Készült: 2015. december 05.

 


 

Ösztöndíjak

KRE Ösztöndíj Program

A KRE hallgatói számára akár az önköltségi díj 100%-át visszafizető ösztöndíjrendszert működtet.

Károli Gáspár Ösztöndíj

A Károli Gáspár Ösztöndíj célja, hogy támogassuk az 1. helyen hozzánk jelentkező tehetséges és önköltséges képzésben részt vevő hallgatókat, akik egyetemünk polgáraivá válnak.
 
Az ösztöndíjra minden elsőéves, önköltséges hallgatónk jelentkezhet, aki teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy mesterképzésben vesz részt és 1. helyen jelölte meg egyetemünket. Az ösztöndíjat a hallgatók a 2016/2017-es tanévben két alkalommal (a félévek elején) pályázhatják meg. Az ösztöndíj egy tanulmányi félév (5 hónap) időtartamára adható és akár az önköltség 75%-át is fedezheti. Az ösztöndíj folyósításának feltétele 30, 55 vagy 80 óra tartamú önkéntes munka elvégzése.
 
2012-ben az adó 1%-ának felajánlásából befolyt összeget teljes egészében a Károli Gáspár Ösztöndíj alapba fektettük be. A 2012/2013- as tanévben összesen 10 millió forintot osztottunk szét hallgatóink között, a 2013/2014-es tanévben közel 13 millió forintot, a 2014/2015-ös tanévben 14,5 millió forintot, a 2015/2016-os tanév első félévében pedig közel 8,5 millió forintot.
Az Ösztöndíj összege:
-          az önköltség 75%-a  
-          az önköltség 50%-a
-          az önköltség 25%-a

Kari kapcsolattartó: Füleki Beáta (KRE BTK Karrieriroda), e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., mobil: +36 30 4814309


Károli Kiválósági Ösztöndíj
 
Ösztöndíjunkkal azokat a nappali munkarendű, Egyetemünket első helyen megjelölt, első éves alapképzésben vagy osztatlan mesterképzésben részt vevő hallgatóinkat jutalmazzuk, akik előkelő helyezést értek el valamely középiskolai versenyen.

 

Szociális alapú ösztöndíjak:

Alaptámogatás

Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgató az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult a jogosultság igazolása alapján.

Az alaptámogatás igényléséhez szükséges adatlapok:
Adatlap alaptámogatáshoz - 2019/2020. 1. félév (Frissítve: 2019.09.04.)

Pályázati felhívás:
BTK-HÖK pályázati kiírás alaptámogatás igényléséhez (Frissítve: 2019.09.04.)
Az alaptámogatás igénylő adatlap leadási határideje megegyezik a rendszeres szociális támogatás pályázatok leadási határidejével, amely: 2019. szeptember 20. (péntek) 16.00 Helyszín: KARI HÖK Iroda.

 

Rendszeres szociális támogatás

A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy képzési időszakra biztosított, havonta folyósított juttatás a jogosultság igazolása esetén.

Pályázati kiírás a rendszeres szociális támogatás igényléséhez

A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: KRE) Szociális Bizottsága 2019/2020/2. félévére pályázatot ír ki rendszeres szociális támogatás elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ ba) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51 / 2007. (III.26) Kormányrendelet 16. és 21. §-a és a KRE Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) III. 2. sz. melléklet Hallgatói térítési és juttatási szabályzat II. B.-és B / 2) pontja alapján.

Leadási időszak: 2020. február 10-21.
Leadási határidő: 2020. február 21. 16:00 óra (péntek)

FIGYELEM! A pályázati adatlap benyújtása kötelező, hiánya a pályázat érvénytelenségét és elutasítását vonja maga után.
A pályázatok papír alapon adhatók le a Hallgatói Önkormányzat irodáiban, ügyfélszolgálati idő alatt SZEMÉLYESEN vagy –meghatalmazott személy által!

Portán leadott pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. Az ügyfélszolgálati idő a hirdetőtáblán megtalálható.
A határidő után leadott pályázatok nem kerülnek elbírálásra!

A LEADÁSI HATÁRIDŐN TÚL HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG! A Hallgatói Önkormányzat és a Szociális Bizottság a rendelkezésre álló iratok alapján fog eljárni a pályázatok elbírálása során.


Rendkívüli szociális ösztöndíj

A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás a jogosultság igazolása esetén.
Az alaptámogatás igénylő adatlap leadási határideje minden hónap 20. napjáig, helyszín: KARI HÖK Iroda.
Az támogatás igényléséhez szükséges adatlap letölthető itt.

Kiegészítő szociális ösztöndíj

A rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíjak mellett Egyetemünk további ösztöndíjat kínál egyes hátrányos helyzetű hallgatóinak.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

Az ösztöndíj olyan pénzbeli szociális támogatás, amit az ösztöndíjhoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok adományoznak szociális jogosultság alapján.

Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíj félévente kerül odaítélésre 5 hónapon keresztül. A tanulmányi ösztöndíjban a KRE hallgatóinak legjobban teljesítő 50%-a részesülhet, az ösztöndíjat az elért tanulmányi eredmények alapján nyerhető el.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (volt Köztársasági Ösztöndíj)

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet.
A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj havi összege megegyezik a költségvetési törvényben e jogcímen megállapított összeg egy tizedével.
A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az előző év október 15-i állapotát rögzítő statisztikai adatközlés szerinti államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%-a, de intézményenként legalább egy fő.

Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj

Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj a teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgatók részére a képzési időszakon belül a tantervi követelményeken túlmenő kiemelkedő szakmai, tudományos, közéleti, kulturális és sport tevékenységért kiemelt ösztöndíj adományozható egy félév időtartamra rendszeres havi juttatás formájában, vagy egyszeri alkalommal.

 

Egyéb ösztöndíjak:

DAAD ösztöndíj program

 

Mathias Corvinus Collegium Roma Tehetség Program

 

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube