Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2016-09-12

 

Klemmné Gonda Zsuzsa

Cím: PhD
Nem: nő
Születési év: 1984
Születési hely: Szeged
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 06-1-872-1710

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2015
Tudományág: Nyelvtudomány
Disszertáció címe: Digitális szövegek olvasási stratégiái
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2009
Tudományág(ak): Magyar nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (MA) 2009
Eötvös Loránd Tudományegyetem Alkalmazott nyelvészet szakos bölcsész (MA) 2009
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Tanárképző Központ
Tanszék: Szakmódszertan Szakcsoport
Beosztás: egyetemi tanársegéd

Jelenlegi munkaadó: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Intézet: Nyelvtudományi Intézet
Tanszék: Mai magyar Nyelvi Tanszék

Beosztás: óraadó oktató


Egyéb korábbi munkaadó: Lónyay Utcai Református Gimnázium, Eötvös József Gimnázium
Beosztás: középiskolai tanár


Kutatási és oktatási szakterületek

 

  • nyelvtörténet (szakdolgozat a magyar nyelv és irodalom szakon)
  • alkalmazott nyelvészet, lexikográfia (szakdolgozat az alkalmazott nyelvészet szakon, publikációk)
  • anyanyelv-pedagógia, az IKT alkalmazása az oktatásban (tudományos diákköri dolgozat, publikációk)
  • információfeldolgozási stratégiák, digitális szöveg, eye tracking vizsgálat, a digitális szövegek olvasási mintázata (doktori kutatási téma, publikációk)

 

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

2008–2009: TkOKA II. kutatási pályázat, A tanári szövegértés-fejlesztő és IKT-kompetencia vizsgálata, Szemere Gyula anyanyelv-pedagógiai kutatócsoport

2009–2011: TÁMOP 4.1.2-08/2/B/KMR Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása, ELTE BTK Bölcsésztanár-képzési kutatócsoport

2011: Central European Cooperation in Education. Meeting of Directors-General an Experts. Vienna. 14–15 December.

2012: Central European Cooperation in Education. A New Learning Culture and Teacher Professionalism. International Workshop. Vienna. 11–12 April.

2012: Teacher Exchange Programme Pliot Initiative. Central European Regional Cooperation in Education. Ljubjana. 4–9. March.

2014: Developing Competences and Creativity – From Pre-school to Secondary Education. CeDeFop Study visit. Zdunska Wola. Poland. 2–6. June.


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2010-2013 anyanyelv-pedagógia órák tartása (ELTE BTK)
2013- anyanyelv-pedagógiai órák tartása (KRE)
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol C típusú középfokú nyelvvizsga
német C típusú középfokú nyelvizsga
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
VIII. országos anyanyelv-tanítási verseny, I. díj Pannon Egyetem 2008
OTDK I. díj OTDT 2009
Pro Scientia Aranyérem OTDT 2009

 

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Anyanyelv-pedagógia folyóirat rovatvezető
Magyar nyelvi OKTV-bizottság tag
Pro Scientia Aranyérmesek Társasága tag
Szemere Gyula anyanyelv-pedagógiai kutatócsoport tag

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

Monográfiák
Szerkesztett kötetek, folyóiratok
Anyanyelv-pedagógia folyóirat (rovatvezető)Könyvfejezetek
Cikkek tudományos folyóiratokban

Új irányok, új utak az anyanyelvi nevelésben és a pedagógusképzésben. Anyanyelv-pedagógia 2008: 1. http://www.anyp.hu/cikkek.php?id=37

Az interaktív tábla alkalmazása az anyanyelvi órán. Anyanyelv-pedagógia 2008: 2. http://www.anyp.hu/cikkek.php?id=46

A szótárhasználati kompetencia elsajátítása és fejlesztése. Anyanyelv-pedagógia 2009: 2. http://www.anyp.hu/cikkek.php?id=160

 

A nyomtatott és a digitális szövegek megjelenítése az interaktív táblán. Anyanyelv-pedagógia 2011: 1. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=304

III. Eötvös József országos középiskolai szónokverseny. Magyartanítás 2011: 3. 37–39.

A nómenklatúráktól a wikiszótárig. A papíralapú és a digitális szótárak kontrasztív elemzése. Filológia.hu 2012:4. 165–183.

Retorika a 21. században. Magyartanítás 2012: 4. 32–33.

 

A játék reneszánsza. Magyartanítás 2013:1. 37–38.

Konferenciaközlemények

Az IKT- és az anyanyelvi kompetencia komplex vizsgálata. In: Szőllősi László szerk. Pro Scientia Aranyérmesek X. konferenciája. Budapest. 2011.

Az IKT-eszközök alkalmazása a magyar nyelvi órákon. In: Bencéné Fekete Andrea szerk. Lehetőségek és alternatívák a Kárpát-medencében. Módszertani tanulmányok. Kaposvári Egyetem, Kaposvár. 2011. 32–38.

A szövegértési kompetenciát mérő tesztek példaszövegeinek szociolingvisztikai vizsgálata. In: Balázs Géza – Veszelszki Ágnes (szerk.).: Nyelv és kultúra – kulturális nyelvészet. Magyar Szemiotikai Tanulmányok. Budapest. 2012: 25–26.

A digitális olvasási stratégiák metakognitív folyamatainak feltérképezése. In: Bárdosi Vilmos (főszerk.) Asterikos 5. Tanulmányok. Nyelvtudományi Doktori Iskola. „Nyelv és társadalom”. 2013. 39–49.

A tanár kommunikáció jellegzetességei az IKT-osztályteremben. In: Veszelszki Ágnes – Lengyel Klára (szerk.) Tudomány, technolektus, terminológia. A tudományok, szakmák nyelve. Éghajlat Könyvkiadó. Budapest. 2014: 371–381.

Az IKT alkalmazásának lehetőségei a magyartanárképzésben. In: Dringó-Horváth Ida – N. Császi Ildikó (szerk.) Digitális tananyagok – Oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben. Károli Gáspár Református Egyetem és L’Harmattan Kiadó. Budapest. http://www.kre.hu/ebook/dmdocuments/oktatasi_segedanyag/chap_4.html


Recenziók

Egy fejlesztő olvasókönyv a gyakorlatban. (Adamikné Jászó Anna: 33 téma a szövegértő olvasás fejlesztésére). Magyartanítás 2011: 1. 21–23.

Markó Alexandra (szerk.) Beszédtudomány. Az anyanyelv-elsajátítástól a zöngekezdési időig. In: Anyanyelv-pedagógia 2012: 3. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=392


Fordítások
Szépirodalmi alkotásokFilm és multimédia
Diszkográfia
Konferenciaszervezés

Konferenciaszervezés

2009: I. Vályi András anyanyelv-pedagógiai konferencia

2011: II. Vályi András anyanyelv-pedagógiai konferencia

2011: I. Trefort-kerti bölcsésztanári konferencia

2012: II. Trefort-kerti bölcsésztanári konferencia

2013: III. Vályi András anyanyelv-pedagógiai konferencia

 

Versenyszervezés

2006–: A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny szervezése

2009–: Az Eötvös József országos középiskolai szónokverseny szervezése

2012: Digitális helyesírási verseny, ELTE BTK, Egyetemi Anyanyelvi Napok

 

Tudományos diákköri tevékenység

2007–2009: Az anyanyelv-pedagógiai tudományos diákműhely alapító elnöke, Magyar

Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

2008–2011: A tantárgy-pedagógiai diákkör tagja, Szakmódszertani Központ
Nyilvános megjelenések
Egyéb

Zsuzsa Klemmné Gonda

Title: PhD
Gender: female
Year of Birth: 1984
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: 06-1-872-1710

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2015
Discipline: Linguistics
Title of Thesis: Reading strategies of digital text
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2009
Discipline(s): philologist of Hungarian Language and literature
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Eötvös Loránd University teacher of Hungarian language and literature 2009
Eötvös Loránd University applied linguist 2009
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Teacher Training Centre
Department: Methodology Group
Current Position(s): lecturer

Current Employer: Eötvös Loránd University
Previous Position Held: lecturer

Other Previous Employers: Eötvös József high school
Other Previous Positions Held: teacher

Other Previous Employers: Lónyai Utcai Reformed high school
Other Previous Positions Held: teacher


Areas of Research and Teaching

  • historical linguistic
  • applied lingusitic
  • methodology, teacher training
  • reading research

Membership in Research Groups and Projects

2008–2009: TkOKA II. research, A tanári szövegértés-fejlesztő és IKT-kompetencia vizsgálata, Szemere Gyula anyanyelv-pedagógiai kutatócsoport

2009–2011: TÁMOP 4.1.2-08/2/B/KMR research, Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása, ELTE BTK Bölcsésztanár-képzési kutatócsoport

2011: Central European Cooperation in Education. Meeting of Directors-General and Experts. Vienna. 14–15 December.

2012: Central European Cooperation in Education. A New Learning Culture and Teacher Professionalism. International Workshop. Vienna. 11–12 April.

2012: Teacher Exchange Programme Pliot Initiative. Central European Regional Cooperation in Education. Ljubjana. 4–9. March.

2014: Developing Competences and Creativity – From Pre-school to Secondary Education. CeDeFop Study visit. Zdunska Wola. Poland. 2–6. June.


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2011-2013 methodology courses (ELTE)
2013- methodlogy courses (KRE)
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
english C intermediate language exam
german C intermediate language exam
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
   
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications


Monographs
Edited Books and Journals

Anyanyelv-pedagógia review


Chapters in Books
Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Új irányok, új utak az anyanyelvi nevelésben és a pedagógusképzésben. Anyanyelv-pedagógia 2008: 1. http://www.anyp.hu/cikkek.php?id=37

Az interaktív tábla alkalmazása az anyanyelvi órán. Anyanyelv-pedagógia 2008: 2. http://www.anyp.hu/cikkek.php?id=46

A szótárhasználati kompetencia elsajátítása és fejlesztése. Anyanyelv-pedagógia 2009: 2. http://www.anyp.hu/cikkek.php?id=160

 

A nyomtatott és a digitális szövegek megjelenítése az interaktív táblán. Anyanyelv-pedagógia 2011: 1. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=304

III. Eötvös József országos középiskolai szónokverseny. Magyartanítás 2011: 3. 37–39.

A nómenklatúráktól a wikiszótárig. A papíralapú és a digitális szótárak kontrasztív elemzése. Filológia.hu 2012:4. 165–183.

Retorika a 21. században. Magyartanítás 2012: 4. 32–33.

 

A játék reneszánsza. Magyartanítás 2013:1. 37–38.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

Az IKT- és az anyanyelvi kompetencia komplex vizsgálata. In: Szőllősi László szerk. Pro Scientia Aranyérmesek X. konferenciája. Budapest. 2011.

Az IKT-eszközök alkalmazása a magyar nyelvi órákon. In: Bencéné Fekete Andrea szerk. Lehetőségek és alternatívák a Kárpát-medencében. Módszertani tanulmányok. Kaposvári Egyetem, Kaposvár. 2011. 32–38.

A szövegértési kompetenciát mérő tesztek példaszövegeinek szociolingvisztikai vizsgálata. In: Balázs Géza – Veszelszki Ágnes (szerk.).: Nyelv és kultúra – kulturális nyelvészet. Magyar Szemiotikai Tanulmányok. Budapest. 2012: 25–26.

A digitális olvasási stratégiák metakognitív folyamatainak feltérképezése. In: Bárdosi Vilmos (főszerk.) Asterikos 5. Tanulmányok. Nyelvtudományi Doktori Iskola. „Nyelv és társadalom”. 2013. 39–49.

A tanár kommunikáció jellegzetességei az IKT-osztályteremben. In: Veszelszki Ágnes – Lengyel Klára (szerk.) Tudomány, technolektus, terminológia. A tudományok, szakmák nyelve. Éghajlat Könyvkiadó. Budapest. 2014: 371–381.

Az IKT alkalmazásának lehetőségei a magyartanárképzésben. In: Dringó-Horváth Ida – N. Császi Ildikó (szerk.) Digitális tananyagok – Oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben. Károli Gáspár Református Egyetem és L’Harmattan Kiadó. Budapest. http://www.kre.hu/ebook/dmdocuments/oktatasi_segedanyag/chap_4.html

Book Reviews

Egy fejlesztő olvasókönyv a gyakorlatban. (Adamikné Jászó Anna: 33 téma a szövegértő olvasás fejlesztésére). Magyartanítás 2011: 1. 21–23.

Markó Alexandra (szerk.) Beszédtudomány. Az anyanyelv-elsajátítástól a zöngekezdési időig. In: Anyanyelv-pedagógia 2012: 3. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=392Translations
Creative Writing
Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)
Discography
Organisation of Conferences

2009: I. Vályi András anyanyelv-pedagógiai konferencia (Methodology conference)

2011: II. Vályi András anyanyelv-pedagógiai konferencia (Methodology conference)

2011: I. Trefort-kerti bölcsésztanári konferencia (Methodology conference)

2012: II. Trefort-kerti bölcsésztanári konferencia (Methodology conference)

2013: III. Vályi András anyanyelv-pedagógiai konferencia (Methodology conference)
Academic and public Appearances (Live and Electronic)Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube