseményéről (Tihanyi Anna)
Global Religious and Secular Dynamics. José Casanova’s Public Lecture (Kevin Scheffer)

Recenziók
Amy-Jill Levine – Mark Zvi Brettler (eds.): The Jewish Annotated New Testament. Second Edition, Fully Revised and Expanded. New York, Oxford University Press, 2017 (Péter Radvánszki)
Gavin D’Costa: Az egyház és a zsidóság. Katolikus tanfejlődés a II. Vatikáni zsinat után. Budapest, Vigilia Kiadó, 2021 (Dobos Károly Dániel)
Valerio Severino – Nagy Andrea – Varsányi Orsolya (szerk.): Az elysioni aszfodéloszok közt. Kerényi Károly és Angelo Brelich levelezése 1935–1959. Budapest, L’Harmattan, 2020 (Szabó Csaba)
Vassányi Miklós – Kutrovátz Gábor: A világ bizonyos szimmetriája. A kora újkori csillagászat története válogatott források tükrében. Budapest, Typotex, 2021 (Pető László)
Sven Grosse: Theologie und Wissenschaftstheorie. Paderborn, Verlag Ferdinand Schöningh, 2019 (Gyopárka Jakab-Köves)
Joel L. Watts: Jesus as a Divine Suicide. The Death of the Messiah in Galatians. Eugene, Oregon, Wipf and Stock Publishers, 2019 (Klaudia Takács)
Timothy Keller: Preaching. Communicating Faith in an Age of Skepticism. New York, Penguin Books, 2016 (Beatrix Szabó)
Ragy R. Girgis: On Satan, Demons, and Psychiatry: Exploring Mental Illness in the Bible. Eugene, Oregon, Wipf & Stock Publishers, 2020 (Viktor Csanádi)

 

Módosítás: 2022. február 21.

Vallástudományi Szemle 2020. 1.

A Vallástudományi Szemle című folyóirat jellegéről és céljairól

Előszó

Tanulmányok
11-24. Kocziszky Éva: A globális kapitalizmus „szent család”-ja. Kritikai észrevételek Kierkegaard nyomán

25-34. Siba Balázs: A rítus mint belépés a vallás átmeneti terébe

35-48. Pete József: Magyarország vallásföldrajzi jellemzői a 21. század elején

Forrás
51-58. Németh György: Szent Hilarion és a kocsiverseny

Disputa
61-72. Dudás Róbert Gyula: Az amerikai magyar római és görög katolikus lelkipásztorok részvétele az amerikai közéletben

Tudományunk története és műhelyei
75-81. Stamler Ábel: A magyar középkor európai összefüggésben: a legkorábbi írott forrásanyag átfogó elemzése (2018–2023)

Hírek
83-89. Bozó Réka: Jesája – Egy próféta 10 oldalról. Beszámoló A Tánách Könyvei 10. biblikus konferenciájáról. Budapest, 2019. november 21.

90-91. Szűcs Bernadett: Összefoglaló Nicholas De Lange The Septuagint in the Byzantine Synagoge című előadásáról. Budapest, 2019. november 12.

92-94. Pallós Áron: Beszámoló a Luther Válogatott Művei című sorozat negyedik kötetének bemutatójáról. Budapest, 2020. február 13.

Recenziók
95-106. Hubai Péter: Németh György: Sötét varázslatok. Átoktáblák az ókori mágikus szertartásokban. Budapest, Gondolat Kiadó, 2019

107-110. Hornyák Kövi Franciska: Simon-Székely Attila (szerk.): Lélekenciklopédia IV. kötet Ázsia, Amerika, Afrika és az újvallások lélekvilága. Budapest, Gondolat Kiadó, 2019

111-114. Péntek Dániel: David Willgren: The Formation of the ‘Book’ of Psalms. Reconsidering the Transmission and Canonization of Psalmody in Light of Material Culture and the Poetics of Anthologies. Tübingen, Mohr Siebeck, 2016

 

Módosítás: 2022. február 21.

Kihez fordulhatok? - Új online kiadványunk az ingyenes egyetemi tanácsadási és támogató szolgáltatásokról

Kiadványunkban bemutatjuk a BTK hallgatói számára egész évben ingyenesen elérhető pszichológiai, életvezetési és karrier-tanácsadási, kortárs segítői, valamint lelkészi és lelkigondozói szolgáltatásokat.
 
Módosítás: 2023. szeptember 01.

Pótfelvételi a Latin-Amerika szakreferens szakirányú továbbképzési szakon

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar pótfelvételit hirdet a Latin-Amerika szakreferens szakirányú továbbképzési szakra. A pótfelvételi jelentkezési határideje: 2021. augusztus 31.

Módosítás: 2021. augusztus 25.

Befejeződött a szupervizor szakirányú továbbképzés Erdélyben

Nagy örömünkre szolgál, hogy a tavaszi félévben sikeresen befejezték tanulmányaikat az erdélyi kihelyezett szupervizor szakirányú továbbképzés hallgatói.

Módosítás: 2021. október 20.

Állami kitüntetések nemzeti ünnepünk alkalmából

Augusztus 20-i nemzeti ünnepünk alkalmából Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Áder János államfő által adományozott elismeréseket adott át 2021. augusztus 19-én, csütörtökön a Karmelita kolostorban.

Módosítás: 2021. október 20.

Ünnepélyes tanévnyitó

frissítve: 2020. szeptember 3.
A Károli Gáspár Református Egyetem 2020. szeptember 7-én (hétfőn) 10 órakor, istentisztelet keretében tartja ünnepélyes tanévnyitóját, melynek helyszíne a Pozsonyi Úti Református Egyházközség Hálaadás Temploma lesz (1133 Budapest, Pozsonyi út 58.).

Módosítás: 2020. szeptember 04.

Pótfelvételi a KRE BTK-n!

A 2020. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás eredményeképpen közel 2300-an kezdhetik meg világi képzésben a tanévet 2020. szeptemberben, ám akik eddig nem jutottak be, azoknak most újabb esély nyílik a 2020. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárás (2020P) keretein belül.

Módosítás: 2020. október 01.

Károli Gólyanap, másképp

A Károli Gáspár Református Egyetem a szenátus által is elfogadott  76/2020. (V.29.) határozat értelmében úgy tervezte, hogy a Gólyákat Gólyatábor keretében köszönti szeptember 2-4 közötti időszakban. Sajnos a jelenlegi járványügyi veszélyeztetettség és a nagy létszámú rendezvények korlátozására vonatkozó szabályozás a felsőoktatási intézmények rendezvényeit is érinti.

Módosítás: 2020. augusztus 31.

Past and Present Political Theology: Expanding the Canon tanulmánykötet

A Routledge kiadónál megjelent a Past and Present Political Theology: Expanding the Canoncímű tanulmánykötet, mely új kutatási eredményeket közöl a politikai teológia újkori történetéből és jelenéből.

Módosítás: 2020. október 01.

Jó eredménnyel zárult az általános felvételi eljárás

2.280 felvett jelentkezővel eredményesen zárta a 2020. évi általános felsőoktatási felvételi eljárást a Károli Gáspár Református Egyetem, és ezáltal a jövőben is az ország legnépszerűbb felsőoktatási intézményeinek egyike marad.

Módosítás: 2020. október 01.

Psychologia Hungarica Caroliensis

Szerkesztői előszó

Iskolai teljesítmény és szülői bevonódottság

A 2017. évi országos kompetenciamérés eredményei Magyarországon az SNI és BTM-mel diagnosztizált 6, 8, 10-ik évfolyamos gyermekek körében

Az országos kompetenciamérés során felvett, szabadidős sporttevékenységre irányuló adatok elemzése és standardjainak közlése

Születni tudni kell? Az országos kompetenciamérés eredményeinek vizsgálata a szülők munkájának rendszeressége az észlelt társadalmi helyzet és a lakókörnyezet vonatkozásában

A szülők tanulmányokba való bevonódásának összefüggése az iskolai teljesítménnyel

Hibabecslési eljárások véletlen jelenségek paramétereinek becslésére

Relations between parental involvement and school performance in the light of data from national assessment of basic competencies (Nabc) 2017

Results of the 2017 national assessment of basic competencies (Nabc) –amongst 6th 8th and 10th grade pupils diagnosed with sen and Btm disorder

Relationship between leisure & sports activities and school performance in the light of data from the national assessment of basic competencies (Nabc) 2017 survey

The relationship of school achievement with parents’ employment status, perceived social status, and living environment as reflected in findings of the 2017 national assessment of basic competencies (Nabc)

The relationship between school achievement and paternal involvement in children’s school activities as judged by headmasters in the 2017 national assessment of basic competencies (Nabc)

Estimation methods on standard error of different statistical parameters

Excel tábla letöltése

Módosítás: 2020. január 06.

Új rektor vezeti Egyetemünket

Prof. Dr. Zsengellér József a Károli Gáspár Református Egyetemen kezdte pályáját, majd részt vett a Pápai Református Teológiai Akadémia Ószövetségi Tanszékének megalapításában. Ezután két cikluson keresztül volt a Károli Hittudományi Karának dékánja, majd Egyetemünk stratégiai rektorhelyettesi pozícióját töltötte be. Rektori kinevezését május 31-én vehette át a Sándor-palotában Áder János köztársasági elnök úrtól.

Módosítás: 2019. október 02.

Tanulmányi Osztály 2019. augusztus 28-án ZÁRVA tart!

Tisztelt Hallgató! 

Tájékoztatjuk, hogy a Tanulmányi Osztály Ügyfélszolgálata 2019. augusztus 28-án, szerdán az elsőéves hallgatók papíralapú iratkoztatása miatt ZÁRVA tart!

Módosítás: 2019. október 02.

Tanulmányi Osztály 2019. augusztus 28-án ZÁRVA tart!

Tisztelt Hallgató! 

Tájékoztatjuk, hogy a Tanulmányi Osztály Ügyfélszolgálata 2019. augusztus 28-án, szerdán az elsőéves hallgatók papíralapú iratkoztatása miatt ZÁRVA tart!

Módosítás: 2019. október 02.

Tájékoztatás (2019/20/1) félév kezdésről!

Tisztelt Hallgató!

 A félévre történő bejelentkezés és tárgyfelvétel 2019. 09. 03-án indul:

  • BA-alapképzésen tanuló hallgatóknak reggel 8 órakor,
  • mindenki másnak (MA, doktori képzés, szakirányú továbbképzés, osztatlan tanárképzés) 15 órakor. 
Módosítás: 2019. október 02.

A TO ügyfélfogadási rendje a Bécsi úton, a D25-ben és a Reviczky utcai épületben 2019/2020 1. félévében (2)

Tisztelt Hallgató!

Tájékoztatom, hogy a Tanulmányi Osztály a 2019/2020. tanév I. félévében is tart ügyfélfogadást a Pszichológiai Intézetben.

Módosítás: 2021. december 15.

A TO ügyfélfogadási rendje a Bécsi úton, a D25-ben és a Reviczky utcai épületben 2019/2020 1. félévében

Tisztelt Hallgató!

Tájékoztatom, hogy a Tanulmányi Osztály a 2019/2020. tanév I. félévében is tart ügyfélfogadást a Pszichológiai Intézetben.

Módosítás: 2019. október 02.

Diákigazolvány-matrica felvétele a 2019/2020. tanév I. félévében

Tisztelt Hallgató!

Felhívom szíves figyelmét, hogy a 2019/2020. tanév I. félévre kiállított diákigazolvány-matricák felvétele

Módosítás: 2019. október 02.

Diákigazolvány-matrica felvétele a 2019/2020. tanév I. félévében

Tisztelt Hallgató!

Felhívom szíves figyelmét, hogy a 2019/2020. tanév I. félévre kiállított diákigazolvány-matricák felvétele

Módosítás: 2019. október 02.

Tájékoztatás a (2019/20/1) félévkezdésről!

Tisztelt Hallgató!

 A félévre történő bejelentkezés és tárgyfelvétel 2019. 09. 03-án indul:

  • BA/alapképzésen tanuló hallgatóknak reggel 8 órakor,
  • mindenki másnak (MA, doktori képzés, szakirányú továbbképzés, osztatlan tanárképzés) 15 órakor.
Módosítás: 2019. október 02.

TO ügyfélfogadási rendje a Bécsi úton, a D25-ben és a Reviczky utcai épületben a 2019/2020/1 félévben

Tisztelt Hallgató!

Tájékoztatom, hogy a Tanulmányi Osztály a 2019/2020. tanév I. félévében is tart ügyfélfogadást a Pszichológiai Intézetben. Az ügyfélfogadás napja minden esetben: szerda 9-11 óra és 12-15 óra. Az ügyfélfogadás helye: I. em. 210-es szoba.

Módosítás: 2019. október 02.

BTK-s hallgató az Egyetemek Európa-bajnokságán

Hallgatóink 2019. július 30. és augusztus 4. között éremesélyesként képviselték a Károli Gáspár Református Egyetemet az Európai Egyetemi Sportszövetség által megrendezésre kerülő Egyetemek Európa Bajnokságán, Zágrábban.

Módosítás: 2019. október 02.

2018. augusztus 29-én, szerdán a TO ügyfélszolgálata ZÁRVA tart

Tisztelt Hallgató!

Ezúton tájékoztatom, hogy 2018. augusztus 29-én, szerdán a 2018. évi általános felvételi eljárás során felvett hallgatók iratkoztatása napján, a Tanulmányi Osztály dolgozói az iratkoztatás lebonyolítása miatt nem lesznek elérhetők e-mailen és telefonon sem, továbbá ügyfélszolgálatunk is ZÁRVA tart.

Módosítás: 2018. augusztus 28.

2018. augusztus 29-én, szerdán a TO ügyfélszolgálata ZÁRVA tart

Tisztelt Hallgató!

Ezúton tájékoztatom, hogy 2018. augusztus 29-én, szerdán a 2018. évi általános felvételi eljárás során felvett hallgatók iratkoztatása napján, a Tanulmányi Osztály dolgozói az iratkoztatás lebonyolítása miatt nem lesznek elérhetők e-mailen és telefonon sem, továbbá ügyfélszolgálatunk is ZÁRVA tart.

Módosítás: 2018. augusztus 28.

Felvételi elbeszélgetés időpontja a Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégiumba

Időpont: 2018. augusztus 27. (hétfő)
Helyszín: 1085 Budapest, Horánszky u. 26.
Módosítás: 2018. augusztus 23.

Meghívó - Kultúraátörökítés Médiumai Tari János 60 Köszöntőkonferenciára

Módosítás: 2018. július 20.

Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium felvételi meghallgatások időpontjai

A Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium felvételi meghallgatások időpontjai műhelyenkénti beosztásban az alábbi linken érhetőek el:
http://www.kre.hu/btk/index.php/2015-10-20-12-46-08/2015-10-20-12-47-06/bkbtsz.html

Módosítás: 2017. augusztus 22.

Kontra Miklós egyetemi tanár állami kitüntetésben részesült

Dr. Kontra Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszékének egyetemi tanára a magyar nyelvterület egészére kiterjedő szociolingvisztikai kutatások tudományos alapjainak kidolgozása és megszervezése érdekében végzett jelentős munkája elismeréseként 2017. augusztus 20-án a Magyar Érdemrend tisztikeresztje állami kitüntetésben részesült.

Módosítás: 2017. augusztus 21.

Állami kitüntetésben részesültek a KRE BTK oktatói

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át augusztus 20-a alkalmából a Pesti Vigadóban.

Módosítás: 2017. szeptember 25.

Jótollú kritikus-jelölteket várunk a Károli Gáspár Református Egyetemre!

Módosítás: 2017. augusztus 15.

Kontextus Műhely

A Kontextus Műhelyt Hansági Ágnes akkor egyetemi tanársegéd, Neszlár Sándor, Elekes Dóra, Zsille Dóra és Mészáros Márton akkori egyetemi hallgatók alapították 1999 decemberében. A műhely létrehozói a közös gondolkodás, a párbeszéd, az irodalom aktuális fejleményeinek és eredményeinek megvitatására szerettek volna fórumot teremteni, olyan közösséget, amelyet minden kötelezettség nélkül, a közös érdeklődés tart össze. A műhely munkáját jelenleg két egykori műhelyes, Pataki Viktor és Mészáros Márton adjunktosok koordinálják.

A műhely célja azóta is, hogy a kortárs magyar irodalom és az irodalomtudomány iránt érdeklődőket felolvasásokkal, műhelyszemináriumokkal segítse a tájékozódásban. A műhely mindenki számára nyitott, semmilyen alapszabálya, taglistája, hivatalos szervezeti formája nincs. Műhelyszemináriumain többek között Bónus Tibor, Ferenczi László, Kékesi Zoltán, Kulcsár-Szabó Zoltán, Lator László, Lőrincz Csongor, Szirák Péter tartottak előadást. A felolvasásokon többek között Bánki Éva, Petrőczi Éva, Esterházy Péter, Kollár Árpád, Parti Nagy Lajos, Háy János, Poós Zoltán, Varró Dániel, Kukorelly Endre olvastak fel. A műhely 2007 óta elsősorban kritikai műhelyszemináriumokat szervez.

A műhelyszemináriumok alkalmat adnak a közös gondolkodásra, a kritikai szemináriumok keretében legjobb hallgatóink, diákköröseink a kortárs irodalom alkotásai mellett a műértelmezés és a kritikaírás gyakorlatát is megtanulhatták. A műhelyesek között szívesen láttuk és látjuk azokat a más egyetemekről hozzánk csatlakozó egyetemistákat is, akik a Kontextus Műhelyben találtak jó szellemiségű, alkotó közösségre. A kritikai gondolkodás elsajátítása, a megfelelő, stabil szakmai tudásra építve számos olyan írást eredményezett, amely utat talált az országos fórumok felé.

A Kontextus Műhely egykori alapítói között ma már sikeres műfordítót (Elekes Dóra), prózaírót (Neszlár Sándor), a későbbi műhelyesek között költőket (Fitos Adrián, Borbély András stb.) találunk.  A korábbi műhelyesek közül többen nyertek OTDK-t, rendszeresen publikálnak országos fórumokon és vesznek részt doktori képzésben, többen már sikeresen doktoráltak, kritikai közéletünk fontos szereplői.


A műhely arculata, módszertana az elmúlt két évtized során folyamatosan változott, hiszen a műhelyesek egymást követő generációi a műhelyt saját érdeklődésük, egyéniségük, ízlésük szerint formálták. Egyetlen dolog azonban változatlan maradt: a károlis szellemiség jegyében az értéktisztelet és a közösség, a közös gondolkodás tisztelete, hogy az innovációnak csak a tradíció, a tradíciónak csak az innováció adhat értelmet.

Módosítás: 2020. október 21.

Diákigazolvány matrica felvétele a 2016/2017. tanév I. félévében

Felhívom szíves figyelmét, hogy a 2016/2017. tanév I. félévre kiállított diákigazolvány matricák felvétele 2016. szeptember 26-tól (hétfő) lehetséges a Tanulmányi Osztály Ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben.

Módosítás: 2017. december 01.

Tanulmányi Osztály ügyfélfogadása a Dózsa György út 25-27. alatti, illetve a Reviczky utcai egyetemi épületben, valamint a Pszichológiai Intézetben

Tisztelt Hallgató!

Tájékoztatom, hogy a Tanulmányi Osztály a 2016/2017. tanévben is tart ügyfélfogadást a Pszichológiai Intézetben.

Módosítás: 2016. augusztus 30.

Tanulmányi Osztály ügyfélfogadása a Dózsa György út 25-27. alatti, illetve a Reviczky utcai egyetemi épületben, valamint a Pszichológiai Intézetben

Tisztelt Hallgató!

Tájékoztatom, hogy a Tanulmányi Osztály a 2016/2017. tanévben is tart ügyfélfogadást a Pszichológiai Intézetben.

Módosítás: 2016. augusztus 30.

Latin-Amerika szakreferens szakirányú képzés

Figyelmébe ajánljuk minden kedves érdeklődőnek, hogy a Latin-Amerika szakreferens szakirányú képzésünk (levelező!) jelentkezési határidejét szeptember 5-ig meghosszabbítottuk.

Módosítás: 2016. augusztus 30.

Irish Easter Rising Conference tréninghetes kurzusként

Tisztelt Hallgatók!

Egyetemünk szeptember 2-án és 3-án konferenciát rendez az 1916-os ír Húsvéti felkelés 100 éves évfordulója alkalmából a Reviczky utcai épületben. Különösen azokat várjuk, akik szeretik Írországot, akiket érdekel az ír/brit történelem, irodalom és filmművészet! Az a hallgató, aki minimum egy előadásblokkon és/vagy a péntek esti dokumentumfilm-vetítésen közönségként részt vesz, kiválthatja egy tréninghetes kurzus teljesítését az őszi Tréninghéten.

Módosítás: 2016. szeptember 06.

Tanulmányi Osztály ügyfélfogadása a Pszichológiai Intézetben

Tisztelt Hallgatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tanulmányi Osztály a 2016/2017. tanévben is tart ügyfélfogadást a Pszichológiai Intézetben.

Módosítás: 2016. augusztus 29.

Tanulmányi Osztály ügyfélfogadása a Dózsa György út 25-27. alatti egyetemi épületben

Tisztelt Hallgatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tanulmányi Osztály a 2016/2017. tanévben is tart ügyfélfogadást a Dózsa György út 25-27. szám alatti új egyetemi épületben.

Módosítás: 2016. augusztus 29.

Tanulmányi Osztály ügyfélfogadása a Pszichológiai Intézetben

Tisztelt Hallgatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tanulmányi Osztály a 2016/2017. tanévben is tart ügyfélfogadást a Pszichológiai Intézetben.

Módosítás: 2016. augusztus 29.

Tanulmányi Osztály ügyfélfogadása a Dózsa György út 25-27. alatti egyetemi épületben

Tisztelt Hallgatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tanulmányi Osztály a 2016/2017. tanévben is tart ügyfélfogadást a Dózsa György út 25-27. szám alatti új egyetemi épületben.

Módosítás: 2016. augusztus 29.

Erkölcstan, etika szakirányú továbbképzés

Kedves Pedagógus Érdeklődők! A KRE BTK „Erkölcstan, etika” szakirányú továbbképzésére való jelentkezés határidejét 2016. szeptember 12-ig meghosszabbítjuk!

Módosítás: 2016. augusztus 30.

Távol vallásos gyökereitől a művészet?

„Azoknak, akik szeretnek eljátszani azzal a gondolattal, hogy nemcsak a tudomány, hanem a művészet is eltávolodott eredendően vallásos gyökereitől, ám a folyamat nem irreverzibilis, és lehet, hogy napjainkban (is) zajlik” – mondta el Sepsi Enikő szerkesztő arról, kiknek szól a Vallás és művészet című kötet. A június 28-án bemutatott könyvről a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánját kérdeztük.

Módosítás: 2016. augusztus 16.

Színház- és filmművészeti szakíró és kritikus szakirányú továbbképzés

Jótollú kritikus-jelölteket várunk a Károli Gáspár Református Egyetemre – és rögtön az első honoráriumukat is kifizetjük!

Módosítás: 2016. augusztus 25.

Köztársasági ösztöndíj kari rangsorok

Köztársasági ösztöndíj kari rangsor BA

Köztársasági ösztöndíj kari rangsor MA

Módosítás: 2016. szeptember 06.

Pótfelvételi 2015

Kezdetét vette a 2015. évi pótfelvételi eljárás, melynek keretein belül 2015. augusztus 10-ig lehet jelentkezni a meghirdetett képzésekre. A jelentkezés kizárólag elektronikus úton lehetséges a www.felvi.hu oldalon, egyetlen képzés megjelölésével.

A pótfelvételi során azok jelentkezhetnek, akiket egyetlen általuk megjelölt képzésre sem vettek fel a július 23-án zárult általános eljárásban, vagy idén egyáltalán nem is felvételiztek.
 

Egyetemünk pótfelvételi képzéskínálatáról bővebb információ a www.kre.hu/potfelveteli oldalunkon található.

Sok sikert kívánunk!


Módosítás: 2015. augusztus 05.

Állami kitüntetést kapott Dr. Madarász Imréné

Államalapító Szent István ünnepe alkalmából kitüntetést vehetett át 2014. augusztus 18-án a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar docense, Dr. Madarász Imréné. Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesítette Egyetemünk oktatóját a Pesti Vigadóban.

Az ünnepségen többek között művészek, tanárok, orvosok, sportolók, tudósok, újságírók vehették át a Magyar Érdemrend közép-, tiszti- és lovagkeresztjeit, valamint Magyar Arany, Ezüst és Bronz Érdemkereszteket. Miniszter úr nemzeti ünnepünk alkalmából kiemelte: „a díjazottak Magyarország hozzáadott értékei, az az emberi többlet, amely képes pótolni a hiányzó nyersanyagot, tőkét, infrastruktúrát”.


Módosítás: 2014. augusztus 19.

Tanévnyitó Ünnepség

A Károli Gáspár Református Egyetem 2014. szeptember 8-án (hétfőn) 10 órakor a Fasori Református Templomban (1071 Budapest, Városligeti fasor 7.) tartja ünnepélyes tanévnyitóját.


Módosítás: 2014. augusztus 19.

Csatlakozzon Ön is az Iskolatáska Programhoz

A Magyar Református Szeretetszolgálat meghirdette Iskolatáska Programját, melyhez Egyetemünk is csatlakozott.
A program célja, hogy megkönnyítse a határon innen és túli családok számára a szeptemberi tanévkezdést.
Most segíthet, ha felajánlja azt, amire Önnek, családtagjainak és barátainak már nincsen szüksége.

Az alábbi tanszerekkel segíthet:
     •    jó állapotban lévő iskolatáska,
     •    füzet,
     •    íróeszköz,
     •    tolltartó,
     •    zsírkréta,
     •    vízfesték,
     •    tempera,
     •    vonalzó.
 
Az adományokat 2014. augusztus 15-ig leadhatja minden hétköznap 8-16 óráig a Rektori Hivatalban a PR-marketing csoportnál a 14-es szobában (1091 Budapest, Kálvin tér 9.) vagy a Magyar Református Szeretetszolgálat irodájában (1146 Budapest, Hungária krt. 200.).
A további gyűjtőpontokról itt tájékozódhat: http://www.jobbadni.hu/iskolataska

Amennyiben pénzbeli adománnyal támogatná a programot, a csekk vagy az átutalás megjegyzés rovatában kérjük, tüntesse fel: „iskolatáska"! A Magyar Református Szeretetszolgálat számlaszáma: 10702019-85008898-51100005.

Módosítás: 2014. augusztus 13.

Egyetemünk hallgatója, Szabó Gabriella két arannyal gazdagította a magyar kajak-kenu csapatot

Szabó Gabriella ismét két aranyérmet szerzett, ezúttal a moszkvai kajak-kenu világbajnokságon kajak páros és kajaknégyes 500 méteren. A Károli Gáspár Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogászképzésében részt vevő hallgatója így nyilatkozott a női kajak kettesek 500 méteres döntője után:
„Nagyon örülünk az aranyéremnek. Az edzőink azt mondták, hogy az a tökéletes 500 méter, ha két szinte azonos 250-et megyünk. Most ezt sikerült megvalósítanunk". Forrás: Index.hu

A kiváló eredményekhez sok szeretettel gratulálunk és további szép sikereket kívánunk!

Kozák Danuta, Vad Ninetta, Kárász Anna, Szabó Gabriella
(balról jobbra) a dobogón
Forrás: MTI fotó
Szabó Gabriella, Csipes Tamara
Forrás: MTI fotó
Módosítás: 2014. augusztus 13.

Állami kitüntetések egyetemünk oktatóinak

Államalapító Szent István ünnepe alkalmából egyetemünk két oktatója is jeles kitüntetésben részesült.
Dr. Hidán Csaba régész, történész, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi adjunktusának eredményes oktatói és szakmai tevékenysége, sokoldalú fegyvertörténeti munkássága elismeréseként Magyarország Köztársasági Elnöke a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta.

Dr. Nagy István PhD, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezető  egyetemi docense részére Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Magyarország Köztársasági Elnöke megbízásából a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést adományozta.


Módosítás: 2013. augusztus 30.

Tanévnyitó ünnepségek

Tisztelettel hívjuk és várjuk a kedves hallgatókat a Károli Gáspár Református Egyetem 2013. évi ünnepélyes tanévnyitójára. Az ünnepségen kerül sor az elsőéves hallgatók fogadalomtételére.

A tanévnyitó ünnepségek időpontjai és helyszínei:

•    a budapesti képzések hallgatóinak: 2013. 09. 02. 10 óra
     Fasori Református Templom
•    a nagykőrösi képzések hallgatóinak: 2013. 09. 08. 10 óra
     Nagykőrösi Református Templom


Módosítás: 2013. augusztus 29.

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj

SPORTÉRT ÉS IFJÚSÁGÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS
a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj-programban való részvételre

A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai/paralimpiai sportágakban sportoló azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik ideje alatt eséllyel rendelkeznek arra, hogy olimpiai/paralimpiai versenyszámban Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai/paralimpiai érmet szereznek.

Az ösztöndíjprogramban való részvétel feltételei:

• be nem töltött 35. életév,
• felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszony, vagy felsőoktatási intézménybe való felvétel alapján a felsőfokú végzettség és szakképzettség megszerzésére vonatkozó szándék,
• olimpiai/paralimpiai sportágban aktív egyesületi tagság,
• olimpiai/paralimpiai sportágban a nemzeti válogatott keretben való tagság,
• a hallgatói jogviszony fennállása alatt kiemelkedő, olimpiai/paralimpiai versenyszámban nemzetközi éremszerzési esélyre jogosító sportteljesítmény.

Az érvényes jelentkezéshez valamennyi feltétel megléte szükséges.

Az ösztöndíjprogramban való részvétel időtartama:

• legfeljebb az első felsőfokú végzettség – alapfokozatnak vagy az osztatlan képzésben szervezett mesterfokozatnak – a megszerzésére irányuló tanulmányok befejezéséig,
• de legkésőbb az ösztöndíjas 35. életévének betöltését követő hónap első napjáig.

Az ösztöndíjprogramban való részvételi jogosultság megszerzésének menete:

Az ösztöndíjra való érdemességre a kitöltött jelentkezési lap alapján a Magyar Olimpiai Bizottság, illetve az illetékes szakszövetség tesz javaslatot. Az ösztöndíj odaítéléséről a sportpolitikáért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) dönt.
Az ösztöndíjprogram lebonyolításával összefüggő feladatokat az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkársága (továbbiakban: Államtitkárság) látja el.

A jelentkezés elbírálásának szempontjai:

Olimpiai/paralimpiai sportágban és versenyszámban:

- a Magyar Olimpiai Bizottság javaslata arra vonatkozóan, hogy a jelentkező nemzetközi éremszerzési esélye melyik kategóriában megalapozott (Olimpai/Paralimpia, Világbajnokság vagy Európa-bajnokság)
- az illetékes szakszövetség javaslata arra vonatkozóan, hogy a jelentkező nemzetközi éremszerzési esélye melyik kategóriában megalapozott (Olimpai/Paralimpia, Világbajnokság vagy Európa-bajnokság)
- a jelentkezésig elért sporteredmények

Az ösztöndíj mértéke:

Az összeg alapját a mindenkori köztársasági ösztöndíj mértéke határozza meg, ami a 2013/2014. tanévben: 34.000.-Ft.

I. Kategória: Olimpia/Paralimpia
a.) már éremmel rendelkező ösztöndíjas esetén: 204.000.-Ft/hó
(A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének hatszorosa.)
b.) éremesélyes ösztöndíjas esetén: 170.000.-Ft/hó
(A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének ötszöröse.)

II. Kategória: Világbajnokság
a.) már éremmel rendelkező ösztöndíjas esetén: 170.000.-Ft/hó
(A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének ötszöröse.)
b.) éremesélyes ösztöndíjas esetén: 136.000.-Ft/hó
(A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének négyszerese.)

III. Kategória: Európa-bajnokság
a.) már éremmel rendelkező ösztöndíjas esetén: 136.000.-Ft/hó
(A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének négyszerese.)
b.) éremesélyes ösztöndíjas esetén: 104.000.-Ft/hó
(A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének háromszorosa.)

Az ösztöndíj a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerint adható Gerevich Aladár-sportösztöndíj mellett is folyósítható.
Az ösztöndíj mértékének meghatározásakor több lehetőség esetén a magasabb összegű kategóriára jogosult az arra érdemes személy.
Egy kategórián belül több éremmel való rendelkezés esetén a fent megadott összeg nem módosul.
Az adott kategóriákon belül felállított sorrendet a Magyar Olimpiai Bizottság javasolja.

A jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek:

• kitöltött adatvédelmi nyilatkozat
• a felsőfokú tanulmányokat igazoló dokumentum másolata (hallgatói jogviszony igazolás vagy a felvételt igazoló levél másolata + hallgatói jogviszony igazolás)

Fontos! A hallgatói jogviszony igazolást utólag, az adott félévre történő beiratkozást követő 8 munkanapon belül kell mellékelni.

Érvénytelen a jelentkezés az alábbi esetekben:

• arra nem jogosult személy jelentkezett,
• ha jelentkezési határidőn túl történt a jelentkezés,
• ha a jelentkezés formailag hibás, hiányos, olvashatatlanul benyújtott,
• ha az adatvédelmi nyilatkozat hiányzik,
• ha a felsőfokú tanulmányokat igazoló dokumentum másolata (hallgatói jogviszony igazolás/ a felvételt igazoló levél másolata) az adott félévre történő beiratkozást követő 8 munkanapon belül nem került beküldésre.

A fent írt esetekben nem kerül sor döntéshozatalra az ösztöndíjra való érdemességről!
Hiánypótlásra nincs lehetőség!

A jelentkezés módja:

A kitöltött jelentkezési lapot 2 példányban, valamint a csatolandó mellékleteket a megadott határidőig postai úton ajánlott küldeményben az alábbi címre kell elküldeni:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkársága
Sportszakmai Főosztály
1054 Budapest, Hold utca 1.

A postára adással párhuzamosan elektronikusan is kérjük beküldeni a jelentkezési dokumentációt az alábbi elektronikus elérhetőségre:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Figyelem: hivatalos jelentkezésnek a postai úton történő jelentkezés minősül!

Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 21.

Értesítés a jelentkezés eredményéről:

A döntéshozatalt követő 8 munkanapon belül a jelentkezőt írásban értesíti az Államtitkárság.

Részletes információ, a jelentkezési lap és kitöltési útmutató az alábbi linken érhető el:
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/sportert-felelos-allamtitkarsag/hirek/jelentkezesi-felhivas-a-magyar-sportcsillagok-osztondij-programra


Módosítás: 2013. augusztus 15.

Szilágyi Áron VB bronzérmes

Szilágyi Áron bronzérmes helyezést ért el a budapesti vívó-világbajnokságon.

A magyar olimpiai bajnok kardvívó könnyedén menetelt az elődöntőig, majd szoros küzdelemben 15-14-re kapott ki az orosz Nyikolaj Kovaljovtól.

Hallgatónk ezzel átvette a vezetést a világranglistán az olasz Diego Occhiuzzi előtt.

Eredményhirdetés után így nyilatkozott a Magyar Vívó Szövetségnek:

A londoni olimpia után éppen attól féltünk mesteremmel, Somlai Bélával, hogy nem motiválnak majd kellőképpen a Világkupa-versenyek. Mivel ennyit kerestük a módját, hogyan fenntartsuk meg bennem a lelkesedést, egyre inkább meg is találtuk, tudatosan készültem a versenyekre, és ez segített abban, hogy stabil maradtam. A világbajnokságra hegyeztük ki a formámat, és örülök, hogy bronzéremmel zártam.” (forrás: www.hunfencing.hu)

Áron legközelebb a szombati csapatversenyen áll pástra, ahol szintén szeretne minél jobb eredményt elérni.

A bronzéremhez sok szeretettel gratulálunk és további szép sikereket kívánunk.

 
fotó: Illyés Tibor/MTI  fotó: Kovács Anikó/MOB

Módosítás: 2013. augusztus 08.

Pótfelvételi

Kedves Jelentkező!


Nem vettek fel a kiszemelt helyre, azonban szeretnél továbbtanulni?
Augusztus 12-ig még van lehetőséged pótfelvételizni. A pótfelvételi eljárásban egy önköltséges képzést tudsz megjelölni. Mivel a jelentkezési időszak rövid, megfontolt döntést hozni nehezebb – mi helyzetedet átérezve szeretnénk támogatni abban, hogy meghozhasd életre szóló döntésed.
 
Mit kell tenned?
Nézd meg a pontjaidat, majd tájékozódj a lehetőségekről! Ha bármi kérdésed merülne fel a pótfelvételi eljárással kapcsolatban, ne habozz, kérj segítséget! Elakadtál a jelentkezési lap kitöltésében? A Károli Gáspár Református Egyetem munkatársai készséggel állnak rendelkezésedre személyesen, telefonon és e-mailben bármilyen, az Egyetemhez kapcsolódó kérdésben.
 
A pótfelvételi eljárásban meghirdetett szakok

Kari elérhetőségek
 
Miből finanszírozd a tanulmányaidat?
Mivel a pótfelvételi eljárásban már csak önköltséges képzésre tudsz jelentkezni, ezért jó, ha tudod, milyen forrásokat vehetsz igénybe a szülők támogató segítsége mellett.
Amennyiben Egyetemünk mellett döntesz, tanulmányaid finanszírozásában további segítséget nyújt a Károli Ösztöndíj, amivel az önköltségnek akár a felét is finanszírozhatod.
 
Továbbá kérhetsz részletfizetést, pályázhatsz támogatásokra, ösztöndíjakra, illetve az álláskeresésben is kaphatsz segítséget.         


Sok sikert kívánunk!


KRE Felvételi Információs Csapat
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Információs vonal: +36 1 455 9060
Lájkold hivatalos facebook oldalunkat!


Módosítás: 2013. augusztus 07.

Meghívó KRE árvízi önkénteseknek

Kedves Önkéntesünk!

A Magyar Református Szeretetszolgálat szeretne köszönetet mondani azoknak az önkénteseknek, akik idejüket és energiájukat arra áldozták, hogy eljöjjenek és segítsenek az árvízi védekezésben. Ahogy arról már számtalan híradásban hallani lehetett, soha nem látott összefogás volt Magyarországon a júniusi árvíz kapcsán.

Bár tudjuk, hogy nem várnak köszönetet a segítők, mégis szeretnénk kifejezni azt, mennyit jelentett a sok száz önkéntes segítsége. Ezért számukra egy rövid alkalom keretében egy oklevelet szeretnénk átadni, megköszönve segítségüket.

Ezen felül szeretnénk további lehetőségeket kínálni azoknak, akik a jövőben is szívesen bekapcsolódnának munkánkba és segítenének a rászorulóknak.

Időpont: 2013. augusztus 8. 18 óra
Helyszín: MRE Zsinati Hivatal ülésterme
1146 Budapest, Abonyi út 21.
Megjelenésére számítunk!

Tisztelettel és köszönettel,
Pál Sándor a Magyar Református Szeretetszolgálat Kuratóriumának elnöke


Módosítás: 2013. augusztus 08.

Hittudományi Kar pótfelvételi

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara pótfelvételit hirdet:

1. BA református hittanoktató szakon, nappali munkarendon, államilag támogatott és önköltséges (140000.-Ft/félév) képzésen.
Felvételi követelmény: érettségi bizonyítvány, 2 évnél régebbi konfirmáció.

2. MA református hittanár-nevelőszakon, levelező munkarendon, önköltséges (115000.-Ft/félév) képzésen.
Felvételi követelmény: BA református hitoktató diploma vagy református lelkészi diploma.

3. MA protestáns teológus szakon, esti tagozaton, önköltséges (115000.-Ft/félév) képzésen.
Felvételi követelmény: érettségi bizonyítvány.

Jelentkezési lap a Kar Dékáni Hivatalától kapható, postán elküldik.
Érdeklődni lehet a +36 1 218 0266 telefonszámon vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.
Módosítás: 2013. augusztus 07.

Magyar vízilabda csapat világbajnoki aranyérmes helyezése

Gratulálunk!

Egyetemünk hallgatója, Gór-Nagy Miklós eredményes játékával aranyéremhez segítette a magyar vízilabda válogatottat a barcelonai vizes világbajnokságon.

1973 és 2003 után harmadszor is aranyérmet szerzett a magyar férfi vízilabda válogatott. A Benedek Tibor szövetségi kapitány vezette csapat a döntőben hatalmas küzdelemben 8-7-re győzte le Montenegró csapatát.

A válogatott csapat tagjaként szerepelt egyetemünk hallgatója, Gór-Nagy Miklós is, aki az elődöntőben az első negyed első gólját bedobva hozzásegítette csapatát a döntőbe kerüléshez, majd a döntőben is eredményesen szerepelt védő poszton.

A Nemzeti Sport című napilapnak így vélekedett: „Nem tudom leírni ezt az érzést. A világbajnokság vízilabdadöntőjétől elvárható, hogy szoros legyen, nem lepődtem meg, hogy többször is döntetlen volt az állás. De a csapat és a kapitány is tudta, hogy mit kell tennünk” (forrás: www.nemzetisport.hu)

Hallgatónknak, illetve a teljes magyar vízilabda válogatottnak sok szeretettel gratulálunk a kiváló eredményhez és további sikereket kívánunk!

Fotó: Magyar Vízilabda Szövetség/www.waterpolo.hu Fotó: Kovács Anikó/MOB

Módosítás: 2013. augusztus 07.

Meghívó Ünnepi Tanévnyitó a Károli Gáspár Református Egyetemen 2012.09.03.

MEGHÍVÓ

A Károli Gáspár Református Egyetem 2012. szeptember 3-án (hétfőn) 10 órakor a Fasori Református Templomban (1071 Budapest, Városligeti fasor 7.) tartja ünnepélyes tanévnyitóját, amelyre tisztelettel hívom és várom.

Prof. Dr. Balla Péter
rektor

Meghívó KRE TFK tanévnyitó ünnepség


Módosítás: 2013. május 02.

Szupervizor képzés felhívás

FELHÍVÁS

SZUPERVIZOR EGYETEMI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS indul 2012. szeptemberében a KRE Pszichológiai Intézetének Továbbképző Központjában.

A Szupervizor képzés célja: professzionális szakmai szupervíziót, fejlesztő és személyes kompetencia-növelő támogatást biztosító szakemberek képzése.

   A képzés gyakorlatorientált, a szakirányú továbbképzésen végzettek a reflexív jelenlét módszereivel
   nyújtanak segítséget a szakmai személyiség fejlesztésében. Folyamatos gyakorlatokon és egymás
   szakmai tapasztalatainak cseréjén keresztül széles körű tudásra tesznek szert.

  • Képzési idő: négy félév, két év (489 kontaktóra)
    Képzési alkalmak: ~ kéthetente két nap, valamint egy háromnapos nyitó blokk
  • Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése: szupervizor

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2012. július 30.
Pótfelvételi időpont: 2012. szeptember 03.


Azok jelentkezését várjuk, akik:


   Minimum 5 év szakmai gyakorlattal, önismereti és sajátélményű szupervíziós tapasztalattal, humán
   alapdiplomával rendelkező szakemberek.

   A jelentkezés előfeltételeiről, menetéről, a képzésről részletes információ a KRE honlapján az alábbi
   linken található:

     http://www.kre.hu/btk/index.php/szupervizor-egyetemi-szakiranyu-tovabbkepzes.html

A képzés oktatói folyamatosan indítanak előszupervíziós csoportokat. A csoportokban szerzett szupervíziós tapasztalat megfelel a jelentkezés előfeltételének.

Tájékoztatás, előszupervíziós csoportra való jelentkezés:

   dr. Nemes Éva szakfelelős
        Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
        +36 30 602 8981

A képzés felépítése, tantárgyszerkezete mindenben megfelel az ANSE (Európai Szupervíziós Szervezetek Szövetsége (Association of National Organization for Supervision in Europe) képzési sztenderdjeinek. Oktatóink nagy szakmai tapasztalattal rendelkező szupervizorok, humán szakemberek.

Módosítás: 2013. május 02.

Doktoranduszok Országos Szövetsége konferencia a HTK-n

Tisztelettel meghívjuk Doktoranduszok Országos Szövetsége
Teológiai Tudományos Osztálya (DOSZ TTO) II. nemzetközi teológus
konferenciájára.

Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 15. A konferencia anyagából
tanulmánykötet készül, ezért az előadásokat kérjük 2011. szeptember 30-ig
elküldeni Rich Text formátumban.


Módosítás: 2013. április 29.

TÁJÉKOZTATÓ - Kinevezték a Károli új rektorát

Új rektor a Károli Gáspár Református Egyetem élén

 

 
Prof. Dr. Balla Péter egyetemi tanár, a Károli Gáspár Református Egyetem új rektora 2011. augusztus 30-án átvette Dr. Schmitt Pál köztársasági elnök úrtól a kinevezési okiratot. Az ünnepségre a Sándor-palotában került sor, a megbízatás három esztendőre, a 2011. szeptember 1-jétől 2014. augusztus 31-ig terjedő időszakra szól. Az eseményen részt vett Bölcskei Gusztáv püspök úr, a MRE Zsinat lelkészi elnöke és Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter is.


Az átadási ceremóniáról a Köztársasági Elnöki Hivatal oldalán olvashatnak.

Képforrás: keh.hu/reformatus.hu


Módosítás: 2013. április 29.

TÁJÉKOZTATÁS - KRE szakirányú továbbképzései

INDULÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINK 2011-ben

Erősítsd meg hited felsőfokú piacképes tudással!
Gyere a Károli Gáspár Református Egyetemre tanulni!

 

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

Infokommunikációs szakjogász
Szakvezető: Dr. Tóth András PhD

A képzés olyan diplomás jogászoknak ajánlható, akik érdeklődnek a média, távközlés, adatvédelem szabályozása, a szerzői jog iránt és a már megszerzett gyakorlati tapasztalataikat kívánják elmélyíteni, rendszerezni, esetleg ezeken a jogterületeken kívánnak működni, amelyhez megfelelő mélységű ismeretanyag elsajátítására van szükségük.
Jelentkezési határidő: 2011.09.23. MEGHOSSZABBÍTVA!

 

Jogi szakokleveles lelkész
Szakvezető: Dr. Rixer Ádám

 

A képzés célja, hogy a lelkészként egyházi szolgálatban álló szakemberek számára biztosítsa az ellátott munkakörökhöz kapcsolódó mindazon jogi ismeretek megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek a lelkészi és egyéb segítői feladatok ellátására.
Jelentkezési határidő:: 2011.09.23. MEGHOSSZABBÍTVA!

 

Külügyi szaktanácsadó
Szakvezető: Dr. Pákozdi Csaba PhD

A képzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb szintű megértését is alátámasztó ismeretek átadása, a külkapcsolatok szerteágazó területein megjelenő tevékenységek általánosan alkalmazható gyakorlati szempontjainak, illetve céljainak, valamint megvalósítási formáinak elsajátíttatása, valamint a külkapcsolati tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátásához szükséges értelmezési és működési keretek megismertetése.

A képzésre minden olyan jelentkezőt várunk, aki – amellett, hogy az előírt felvételi feltételeknek megfelel – nemzetközi kapcsolatokkal, illetve a nemzetközi kapcsolatok működtetésének szakmai feladataival – elsősorban állami intézmények keretei között – kíván foglalkozni.
Jelentkezési határidő: 2011.09.23.

 

További információ jogi karunk szakirányú továbbképzéseirőlitt

 

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Képi kifejezéspszichológiai tanácsadó
Szakvezető: Dr. Vass Zoltán

A szak olyan szakembereket képez, akik a képi kifejezés pszichológiája és pszichopatológiája, pszichológiai képelemzés, rajzvizsgálat és művészetterápia területén egyetemi színvonalú, nemzetközi szinten is naprakész ismeretekkel rendelkeznek, amelyeket a gyakorlatban hasznosítanak az alapdiplomának megfelelő kompetenciakörben.  Célja: egyetemi színvonalú, tudományosan megalapozott képzés biztosítása már diplomával rendelkező szakemberek számára.
Jelentkezési határidő: 2011.12.01.

Mentálhigiénés segítő szakember
Szakvezető: dr. med. Grezsa Ferenc

 


A képzés elméleti része rendszerszemléletű, holisztikus megközelítésben ölelik fel a lelki jelenségek, a személyközi kapcsolatok legfontosabb ismereteit. A hallgatók alakuló mentálhigiéné központú szemléletmódjuk révén hivatásszerepükben felkészültebbé válnak különböző életvezetési, mentálhigiénés problémahelyzetek megelőzésére, kedvező irányú befolyásolására. A gyakorlati tárgyak keretében a hallgatók szakemberekkel dolgozzák fel a hivatásszerep napi tapasztalatait, bővítik a szakmai eszköztárat, ezáltal fejlődik a szakmai önazonosság, tudatosodnak az illetékességi határok.
Jelentkezési határidő: 2011.08.31.

Pedagógus szakvizsga
Szakvezető: Dr. Szenczi Árpád

A képzés célja a résztvevők pedagógiai, pszichológiai, szociológiai és szakmódszertani tudásának bővítése, frissítése, célzottan a tanárjelöltek és a pályakezdő tanárok eredményes  segítése érdekében. annak támogatása, hogy a legfontosabb reflektív és tanácsadói elméletek és módszerek ismerete és alkalmazásának tapasztalatai alapján kialakíthassák saját szerepértelmezésüket, képessé váljanak a pedagógiai szituációk tervezésében, megvalósításában és értékelésében mintát adni, az önfejlesztésre motiválni.A képzés szakiránya: mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés.
Jelentkezési határidő: 2011.09.15. MEGHOSSZABBÍTVA!

Szupervizor
Szakvezető: dr. Nemes Éva

1997-ben akkreditált gyakorlatorientált képzésünket Egyetemünk Pszichológiai Intézete kétévente folyamatosan indítja. Cél, hogy az egyik leghatékonyabb eszközt adhassuk hallgatóink kezébe, amely a szakmai személyiség karbantartását és fejlesztését hivatott szolgálni. A szupervízió növeli a személyes hatékonyságot, tanulást, valamint fejlődést. Kezdettől fogva megjelölt a képzés megjelölt célja a szupervízió magyar modelljének kidolgozása.
Jelentkezési határidő: Pszichológiai Intézetünk kétévente folyamatosan indítja a szakirányú továbbképzést.
 

 

 


TANÍTÓKÉPZŐ FŐIKOLAI KAR

Német nyelvű babysitter és gyermekfelügyelő
Szakvezető: Csendes Zsuzsanna

A szakon olyan komplex ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése folyik, akik a kisgyermek érzelmi és értelmi fejlődését nyomon követve, az otthoni, családi környezethez alkalmazkodva, hatékonyan járulnak hozzá szellemi fejlődésükhöz. Jó helyzetfelismerő és gyors cselekvőképességgel rendelkeznek, melynek köszönhetően kezelni tudják a vészhelyzeteket és eligazodnak a gyerekekkel kapcsolatos teendők megszervezésében is. Mindehhez kiváló idegen nyelvi és interkulturális ismeretekkel párosulnak.
Jelentkezési határidő: 2011.09.15.

***

Pedagógus szakvizsga
Szakvezető: Dr. Szenczi Árpád

A képzés választáson alapuló ismeretkörei (szakirányok): preventív-korrektív pedagógiai-pszichológiai, iskolai szabadidős programok szervezési feladatai, iskolai nevelési- és szociálpszichológiai ismeretek, a lelki, fizikai egészség megőrzésének és fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései az iskolában, család- és gyermekvédelem, tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban és gyakorlatvezető óvodapedagógus.
Jelentkezési határidő: 2011.09.15.


További információ tanítóképző karunk szakirányú továbbképzéseiről itt


Módosítás: 2013. április 29.

A 2010/2011. tanév Köztársasági Ösztöndíjat elnyert hallgatóinak listája

   A 2010/2011. tanév Köztársasági Ösztöndíjat elnyert hallgatóinak listája


Módosítás: 2013. április 26.

Balatonszárszói egyetemi napok - programváltozás

Károli Gáspár Református Egyetemi Napok
Balatonszárszó, 2010. szeptember 1-3.

Tisztelt Résztvevők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy változás állt elő a programban. Az aktuális program hozzáférhető az alábbi file letöltésével.

Köszönettel, Rektori Hivatal

Letölthető program:


Módosítás: 2013. április 26.

Világbajnok lett diákunk Poznańban

Károlis diák lett a világbajnok

Hat magyar arany-, öt ezüst- és egy bronzérmet nyertek a magyar versenyzők a hétvégén lezajlott poznańi kajak-kenu világbajnokságon, közülük két aranyat Szabó Gabriella, az Állam- és Jogtudományi Kar hallgatója szerzett. A Szabó Gabriella-Csipes Tamara női páros szombaton kajak 1000 méteren magabiztos versenyzéssel nyert aranyérmet. A kettős az elejétől irányította a versenyt, már féltávnál is egy hajóhossz volt az előnyük, ezt a végére még növelni is tudták. Szabó Gabriella Kozák Danutával párosban is aranyérmes lett, a másnap kajak 500 méteren nagy fölénnyel arattak győzelmet.

Az elért sikerekhez szívből gratulálunk!


Módosítás: 2013. április 26.

Fesztivál Mozgásban az ifjúság címmel

A mobilitás a kulcs! Az Európai Bizottság Mozgásban az Ifjúság (YOM - YOUTH ON THE MOVE) címmel kampányt indít Budapesten

 

Az Európai Bizottság által indított Youth on the Move - Mozgásban az ifjúság kezdeményezésnek köszönhetően a mobilitás most még nagyobb súllyal jelenik meg az uniós politikai célkitűzések között.

A YOM mozgalmas, kétnapos szórakoztató, interaktív rendezvénye 2010. október 8-9-én Budapesten kerül megrendezésre. 

Helyszín: Millenáris, H–1024 Budapest, Kis Rókus u. 16–20.

A Mozgásban az ifjúság kampány célja, hogy felhívja a figyelmet azokra az előnyökre, amelyeket a mobilitás hozhat a fiatalok életébe. A külföldi szakmai tapasztalatoknak és a nyelvtudás fejlődésének köszönhetően jobb elhelyezkedési esélyek várnak a résztvevőkre, miközben a más országokban töltött időszak gazdagabbá teszi a személyiséget, a szélesebb látókör kialakulásához, nagyobb önállósághoz és felelősségvállaláshoz, az új impulzusok befogadásának képességéhez járul hozzá, arról nem is beszélve, hogy számtalan barátra lehet így szert tenni Európa különböző országaiból.

Az európai mobilitást számos uniós program segíti, köztük az Egész életen át tartó tanulás program – ezen belül is az Erasmus, a Comenius, Leonardo da Vinci és a Grundtvig –, a Fiatalok lendületben program vagy a Kultúra program.

A két napos fesztivál gazdag kulturális programmal, koncertekkel, beszélgetésekkel, élménybeszámolókkal és szakmai fórumokkal vár minden érdeklődőt. A rendezvény programjai:

- átfogó információk az EU összes mobilitási programjáról
- találkozz a YOUTH ON THE MOVE nagykövetével
- MUTASD MEG! Hozd magaddal a hátizsákod a YOUTH ON THE MOVE kiállító sarkába!
- Lehetőségek piaca: helyi kezdeményezések bemutatása, amelyek  segítenek neked megtalálni az utat  külföldre
- Színház, zsonglőrök, cirkusz és szenzációk.
- Beszélgetések és prezentációk a fiatalok mobilitásáról
- “A NAGY ÈLMÈNY” – személyes élménybeszámolók
- MOZDULJ KI! Youth on the Move felvonulás!
- YOUTH ON THE MOVE koncertje.

Részletes információk hamarosan elérhetőek lesznek a YOUTH ON THE MOVE honlapján.

Az FSZH - Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat önkénteseket keres a Youth on the Move - „Mozgásban az ifjúság" fesztivál lebonyolításában való részvételre. A jelentkezéseket egy Word formátumú motivációs levélben, az elérhetőségek feltüntetésével együtt 2010. augusztus 31-ig várják a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, ahol bővebb tájékoztatás is kérhető a kampányról és a magyarországi fesztiválról.

További információ: http://www.mobilitas.hu/hirek/5275


Módosítás: 2013. április 26.

Pályázati felhívás alapítványi ösztöndíjra

null

 

 

ERDÉLYÉRT ALAPÍTVÁNY
pályázatot hirdet alapítványi ösztöndíjra

Az ösztöndíj célja: erdélyi, magyar anyanyelvű fiatalok magyarországi felsőfokú tanulmányának támogatása.

Pályázati feltételek:

- állandó lakhely Erdély valamelyik helysége,
- magyar anyanyelv,
- magyarországi felsőfokú tanintézménybe nyert felvétel legkésőbb a beadási határnapig (amennyiben a pályázó nem az első félévet kezdi, akkor a már befejezett félév vagy félévek tanulmányi eredményével pályázik),
- pályázati anyag határidőre történő beadása, mely a részvételi feltételeket igazoló iratok másolatán kívül önéletrajzot és részletes programot tartalmazzon a pályázó elképzeléseiről az ösztöndíj felhasználását illetően és a diplomaszerzés utáni terveivel kapcsolatban.

A beadott pályázatokat a 3 tagú kuratórium bírálja el.
 
Az ösztöndíj éves összege: 140 000,- Ft, azaz száznegyvenezer forint.

A pályázati kérelmet postán 2010. szeptember 30-ig kell feladni az Alapítvány címére: H - 1025 Budapest, Szépvölgyi út 144/b.

További tájékoztatás kérhető dr. Szieberth Istvánné kuratóriumi elnöktől az Alapítvány e-mail címén ( Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ), telefonszámán (+36 1 325 9485) vagy mobilon (+36 30 998 5273).


Módosítás: 2013. április 26.

Rektori Hivatal zárva

 

   A Rektori Hivatal és a Gazdasági Igazgatóság 2010. augusztus 2. és augusztus 23. között zárva tart.

Hivatali ügyintézés: szerdánként 10.00 és 12.00 óra között.

Megértésüket köszönjük.

Módosítás: 2013. április 26.

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin