Kérelmek leadása - díjtétel kiírásával/teljesítésével

Tájékoztatjuk, hogy 2016. április 1. napjától kezdődően, ha a hallgató olyan kérelmet kíván leadni, amely térítési díjköteles (pl. utólagos regisztráció, utólagos tárgyfelvétel/tárgyleadás, szakdolgozati témamódosítás/konzulens váltás, kreditátvitel, dékáni méltányosság), úgy az eljárási díjat a kérelem beadását megelőzően kell kiírni a Neptun rendszerben (saját magának) és megfizetni.

A díjtétel teljesítésének igazolását a kérelemhez csatolni kell (Neptunból kinyomtatott „pénzügyi teljesítési igazolás” vagy a teljesítés oldaláról készült „print screen”).

A Tanulmányi Osztály és a Dékáni Hivatal a továbbiakban csak akkor fogadja be a kérelmet, ha a Neptunból kinyomtatott térítési díj megfizetésének igazolását csatolta (banki átutalási bizonylatot nem fogadunk el!).

Szolgáltatási díjtáblázat a 2016/2017-es tanévben

A díjtétel kiírásának menete:
Pénzügyek -új
(2. oldal – Tétel kiírása)

A pénzügyi teljesítési igazolás nyomtatásának menete:
Pénzügyi teljesítési igazolás nyomtatása (Neptunból)

KRE SzMSz III. 2. – Hallgatói támogatásokról és díjakról szóló szabályzat (Htjsz.)
III.2.sz.m.Hallgatói támogatásokról és díjakról (2016.03.03.) 

Htjsz. 62. § § (10) Amennyiben a hallgató által előterjesztett kérelem elbírálásához térítési díj kapcsolódik, úgy a kérelem érdemi vizsgálatának feltétele a térítési díj megfizetése. Amennyiben a hallgató a kérelem előterjesztésével egyidejűleg a térítési díjat nem fizette meg, úgy az Egyetem nem kezdi meg a kérelemhez kapcsolódó eljárást. A késedelmesen teljesített díjfizetésből fakadó jogkövetkezmények a hallgatót terhelik. A hallgató köteles a térítési díj befizetését a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni, a gyűjtőszámláról a kérelem díjának megfelelő összeg teljesítéséről szóló, Neptun rendszerből kinyomtatott dokumentum formájában.

Tanulmányi Osztály

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube