Készült: 2019-03-06
Módosítás: 2022-04-27

IKT Kutatócsoport

Vezetője: Dr. Dringó-Horváth Ida egyetemi docens
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A Károli Gáspár Református Egyetemen 2018-ban létrehozott IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) Kutatóközpont az Egyetem központi oktatási szervezeti egysége. A központ feladata

 • az egyetemi oktatói és kutatói munkát támogató, minőségfejlesztő IKT-stratégia kidolgozása, fejlesztése, kapcsolódó felhasználói anyagok készítése,
 • a témához kapcsolódó oktatói és hallgatói kutatások elősegítése,
 • hazai és nemzetközi kutatóhelyekkel való együttműködés, konferenciák, találkozók szervezése, illetve részvétel,
 • oktatásinformatikai kompetencia mérése az egyes karok oktatóinál,
 • cselekvési terv és eszközrendszer kidolgozása az oktatásinformatikai kompetencia növelésére,
 • együttműködési szerződések kidolgozása, megkötése,
 • oktatói IKT-kompetenciák fejlesztésének elősegítése továbbképző szoftver-használattal és továbbképzések szervezésével,
 • segédanyagok, oktatói kézikönyv kidolgozása.

 

A Kutatóközpont által indított „Oktatásinformatika a felsőoktatásban" című kutatás az oktatásinformatika és a felsőoktatás-pedagógia határmezsgyéjén fekszik. Célja az elektronikus tanulási környezetben való hatékony tanulási/oktatási lehetőségek ismeretének, gyakorlati alkalmazásának vizsgálata a felsőoktatásban, különös tekintettel az online alkalmazások és a hálózati tanulás lehetőségeire.

A kutatás legfőbb célja, hogy feltérképezze a felsőoktatás (ezen belül elsődlegesen a tanárképzés) oktatóinak jelentősebb IKT-mutatóit, illetve önreflexiós folyamatait, valamint az infokommunikációs eszközök használatára ható, azokat befolyásoló legfontosabb tényezőket. A kutatás eredményeképpen a meglévő felsőoktatási jó gyakorlatok alapján kívánjuk kijelölni a fejlesztés lehetséges irányát, módszereit és eszközeit.

     A kutatás az oktatásinformatikai kompetencia mérésének és fejlesztésének lehetőségét két, több részben érintkező alprojekt keretében kívánja vizsgálni:

 1. a felsőoktatás egészére nézve, a 21. század elvárásainak megfelelő minőségi oktatás, illetve oktatói minőség, előmenetel fejlesztése érdekében,
 2. különös tekintettel a tanárképzés résztvevőire (egyetemi oktatók és mentortanárok, valamint tanárjelöltek mérése), ahol a fejlesztés hatása még jelentősebb, hiszen hosszú távon a közoktatás egészére kihat.

Mivel a projekt célja a felsőoktatásban dolgozó oktatók gyakorlatának fejlesztése, minőségi javítása, a vizsgálatánál (az oktatásinformatikai kompetenciák mérése mellett) nagy hangsúlyt fektetünk az önreflexiós folyamatok mérése is, mely a tanári kompetenciák hosszú távú fejlődésének záloga.

A projekt eredményeként várhatóan képet kapunk a kutatásban résztvevő képzőhelyek oktatóinak a tanításhoz és a kutatói munkához kapcsolódó alapvető IKT-komponseiről (hozzáférés, aktivitás, attitűd és pedagógiai IKT-kompetencia, kiegészítve jó gyakorlatok gyűjtésével), valamint önreflexiós tevékenységéről. A dokumentumelemző, különböző mérési és értékelési, ill. publikációs tevékenység célja az oktatásfejlesztés, és ezáltal a magyarországi felsőoktatás hatékonyságának, piacképességének növelése, különös tekintettel a tanárképzésre. A kutatási projekt során létrejövő tanulmányok és tanulmánykötet mellett kiemelten fontosnak tartjuk a további oktatásfejlesztői gyakorlatra (egyetemi IKT-beruházásokra, oktatói továbbképzésekre, illetve minősítési rendszer kiegészítésére – pl. IKT oktatói díj stb.) vonatkozó ajánlások körvonalazását.

Kutatás időtartama:
2019. január 1. – 2020. október 31.

A kutatásban részt vevő oktatók és kutatók:
Dringó-Horváth Ida (projektvezető, KRE)

Bakainé-Rottländer Heide (KRE)
Dombi Judit (PTE)
Fülöp József (KRE)
Hülber László (GDF)
Kozma Gyula (KRE)
M. Pintér Tibor (alprojekt-koordinátor, KRE)
Menyhei Zsófia (KRE)
N. Császi Ildikó (KRE)
Papp-Danka Adrienn (MTE)
Papp Gábor (KRE)

Közreműködik:
Horváth László (ELTE)
Misley Helga (ELTE) 

A projekt kutatásaihoz kapcsolódó publikációk:

 • Supporting the Development of Digital Competencies of Teacher Educators to Drive the Digital Transformation of Schools, European Journal of Teacher Education (közlésre benyújtva)
 • Changes in coursebook publishing: Exploring the digital components of (EFL and DaF) coursebook packages, ReCALL (közlésre benyújtva)
 • A tanárképzés oktatási kultúrájának több szempontú jellemzése, ONK-konferencia Tanulmánykötete (közlésre benyújtva)
 • Tanárképzők digitális kompetenciájának mérése - a DigCompEdu adaptálása a hazai felsőoktatási környezetre, Neveléstudomány (közlésre benyújtva)
 • A nyelvkönyvpiac változásai – nyelvkönyvcsaládokhoz kapcsolódó digitális tananyagok vizsgálata, Iskolakultúra (közlésre benyújtva)

 

A projekt kutatásaihoz kapcsolódó konferenciaelőadások:

 • XXVII. MANYE Kongresszus, 2020. április 15–16., Budapest, Magyarország
 • Evaluate Conference, 2019. szeptember 3–5., University of Léon, Spanyolország
 • Országos Neveléstudományi Konferencia, 2020. November 7–9., Pécs, Magyarország
 • Oktatásinformatika, 2020. február 14., Debrecen, Magyarország
 • Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2020. április 2–4., Szeged, Magyarország – 2021-re halasztva
 • ATEE, 2020. május 20–22., Firenze, Olaszország – 2020 őszére halasztva
 • AILA, 2020. augusztus 10–12., Groningen, Hollandia – 2021-re halasztva
 • EuroCALL, 2020. augusztus 19–22., Koppenhága, Dánia

ICT Research Centre

Head: Dr. Ida Dringó-Horváth, associate professor
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

The ICT (Information and Communication Technologies) Research Centre established at the Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary in 2018 is a central institution of education at the University. The most important aims of the centre are

 • elaboration and development of an ICT-strategy supporting university teaching and research work,
 • promoting teacher and student research on the subject,
 • cooperation with national and international researchers and associations,
 • organization of and participation in conferences related to the topic,
 • development of manuals, training and teaching materials related to e-learning in higher education and
 • organisation trainings and seminars to develop digital competencies of academic staff.

 

The research project Educational Informatics in Higher Education launched by the Research Centre aims to examine the effective learning / teaching opportunities of the e-learning environment in higher education, particularly the potential of online applications and networked learning.

The main goal of the research is to map the most important factors influencing the use of ICT in higher education. As a result of the research, we want to identify possible methods and tools for development digital competences of academic staff based on existing good practices.

 

Duration of research project: 01/01/2019 – 30/10/2020

 

Participating researchers in the project:
Ida Dringó-Horváth (project-leader, KRE) 

Heide Bakainé-Rottländer (KRE)
Judit Dombi (PTE)
József Fülöp (KRE)
László Hülber (GDF)
Gyula Kozma (KRE)
Tibor M. Pintér (coordinator, KRE)
Zsófia Menyhei (KRE)
Ildikó N. Császi (KRE)
Adrienn Papp-Danka (MTE)
Gábor Papp (KRE)

Contributors:
László Horváth (ELTE)
Helga Misley (ELTE)  

 

Publications written in the project:

 • Supporting the Development of Digital Competencies of Teacher Educators to Drive the Digital Transformation of Schools, European Journal of Teacher Education (submitted for publication)
 • Changes in coursebook publishing: Exploring the digital components of (EFL and DaF) coursebook packages, ReCALL (submitted for publication)
 • A tanárképzés oktatási kultúrájának több szempontú jellemzése, ONK-konferencia Tanulmánykötete (submitted for publication)
 • Tanárképzők digitális kompetenciájának mérése - a DigCompEdu adaptálása a hazai felsőoktatási környezetre, Neveléstudomány (submitted for publication)
 • A nyelvkönyvpiac változásai – nyelvkönyvcsaládokhoz kapcsolódó digitális tananyagok vizsgálata, Iskolakultúra (submitted for publication)

 

Conference-activity (existing and planned participation with accepted proposals):

 • XXVII. MANYE Congress, 15-16 Apr. 2019, Budapest, Hungary
 • Evaluate Conference, 3-5 Sept. 2019, University of Léon, Spain
 • Országos Neveléstudományi Konferencia, 7-9. Nov. 2020, Pécs, Hungary
 • Oktatásinformatika, 14 Febr. 2020, Debrecen, Hungary
 • PÉK, 2-4 Apr. 2020, Szeged, Hungary – postponed for 2021
 • ATEE, Mai 20-22, Firenze – postponed for autumn 2020
 • AILA, 10-12 Aug. 2020, Groningen, Netherlands – postponed for 2021
 • EuroCALL, 19-22 Aug. 2020, Copenhagen, Denmark