Császár-Nagy Noémi, Demetrovics Zsolt, Vargha András (szerk.): A klinikai pszichológia horizontja. (Prof. dr. Bagdy Emőke 70. születésnapjára készített kötet)
Fogyasztói ár:
5 500 Ft

Kedvezményes
ár:
4 400 Ft


Dr. Bagdy Emőke, Egyetemünk büszkesége, a magyar pszichológiai közélet szemléletformáló személyisége, iskola- és képzésalapító, kutatóműhely-vezető, közismert előadó, harminc éves terápiás munkássággal büszkélkedő klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta. Az ő munkásságát fémjelző fontos vizsgálatok, elméleti és gyakorlati szakterületek összefoglalóját nyújtja jelen kötet, melybe kizárólag vele személyes kapcsolatot ápoló kollégák, tanítványok készítettek magas színvonalú tanulmányokat.

Psychologia Hungarica Caroliensis

TARTALOMVARGHA ANDRÁS: Beköszöntő . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

JOHN BALÁZS, BAGDY GYÖRGY, GONDA XÉNIA, BENKŐ ANITA,

MOLNÁR ESZTER, LAZÁRY JUDIT, SURÁNYI ZSUZSANNA: Klaszteralapú Big Five-személyiségprototípusok  kapcsolata patológiás mutatókkal . . .  . .10

NESZMÉLYI BENCE, ALBU MÓNIKA, TAKÁCS MÁRIA, TERRAY-HORVÁTH ATTILA, SZAKÁCS ZOLTÁN : Végrehajtó funkciók és személyiségjellemzők az alvási  apnoéban szenvedő személyek esetében .. . . 30

PERGER MÓNIKA: Családban és gyermekotthonban nevelkedő
általános iskolás tanulók összehasonlító vizsgálata  a kinetikus iskolarajz módszerével
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  52

SÁGI ZSUZSANNA, VASS ZOLTÁN, HÁMORI ESZTER, DJUROSKA KRISZTINA: Hátrányos helyzetű térségben nevelkedett gyermekek  madárfészek rajztesztjeinek elemzése . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 84


RÖVID KÖZLEMÉNYEK

REINHARDT MELINDA: Miben segít a rendszerszemléletű konfigurációelemzés az  alkotások pszichológiai elemzése során? – A hétlépéses  képelemzési módszer (Seven-Step Configuration  Analysis, SSCA) rövid bemutatása . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

IDEGEN NYELVŰ KÖZLEMÉNYEK

HAROLD D. DELANEY, WILLIAM R. MILLER: Spiritual disciplines, spiritual community, and spiritual  growth in a sample of U.S. college students . 116

MÓDSZERTANI MŰHELY

TAKÁCS SZABOLCS: Többdimenziós skálázás . . .  . . . . . . . . . 140

RECENZIÓK ÉS INTERJÚK

TORMA BOGLÁRKA
Martin Payne: Couple Counseling: A Practical Guide (Recenzió) . . 152

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

MÁRKUS ATTILA: Beszámoló a Klinikai Pszichológia Alapítvány
2012. évi közhasznú tevékenységéről
. . .  . . . . . . . . . . . . . . 158

Alkategóriák

Károli Könyvek

2011-ben megújult Egyetemünk könyvkiadási rendszere. Ekkor indult el az Egyetem és a L’Harmattan Kiadó közös sorozata, a Károli Könyvek, amely alapvetően három alsorozatra tagolódik. Az egyik alsorozatba tartoznak a monografikus jellegű munkák, egy másik, külön alsorozatba soroljuk a tanulmány- és konferencia-köteteket. A harmadik alsorozat pedig a forráskiadványokat, fordításokat, műfordításokat öleli fel. A Károli Könyvek sorozat egyes köteteinek kiadása dékáni hatáskör. A sorozatszerkesztő prof. dr. Sepsi Enikő.

Monográfia

Antifilozófusok – Huszonöt időszerű kérdése a kereszténységhez

A képzelet másik oldala

A lélek színháza

A munkajogi megfelelés
ösztönzésének újszerű jogi eszközei

A néprajzi és antropológiai filmkészítés

Empátia - A beleélés lélektana

Életútinterjú

Freud, avagy a modernitás mítosza

Jakab, az Úr testvére

Life Story and Christian Metanarration Magyar nyelvtörténeti tanulmányok Munka és társadalom
 Pilinszky János
mozdulatlan színháza
Protestáns egyházértelmezés
a reformáció századában
a jelentősebb
egyházi rendtartásokban
Pszichedelikumok és spiritualitás
Sisi személyének
teológiai portréja
Szakrális kommunikáció Templom mint teológia
 
Teológia a szószéken Török szövetség - Habsburg kiegyezés  
     

Tanulmánykötet

A zenei hallás

A klinikai pszichológia horizontja

A spirituális közvetítő

A zsoltár a régi magyar irodalomban

Családi életre
és kapcsolati kultúrára felkészítés

Das Wort -
ein weites Feld

Dicsőség tükre

Digitális tananyagok - oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben

Egyház, társadalom és művelődés
Bod Péter korában

Hiszek, hogy megértsem Inspirationen Inspirationen II
Jókai & Jókai Kapcsolatban -
Istennel és emberrel
Ki látott engem?
Buda Béla 75
Northrop Frye 100:
A Danubian Perspective
Pszichoanalitikus a társadalomban Szólító szavak, Tanulmányok Fabiny Tibor hatvanadik születésnapjára
 
Történelmet írunk Vallásfogalmak sokfélesége  
     

Műfordítás, forrás

Benivieni neoplatonista versének kommentárja

Írások a kegyelemről
és az eleve elrendelésről

Szomorú vasárnap, avagy a semmi ágán
     

Idegen nyelvű sorozatunk

   
Contempler l'infini

 

 

Psychologia Hungarica Caroliensis

2013/1 (1. szám) 2013/2 (2. szám) 2014/1 (3. szám)
   
2014/2 (4. szám)    
     
     
     
     
     
     

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

 

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin