Készült: 2019. március 06.

IKT Kutatóközpont

Vezetője: Dr. Dringó-Horváth Ida egyetemi docens
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A Károli Gáspár Egyetemen 2018-ban létrehozott IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) Kutatóközpont az Egyetem központi oktatási szervezeti egysége. A központ feladata

  • az egyetemi oktatói és kutatói munkát támogató, minőségfejlesztő IKT-stratégia kidolgozása, fejlesztése, kapcsolódó felhasználói anyagok készítése,
  • a témához kapcsolódó oktatói és hallgatói kutatások elősegítése,
  • hazai és nemzetközi kutatóhelyekkel való együttműködés, konferenciák, találkozók szervezése, illetve részvétel,
  • oktatásinformatikai kompetencia mérése az egyes karok oktatóinál,
  • cselekvési terv és eszközrendszer kidolgozása az oktatásinformatikai kompetencia növelésére,
  • együttműködési szerződések kidolgozása, megkötése,
  • oktatói IKT-kompetenciák fejlesztésének elősegítése továbbképző szoftver-használattal és továbbképzések szervezésével,
  • segédanyagok, oktatói kézikönyv kidolgozása.

 

A Kutatóközpont által indított „Oktatásinformatika a felsőoktatásban" című kutatás az oktatásinformatika és a felsőoktatás-pedagógia határmezsgyéjén fekszik. Célja az elektronikus tanulási környezetben való hatékony tanulási/oktatási lehetőségek ismeretének, gyakorlati alkalmazásának vizsgálata a felsőoktatásban, különös tekintettel az online alkalmazások és a hálózati tanulás lehetőségeire.

A kutatás legfőbb célja, hogy feltérképezze a felsőoktatás (ezen belül elsődlegesen a tanárképzés) oktatóinak jelentősebb IKT-mutatóit, illetve önreflexiós folyamatait, valamint az infokommunikációs eszközök használatára ható, azokat befolyásoló legfontosabb tényezőket. A kutatás eredményeképpen a meglévő felsőoktatási jó gyakorlatok alapján kívánjuk kijelölni a fejlesztés lehetséges irányát, módszereit és eszközeit.

     A kutatás az oktatásinformatikai kompetencia mérésének és fejlesztésének lehetőségét két, több részben érintkező alprojekt keretében kívánja vizsgálni:

  1. a felsőoktatás egészére nézve, a 21. század elvárásainak megfelelő minőségi oktatás, illetve oktatói minőség, előmenetel fejlesztése érdekében,
  2. különös tekintettel a tanárképzés résztvevőire (egyetemi oktatók és mentortanárok, valamint tanárjelöltek mérése), ahol a fejlesztés hatása még jelentősebb, hiszen hosszú távon a közoktatás egészére kihat.

Mivel a projekt célja a felsőoktatásban dolgozó oktatók gyakorlatának fejlesztése, minőségi javítása, a vizsgálatánál (az oktatásinformatikai kompetenciák mérése mellett) nagy hangsúlyt fektetünk az önreflexiós folyamatok mérése is, mely a tanári kompetenciák hosszú távú fejlődésének záloga.

A projekt eredményeként várhatóan képet kapunk a kutatásban résztvevő képzőhelyek oktatóinak a tanításhoz és a kutatói munkához kapcsolódó alapvető IKT-komponseiről (úm. hozzáférés, aktivitás, attitűd és pedagógiai IKT-kompetencia, kiegészítve jó gyakorlatok gyűjtésével), valamint önreflexiós tevékenységéről. A dokumentumelemző, különböző mérési és értékelési, ill. publikációs tevékenység célja az oktatásfejlesztés, és ezáltal a magyarországi felsőoktatás hatékonyságának, piacképességének növelése, különös tekintettel a tanárképzésre. A kutatási projekt során létrejövő tanulmányok és tanulmánykötet mellett kiemelten fontosnak tartjuk a további oktatásfejlesztői gyakorlatra (egyetemi IKT-beruházásokra, oktatói továbbképzésekre, illetve minősítési rendszer kiegészítésére – pl. IKT oktatói díj stb.) vonatkozó ajánlások körvonalazását.

Kutatás időtartama:
2019. január 1. – 2020. október 31.

A kutatásban részt vevő oktatók és kutatók:
Dringó-Horváth Ida (projektvezető, KRE) 

Bakainé-Rottländer Heide (KRE)
Dombi Judit (PTE)
Fülöp József (KRE)
Kozma Gyula (KRE)
M. Pintér Tibor (alprojekt-koordinátor, KRE)
Menyhei Zsófia (KRE)
Misley Helga (ELTE)
N. Császi Ildikó (KRE)
Papp-Danka Adrienn (MTE)
Simon Gabriella (KRE)

Közreműködik:
Horváth László (ELTE)
Hülber László (OH)