Online tájékoztató a drámapedagógia szakirányú továbbképzésről

2023 őszén is indul a kétéves drámapedagógia szakirányú továbbképzés pedagógusdiplomával rendelkezők számára egyetemünkön. Leendő hallgatóink számára most egy online tájékoztató formájában lehetőséget kínálunk arra, hogy megismerjék a képzés tartalmát és feltegyék kérdéseiket Dr. Bethlenfalvy Ádám szakfelelősnek, valamint a szak néhány oktatójának, hallgatójának.

Módosítás: 2023. június 05.

20 éves a Mentálhigiénés képzés a Károlin

A Pszichológiai Intézet Pszichológiai Továbbképző Központjában immár két évtizede folyik a hallgatók képzése a Mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzési szakon. A képzési programnak Budapesten kívül Illyefalván, Léván, Beregszászon és Szabadkán is vannak évfolyamai.

Módosítás: 2024. január 29.

Nagy elődök nyomában – interjú Csoma Mózessel

A Károli mindig is arról volt híres, hogy nem csupán futószalagon képzi a hallgatókat, hanem közösséget is nyújt, mentori és mentorálti viszonyrendszer alakulhat ki tanár és diák között. A most létrejövő koreai tanszék esetében is ezt tekintem a legfontosabb tényezőnek – mondja Csoma Mózes, a Károli Gáspár Református Egyetem új tanszékének vezetője, aki korábban négy évig volt Magyarország nagykövete a Koreai Köztársaságban és Észak-Koreában.

Módosítás: 2023. június 05.

Újra megrendezték a Kommunikációs Szakestet a BTK-n

Sokéves kimaradás után két hallgatónk, Orosz Ádám és Kecső Richárd kezdeményezésére újra megrendezésre került egyetemünk Kommunikáció- és médiatudomány képzésének korábban évi rendszerességű, hallgatók által szervezett eseménye, a Kommunikációs Szakest.

Módosítás: 2023. június 05.

Nincs több szóbeli bántalmazás! – A fényed visszaszerzése Lips Adrián grafikus tárlata

2023. június 1-jén (csütörtök, 19:00) a Ferencvárosi Művelődési Központban, Budapesten lesz Lips Adrián grafikus Nincs több szóbeli bántalmazás! – A fényed visszaszerzése című tárlatának megnyitója.

Módosítás: 2023. május 22.

Megalakult a Koreai Tanszék a Károlin

A Károli Gáspár Református Egyetem korábbi célkitűzéseként valósult meg a Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézetén belül a Koreai Tanszék megalapítása. Az ünnepségre május 15-én került sor a Károlyi-Csekonics-palota Szivartermében. A rendezvényt Szedzsong koreai király születésnapjára időzítették, hiszen az egykori király maga is sokat tett hazájában az oktatásért és a tehetséggondozásért, valamint az ő nevéhez fűződik a koreai írásmód megalkotása is.

Módosítás: 2023. június 05.

Szakály Sándort választotta elnökének a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

Prof. Dr. habil. Szakály Sándort, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának kutatóprofesszorát választotta elnökének a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 2023. május 11-én Budapesten megtartott közgyűlésén.

Módosítás: 2023. május 12.

Kísérlet a szimbolikus logika (kontextus-) érzékenyítésére előadás

A KRE BTK Szabadbölcsészet Tanszéke szeretettel vár minden érdeklődőt a Szabadbölcsész disputák című rendezvénysorozatának előadására

Módosítás: 2023. június 05.

Call for Papers

Dear Colleagues,
it is a pleasure to invite you to the Vth International Colloquium on St. Maximus the Confessor organized by The Faculty of Liberal Arts of the Károli Gáspár University of the Protestant Church in Hungary (Budapest) in collaboration with the Institute for Philosophy and Social Theory of the University in Belgrade. The conference will take place at the Károli University in Budapest on 3-4 February 2024.

Módosítás: 2023. július 28.

A történeti forráskutatás sokszínűsége – hivatalos és magánlevelek

A KRE BTK Történettudományi Intézet, „XVIII. századi Magyarországi Protestáns Művelődés- és Gazdaságtörténeti Kutatócsoport” konferenciája

Módosítás: 2023. május 08.

Ír vándorkiállítás és nagyköveti látogatás egyetemünkön

Május 4-én Őexcellenciája Ronan Gargan, Írország magyarországi nagykövete és Szegedi Joó Marianna kulturális attasé látogatott a Károlyi-Csekonics-palotába, ahol Trócsányi László rektorral és egyetemünk Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának képviselőivel, Nagy Judit nemzetközi dékánhelyettessel és Pődör Dórával,  az Anglisztika Intézet intézetvezető-helyettes egyetemi docensével találkozott. A megbeszélés során az egyetem nemzetközi kapcsolatainak további bővítéséről, elsősorban a különböző írországi egyetemekkel való kooperációs lehetőségekről esett szó.

Módosítás: 2023. június 05.

Megjelent

Megjelent Fabiny Tibor legújabb könyve Túl a literalizmuson –Gondolkodó párbeszéd a teológiai hermeneutikáról címmel.

Módosítás: 2023. június 05.

Vadregényes irodalmi est

Idén május 21-én került megrendezésre a – mára már hagyománnyá váló – Károli Gáspár Református Egyetem Kreatív írás specializációjának felolvasóestje.

Módosítás: 2022. július 26.

Karády Katalin: Dalokban feloldott nőiség - Lips Adrián grafikus tárlata

2022. május 5-én, csütörtökön, a Nemzeti Filmtörténeti Élményparkban, Ózdon – a „Ne kérdezd, ki voltam” Karády élete & művészete című kiállítás részeként – megnyílt Lips Adrián Karády Katalin: Dalokban feloldott nőiség című tárlata.

Módosítás: 2022. július 26.

A nyelvkeresés etikája - mesterhallgatói konferencia

A KRE BTK Irodalom- és Kultúratudomány MA-jának nemzetközi mesterhallgatói konferenciája.

Módosítás: 2022. július 26.

Jelentkezz! – Magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus szakirányú továbbképzés

Jelentkezz a magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus szakirányú továbbképzésre!

Módosítás: 2022. július 26.

Már csak néhány napig lehet jelentkezni a KIDA képzéseire

A Károli Interdiszciplináris Akadémia (röviden: KIDA) egyedülálló tehetségprogramjára már csak pár napig lehet jelentkezni: május 27., 12 óráig.

Módosítás: 2022. június 04.

Megjelent a Károli Magazin legfrissebb száma!

A Károli Gáspár Református Egyetem hivatalos hallgatói folyóiratának legfrissebb, tavaszi száma már elérhető kari épületeink közösségi tereiben, illetve kiadványaink között online formában is olvasható.

Módosítás: 2022. július 26.

Meghívó Pecsuk Ottó előadására

A KRE BTK és a Magyar Történelmi Társulat Egyháztörténeti Tagozata ezúton tisztelettel hív minden érdeklődőt dr. Pecsuk Ottó (KRE HTK) A felszabadítási teológia mint egyháztörténeti jelenség című előadására.

Módosítás: 2022. július 26.

Károlis sikerek a Szép Magyar Beszéd versenyen

Az 50. jubileumi, Kazinczy Ferencről elnevezett Szép Magyar Beszéd Verseny országos döntőjének idén a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Vitéz János Tanárképző Központ esztergomi képzési helyszíne adott otthont.

Módosítás: 2022. július 26.

Vizsgaidőszak-köszöntő kirándulás a Nagy-Kopasz csúcsán

A KRE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar alap- és mesterszakos színházi képzéseinek oktatói, volt és jelenlegi hallgatói a vizsgaidőszak kezdete előtt egy közös kirándulást szerveznek a Csergezán Pál-kilátóba, melyre szeretettel várják az érdeklődőket.

Módosítás: 2022. június 04.

2022. évi júniusi záróvizsga-beosztás

Tisztelt Hallgatónk!
A Tanulmányi Osztály a mai nappal nyilvánosságra hozza a 2022. évi júniusi záróvizsga-beosztást.

Módosítás: 2022. június 04.

Rendelkezzen SZJA 1+1%-ról ebben az adóbevallási időszakban is!

A Károli Gáspár Református Egyetem a jogszabályok értelmében jogosult a Magyarországon adózók személyi jövedelemadójából felajánlható 1% elfogadására.

Módosítás: 2022. május 06.

Ismerje meg a KRE Történelemtudományi Doktori Iskolát!

A 2011-ben alapított KRE Történelemtudományi Doktori Iskola oktatási és kutatási programját olyan kutatóknak, tudóstanároknak szánjuk, akik a történetírás elvi, elméleti kérdéseivel, valamint az elmélyült (írott és audiovizuális) forráskutatás különböző módszereivel is tisztában vannak, ugyanakkor a doktori kurzus végén önálló kutatásra is képesek lesznek. Ezen ismeretek és alapkészségek elsajátításához általános és speciális historiográfiai és forráselemzési programot állítottunk össze, amelyben a történetkutatás kvalitatív és kvantitatív elemzési szempontjaira, az egyéni életpályák és kollektív társadalmi csoportok jellemzőire egyaránt hangsúlyt helyezünk.

Módosítás: 2022. június 04.

Meghívó a Collectio Hoppaliana megnyitó ünnepségére

2022. május 25-én ünnepélyes keretek között kerül átadásra Hoppál Mihály, Prima- és Széchenyi-díjas néprajzkutató által a KRE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar könyvtárának adományozott gyűjteménye. A hungarológia, magyar néprajz, összehasonlító folklorisztika, etnoszemiotika, vallás- és mitológiakutatás, illetve samanológia számos területét felölelő gyűjtemény a könyvtár egy önálló termében került elhelyezésre. A Collectio Hoppaliana nevet viselő terem megnyitó ünnepségére 2022. május 25-én, szerdán, 11 órakor kerül sor a Károlyi-Csekonics-palota konferenciatermében.

Módosítás: 2022. június 04.

Sportágválasztási felmérés hallgatóink részére

Tisztelt Egyetemi Polgárok, kedves Károlis Hallgatók!

Módosítás: 2022. június 04.

Megjelent az Észt Köztársaság – 100 év innováció c. sorozat második kötete

Az Észt Köztársaság megalakulásának 100. évfordulója alkalmából rendezett konferencia tanulmányait tartalmazó Észt Köztársaság – 100 év innováció c. kötet folytatásaként, a tartui béke megkötésének és a magyar–észt diplomáciai kapcsolatok felvételének 100 éves jubileuma tiszteletére megjelent a sorozat második kötete.

Módosítás: 2021. október 20.

Drámaíró pályázati felhívás fiataloknak!

A magyarországi jezsuiták Párbeszéd Háza, a rendalapító Loyolai Szent Ignác megtérésének 500. évfordulója alkalmából drámapályázatot hirdet két kategóriában.

Módosítás: 2021. október 20.

Meghívó - A mexikói ferences misszió kezdetei... című online előadásra

A Magyar Történelmi Társulat Egyháztörténeti Tagozata tisztelettel meghívja Önt Vassányi Miklós: A mexikói ferences misszió kezdetei és a ferencesek mentalitása a mexica vallás iránt című online előadására.

Módosítás: 2021. október 20.

Középpontban a kutatók - kutatói életpályát népszerűsítő kiadvány

Még lehet pályázni az Új Nemzeti Kiválósági Program kifejezetten végzős középiskolásoknak szóló pályázataira. A "Tehetséggel fel" program idei beadási határideje június 28. A pályázat célja a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, a tudományos tanulmányi versenyen eredményesen teljesítő, alapképzésre, osztatlan mesterképzésre jelentkező, elsőéves tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása.

Módosítás: 2021. október 20.

Áldott pünkösdi ünnepeket kívánunk!

Módosítás: 2021. október 20.

Idén is tekerjünk a Holdig!

A Pécsi Tudományegyetem 2021-ben második alkalommal szervezi meg a MOON BIKE néven futó kerékpáros, egészségtudatos életmódra és környezeti fenntarthatóságra ösztönző programsorozatát, amelyhez a KRE Teremtésvédelmi Műhelye is csatlakozott. A kihíváshoz május 15-től bárki csatlakozhat a projekt Facebook-oldalán. A tekerés szerelmeseinek nincs más dolguk, mint egy kerékpáros applikáció segítségével a megtett távot „screenshot” formájában, üzenetben vagy bejegyzésként elküldeni a PTE Moonbike Facebook oldalára. Ha szobakerékpáron venne részt valaki a kihívásban, a kilométeróra kijelzőjének fényképét kell feltöltenie.

Módosítás: 2021. október 20.

Eb-bronzérmet szerzett hallgatónk a magyar szinkronúszó válogatottal

Rényi Luca kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatónk vezetésével bronzérmes lett a magyar válogatott a szinkronúszók highlight kűrjében a budapesti vizes Európa-bajnokság szombati versenynapján, a Duna Arénában. A válogatott először nyert érmet szinkronúszásban világversenyen.

Módosítás: 2021. október 20.

Online tájékoztató a drámapedagógia szakirányú továbbképzésről

2021 őszén is indul a kétéves drámapedagógia szakirányú továbbképzés a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán pedagógus diplomával rendelkezők számára.

Módosítás: 2021. október 20.

2021. évi júniusi záróvizsga-beosztás

Tisztelt Hallgató!

A Tanulmányi Osztály a mai nappal nyilvánosságra hozza a 2021. évi júniusi záróvizsga-beosztást.
Módosítás: 2021. október 20.

2021. évi júniusi záróvizsga-beosztás

Tisztelt Hallgató!

A Tanulmányi Osztály a mai nappal nyilvánosságra hozza a 2021. évi júniusi záróvizsga-beosztást.
Módosítás: 2021. június 01.

2021. évi júniusi záróvizsga-beosztás

Tisztelt Hallgató!

A Tanulmányi Osztály a mai nappal nyilvánosságra hozza a 2021. évi júniusi záróvizsga-beosztást.
Módosítás: 2021. május 14.

Áldozócsütörtök - Jézus mennybemenetelét ünnepeljük

A mennybemenetel, áldozócsütörtök ünnepe a húsvét utáni 40. nap, ekkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus mennybemenetelét.

Módosítás: 2021. október 20.

Oktatásinformatikai kurzusok Egyetemünkön

A félév során a KRE BTK Oktatásinformatikai Továbbképző Központ 24 oktatásinformatikai továbbképzést tartott mintegy 227 oktató részvételével. A sikeres képzéssorozat szeptembertől összegyetemi szinten is folytatódik a KRE IKT Kutatóközpont szervezésében.

Módosítás: 2021. október 20.

Tudománytörténet, természetfilozófia iránt érdeklődők figyelmébe

Megjelent A világ bizonyos szimmetriája - A kora újkori csillagászat története válogatott források tükrében című csillagászat-történeti tanulmány- és forrásgyűjtemény a Szabadbölcsészet Tanszék oktatója, Vassányi Miklós és a BME GTK Filozófia és Tudománytörténet Tanszékének oktatója, Kutrovátz Gábor (csillagász, fizikus, filozófus) munkája.

Módosítás: 2021. október 20.

Megjelent a Károli Magazin legfrissebb száma!

A Károli Gáspár Református Egyetem hivatalos hallgatói folyóiratának májusi, tavaszi száma online formában már elérhető.

Módosítás: 2022. szeptember 21.

Idén is építsük együtt a Szeretethidat!

A Magyar Református Szeretetszolgálat idén májusra is meghirdette évek óta tartó programsorozatát, a Szeretethidat. A Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok keretében a Károli Gáspár Református Egyetem is csatlakozik a kezdeményezéshez, ezúttal az alábbi két programlehetőségre várjuk hallgatóinak és munkavállalóinak jelentkezését:

Módosítás: 2021. október 20.

Elhunyt Prof. Dr. Gergely András, Egyetemünk professor emeritusa

Türelemmel viselt hosszas betegség után 75. életévében elhunyt Gergely András, a történelemtudományok doktora, a Károli Gáspár Református Egyetem professzor emeritusa. Születése és családja révén Szegedhez kötődött, de filozófiai és történelem szakos tanulmányait az Eötvös Kollégium tagjaként, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte. Diplomájának megszerzését követően az MTA Történettudományi Intézetének munkatársaként kezdte pályáját, majd az 1970-es évek közepétől az ELTE Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszékén Szabad György közvetlen munkatársaként történészek és középiskolai történelemtanárok generációit tanította hosszú évtizedeken át.

Módosítás: 2021. október 20.

Isten éltesse az édesanyákat!

Módosítás: 2021. október 20.

Tájékoztató sétáló cédulával kapcsolatban végzős hallgatók részére

Tisztelt Végzős Hallgatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelen helyzetre való tekintettel a tavaszi félévben Sétáló/Kilépő cédulákat nem kell leadniuk sem postai, sem elektronikus úton.

Módosítás: 2020. június 07.

Tájékoztató sétáló cédulával kapcsolatban végzős hallgatók részére

Tisztelt Végzős Hallgatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelen helyzetre való tekintettel a tavaszi félévben Sétáló/Kilépő cédulákat nem kell leadniuk sem postai, sem elektronikus úton.

Módosítás: 2020. június 07.

2020. évi Pszichológia MA felvételi - írásbeli pontszámok

MA pszichológia 2020. évi felvételi írásbeli eredmények:
https://btk.kre.hu/images/Pszichologia_MA_felveteli_irasbeli_pontszamok_2020.pdf

KRE BTK

Módosítás: 2020. június 07.

2020. évi Pszichológia MA felvételi - írásbeli pontszámok

MA pszichológia 2020. évi felvételi írásbeli eredmények:
https://btk.kre.hu/images/Pszichologia_MA_felveteli_irasbeli_pontszamok_2020.pdf

Módosítás: 2020. június 07.

2020. évi júniusi záróvizsga-beosztás

Tisztelt Hallgató!

A Tanulmányi Osztály a mai nappal nyilvánosságra hozza a 2020. évi júniusi záróvizsga-beosztást.
Módosítás: 2020. június 07.

2020. évi júniusi záróvizsga-beosztás

Tisztelt Hallgató!

A Tanulmányi Osztály a mai nappal nyilvánosságra hozza a 2020. évi júniusi záróvizsga-beosztást.
Módosítás: 2020. június 07.

2020. évi júniusi záróvizsga-beosztás

Tisztelt Hallgató!

A Tanulmányi Osztály a mai nappal nyilvánosságra hozza a 2020. évi júniusi záróvizsga-beosztást.
Módosítás: 2020. június 07.

Tájékoztató a téma- és konzulensválasztásról, illetve a határidőn túli leadás és módosítások menetéről

Tisztelt Hallgatónk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a 2019/2020/II. félévtől a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán a Neptun-rendszeren keresztül, elektronikusan történika szakdolgozati témabejelentő lapok „leadása”: vagyis a szakdolgozati téma- és konzulensválasztás azon hallgatóknak, akiknek a Tanulmányi- és vizsgaszabályzat(továbbiakban TVSz.) 77. § (4)bekezdése ezt előirányozza az adott félévben.

Módosítás: 2020. október 29.

Tájékoztató a téma- és konzulensválasztásról, illetve a határidőn túli leadás és módosítások menetéről

Tisztelt Hallgatónk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a 2019/2020/II. félévtől a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán a Neptun rendszeren keresztül, elektronikusan történika szakdolgozati témabejelentő lapok „leadása”: vagyis a szakdolgozati téma- és konzulensválasztás azon hallgatóknak, akiknek a Tanulmányi- és vizsgaszabályzat(továbbiakban TVSz.) 77. § (4)bekezdése ezt előirányozza az adott félévben.

Módosítás: 2020. október 29.

Felvételi - Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar hallgatóinak szakmai, valamint tudományos előmenetele támogatása céljából alapított, a hallgatók körében nagy népszerűségnek örvendő Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium a 2020/2021-es tanévre is várja azon nappalis, alap- és mesterszakos, valamint osztatlan tanár szakos hallgatók jelentkezését, akik a 2020/2021-es tanév őszi félévében kezdik majd meg tanulmányaikat valamelyik képzési formában.

Módosítás: 2020. május 14.

Hallgatói TÁJÉKOZTATÓK VIZSGÁZTATÁSI FELÜLETEKHEZ

Belépés a MOODLE-oldalra
Az oldal címe: https://moodle.kre.hu
Felhasználónév: regisztrált e-mail cím; jelszó: vagy az eddig használt, ha már lépett be a megadott e-mail címmel, vagy az alap jelszó, ami Abcd1234! (! is)

Módosítás: 2020. június 07.

Dékáni tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ A BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI SZÁMÁRA A VIZSGÁZTATÁSSAL, ILL. ZÁRÓVIZSGÁZTATÁSSAL KAPCSOLATOS KARI SAJÁTOSSÁGOKRÓL

Módosítás: 2020. június 07.

Rektori tájékoztató nyelvvizsga nélküli oklevélkiadásról

101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 6. §-a szerint mindazon (volt) hallgató, „aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól”.

Módosítás: 2020. május 05.

Rendelkezzen SZJA 1+1%-ról ebben az adóbevallási időszakban is!

A Károli Gáspár Református Egyetem a jogszabályok értelmében jogosult a Magyarországon adózók személyi jövedelemadójából felajánlható 1% elfogadására.

Módosítás: 2020. május 06.

Szociológus hallgatóink sikere

A Magyarország Felfedezése Alapítvány „SZOCIOGRÁFIA 2019” c. pályázatán az alábbi szociológus hallgatóink részesültek díjazásban:
Módosítás: 2020. május 05.

Kreditátviteli kérelem leadása az abszolutórium megszerzéséhez

Tisztelt Hallgató! 

Ezúton tájékoztatom, hogy amennyiben kreditátviteli kérelem leadása szükséges az abszolutórium megszerzéséhez (2018/2019. tanév II. félévében), úgy e kérelmet leadhatja 2019. május 24-én, pénteken is a Tanulmányi Osztály I. emeleti iroda részén (117., 118., 119., 121) 9.00-12:00 és 13:00-15:00 óra között.

Módosítás: 2019. május 22.

TO ügyfélszolgálat nyitva tartása 2019. május, június, július és augusztus hónapban

Tisztelt Hallgató!

Ezúton tájékoztatom, hogy a Pszichológia Intézetbe (1037 Budapest, Bécsi út 324., V. épület.) kihelyezett ügyfélszolgálatunk a 2018/2019. tanév II. félévben 2019. május 15-én (szerdán) tartott utoljára nyitva.

Értesítjük továbbá, hogy a Tanulmányi Osztály ügyfélszolgálati irodája (1088 Budapest, Reviczky u. 4. és a Dózsa György út 25-27. szám alatti egyetemi épületben) 2019. május 20-tól (hétfő) június 28-ig (péntek) ritkább nyitva tartással áll az Ön rendelkezésére (a záróvizsgák és a felvételi vizsgák által keletkező megnövekedett munkák miatt).

Reviczky u. 4. szám alatt:

hétfőn és szerdán az eddig megszokott időpontokban (9:00-12:00 és 13:00-15:00) tartunk nyitva, péntekenként az ügyfélszolgálati iroda ZÁRVA van.

Módosítás: 2019. május 20.

TO ügyfélszolgálat nyitva tartása 2019. május, június, július és augusztus hónapban

Tisztelt Hallgató!

Ezúton tájékoztatom, hogy a Pszichológia Intézetbe (1037 Budapest, Bécsi út 324., V. épület.) kihelyezett ügyfélszolgálatunk a 2018/2019. tanév II. félévben 2019. május 15-én (szerdán) tartott utoljára nyitva.

Módosítás: 2019. május 20.

A változásról társas - társadalmi kontextusban: módszerek, kutatási tapasztalatok workshop

2019.05.24. KRE Pszichológia Intézete, 107. terem.

Módosítás: 2019. június 19.

2019. évi júniusi záróvizsga-beosztás

Tisztelt Hallgató!

A TVSZ. § 78. § (4) bekezdése szerint a Tanulmányi Osztály a mai nappal nyilvánosságra hozza a 2019. évi júniusi záróvizsga-beosztást: 2019. évi júniusi záróvizsga-beosztás
Oktatási azonosítója alapján (CTRL+F és írja be azonosítóját) tudja beosztásának időpontját és helyszínét megtekinteni.

Módosítás: 2019. május 15.

2019. évi júniusi záróvizsga-beosztás

Tisztelt Hallgató!

A TVSZ. § 78. § (4) bekezdése szerint a Tanulmányi Osztály a mai nappal nyilvánosságra hozza a 2019. évi júniusi záróvizsga-beosztást: 2019. évi júniusi záróvizsga-beosztás
Oktatási azonosítója alapján (CTRL+F és írja be azonosítóját) tudja beosztásának időpontját és helyszínét megtekinteni.

Módosítás: 2019. május 15.

2019. évi júniusi záróvizsga-beosztás

Tisztelt Hallgató!

A TVSZ. § 78. § (4) bekezdése szerint a Tanulmányi Osztály a mai nappal nyilvánosságra hozza a 2019. évi júniusi záróvizsga-beosztást: 2019. évi júniusi záróvizsga-beosztás
Oktatási azonosítója alapján (CTRL+F és írja be azonosítóját) tudja beosztásának időpontját és helyszínét megtekinteni.

Módosítás: 2019. május 15.

Dr. Pólos Lászlót az MTA külső tagjának választották

A Magyar Tudományos Akadémia 191. közgyűlésén a május 7-i zárt ülésen az Akadémikusok Gyűlése megválasztotta az MTA új rendes, levelező, külső és tiszteletbeli tagjait.

Módosítás: 2019. május 10.

„A Károlin közösségben gondolkodunk”

Százhatvannyolc kar közül a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara a harmadik legnépszerűbb a felvételi jelentkezések számadatai alapján. Ebből az alkalomból készített interjút Dr. habil Sepsi Enikő dékán asszonnyal a Reformátusok Lapja:

Módosítás: 2019. május 02.

Pályázati felhívás: Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Kihirdetésre került a 2018/2019. tanévi Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj.

Új leadási határidő: 2018. július 2. hétfő 14.00 óráig!

Módosítás: 2018. június 19.

2018. évi pszichológia MA-felvételi: írásbeli pontszámok

2018. évi pszichológia MA-felvételi: írásbeli pontszámok letöltése

Módosítás: 2018. június 02.

Meghívó

Meghívó a Kutúraátörökítés médiumai című kötet bemutatására

A könyvet a szerkesztők 2018. június 10-én, vasárnap 13-14 óra között dedikálják a 89. Ünnepi Könyvhéten. (Budapest, Vörösmarty tér, L’Harmattan Kiadó standja)

Módosítás: 2018. július 20.

Pedagógus-Lét-Kérdések című konferencia

http://www.kre.hu/btk/index.php/975-meghivo-pedagogus-let-kerdesek.html

Módosítás: 2018. június 12.

TO ügyfélszolgálat nyitvatartása 2018. június, július és augusztus hónapban

Tisztelt Hallgató!

Ezúton tájékoztatom, hogy a Pszichológia Intézetbe (1037 Budapest, Bécsi út 324., V. épület.) kihelyezett ügyfélszolgálatunk a 2017/2018. tanév II. félévben 2018. május 16-án (szerdán) tartott utoljára nyitva.

Módosítás: 2018. június 02.

TO ügyfélszolgálat nyitvatartása 2018. június, július és augusztus hónapban

Tisztelt Hallgató!

Ezúton tájékoztatom, hogy a Pszichológia Intézetbe (1037 Budapest, Bécsi út 324., V. épület.) kihelyezett ügyfélszolgálatunk a 2017/2018. tanév II. félévben 2018. május 16-án (szerdán) tartott utoljára nyitva.

Módosítás: 2018. június 02.

DiscourseNet konferenciaprogram

DiscourseNet20 konferenciaprogram

Módosítás: 2018. június 14.

2018. évi júniusi záróvizsga-beosztás

Tisztelt Hallgató!
 
A TVSZ. § 78. § (4) bekezdése szerint a Tanulmányi Osztály a mai nappal nyilvánosságra hozza a 2018. évi júniusi záróvizsga-beosztást: 2018. évi júniusi záróvizsga-beosztás
Módosítás: 2018. június 02.

2018. évi júniusi záróvizsga-beosztás

Tisztelt Hallgató!
 
A TVSZ. § 78. § (4) bekezdése szerint a Tanulmányi Osztály a mai nappal nyilvánosságra hozza a 2018. évi júniusi záróvizsga-beosztást: 2018. évi júniusi záróvizsga-beosztás
Módosítás: 2018. június 02.

Invitation to Information Delivery by Apps & Co

28 May 2018, Budapest

Módosítás: 2018. június 13.

Tanulmányi Osztály ügyfélszolgálatának nyitva tartása 2018. május 15-én (kedd) - szakdolgozati témabejelentő lap leadása

Tisztelt Hallgató!

Tájékoztatom, hogy a Tanulmányi Osztály ügyfélszolgálata 2018. május 15-én (kedd) az alábbi helyszíneken és időpontban tart nyitva:

Módosítás: 2018. június 02.

Dr. Claude Le Fustec látogatása az Anglisztika Intézetbe

Április végén a franciaországi Rennes 2 Egyetem oktatója, Dr. Claude Le Fustec látogatott el az Anglisztika Intézetbe. 

Módosítás: 2018. június 02.

Munka és család

http://www.kre.hu/btk/index.php/981-munka-es-csalad.html

Módosítás: 2018. június 12.

TeachUp-projekt

Beválásvizsgálat a pedagógusok új szerepének megfelelő kompetenciák fejlesztéséért.

Módosítás: 2018. június 02.

TO ügyfélszolgálat nyitvatartása 2017. június, július és augusztus hónapban

Tisztelt Hallgató!

Ezúton tájékoztatom, hogy a Pszichológia Intézetbe (1037 Budapest, Bécsi út 324., V. épület.) kihelyezett ügyfélszolgálatunk a 2016/2017. tanév II. félévben 2017. május 17-én (szerdán) tart nyitva utoljára.

Módosítás: 2017. június 03.

TO ügyfélszolgálat nyitvatartása 2017. június, július és augusztus hónapban

Tisztelt Hallgató!

Ezúton tájékoztatom, hogy a Pszichológia Intézetbe (1037 Budapest, Bécsi út 324., V. épület.) kihelyezett ügyfélszolgálatunk a 2016/2017. tanév II. félévben 2017. május 17-én (szerdán) tart nyitva utoljára.

Módosítás: 2017. június 03.

Meghívó közös könyvbemutatóra

Módosítás: 2017. június 03.

Kodály-kultúra Magyarországon és külföldön szakirányú továbbképzési szak

Módosítás: 2017. június 23.

Lovász Irén „Áldj meg minket Úristen” című koncertje

Lovász Irén a KRE BTK egyetemi docensének „Áldj meg minket Úristen” című koncertjére Hévízen kerül sor a Reformáció 500 éve című konferencia keretében.
Időpont: 2017. május 26. 19.00 óra
Helyszín: Evangélikus–Református Templom (Helikon u. 6)

Módosítás: 2017. május 22.

Dr. Sepsi Enikő legújabb kötetének könyvbemutatója

Tisztelettel meghívjuk Dr. Sepsi Enikő: Kép, jelenlét, kenózis a kortárs francia költészetben és Valère Novarina színházában c. kötetének bemutatójára 2017. június 1-jén 17 órakor Budapesten.

Módosítás: 2017. június 03.

Cyril O’Regan: Modernity and the Gnostic Thesis

Cyril O’Regan az University of Notre Dame teológus-filozófus professzora 2017. május 24-én 14.00 órai kezdettel tart előadást a KRE BTK 104-es termében Modernity and the Gnostic Thesis címmel. Cyril O’Regan fő kutatási területe a rendszeres teológia és a modern európai teológiatörténet. Legjelentősebb témája a gnózis megjelenése a modernitásban. Erről több kötetet is megjelentetett, amelyeknek igen komoly tudományos visszhangja van.  Karunkon tartandó előadása éppen ezt a kérdést járja körül.

Módosítás: 2017. június 03.

Tari János filmbemutatója

Mindenkit szeretettel vár az Ars Sacra Filmklub, melynek legközelebbi vetítése május 29-én, hétfőn 18 órakor lesz a Párbeszéd Házában. Tari János a moldvai csángó magyarokról szóló dokumentumfilmje kerül bemutatásra, melynek címe: „Én Istenem, hová leszünk…”. Az este meghívott vendége Tari János, a film rendezője. A beszélgetést Veres Emese-Gyöngyvér néprajzkutató, újságíró vezeti. A belépés ingyenes.

Módosítás: 2017. június 03.

Nemzetközi Kárpit3 2017 kiállítás –Pesti Vigadó

A Károli Gáspár Egyetemen oktató Somodi Ildikó és Lázárné Balog Edit, a Magyar Kárpitművészek Egyesületének elnöke aktív résztvevője a Budapesten megnyitott nemzetközi Kárpit3 2017 kiállításnak.
A kiállítás 2017. május 28-ig tekinthető meg a Pesti Vigadó VI. emeleti kiállítótermében, mely május 27-én, szombaton ingyenesen látogatható.

A kiállításon látható alkotások nemcsak technikailag, de a képfogalmat illetően is aktuálisak, és egyre kihívóbb módon figyelmeztetnek a művészet és civilizáció egyetemes felelősségére.
Az Apokalipszis témájával a kárpitművészek egy olyan korai időszakra kívánnak reflektálni, amikor a kárpitok, az igazán monumentális középkori képsorozatok, névtelen miniátorok által lettek fölnagyítva, és a mai óriásplakátjaink reklámfelületeihez hasonlóan szolgálták a templomi igehirdetést.

A kiállítást a Magyar Kárpitművészek Egyesülete fennállásának 20. évfordulója alkalmából rendezte a Magyar Művészeti Akadémia és a Szépművészeti Múzeum együttműködésében.

Módosítás: 2017. május 15.

2017. évi júniusi záróvizsga-beosztás

Tisztelt Hallgató!

A TVSZ. § 78. § (4) bekezdése szerint a Tanulmányi Osztály a mai nappal nyilvánosságra hozza a 2017. évi júniusi záróvizsga-beosztást: 2017. évi júniusi záróvizsga-beosztás
Oktatási azonosítója alapján (CTRL+F és írja be azonosítóját) tudja beosztásának időpontját és helyszínét megtekinteni.

Módosítás: 2017. május 15.

2017. évi júniusi záróvizsga-beosztás

Tisztelt Hallgató!

A TVSZ. § 78. § (4) bekezdése szerint a Tanulmányi Osztály a mai nappal nyilvánosságra hozza a 2017. évi júniusi záróvizsga-beosztást: 2017. évi júniusi záróvizsga-beosztás
Oktatási azonosítója alapján (CTRL+F és írja be azonosítóját) tudja beosztásának időpontját és helyszínét megtekinteni.

Módosítás: 2017. május 15.

Rajvinder Singh: Hat szemmel könyvbemutató

Módosítás: 2017. június 03.

Szakdolgozati témabejelentő lap leadása: 2017. május 17. (szerda)

Tájékoztatom, hogy az alábbi képzésben résztvevő hallgatóknak 2017. május 17-ig kell leadni a szakdolgozathoz, illetve a portfólióhoz tartozó kapcsolódó dolgozat témabejelentő és igazoló lapját:

 • alapképzésben: IV. félév szorgalmi időszakának vége
 • 3 féléves és 5 féléves mesterképzésben (osztott tanári): összefüggő tanítási gyakorlatot megelőző félévben
 • 4 féléves mesterképzésben: II. félév szorgalmi időszakának vége
 • 10 féléves osztatlan tanári mesterképzésben: VIII. félév szorgalmi időszakának vége
 • 3 féléves szakirányú továbbképzésben: II. félév szorgalmi időszakának vége
 • Mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzésben: IV. félév szorgalmi időszakának vége
Módosítás: 2017. június 03.

Szakdolgozati témabejelentő lap leadása: 2017. május 17. (szerda)

Tájékoztatom, hogy az alábbi képzésben résztvevő hallgatóknak 2017. május 17-ig kell leadni a szakdolgozathoz, illetve a portfólióhoz tartozó kapcsolódó dolgozat témabejelentő és igazoló lapját:

 • alapképzésben: IV. félév szorgalmi időszakának vége
 • 3 féléves és 5 féléves mesterképzésben (osztott tanári): összefüggő tanítási gyakorlatot megelőző félévben
 • 4 féléves mesterképzésben: II. félév szorgalmi időszakának vége
 • 10 féléves osztatlan tanári mesterképzésben: VIII. félév szorgalmi időszakának vége
 • 3 féléves szakirányú továbbképzésben: II. félév szorgalmi időszakának vége
 • Mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzésben: IV. félév szorgalmi időszakának vége
Módosítás: 2017. június 03.

Műhelybeszélgetés sorozat indul Család és vallás témakörben

Módosítás: 2017. június 03.

Reflektivitás és szupervízió – a tükröződő jelentés: konferenciameghívó

Módosítás: 2017. június 03.

Károli Bölcsész Tehetségnap - Program

Károli Bölcsész Tehetségnap
KRE BTK Reviczky u. 4, 2017. május 17.

Kari hagyományt szeretnénk teremteni azzal, hogy a tudományos diákköri munkát minden évben egy közös rendezvénnyel fogjuk össze. Szeretnénk, ha hallgatók és oktatók segítséget kapnának a tudományos műhelyekben való munkához és a különböző szakterületek egymásnak is be tudnák mutatni az eredményeiket. Délelőtt a szakterületi műhelybeszélgetéseket szervezünk, délután a kari tehetséggondozással kapcsolatos tájékoztatást tartunk, OTDK-n díjazott pályamunkákból mutatunk be egy csokorra valót, az OTDK-ra továbbjutott hallgatóinkat ünnepeljük, nekik köszönő oklevelet adunk át.

Módosítás: 2017. május 10.

2016 május

 • Szakmai kerekasztal-beszélgetést tart az MTA Kommunikációmenedzsment Munkabizottsága

  Az MTA GTB Kommunikációmenedzsment Munkabizottsága
  2016. június 1-én (szerdán) 14 – 16 óráig
  szakmai kerekasztal-beszélgetést tart.

  A téma előadója
  Szondi György Phd, egyetemi docens
  Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest.

  Beszélgetésindító előadásának címe:
  A kormányzati és a vállalati kommunikáció összefüggései.

  A program helyszíne:
  Károli Gáspár Református Egyetem
  Bölcsészettudományi Kar
  1088 Budapest, Reviczky u. 4.
  205 terem, 2. emelet

  A  részvétel  díjtalan,  de  a  tervezhetőség  miatt  előzetes  jelentkezést  kérünk  a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  e-mail  címen  Konczosné  Szombathelyi  Márta  kolléganő, a  Munkabizottság titkára címén.

 • Az olvasás határterületei mesterszakos konferencia

  Időpont: 2016. május 19-20.
  Helyszín: Május 19. csütörtök, Reviczky utca 4. 104-es terem
  Május 20. péntek, Dózsa György út 25-27.

  A konferencia részletes programja itt érhető el.

 • Protestáns templomépítészeti kutatások - történeti épülettipológia nemzetközi tudományos konferencia

  Időpont: 2016. május 26.
  Helyszín: BME K épület II. emelet 210.

 • Meghívó

  2016. május 12-én (e hét csütörtökön) délután 4 órakor Somogyi Katalin, a Pozsonyi Comenius Egyetem Összehasonlító Vallástudományi Tanszékének doktorandája tart vetített képes előadást "Irán ezer arca - Vallási közösségek a mai Iránban" címmel, a Szabadbölcsészet Tanszék CEEPUS-együttműködésének keretei között. Az előadást bevezeti Dr. Sárközy Miklós iranista. Az előadás magyar nyelvű és körülbelül 1 óra hosszú. Helyszín: KRE BTK 222-es terem. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


 • DRÁMA ÉS LITURGIA KONFERENCIA

  Időpont: 2016. május 7. 14.00 óra
  Helyszín: Nemzeti Színház, Bajor Gizi Szalon
  Regisztráció: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  Részletes program itt.

 • Károli Szociálpszichológia Nap 2016

  A KRE Bölcsészettudományi Karának
  Szociálpszichológia és Interkulturális Pszichológia Tanszéke
  tisztelettel meghívja Önt

  Károli Szociálpszichológiai Nap 2016

  című rendezvényére

  Délelőtt: hallgatói előadások, a szocioanalízis bemutatása

  Délután: kerekasztal-beszélgetés a közösségi hangsúlyú szociálpszichológiáról

  Bemutatkozik az Interperszonális és interkulturális pszichológia specializációnk (Pszichológia MA)

  Időpont: 2016. május 13., 9:00-16:00
  Helyszín: KRE BTK 104-es terem
  Cím: 1088 Budapest, Reviczky u. 4., I. em.

  A részletes program itt érhető el.

 • Meghívó

  A KRE
  Bölcsészettudományi Karának
  Latin-Amerika Fóruma
  tisztelettel meghívja Önt

  Szeljak György

  Vallás és kulturális változások egy mexikói indián közösségben
  című előadására


  Időpont: 2016. május 6. 16:00
  Helyszín: KRE BTK 321-es terem
  Cím: 1088 Budapest, Reviczky u. 4/c. III. em.

Módosítás: 2016. május 07.

Rendhagyó Károlis délután a Bárkában

A Károli Gáspár Református Egyetem idén is csatlakozott a Magyar Református Szeretetszolgálat által szervezett Szeretethíd - Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok programsorozathoz. Ebben az évben a Dunaharasztiban található Bárka Műhelyt keresték fel önkénteseink, hogy egy kellemes, játékos délután keretein belül ismerkedjenek meg a Műhely dolgozóival.

A magyarországi Bárka Alapítvány 1991 óta működik. 1993-ban a Bárka Otthon megalapítását követte a Bárka Műhely létrehozása azzal a céllal, hogy felnőtt korú középsúlyos, súlyos, illetve halmozottan sérült személyek részére nappali ellátást, foglalkoztatást és emberséges munkahelyet teremtsen. A szervezet célja, hogy a közösségben az értelmileg sérült emberek személyisége kibontakozhasson, megkapja az őt megillető elismerést, s átélhesse, hogy személye mennyire egyedi és értékes.

A délután folyamán négy önkéntesünk látogatta meg a Bárka Műhely dolgozóit. A bemutatkozás után több csoportban indultak meg a játékok. Páran krétával vagy ceruzával készítettek szebbnél szebb rajzokat, mások buborékfújással és kirakós játékkal töltötték az időt. Önkéntes segítőink egy rövid táncházzal is megörvendeztették sérült barátainkat, akik a következő szavakkal búcsúztak el tőlük:”Jöjjetek máskor is!”

Mind a Műhely dolgozói, mind az önkéntesek számára különleges élmény volt ez a délután. A közös játék, rajzolás és tánc felejthetetlenné tette ezt a napot.

További információ a szervezetről az alábbi oldalon olvasható.


Módosítás: 2015. május 29.

Jótékonysági koncertet adott a TFK és a HTK

Rendhagyó módon ünnepelte a tanév végét a Tanítóképző Főiskolai Kar budapesti tagozatának tanítóképzős és óvodapedagógus hallgatói. A Hittudományi Karral együttműködve adtak jótékonysági koncertet a kárpátaljai magyar családok megsegítésére. Több, mint százezer forint gyűlt össze.
 
A tanévzáró jótékonysági koncerten többek közt egyházzenei darabok, kamarazenei művek, valamint sárközi, matyó, somogyi és erdélyi népdalok – köztük katonadalok és szerelmes dalok – is elhangzottak. A tanítói, óvodapedagógusi, hittanoktatói és lelkészi pályára készülő hallgatók közül néhányan fuvolán, cajonon (ütőhangszer), orgonán, hegedűn és klarinéton is játszottak.
A koncertről készült beszámolót, illetve Hargita Péter, kórusvezetővel készült beszélgetés részletesen itt olvasható.

 


Módosítás: 2015. május 29.

Magyar elnök az Interlegal élén

Az Interlegal nemzetközi jogi, ügyvédi irodai network (www.interlegal.net) 2015. május 16-án tartotta tisztújító közgyűlését Lisszabonban. A szervezet elnökévé két éves időtartamra dr. Boóc Ádám ügyvédet, az ÁJK Polgári Jogi és Római Jogi Tanszékének egyetemi docensét választották.
Dr. Boóc Ádám személyében első ízben lett magyar elnöke egy nemzetközi, több kontinensen jelen lévő ügyvédi irodai networknek.
 
Az Interlegal független, kereskedelmi joggal foglalkozó (európai és Európán kívüli, harminc országot átívelő) ügyvédi irodák nemzetközi szervezete, melynek célja, hogy az egyes irodák ügyfeleik részére magas szinten tudjanak határokon átnyúló szolgáltatásokat biztosítani az egyes Interlegal-tagirodák közreműködésével.


A képen balra dr. Miguel Neto ügyvéd (Sao Paulo, Brazília), az Interlegal Network leköszönő és dr. Boóc Ádám ügyvéd (Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest) az Interlegal Network most megválasztott elnöke látható.


Módosítás: 2015. május 27.

Meghívó

2015. június 5-én, pénteken 16:00 órakor Jótékonysági Koncertet szerveznek a Magyarországi Református Egyház Drogmissziós Intézményei. A koncert bevételét fiatalkorúak terápiás kezelésére fordítják.
Helyszín: Kálvin téri református templom (1092 Budapest, Kálvin tér 7.)
Regisztrálni az esemény Facebook oldalán lehetséges, ahol további információ is rendelkezésre áll.

Szeretettel várnak minden érdeklődőt!


Módosítás: 2015. május 26.

Áldott Pünkösdi Ünnepet kívánunk!

A Károli Gáspár Református Egyetem Vezetősége minden kedves hallgatójának, munkavállalójának és partnerének áldott Pünkösdi Ünnepet kíván.


Módosítás: 2015. május 22.

A „Világ Magyarságáért” közéleti kitüntetést kapott Szakály Sándor

Fotó: nol.hu


2015. május 26-án veheti át a „Világ Magyarságáért” közéleti kitüntetést Prof. Dr. Szakály Sándor, Egyetemünk Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének oktatója, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója. A díj az V. Magyar Világtalálkozó díszünnepségének keretein belül kerül átadásra az Uránia Nemzeti Filmszínházban.


A kitüntetéshez ezúton is gratulálunk!


Módosítás: 2015. május 22.

Jótékonysági koncert

 

Egyetemünk Hittudományi Kara és Tanítóképző Főiskolai Kara jótékonysági koncertet szervez a kárpátaljai családok megsegítésére 2015. május 20-án, szerdán 18 órai kezdettel a Dunamelléki Református Egyházkerület Székházának Dísztermében (1092 Budapest, Ráday u. 28.).
Közreműködnek a Károli Egyetem kórusai és tanárai. Vezényel: Lázár Enikő és Hargita Péter.
Köszöntőt mond: Prof. Dr. Zsengellér József, a HTK dékánja.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Módosítás: 2015. május 15.

Vallás és művészet konferencia a Károlin

2015. május 8. és 9. között Vallás és művészet címmel kétnapos konferenciát tartottak a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán. A szervezőintézmény részéről Dr. Sepsi Enikő a Bölcsészettudományi Kar dékánja, a Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet alapítója és vezetője köszöntötte a konferencia résztvevőit. Ezt követően a társszervező Magyar Művészeti Akadémia elnöke, Professor emeritus Fekete György szólt néhány szót az egybegyűltekhez. A konferencia harmadik társszervezője a Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Kft. volt, melynek vezetője Hóvári János egykori török nagykövet az első esti fogadáson üdvözölte a nagy volumenű kezdeményezést.
 

Dr. Sepsi Enikő dékán beszédet mond az Egyetem Dísztermében


A 2012-ben alapított Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet fogja össze azt a kutatási és oktatási munkát, amely a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán a művészettörténet, színháztudomány, vallástudomány, szabadbölcsészet, művészet- és médiapedagógia területén zajlik. A Vallás és művészet konferencia az intézményben elkezdett interdiszciplináris tudományos tanácskozások (A vallásfogalmak sokfélesége és A spirituális közvetítő című konferenciák, illetve az OTKA támogatásával működő interdiszciplináris Misztika–kutatócsoport Reflections on the Immediate Experience of God in the European Tradition című nemzetközi konferenciája) sorozatának következő eleme volt.


Professor emeritus Fekete György a megnyitó ünnepségen


A konferencia aktualitását a kulturális fordulatok jegyében zajló művészeti és vallási jelenségek értelmezése során használt alapfogalmak, a szent és a profán, a szakrális és a szekuláris vagy a transzcendens újragondolása adta. A konferencia célja az volt, hogy teret adjon olyan új kutatási eredményeket bemutató előadásoknak, amelyek egyfelől a különböző művészeti ágakhoz (irodalom, zene, képzőművészet, film, színház, népművészet), másfelől a különböző vallások és kultúrák tanulmányozásához kapcsolódó metanyelven íródtak.


A kétnapos konferencia programjában 10 szekcióban összesen 64 előadás szerepelt. (A részletes programot lásd)
 

A konferencia előadói a színház-, az irodalom- és a zenetudomány, a művészettörténet, a filmtörténet, valamint a vallástudomány, a kulturális antropológia, a teológia, a folklorisztika, az esztétika, a nyelv-, a kommunikáció- és médiatudomány, a kortárs művészeti kutatások jeles képviselői voltak.


A kétnapos konferencia előadásait kiegészítő programként került sor a „Gyógyító hangok” című film vetítésére, amely Lovász Irén lemezbemutató koncertjéről készült a Szent István Bazilikában, valamint Erdélyi Zsuzsanna néprajzkutatónak emléket állító film vetítésére „Majd az idő kipörgeti” címmel. Mindkét filmet Dr. Tari János egyetemi docens rendezte.


A konferencia anyagából tanulmánykötet készül a Károli Könyvek sorozatban.


A konferenciát követően a Kossuth Rádió Református Félóra című adásában 2015. május 13-án 13.30-kor került adásba Dr. Sepsi Enikő dékánnal, intézetvezetővel és Visky András íróval, dramaturggal, egyetemi docenssel készített riport.
A riport teljes szövege a következő linken olvasható és a teljes adás itt meghallgatható. A Mária Rádióban a konferencia előadások hanganyagai több alkalommal, júniustól kéthetente, kedd este 20.15-től hallhatóak.  A Dr. Sepsi Enikő dékánnal, intézetvezetővel készített, a konferenciáról szóló riport a Reformátusok Lapja 2015. május 17-i vasárnapi számában jelenik meg.


Módosítás: 2015. május 18.

Doktoranduszok országos szakmai találkozója

 

Tizedik alkalommal kerül sor a Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kara szervezésében a jogász doktoranduszok országos szakmai konferenciájára, amelyen ezúttal külföldi doktoranduszok is részt vesznek. A rendezvény lehetőséget biztosít a doktoranduszok legfrissebb kutatási eredményeinek bemutatására.


A konferencián a következő szekcióüléseken vehetnek részt az érdeklődők:
1. Az üzleti élet jogi problémái
2. Gazdasági bűncselekmények
3. Etikus magatartás, üzleti tisztesség, jogszabályokon kívüli követelmények
4. A közigazgatás szolgáltató szerepe a jelenkori gazdaságban és társadalomban


A konferencia időpontja: 2015. május 16. (szombat)
Jelentkezési határidő: 2015. május 13. (szerda)
Helyszín: 1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.

A rendezvényről bővebb információt itt talál.


Módosítás: 2015. május 11.

Konferencia a tulajdonátruházás kereskedelmi és üzleti jogi kérdéseiről - Meghívó

 

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében szeretettel meghívjuk  A tulajdonátruházás összehasonlító kereskedelmi és üzleti jogi kérdései című nemzetközi konferenciára.


A konferencia időpontja: 2015. május 15. (péntek)
Helyszíne: 1092 Budapest, Ráday u. 28.

A konferencia egy Kassán elindult tudományos konferenciasorozat újabb állomása, célja, hogy felhívja a figyelmet a modern kereskedelmi és beruházási ügyletekben meghatározó szerepet játszó tulajdonátruházási szabályok fejlődésének, lehetséges megújításának és alkalmazásának legjobb, legcélravezetőbb megoldásaira. Egyben kiváló alkalmat kínál két hazánkkal szomszédos ország gazdasági és jogi gyakorlatának összehasonlító áttekintésére.

A konferencián az alábbi egyetemek oktatói tartanak előadást:
Pavol Jozef Safarik Egyetem, Kassa – Univerzita Pavla Jozefa Safarika v. Kosiciach
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár
Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
Miskolci Egyetem
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
Debreceni Egyetem

Részvételi díj: 5000 (ötezer) Ft
Kérjük, a díjat a következő számlaszámra szíveskedjen utalni: 11705008-20436034
Kérjük, az átutaláson a közlemény rovatban tüntesse fel nevét és a következő 16012 AJ75-ös témaszámot.

Részvételi szándék jelzése: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen a részvételi díj befizetéséről szóló banki visszaigazolás egyidejű megküldésével.
Jelentkezési határidő: 2015. május 13. szerda

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Tisztelettel:
Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter sk.
a KRE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője


Módosítás: 2015. május 12.

„Vallás és művészet” konferencia

2015. május 8-9.

Vallás és művészet konferencia


Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem,
Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Reviczky utca 4.)


A 2012-ben alapított Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet fogja össze azt a kutatási és oktatási munkát, amely a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán a művészettörténet, színháztudomány, vallástudomány, szabadbölcsészet, művészet- és médiapedagógia területén zajlik. A Vallás és művészet konferencia az intézményben elkezdett interdiszciplináris tudományos tanácskozások (A vallásfogalmak sokfélesége és A spirituális közvetítő című konferenciák, illetve az OTKA támogatásával működő interdiszciplináris Misztika–kutatócsoport Reflections on the Immediate Experience of God in the European Tradition című nemzetközi konferenciája) sorozatának következő eleme.

Jelenet Visky András-Tompa Gábor Tanítványok c. előadásából


A konferencia aktualitását az adja, hogy a kulturális fordulatok jegyében zajló művészeti és vallási jelenségek értelmezése során egyre gyakrabban – és a legkülönfélébb kontextusokban – fordul elő a szent, a szakrális, a transzcendens fogalma. Ez a jelenség az alapfogalmak újragondolására késztet minket. A konferencia célja, hogy teret adjon olyan új kutatási eredményeket bemutató előadásoknak, amelyek egyfelől a különböző művészeti ágakhoz (irodalom, zene, képzőművészet, film, színház, népművészet), másfelől a különböző vallások és kultúrák tanulmányozásához kapcsolódó metanyelven íródnak.

Előadóink, akik a színház-, az irodalom- és a zenetudomány, a művészettörténet, a filmtörténet, valamint a vallástudomány, a kulturális antropológia, a teológia, a folklorisztika, az esztétika, a nyelv-, a kommunikáció- és médiatudomány, a kortárs művészeti kutatások képviselői, vállaltan határátlépők e sokféle tudományterület, művészeti ág, vallás és kultúra megközelítésében.

A kétnapos konferencia programjában 10 szekcióban összesen 64 előadás szerepel, amelyek a szakralitás mindennapi megjelenéseivel és művészetekbe ágyazódásával, illetve a szent, a szakrális és a szekuláris, a rítus és a performansz, a liturgia és a színház viszonyával, a vallás művészeti megjelenésével, a szakrális kommunikáció különféle művészeti ágakban való megnyilatkozásával, az ikonográfia, a képaktus, a beszédaktus és a szakralitás kapcsolatával foglalkoznak.


Szervezők:
Dr. Sepsi Enikő KRE BTK dékán, intézetvezető egyetemi docens,
Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet
Dr. Vassányi Miklós KRE BTK dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi docens, Szabadbölcsészet Tanszék
Dr. habil. Kiss Gabriella tanszékvezető egyetemi docens, Színháztudományi Tanszék
Dr. Béres István tanszékvezető egyetemi docens, Művészet- és Médiapedagógiai Tanszék
Dr. Kulin Ferenc főszerkesztő, Magyar Művészet folyóirat
Dr. Lovász Irén egyetemi docens, Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet
Dr. Faludy Judit egyetemi docens, Szabadbölcsészet Tanszék
Dr. Tari János egyetemi docens, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Dr. Hóvári János egyetemi docens, Történelemtudományi Intézet,
főigazgató, Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK)

Konferencia-koordinátor: Boldog Dalma


A konferencia részletes programja elérhető itt.


Módosítás: 2015. május 07.

Szeretethíd 2014 – Önkéntes nap a Károlin

Ne csak szóval szeressünk, hanem cselekedettel és valóságosan.” (1JN 3,18) – szólt az idei Szeretethíd jelmondata, amit a Károli Gáspár Református Egyetem meg is fogadott és csatlakozott 2014-ben a Szeretethíd – Kárpát-medencei Református Önkéntes Napokhoz.

Az Egyetem népdalköre az Őszikék Idősek Klubjába látogatott el és az egyetemisták lelkesedéséről sokat elmond, hogy minden idősre jutott két önkéntes. A 30 fős lánycsapat már csinos megjelenésével tapsvihart váltott ki, még mielőtt egy hang is elhagyta volna torkukat. Az önkéntesek nem csupán gyönyörű népdalokkal és versekkel készültek, de közös éneklésre invitálták az időseket, sőt, még citeraszó is elhangzott.

A KRE csapata a Budaörsi Állatmenhelyre is ellátogatott május 16-án, pénteken. A kezdeti rossz idő sem tántorította el a hallgatókat, hatalmas lelkesedéssel és bízva a jó időben érkeztek meg a menhely lakóihoz. Az önkéntes nap keretein belül segítettek a menhely dolgozóinak a macskakifutók kitakarításában, a felajánlásokból származó adományjátékok-takarók rendszerezésében, de természetesen jutott idő az állatok szórakoztatására is. Mivel az időjárás is kegyes volt a résztvevőkhöz, így nem maradhatott el a várva-várt kutyasétáltatás és a macskákkal való játék sem.Forrás: Magyar Református Szeretetszolgálat


Módosítás: 2014. június 25.

Pályázat - A 20. század történelmi sorsfordulóinak emlékei a református gyülekezetekben

A Református Közéleti és Kulturális Központ pályázatot ír ki: „A 20. század történelmi sorsfordulóinak emlékei a református gyülekezetekben” címmel.
 
A pályázat célja a magyar reformátusság 20. századi történelmének jobb megismerése a személyes, családi, gyülekezeti és helyi gyülekezeti dokumentumok alapján. A pályaműveknek azt kell bemutatnia, hogy a 20. század nagy történelmi traumái (pl. háborúk, Trianon, üldözések, kitelepítések, kollektivizálás, 1956 stb.) miként hatottak a Kárpát-medencei magyar református közösségekre. Olyan személyes, családi, vagy gyülekezeti emlékek feldolgozásával lehet nevezni, amelyek segítenek megismerni a század történelmi sorsfordulóinak helyi egyházi megnyilvánulásait, történéseit.
Pályázni lehet korabeli tárgyi és írásos emlékek (naplók, levelek, fényképek, korabeli dokumentumok stb.) bemutató elemzésével, valamint írásban rögzített életinterjúkkal.
 
A pályázatok beadási határideje: 2014. november 20.
A pályázat díjazásának összértéke: 500.000 forint.
 
A pályázattal kapcsolatos részletes leírás  itt olvasható!


Módosítás: 2014. május 13.

Online Hallgatói Tanácsadás

Bővebb információk


Módosítás: 2014. május 07.

Szeretethíd - Önkéntes kutyasétáltató

 
Módosítás: 2014. május 06.

Tiszteletbeli doktorrá avatásról

Tiszteletbeli doktorrá avatás 2013. június 11-én 10 órakor
Egyetemünk Szenátusa a közelmúltban három jeles személyiséget tüntetett ki tiszteletbeli doktori címmel, amelyek ünnepélyes átadására 2013. június 11-én, kedden 10 órakor kerül sor a Hittudományi Kar Dísztermében. Dr. Nikolaus Schneider, a Németországi Protestáns Egyház (EKD) tanácsának elnöke, Dr. August Stahl irodalomprofesszor és Dr. Martyn Charles Rady történészprofesszor tiszteletbeli doktorrá avatásán a vendégeket Egyetemünk Vezetősége mellett köszönti majd Dr. Bölcskei Gusztáv Püspök úr. Az avatás alkalmából Dr. Nikolaus Schneider úr előadást tart „Állam és egyház: a kormányzók és kormányzottak felelőssége a Barmeni Hitvallás fényében” címmel. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!


Módosítás: 2013. május 27.

Itt és Most - A Magyarországi Református Egyház pünkösdi üzenete

http://reformatus.hu/public/punkosd/2013


Módosítás: 2013. június 11.

Felhívás

Kedves Hallgatók!

Továbbra is toborzunk csapattagokat az egyetemi férfi és női kézilabda- és röplabdacsapatba, a férfi futball- és vízilabdacsapatba, az úszó- és futócsapatba, valamint az újonnan alakuló férfi és női kosárlabdacsapatba és a női futballcsapatba.

Jelentkezni a Dékáni Hivatalban Ujszászi Attilánál
(Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) lehet.

Szeretettel várunk minden jelentkezőt!


Módosítás: 2013. július 02.

JUBILEUMI - 20. K&H olimpiai maraton és félmaraton váltó

Kedves sportolni vágyó Hallgatók!

Ajánljuk figyelmetekbe a következő lehetőséget:

http://www.futanet.hu/cikk/20-kh-olimpiai-maraton-es-felmaraton-valto

Aki jelentkezni szeretne az legkésőbb péntek (máj. 24.) 12:00-ig, a Dékáni Hivatalban Ujszászi Attilánál (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) vagy pedig a Hallgatói Önkormányzat irodájában Kosnas Gyulánál teheti meg.

Szeretettel várunk minden jelentkezőt!


Módosítás: 2013. június 11.

Pályázati felhívás KRE logó tervezésére és szlogenírásra

Pályázati felhívás KRE logó tervezésére és szlogenírásra


Mit jelent számodra a KRE, mint intézmény és élettér? Mi az, ami meggyőzött arról, hogy itt a helyed? Mindezt meg tudod frappánsan és tömören fogalmazni? Vagy esetleg lerajzolni? A Károli Gáspár Református Egyetem pályázatot hirdet az intézményt szimbolizáló embléma és szlogen megalkotására.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. szeptember 15. 24:00

Pályázati felhívás KRE logó tervezésére és szlogenírásra.pdf

Pályázati adatlap KRE logó tervezésére és szlogenírásra.doc

Módosítás: 2013. május 16.

Pályázat - az 1956-os forradalom és szabadságharc 54. évfordulója tiszteletére

A Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány
pályázatot hirdet egyetemi hallgatók számára
az 1956-os forradalom és szabadságharc 54. évfordulója tiszteletére


A pályázat célja:
A hazai egyetemi hallgatókban felkelteni, ébren tartani és elmélyíteni az 1956-os nemzeti forradalom és szabadságharc története és szellemisége iránti érdeklődést, megismerni akarást és tudást.
Az Alapítvány ezzel a pályázatával is elő kívánja segíteni, hogy 1956 történeti szerepének ismerete és megítélése méltó helyet foglaljon el az utókor emlékezetében.

A pályázók köre: magyar tannyelvű egyetemek, főiskolák hallgatói
A pályázat témája: Egyetemem 1956-os hősei
(Egyetemük, főiskolájuk egy 1956-os hősének (tanár, diák) bemutatása interjú, elbeszélés vagy tanulmány formában.)
A pályázat műfaja: interjú, elbeszélés, tanulmány
A pályázat lebonyolításának részletei:
A pályamű terjedelme ne haladja meg az 50 gépelt oldalt.
A pályaművet nyomtatott és digitális (CD, DVD) formában kérjük.
Egy pályázó több pályaművet is beadhat.
Kérjük, csatoljon az egyetemétől igazolást hallgatói jogviszonyáról.
A beadási határidő napján 24 óráig postázott pályázatokat tekintjük érvényesnek.
A pályázatok elbírálására az Alapítvány a témakör szaktekintélyeiből álló bíráló bizottságot kér fel.
A zsűri által javasolt pályaműveket az Alapítvány kiadványban jelenteti meg.
Az eredményről, a díjátadás helyéről és idejéről minden pályázót írásban értesítünk.
Beadási határidő: 2010. szeptember 30.
Eredményhirdetés: 2010. október 22.
Pályadíjak:
I. díj 150 ezer Ft
II. díj 100 ezer Ft
III. díj 50 ezer Ft

További tájékoztatás kérhető dr. Szieberth Istvánné kuratóriumi elnöktől az Alapítvány e-mail címén, telefonszámán vagy mobilon (30/99-85-273).


Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány
1025 Budapest, Szépvölgyi út 144.
325-9485, 336-0157 Fax: 336-0158
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: http://www.1956muzeum.hu
OTP 11701004-20200587 Adószám: 18097474-1-41

Módosítás: 2013. május 21.

Pályázat - Diákok a tudományért szakalapítvány

Diákok a tudományért szakalapítvány 

A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány kiírta a Diákok a tudományért pályázatot 2010. október 12-i határidővel a felsőoktatásban dokumentáltan eredményes tudományos vagy művészi tevékenységet felmutató, magyarországi egyetemen vagy főiskolán, nappali munkarendos graduális tanulmányaikat végző, illetve rendkívül indokolt esetben esti, levelező és távoktatási formában tanuló egyetemisták és főiskolások részére.

 

Célja: a felsőoktatásban kiemelkedő tudományos teljesítményt elért fiatalok alkotó, tudományos tevékenységének segítése.
Pályázatokat kizárólag a már eredményekkel (TDK-konferenciákon és más szakmai fórumokon elnyert díjakkal, tudományos publikációkkal, megvalósult egyéb alkotásokkal stb.) dokumentált (1) egyéni hallgatói kutatómunka, valamint (2) az ahhoz kapcsolódó bel- és külföldi konferenciákon való aktív részvétel forintköltségeinek (részvételi díj, utazás, szállás) fedezésére, (3) továbbá kivételes esetben OTDT tevékenységhez kapcsolódó publikációk megjelentetésének támogatására fogadunk el.
(A szakalapítvány szerény anyagi lehetőségei miatt az egy pályázónak nyújtott összeg csak kivételes esetben haladhatja meg a 100 000 Ft összeghatárt. Az ezen összeghatárt is figyelembe vevő költségvetés intézményi infrastruktúra-támogatást nem tartalmazhat.)
Pályázati támogatásban részesülhetnek: (1) a felsőoktatásban dokumentáltan eredményes tudományos vagy művészi tevékenységet felmutató, magyarországi egyetemen vagy főiskolán, nappali munkarendos graduális tanulmányaikat végző, illetve (2) rendkívül indokolt esetben esti, levelező és távoktatási formában tanuló egyetemisták és főiskolások. Előnyben részesülnek az első egyetemi vagy főiskolai diplomájukat szerző fiatalok, továbbá a Pro Scientia Aranyérmesek. Ez utóbbiak kedvezménye, hogy a végzést, illetve az érem elnyerését követő naptári évben is kaphatnak pályázati támogatást.
A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
1. A kitöltött pályázati űrlapokat, bennük a kért mellékleteket, két példányban;
2. a kutatási vagy művészeti tevékenység gyakorlására vonatkozó terv rövid (legalább 1, legfeljebb 3 oldal terjedelmű) összefoglalását,
3. részletes költségtervet,
4. a pályázó szakmai életrajzát (az űrlapon is pontosan megjelölve a szakot/szakokat és az évfolyamot, amelyre a pályázat benyújtásakor jár a hallgató),
5. a tudományos vagy művészi előéletére vonatkozó publikációs, illetve szereplési jegyzéket és a munkásságot reprezentáló nyomtatásban megjelent kiadványok - legalább első oldalának - másolatát,
6. két tanára által írott ajánlást,
7. korábbi szakalapítványi támogatás esetén annak ideje, összege és rendeltetése feltüntetését, valamint
8. amennyiben konferencia-részvételre kér támogatást, annak dokumentumait (előadása vagy posztere kivonatát, a fogadási készségről szóló nyilatkozatot, a konferencia meghívóját, stb.), valamint a munkanyelv ismeretének szintjére utaló nyelvvizsga-bizonyítványának másolatát.
Visszamenőleges támogatást az alapítvány nem nyújt. továbbá a támogatás elnyerésétől két éven belül nem fogad be új pályázatot.


A szakkuratórium csak a http://www.prof.iif.hu/prc honlapról letölthető, vagy a Pro Cultura Alapítványnál beszerezhető pályázati segédlet alapján készült pályázatokat fogadja el.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 30. és október 12.
Az elbírálást májusban és novemberben végezzük el.

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 

valamennyi szakalapítvány felhívásához

Pályázatot csak alapítványi pályázati űrlapon, a szükséges mellékletekkel kiegészítve fogadunk el. Az űrlapok fénymásolhatók - a "Kollégiumokért" szakalapítványét kivéve - egységesek, minden szakalapítványi pályázathoz felhasználhatók, fénymásolhatók. Egyéni űrlapot kell kitölteni ha egy, kollektívet ha egynél több személy, csoport, intézmény pályázik. Pályázati űrlap igényelhető személyesen a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány titkárságán, (DOMUS Vendégház 1146 Budapest, Abonyi u. 10.), illetve postai úton nagyalakú, (A4-es)felbélyegzett válaszboríték küldésével.

A felhívásokat az INTERNETENhttp://www.prof.iif.hu/prc alatt is közzétesszük, ahonnan a szükséges pályázati űrlapok is letölthetők.
A teljes pályázati anyagot beleértve az olvashatóan kitöltött, aláírt űrlapot is
2 példányban, külön-külön összetűzve kell benyújtani; postai úton, vagy személyesen a titkárságon, legkésőbb a beadási határidő napján.Az űrlap jobb felső sarkába be kell írni a megpályázott szakalapítvány nevét. Amennyiben a formális feltételek nem teljesülnek, a pályázat automatikusan kizáródik. Pályázati anyagok megőrzése, illetve visszaadása nem áll módunkban. Pályázatot, vagy annak utólagos kiegészítését a határidő lejárta után nem fogadunk el.

A korábban már támogatásban részesített pályázók újabb pályázatot csak akkor nyújthatnak be, ha elszámolási (beszámolási) kötelezettségüknek eleget tettek. A fentiekkel kapcsolatban érdeklődni lehet az alapítvány titkárságán személyesen, vagy a 343-3913, 343-9706 számú telefonon hétfőtől csütörtökig 10-15 óráig, pénteken 10-12 óráig.

Módosítás: 2013. május 21.

Meghívó

Szeretethíd központi megnyitó ünnepség és családnap
 
Az V. Szeretethíd – Kárpát-medencei református önkéntes napok budapesti központi megnyitójára 2013. május 24-én, pénteken délután 14 órakor kerül sor a belvárosban, az Erzsébet téren. Idén rendhagyó megnyitóra kerül sor, hiszen a hivatalos megnyitó részt követően az önkéntes munkán túl a helyszínen egész délutános programot szervezünk családok részére Szeretethíd Jótékonysági Családnap néven. A programok 15 órától 18 óráig tartanak majd, a Magyar Református Szeretetszolgálat a Napraforgók Játszóház közreműködésével szervezi az alkalmat. Minden érdeklődő családot nagy szeretettel várunk!
http://szeretethid.jobbadni.hu/hir/szeretethid_csaladnap


Módosítás: 2013. május 16.

Nemzetközi konferencia

NEMZETKÖZI KONFERENCIA

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Reviczky utca 4
Díszterem

2013. május 17-18.


Közvetlen istentapasztalásról szóló reflexiók
az európai hagyományban

Reflections on the Immediate Experience of God
in the European Tradition
Díszelőadók:

Veerle Fraeters - Antwerpen
Geert Warnar - Leiden
Gerd van Riel - Leuven
Beata Bishop - London

Részvételi díj napi 1000 Ft., két napra 1500 Ft.
Károlis diákoknak napi 500 Ft.


      SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT

Misztikus Hagyományok Kutatócsoport
Néderlandisztika Tanszék
    Szabadbölcsészet Tanszék


 A konferencia programja elérhető a linkre kattintva


Módosítás: 2013. május 10.

Teológiai kerekasztal meghívó

Az egyházak jövőképe a népszámlálás után
Kerekasztal beszélgetés  Miroslav Volf Képünkre és hasonlatosságunkra című
könyve megjelenése alkalmából

A Harmat Kiadó tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a Miroslav Volf: Képünkre és hasonlatosságunkra / Az egyház, mint a Szentháromság képmása című könyvének bemutatójára, és a témában rendezett kerekasztal beszélgetésre.

Időpont: 2013. május 8., szerda 16:00 óra.

Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Díszterem (Bp., VIII. ker. Reviczky utca 4. 1. emelet).

A kerekasztal beszélgetés résztvevői:

     •    Kránitz Mihály, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára, vallástörténész,
          az Ut Unum Sint Ökumenikus Intézet elnöke,
     •    Szűcs Ferenc, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának
          professzor emeritusa,
     •    Ittzés János, a Magyarországi Evangélikus Egyház nyugalmazott püspöke.

A beszélgetést vezeti:

     •    Fabiny Tibor, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi
          Kara Anglisztika Intézetének és Hermeneutikai Kutatóközpontjának vezetője,
          az Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszék vezetője.

Házigazda: Herjeczki Kornél, a Harmat Kiadó igazgatója.

A keresztény egyház kétségtelenül új kihívások előtt áll a posztmodern kultúrában. A most nyilvánosságra került magyarországi népszámlálási adatok tükrében pedig még inkább aktuális kérdéssé vált az egyházak, felekezetek jövőképének újragondolására. Miroslav Volf számos nyelvterület után most végre magyarul is megjelenő, legjelentősebb teológiai művei közé tartozó kötete a kerekasztal beszélgetés résztvevőivel együtt arra keresi a választ, mi lehet napjainkban a keresztény hit megélésének megfelelő közösségi formája, amelyben a hit hitelessé és hatékonyan átadhatóvá válik.

A horvát származású Miroslav Volf a Yale Egyetem professzora, akit gyakran „korunk egyik legnépszerűbb teológusaként” emlegetnek. A közismert teológus-írónak eddig kilenc kötete és számos publikációja jelent meg. Közülük a Harmat Kiadó gondozásában Ölelés és kirekesztés címmel kiadott könyvét a Christianity Today folyóirat a huszadik század 100 legjobb vallásos könyve közé választotta.

További információk:
Harmat Kiadó,www.harmat.hu, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


Módosítás: 2013. május 07.

Kulin-mehívó

Az Argumentum Kiadó

tisztelettel meghívja Önt

Kulin Ferenc

Küldetéstudat
és szerepkeresés

Irodalom- és eszmetörténeti
tanulmányok

című könyvének a bemutatójára.
A bemutató időpontja és helye:

2013. május 10., péntek, 17 óra

Károli Gáspár Református Egyetem
Bölcsészettudományi Kar

(Budapest VIII., Reviczky u. 4.
I. em. – Díszterem)

A könyvet bemutatja:
Szörényi László
és
Hermann Zoltán

A könyv a helyszínen kedvezményes áron vásárolható meg.

További információk


Módosítás: 2013. május 03.

Meghívó könyvbemutatóra

   A Károli Gáspár Református Egyetem Kremlinológiai Intézete
és az Unicus Műhely Kiadó
 
tisztelettel meghívja Önt
 
Kun Miklós: Sztálin alkonya
Történelmi-lélektani kollázs
című könyvének a bemutatójára.
 
A könyvet méltatja:
Pálinkás József
, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke.
 
 
Időpont: 2012. június 4. hétfő, 16 óra
Helyszín:
Parlament Café, Budapest V. ker. Vértanúk tere 1.
 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!


Módosítás: 2013. május 02.

Köztársasági Ösztöndíj felhívás 2012/2013 tanévre

 

 

Köztársasági Ösztöndíj felhívás 2012/2013 tanév


Pályázati űrlap


Módosítás: 2013. május 02.

Aspektus - Trianon trauma - bemutató előtti filmvetítés

 


Módosítás: 2013. május 02.

MEGHÍVÓ - Hommage á Szőts

MEGHÍVÓ: Hommage á Szőts

Időpont: 2012.06.04-05.

Helyszín: KRE Bölcsészettudományi Kar
Díszterem (H-1088 Budapest, Reviczky utca 4.)


Módosítás: 2013. május 02.

Károli jótékonysági koncert a krasznahorkai várért 2012. május 31-én

FELHÍVÁS

Jótékonysági koncert a krasznahorkai várért

A Károli Gáspár Református Egyetem tisztelettel meghívja Önt

2012. május 31-én, 18 órakor kezdődő jótékonysági koncertjére, a
Budapest–Pozsonyi úti Református Templomba (1133 Budapest, Pozsonyi út 58).

Fellép:
Dr. Lovász Irén PhD egyetemi docens, a néprajztudomány kandidátusa (KRE-BTK)  népdalénekes, Szilasi Alex egyetemi tanársegéd (KRE BTK Történettudományi Intézet) zongoraművész, a Soli Deo Glória kamarakórus, karmester: Erdélyi Dániel, Lénárd Valentina Kazinczy- díjas főiskolai hallgató (KRE-TFK) és Kobzos Kiss Tamás kobozművész.

Jótékonysági koncertünk célja, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem aktívan hozzájáruljon a márciusi tűzvészben megsérült felvidéki Krasznahorkai vár mielőbbi felújításához.

Támogatói jegy:
Diák: 1000,- Ft    Felnőtt: 2000,- Ft

Ön hogyan segíthet?

Jöjjön el a koncertre, és a megvásárolt jegy értékével hozzájárulhat a magyarság egyik jelképének számító felvidéki vár helyreállításához!

A koncert programja


Módosítás: 2013. május 02.

Konferencia felhívás

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának
Munkajogi Tanszéke


meghívja Önt

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE A RÉGI MT. TÜKRÉBEN
Koncepcionális változások a magyar munkajogi szabályozásban


című tudományos konferenciára

Támogatók:
ELTE Eötvös Kiadó
Károli Gáspár Református Egyetem, ÁJK, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék,
Magyar Munkajogi Társaság
Magyar Munkaügyi Kapcsolatok Társaság

Időpont: 2012. MÁJUS 29., KEDD
Helyszín: PPKE JÁK II. János Pál terem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28

További információk


Módosítás: 2012. május 23.

A Jezsuita Roma Szakkollégium felvételt hirdet

A Jezsuita Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2012/2013-as tanévre.

A budapesti Jezsuita Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2012/2013-as tanévre. Olyan budapesti egyetemekre, főiskolákra jelentkező, illetőleg már ott tanuló cigány/roma diákok számára, akik a felsőoktatási tanulmányaik magas szintű elvégzése mellett, azonosulni tudnak az intézmény értékrendjével, és vállalják a cigány/roma és magyar identitásra egyként építő tanulmányi, kulturális és közösségi programokat. Jelentkezhetnek a Jezsuita Roma Szakkollégiumba, olyan nem roma, vagy más nemzetiségű diákok is, akik vállalják a szakkollégium értékrendjét, programját és a közös diákéletet cigány/roma társaikkal.

A szakkollégium célkitűzése, hogy hozzájáruljon a közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet folytató sikeres cigány értelmiségiek formálódásához, akik a szakmai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel.

A felvételi:

A Szakkollégium felvételi rendszere két körben zajlik.

Az első körben, a beküldött dokumentumokat értékeli a Szakkollégium Felvételi Bizottsága. A második körbe bejutottakat telefonon és személyes e-mailben is értesítjük.
A második körben a pályázati kiírásnak megfelelt pályázók egy rövid, szóbeli meghallgatáson vesznek részt, ezután alakul ki a felvételt elnyert hallgatók végleges listája. Végső döntésről értesítést a szóbeli meghallgatás után 5 nappal kapnak a jelentkezők.

Az első körben a következő dokumentumokat kell beküldeni elektronikus formában:

1. fényképes önéletrajz

2. kitöltött jelentkezési lap

3. legutolsó félévi bizonyítvány másolata érettségizettek és felvétel előtt állóktól, felsőoktatásban tanulóktól a legutolsó (aktív) félév indexmásolata (vagy ETR/NEPTUN kivonat)

4. motivációs levél

A hiányos pályázat azonnal kizárásra kerül!

A jelentkezéseket kérjük eljutatni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.   e-mail címre, vagy postai úton a Jezsuita Roma Szakkollégium, 1191 Budapest, Hunyadi utca 2-4. számára.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a felvételi jellegéből következően a felvételi döntéssel szemben fellebbezésnek helye nincs, illetve a döntés indokláshoz nem kötött!
 
Jelentkezési határidő:

Felsőoktatási jogviszonnyal rendelkezők és sikeres felsőoktatási felvételivel rendelkezők számára:

2012. augusztus 08. (MEGHOSSZABBÍTVA!)


A Jezsuita Roma Szakkollégiumról bővebben a www.jrsz.hu weblapon tájékozódhatnak.

Sikeres felvételi esetén:

      - 2 ágyas szobákban kapnak elhelyezést a hallgatók
      - ösztöndíj
      - idegen nyelvtanulási lehetőség
      - korrepetálás, tehetséggondozás
      - internet hozzáférés
      - könyvtár
      - konditerem
      - főzési, mosási lehetőség áll rendelkezésre

A Szakkollégium Igazgatósága nevében kívánunk sikeres felvételit!

Budapest, 2012.05.03. 

Antal István, Rektor
Hofher József SJ, Spirituális vezető
Oláh Adrienn, szakkollégiumi titkár
Danó Richárd Gábor, Diákbizottság elnöke


Módosítás: 2013. május 02.

Fotópályázat

Szeretethíd


1. FOTÓPÁLYÁZAT

„Mit jelent számodra az önkéntesség? Mit jelent számodra a Szeretethíd?” címmel a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány fotópályázatot hirdet amatőr fotósok részére. A fotópályázat a Szeretethíd részét képezi. A kampány szlogenje: „Mozdulj, segíts, szeress!”

Beadási határidő
2012. június 30.

A zsűri a legjobbnak tartott fotókat kiválasztja, melyek eséllyel indulnak arra, hogy a 2013-as Szeretethíd plakát képét alkossák.
 
Nyeremények
1. díj. 30 000 Ft. 2. díj. 20 000 Ft. 3. díj. 10 000 Ft.

Technikai követelmények
filetípus: JPEG (Adobe PhotoShop jpeg 12-nek megfelelő tömörítés) vagy PNG, minimális méret: 2048 x 1536 pixel (3 M pixel)

Részvétel módja:
A pályázó maximum 5 képet küldhet be. A pályázaton digitális technikával készült képek vehetnek részt. A pályázaton csak olyan fényképek vehetnek részt, amelyek a pályázat benyújtásának időpontját megelőzően más fotóversenyen nem értek el eredményt. A pályázónak az elküldött képekhez csatolnia kell a kitöltött és aláírt nevezési lapot.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó elfogadja a nevezési feltételeket és a nevezési lapot emailben (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) vagy postai úton (1146 Budapest, Hungária krt. 200.) visszaküldje. A fotók elbírálását és a díjak odaítélését a Rendező által felkért Zsűri végzi. Mindegyik fotó csak egyszer díjazható.
 
A képeket és a jelentkezési lapokat, együtt a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. emailcímre várjuk, jelentkezési lap ugyanitt igényelhető. Egy pályázó csak egy jelentkezési lapot küldhet be.

Szerzői és szomszédos jogok
A pályázaton csak első felhasználásúnak minősülő fotók vehetnek részt.

A résztvevő a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket és egyben hozzájárul, hogy a rendezők a pályázattal kapcsolatos publikációkban képeiket térítésmentesen használják.

A pályázó kijelenti, hogy rendelkezik a fotókon ábrázolt személyek nyilvános megjelentetéshez való hozzájárulásával.

A pályázó tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a képekkel kapcsolatban bármilyen kifogása felmerülne, az ezzel kapcsolatos felelősséget teljes egészében vállalja.

A nyertes pályázók hozzájárulnak, hogy a díjazott pályaművek a www.jobbadni.hu honlapon és a sajtóban ellenszolgáltatás nélkül megjelenjenek.

A zsűri köteles kizárni mindazokat a pályázókat, akik a fenti feltételeknek nem tesznek eleget. A pályázónak a zsűri esetleges kérésére az eredeti file-t be kell mutatnia.

A Rendező kijelenti, hogy elfogadja a Pályázó nyilatkozatát a Jelentkezési lapon és ezennel átveszi díjmentesen a szerző szerzői tulajdonjogait a benyújtott fotókkal kapcsolatosan.

Nevezési lap letöltése (PDF formátumban)


Módosítás: 2013. május 02.

Juhász Vanda olimpiai csapattag - Gratulálunk!

Juhász Vanda KRE jogász hallgatónk női gerelyhajításban 59.20 méterrel olimpiai B-szintet dobott vasárnap a Székesfehérváron rendezett ARAK-kupán.

GRATULÁLUNK!

További információk


Módosítás: 2012. május 22.

MEGHÍVÓ: KRE INYL - Queen's Diamond Jubilee 60 éve regnál II. Erzsébet

Diamond Jubilee

2012 Saturday, May 26th
14:30 - 18:00

Károli Gáspar University, Faculty of Arts,
Reviczky utca 4. room 104

További információk


Módosítás: 2013. május 02.

MEGHÍVÓ - Magyar Református Egység Napja

Szeretettel meghívjuk a Magyar Református Egység Napja

alkalmából tartandó ünnepi istentiszteletre, amelyre

2012. május 20-án (vasárnap) 17 órától

kerül sor Budapesten, a Kálvin téri református templomban.


2009. május 22-én a debreceni Nagytemplomban a Kárpát-medencei reformátusság közös alkotmánnyal erősítette meg egységét. 2010-től a május 22-éhez legközelebb eső vasárnapon, a Magyar Református Egység Napján emlékezünk az eseményre.

 

Az Református Zenei Fesztivál első ízben csatlakozott a közös ünnepléshez, az együvé-tartozást „összhangban” szlogenje is jól tükrözi. A fesztivál elsődleges célja a reformátusság zenei kincseinek és kultúrájának bemutatása, valamint a Kárpát-medencében élő magyar közösségek értékeinek, hagyományainak megismertetése, kulturális kapcsolatainak javítása, bővítése. A tradicionális egyházi zsoltárok, énekek, kórusművek és hangszeres darabok mellett lehetőség nyílik népzenei gyökereink és a mai modern zenei megfogalmazások bemutatására is.


Időpont: 2012. május 18-20.
Helyszín: Bakáts tér – Ráday utca

Kiemelt programok:

•    SZERETETHÍD megnyitó
Időpont: 2012. május 18. 14:00
Helyszín: Dunamelléki Református Egyházkerület Székháza

•    Református Intézmények Találkozója
Időpont: 2012. május 19. 10:00-14:00
Helyszín: Lónyay Utcai Református Gimnázium, Bakáts tér

•    Művészeti csoportok bemutatkozása
Időpont: 2012. május 19. 11:00-14:00
Helyszín: Lónyay Utcai Református Gimnázium, Bakáts tér

•    Egység Napja
Időpont: 2012. május 20. 17:00
Helyszín: Kálvin téri Református Templom
Esemény: Ünnepi istentisztelet

Károli Gáspár Református Egyetem a Zenei Fesztiválon

•    Károli sátor
Időpont: 2012. május 18. 14:00-21:00
              2012. május 19. 10:00-22:00
Helyszín: Bakáts tér

•    LOVÁSZ IRÉN docens (KRE-BTK, Kommunikáció és Médiatudomány Tanszék) és BARÁTAI koncert
Időpont: 2012. május 19. 16:00
Helyszín: Bakáts téri színpad

•    Kerekasztal-beszélgetés Dr. Bogár László docens (KRE-BTK, Kommunikáció és Médiatudomány Tanszék)
Időpont: 2012. május 20. 18:00
Helyszín: KRE-Hittudományi Kar (Ráday u. 28.)


Módosítás: 2013. május 02.

KRE TFK XVI. Pünkösdi Diakoniai Konferencia 2012.06.01-02.

XVI. Pünkösdi Diakóniai
Konferencia

Nagykőrös
2012. június 1-2.

További információk

 


Módosítás: 2013. május 02.

Sárkányhajó Fesztivál


Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala úgy döntött, hogy a május 12-13-ra meghirdetett Sárkányhajó Fesztivált és kísérőeseményeit az előrehaladott szervezőmunkák ellenére is ELHALASZTJA, mivel ezen a hétvégén két vizes rendezvény is lesz az országban (Balaton Regatta; Magyar Kajak-Kenu Szövetség  Sárkányhajó Road-showja, Győr).

Az új időpontról értesítjük Önöket, addig is várjuk a jelentkezéseket a Károli csapatába a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött regisztrációval, megjelölve a pólóméretet. A Szervezők tájékoztatása szerint a felhívás hallgatóink mellett az oktató és nem oktató kollégáknak is egyaránt szól.


Módosítás: 2013. május 02.

Digitális tananyagok - Oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben - konferencia

A konferencia időpontja:
2012. május 4. (péntek), 10–18 h

A konferencia helyszíne: Károli Gáspár Református Egyetem BTK (1088 Budapest, Reviczky u. 4.)

A konferencia főbb témái és tervezett programja:
     •    délelőtt a szakmai
          programban plenáris
          előadások formájában
          zajlik majd, a 30 perces
          plenáris előadások
          megtartására szakmai-
          tudományos
          szempontból kiemelkedő
          kutatókat hívunk meg.
     •    délután több szekcióban
          (nyelvoktatás, humán
          tárgyak digitális oktatási
          lehetőségei) folytatjuk a
          témák tárgyalását.

Az alábbi témakörökben
várjuk a jelentkezéseket a
szekció-előadásokra:

Különféle eszközök (hardverek,
szoftverek, pl. tantárgy-
specifikus programok,
távoktatási keretrendszerek, web
2.0-ás alkalmazások stb.)
használatának tanulságai a
tanárképzésben és az iskolai
gyakorlatban. A szekció-
előadások időtartama 20 perc.

Részvételi díj: nincs


Konferenciafelhívás
A KRE BTK Német Nyelv és Irodalmi Tanszéke,
valamint a Magyar Nyelvtudományi Tanszéke a
Tanárképzési Szakbizottság támogatásával meghirdeti a

„Digitális tananyagok - Oktatásinformatikai
kompetencia a tanárképzésben”
konferenciáját.

Az oktatási rendszerek relatíve zárt világa talán túlságosan is sokáig tartotta magát távol a digitális világ mindennapjainkat átalakító hatásától. Az osztálytermek falai képletesen és fizikailag is zárttá tették a formális tanítás-tanulás folyamatát. Napjaink oktatásfejlesztési stratégiái azonban tudatosan építenek az információs kommunikációs technológiák új alkalmazási lehetőségeire. A formális oktatás kereteiből kilépve, egy tágabb kontextusban és életkori populációban megállapíthatjuk, hogy a digitális technológia kiszélesíti a tanulási lehetőségeket, és megváltoztatja a tanítási módszereket.

A konferencia célja, hogy szakmai nap keretében megvilágítsuk az IKT (infokommunikációs technológia) kompetencia fejlesztését, másrészt az eLearning/eTanulás módszertani kultúrájának, digitális taneszközeinek fejlesztését és elterjesztését a tanárképzésben. A konferencia továbbá lehetőséget biztosítana arra, hogy más tanárképző intézményekkel együtt vitassuk meg a fenti kérdést.

Jelentkezés:
A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Előadók 800-1000 karakteres absztrakt benyújtásával jelentkezhetnek szekció-előadásokra.
A jelentkezési lap letölthető itt.

A mellékelt regisztrációs lapot kitöltve és az absztraktokat kérjük 2012. március 20-ig visszaküldeni a lenti e-mail címre.

Az előadások elfogadásáról szóló döntésről 2012. március 30-ig értesítjük a jelentkezőket.

Az elfogadott tanulmányok a konferenciát követően külön tanulmánykötetben fognak megjelenni.

További információk és jelentkezés: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A szervezőbizottság minden érdeklődőt sok szeretettel vár!

Támogatóink:
Károli Gáspár Református Egyetem
Bölcsészettudományi Kara

 

A konferencia programja
Módosítás: 2013. május 02.

Meghívó-PHILTHER Színházi Net-Filológia konferencia

Theatron Műhely Alapítvány,
a Károli Gáspár Református Egyetem Színháztudományi Tanszéke,
a Pécsi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája,
valamint a Magyar Tudományos Akadémia
Színház- és Filmtudományi Állandó Bizottsága

PHILTHER
MŰHELYKONFERENCIÁT RENDEZ
SZÍNHÁZI NET-FILOLÓGIA
címmel, amelyre tisztelettel meghívjuk.

A konferencia időpontja: 2012. május 4. (péntek) 10.00-13.00

A konferencia helye:
KRE BTK (Budapest VIII. Reviczky u. 4.) 319. terem (III. emelet)

További információk


Módosítás: 2013. május 02.

Névtan és terminológia workshop

A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és
Terminológiai Kutatócsoportja,
az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, valamint
a Magyar Nyelvtudományi Társaság

2012. május 16-án, szerdán

NÉVTAN ÉS TERMINOLÓGIA
címmel workshopot rendez

A workshop helyszíne:

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR


1088 Budapest, Reviczky u. 4. Díszterem (I. emelet).

A workshopot vezeti: Fóris Ágota és Farkas Tamás
Szervezőbizottság: Bölcskei Andrea, Slíz Mariann

A workshop célja a névtan terminológiai vonatkozásainak áttekintése, a két diszciplína érintkező területén a közös célok és kölcsönösen alkalmazható módszerek feltérképezése, gyümölcsöző vita folytatása a lehetséges közös célokról és vizsgálati területekről.

Program
13.00–13.10 Megnyitó: Fóris Ágota
13.10–14.30 Előadások:
Hoffmann István: Elmélet és terminológia a magyar névkutatásban
Farkas Tamás: A magyar névtani terminológia jellemzői és problémái
Slíz Mariann: Terminusok keletkezése és változása
Vita
14.30–14.50 Szünet
14.50–15.50 Előadások:
Bölcskei Andrea: A helynév-standardizáció terminológiájáról
Bauko János: A magyar és a szlovák (szláv) névtani terminológia összevetése
Vita
15.50–16.10 Szünet
16.10–17.20 Műhelybeszélgetés
17.20–17.30 Zárszó: Hoffmann István
        
Részletes információk találhatók a rendezvényről a következő honlapon:
www.kre.hu/nyelveszet

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Módosítás: 2013. május 02.

Klebelsberg - konferencia

A Károli Gáspár Református Egyetem
Bölcsészettudományi Kar
Történettudományi Intézete
és

a Kodolányi János Főiskola
Történelem Tanszéke

tisztelettel és szeretettel meghívja a
Klebelsberg Kuno gróf halálának
80. évfordulója alkalmából rendezett

Klebelsberg
című
tudományos konferenciára

A konferencia ideje és helye:
2012. május 9. (szerda)
10.00-16.00
KRE BTK Díszterem
1088 Budapest, Reviczky u. 4.

Köszöntőt mond:
L. Simon László
elnök
Magyar Országgyűlés
Kulturális- és Sajtóbizottság,
Nemzeti Kulturális Alap
Üléselnökei:
Prof. Dr. habil. Szakály Sándor, DSc
(KRE, Budapest)

Dr. habil. Ö. Kovács József, CSc
(KRE, Budapest)

Prof. Dr. Csath Magdolna, DSc
(KJF, Székesfehérvár)

Előadnak:

Prof. Dr. Romsics Ignác
(az MTA tagja, EKF, Eger)
Bethleni konszolidáció – klebelsbergi kultúrpolitika

Dr. habil. Tőkéczki László, CSc (ELTE, Budapest)
Oktatás – művelődés – társadalom

Dr. habil. Ujváry Gábor, CSc (KJF, Székesfehérvár)
Klebelsberg és a magyar kulturális külpolitika

Dr. Makkai Béla, CSc (KRE, Budapest)
Klebelsberg Kuno nemzetpolitikai koncepciója

Dr. Kovács Dávid, PhD (KRE, Budapest)
Újkonzervativizmus és nemzetszemlélet:
Klebelsberg neonacionalizmusa

Dr. Csurgai Horváth József, PhD
(Székesfehérvári Városi Levéltár)
Klebelsberg és Székesfehérvár

Miklós Péter, történész-muzeológus
(Móra Ferenc Múzeum, Szeged)
Klebelsberg Kuno szerepe a szegedi
egyetemi és egyházi központ kiépítésében 1922-1930

Dr. Sarnyai Csaba Máté, PhD (KRE, Budapest)
Klebelsberg Kuno és a katolikus püspöki kinevezések

 

További információk

Módosítás: 2013. május 02.

Aspektus - Nemzeti összetartozás a gyakorlatban

  Aspektus
  Nemzeti összetartozás – a gyakorlatban
  A vitaest Ideje: 2011. június 1., szerda, 18.00
  
A vitaest helye:
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Díszterem
;
1088 Budapest, Reviczky utca 4. I. emelet (100-as terem)
/a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral szemben található meg/

Vendégeink:
Romsics Ignác, Grynaeus András
Surján László, Ö. Kovács József
Lados Balázs, Száray Miklós
Szamborovszkyné Nagy Ibolya

Romsics Ignác történész, akadémikus,
Surján László, európai parlamenti képviselő, a Megbékélési Mozgalom kezdeményezője,
Ö. Kovács József, a Károli Gáspár Református Egyetem Történettudományi Intézetének igazgatója,
Szamborovszkyné Nagy Ibolya, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára, történész,
Száray Miklós, az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziumának vezető történelem tanára,
Grynaeus András, a Baár-Madas Református Gimnázium történelem tanára,
a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara Történettudományi Intézetének oktatója
Lados Balázs, a Szent Margit Gimnázium történelem tanára.


Felkért hozzászóló:
Majoros István
, az ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékének vezetője.

Nemzeti összetartozás – a gyakorlatban
A Nagy-Triananon Palota, ahol Magyarországgal aláíratták a békediktátumot 1920.június 4-én
Trianon kérdései és azok oktatása a középiskolákban

Az szervezők nevében minden érdeklődőt sok szeretettel vár az Aspektus témafelelőse:
Gecse Géza

Előzmény:Trianon az egyetemi oktatásban - 2011. március 23-i Aspektus

PLAKÁT MEGTEKINTHETŐ ITT!


Módosítás: 2013. április 29.

Közlemény a rektorválasztásról

 KÖZLEMÉNY

Rektorjelöltet választott a Szenátus
Budapest, 2011. május 25.

A 2011. május hó 2. napján megjelent Oktatási és Kulturális Közlöny III. évfolyam 9. számában a Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban KRE) Fenntartójának nevében – a Szenátus felkérése alapján – eljárva a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a Felsőoktatásról szóló többször módosított 2005. évi CXXXIX. Törvény 96§ (6) bekezdése, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Rendjében és Foglalkoztatási követelményrendszerében foglaltak alapján pályázatot hirdetett a rektori megbízatás ellátásra.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Prof. Dr. Balla Péter által benyújtott pályázatot Egyetemünk rektori pályázatokat minősítő bizottsága 2011. május hó 23. napján megtartott ülésén egyhangúlag támogatta. A Szenátus a mai napon 23 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott 94/2011. (V.25.) számú határozatában megválasztotta Prof. Dr. Balla Pétert a KRE rektorjelöltjének.


dr. Bohátka Gergely s.k.
Főtitkár


Módosítás: 2013. április 29.

MEGHÍVÓ - ÉGI HANGOK c. hangverseny

 "ÉGI HANGOK"
Magyar-horvát kulturális ProjektA projekt vezetői:
Lovász Irén
(a Néprajztudomány Kandidátusa, PHD , egyetemi docens KRE, népdalénekes, Budapest)
Lidija Bajuk
(etnográfus, népdalénekes, Zágráb)


Ez a kulturális együttműködés a két ország közös európai kulturális alapjaira épül, melyek alapértékei évszázadok óta az európai keresztény kultúrából gyökereznek. Az európai kereszténység jelenetős hatást gyakorolt mindkét kultúra fejlődésére, a művészettörténet kölönféle műfajaiban a szakrális építészettől a  szakrális zenéig. Közös kulturális örökségünk elemei a mai napig élő és egymásra ható, szomszédos kultúráink része.
 
A 2011-es Eu-elnökség évében kiváló lehetőség adódik hazánk számára, hogy az  EU képviselőiként kezet nyújtsunk a szomszédos Horvátországnak, és segítsük demonstrálni az európai kultúrához való évszázados kötődésének magától értetődőségét a EU csatlakozási folyamat részeként egy közös a kulturális koncertsorozattal.

Az ÉGI HANGOK zenei project egyaránt tartalmaz  régi zenét, népzenét, európai zenét, magyar és horvát zenét, szakrális zenét és női hangot, mindezeket harmóniában egyesítve. Magyarország és Horvátország Európa termékeny kulturális peremén: a Kelet-Nyugat, Észak-Dél, az Ázsiai , a Balkáni határán fekszik. Ez különleges kultúrák közötti lehetőségeket, sajátos művészeti nyelvezetet alakított ki.

Lovász Irén és Lidija Bajuk célja, hogy megidézzék, bemutassák a közös európai, pre-keresztény és korakereszténységre jellemző, középkori zenei, nyelvi kulturális formákat. Koncertsorozatukat a két ország különös szakrális helyein tervezik: Zagreb, Varazdin, Lubenice, Osor, Zadar, Dvigrad,  Opatija Horvátországban, Budapest, Esztergom, Nyírbátor, Pannonhalma, Győr és Pécs Magyarországon.

Mindkét énekesnő saját triójával koncertezik.

A koncertsorozat első állomása:
BUDAPEST, 2011. május 24. 18:00 Belvárosi Szent Mihály Templom.

A koncert időtartama: 2X40 perc


1.Lovász Irén trio:
Lovász Irén ének
Mizsei Zoltán: ének, orgona, pszaltérium, középkori hárfa
Ágoston Béla: ének,furulya, duda, kaval, fujara,

 

2.Lidija Bajuk Trio:
Lidija Bajuk - ének, gitár
Marija Mlinar – hárfa
Stanislav Kovacevic - gordonka


Módosítás: 2013. április 29.

Misztika konferencia

alt A konferencia helye és ideje:
 2011. május 20-21.

 Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Díszterem
(Budapest, VIII. ker., Reviczky utca 4.)

 Konferencia programja


Módosítás: 2011. május 23.

A vallásfogalmak sokfélesége - konferencia felhívás

A vallásfogalmak sokfélesége - konferencia felhívás

2011. november 11-12. Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
Szervezők: A KRE BTK Szabadbölcsészet Tanszéke és a SZTE BTK Vallástudományi Tanszéke

A vallástudomány az elmúlt évszázadban számos elméleti keretet alkalmazott a végső soron mindig rejtve maradó vallási dimenzió fogalmi leírására, és ennek nyomán sokféle tudományos vallásfogalom jött létre. Emellett számos vallásgyakorló közösség, vallásalapító és vallásteoretikus is kialakított magának egyfajta fogalmat a vallásról, amely érdemes a tudományos szempontú elemzésre. Konferenciánkkal a vallásfogalmak sokféle változatára szándékozunk koncentrálni. A történeti vagy szisztematikus vallástudomány területéről olyan előadásokat várunk, amelyek vagy a) a vallás fogalmát tárgyalják valamely társadalom- vagy természettudomány elmélete és módszertana alapján, vagy b) különböző vallások önreflexiójával (önreflexióival), egyes vallási gondolkodók vallásfogalmával (vallásfogalmaival) foglalkoznak.

Olyan hozzájárulásoknak kívánunk teret adni, amelyek nem valamely vallás, hanem a kívülálló elemző nézőpontjából fogalmazódtak meg. Követelmény, hogy az előadások a korszerű szakirodalom és a források elmélyült ismerete alapján korábban nem közölt, eredeti eredményeket mutassanak be. Külön hangsúlyt szeretnénk fektetni az interdiszciplinaritásra és a komparativitásra, továbbá bátorítjuk a társszerzős jelentkezést.

Terveink szerint a 20 előadós rendezvényen a 20 perces előadásokat 10-10 perces vita követi.

További tudnivalók....


Módosítás: 2013. április 29.

EREDMÉNYEK - XXX. Jubileumi OTDK

 XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia eredmények

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) fővédnökségével az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), valamint 16 egyetemi és főiskolai kar az ország 11 városában 2011. április 6-29. között rendezte meg a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (OTDK).

A pályázók 16 tudományterületi szekcióban mutatkozhattak be.  A szekciókon belül meghirdetett tagozatok első helyezettjei 2011. május 9-ig pályázhattak a Pro Scientia Aranyérem kitüntetésre, amelyet az OTDT elnöke és a MTA elnöke közösen adnak át a MTA Dísztermében 2011. november 23-án.

Örömmel jelentjük, hogy hallgatóink kiemelkedő sikereket értek el a konferenciasorozaton. Szívből gratulálunk az Egyetemünket képviselő résztvevőknek, valamint témavezetőiknek, külön kiemelve a helyezetteket!

OTDK helyezések


Módosítás: 2011. május 18.

Pályázati felhívás

 Rektori pályázat

A Károli Gáspár Református Egyetem Fenntartójának nevében - a Szenátus felkérése alapján - eljárva a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a felsőoktatásról szóló többször módosított 2005. évi CXXXIX. törvény 96 § (6) bekezdése, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Rendjében és Foglalkoztatási követelményrendszerében foglaltak alapján pályázatot hirdet

a KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEMEN
rektorimegbizatás ellátásásra.

Oktatási és Kulturális Közlöny, III. évfolyam 9. szám, 2011.05.02. kedd


Módosítás: 2013. április 29.

FELHÍVÁS! - Kárpát-medencei református önkéntes napok

 
  Szeretethíd 2011-ben is!

  Meghosszabbított jelentkezési határidő: május 15.


A Magyarországi Református Szeretetszolgálat (MRSZ) idén ismét májusban tartja a Szeretethíd elnevezésű Kárpát-medencei református önkéntes napokat, amelyek keretében segítségnyújtó akciót szervez. Tavaly több mint 8000 önkéntes csatlakozott a megmozduláshoz. 2011-ben a rendezvény egyházi fővédnöke Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke, világi fővédnöke Schmittné Makray Katalin, a köztársasági elnök úr felesége. A programra jelentkezhetnek önkéntes csoportok, de egyéni jelentkezőket is szeretettel várnak a szervezők.

A regisztráció a rendezvény honlapján történik, ahol az elvégzendő feladatok körét is meg kell jelölni:
http://szeretethid.jobbadni.hu/jelentkezes.

Jelentkezési határidő: 2011. május 15.

Várjuk Önt is 2011. május 20-21. között a Kárpát-medencei református önkéntes napokon!


Módosítás: 2013. április 29.

FELHÍVÁS! - E.ON Tetterő

 Önkéntességi ötletpályázat – E.ON Tetterő

Az Önkéntesség Évéhez kapcsolódóan az E.ON Tetterő elnevezésű pályázaton a pályázók olyan szociális és közösségi célokat szolgáló kezdeményezéssel nevezhetnek, melyek összhangban vannak az E.ON Hungária Csoport társadalmi felelősségvállalási fókuszaival és az önkéntesség területén végzett munkájával, valamint lehetőséget biztosítanak a nyertes pályázat keretein belül E.ON munkatársak-önkéntesek munkájának igénybevételére is. A pályázatok beküldési határideje 2011. június 16. 8:00.

A teljes pályázati kiírást a következő linkről töltheti le: www.facebook.com/tettero.eon


Módosítás: 2013. április 29.

FELHÍVÁS! - II. Felsőoktatási Marketing Verseny

II. Felsőoktatási Marketing Verseny

A Pécsi Tudományegyetem a IV. Felsőoktatási Marketing Konferencia program keretében pályázatot hirdet a magyar felsőoktatási intézményekben alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben résztvevő nappali és levelező munkarendos hallgatóknak. A pályaművek terjedelme minimum 15, maximum 20 gépelt oldal kell, hogy legyen kiegészítő részek nélkül. Téma: Alumni.
Beadási határidő: 2011. szeptember 9. A részletes pályázati kiírás a konferencia honlapjáról elérhető: www.felsooktatasmarketing.pte.hu


Módosítás: 2013. április 29.

Master of Theology in Missiology

  Master of Theology in Missiology
  Programme at the Central and
  Eastern European Institute
  for Mission Studies
  KÁROLI GÁSPÁR REFORMED 
  UNIVERSITY, HUNGARY


THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN INSTITUTE FOR MISSION STUDIES
(CIMS)
The Central and Eastern European Institute for Mission Studies (CIMS) is a regional
learning and research centre situated in Budapest, one of Europe’s most beautiful
and lively capitals. It was established as a branch of the Károli Gáspár Reformed University (KRE)
in 2006 when the university celebrated its 150th anniversary. The KRE has more than 4500
students in four departments.

New Challenges
Practical mission work requires academic missiological reflection and research. Churches in Central
and Eastern Europe are facing increasingly complex challenges to witness in word and deed in their
”post-communist” societies, including globalisation, pluralism and secularisation. CIMS therefore seeks
to integrate the following aspects of mission in education and research:
- Mutual learning experiences about mission and mission related issues
- An international and interdenominational learning community
- Study of the biblical foundations of mission
- Analysis of the history of mission
- Contextual relevance
- Spiritual depth

Key Values
- Focus on “Post-communist” and secularised Europe: a context in transition
- Church and mission seeking new relevance
- Mission is God’s mission
- Bridge as symbol and as challenge

CONTACT
The staff of the Central and Eastern European Institute for Mission Studies
will provide further information and answers questions via email,
telephone as well as in a personal consultation.

KRE-CIMS
IX. Kálvin tér 7. II. floor
H-1461 Budapest, Pf. 73
Tel: +36(1) 216 2054/113
Fax: +36-1-216 2054/101
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

http://www.kre.hu/kmti
More information


Módosítás: 2013. április 29.

Tehetségnap - május 23.

Sok szeretettel várunk és hívunk minden kedves érdeklődőt a


KRE BTK Tehetségnapjára
2011. május 23., Díszterem

 

9:45 - Dékáni Megnyitó


A Bölcsészettudományi Tehetséggondozó Műhely előadásait, programját letöltheti innen.


Módosítás: 2013. április 29.

Meghívó - Dr. Philip Jenkins “The European Future” című előadására

Meghívó
Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt
Dr. Philip Jenkins
  “The European Future” című előadására,
melyre 2011. május 11-én, szerdán 19.30-kor kerül sor a KRE HTK-n
az Exhortációs teremben (IX. ker., Ráday u. 28., II. em.; fordításról gondoskodunk)

 

Dr. Philip Jenkins főbb művei: God's Continent, The Next Christendom, The Changing Faces of Christianity, The Lost History of Christianity: The Thousand-Year Golden Age of the Church in the Middle East, Africa, and Asia -- and How It Died.

 D. Szabó Dániel  s.k. , a Református Presbiteri Szövetség és a Magyar Evangéliumi Aliansz elnöke


Módosítás: 2013. április 29.

Meghívó - Kelet-Európa a Kreml árnyékában

 Kun Miklós professzor
 Széchenyi-díjas,  a KRE Kremlinológiai  Intézet  vezetője
 
 "KELET-EURÓPA 
 A KREML ÁRNYÉKÁBAN 1944-1953"  
 
című előadására
 
 2011. május 17-én 16 órai kezdettel

Részletek...

 

Módosítás: 2013. április 29.

A budapesti Francia Intézet és a Ráció Kiadó szeretettel meghívja Önt

A budapesti Francia Intézet és a
Ráció Kiadó szeretettel meghívja Önt

Serge Joncour: A bálvány
című regényéből készült magyar fordítás bemutatójára.
Helyszín: Francia Intézet, Budapest I, Fő utca 17.
Időpont: 2010. június 3. csütörtök, 18.00

A regény fordítójával, Förköli Gáborral és a magyar fordítás gondozójával,
Sepsi Enikővel Lázár Imre, a Károli Gáspár Református Egyetem
Kommunikáció és Médiatudomány Tanszékének docense beszélget.

Részletek itt...


Módosítás: 2013. április 25.

A Hittudományi Kar pótfelvételt hirdet Protestáns teológus és Református vallástanár-nevelő szakra

Protestáns teológus szakra: a protestáns teológia iránt érdeklődő, de lelkészi szolgálatot végezni nem kívánó testvéreink számára. A szakon oktatott diszciplínák sok esetben más hangsúlyt kapnak a lelkészi szakhoz képest.
Ennek célja, hogy a lelkészi jellegű gyakorlati tárgyak elsajátítása helyett a képzésben résztvevők a szabad bölcsészetben jobban elmélyülhessenek.
A szakra felekezeti hovatartozás nélkül lehet jelentkezni, amely osztatlan egyetemi 10 féléves, költségtérítéses képzés esti tagozaton.
Felvételi követelmény: magyar és történelem érettségi, a felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban megjelentek szerint.
Felvételi lap a Dékáni Hivataltól kérhető: tel.:+361-217-2403, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , 1092 Budapest, Ráday u. 28. II.

Református vallástanár-nevelő szak: teológiai, pedagógiai és pszichológiai ismereteket, valamint gyakorlati felkészültséget nyújt ahhoz, hogy a jelöltek mind az iskolákban, mind pedig a gyülekezetekben az 5-12. évfolyamok tanulói körében református vallástanárként a Hit és erkölcstan tantárgyat tanítsák.
A diplomát szerzettek az állami besorolás szerint is pedagógusnak számítanak.
A képzés 4 féléves, költségtérítéses képzés, levelező munkarendon.
Felvételi követelmény: református hittanoktató BA, vagy főiskolai református hittanoktató diploma, vagy teológiai szakon megszerzett lelkészi diploma a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban megjelentek szerint.
Felvételi lap a Dékáni Hivataltól kérhető: tel.:+361-217-2403, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , 1092 Budapest, Ráday u. 28. II.


Módosítás: 2013. április 25.

Egyetemi Napok - 2010. szeptember 3-5. között

Tisztelt Kollégák!

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy 2010. szeptember 3-5. között megrendezzük az „Egyetemi Napok” elnevezésű hétvégi programot Balatonszárszón, mely a közösségi, egyetemi munka és az egyetemről való beszéd társadalmasítását szolgálja.

A program létrejöttéhez Egyetemünk jelentős támogatással hozzá tud járulni, ezen kívül szükség lesz némi vállalható anyagi hozzájárulásra a résztvevők részéről is.

Előzetes jelentkezésüket szíveskedjenek Székely Gábor PR részére elküldeni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mailcímre 2010. június 1-ig.

Segítségüket ezúton is köszönjük.


Módosítás: 2010. május 19.

Álláshirdetés - Tanszéki adminisztrátor

Teljes állású tanszéki ügyintézőt keres a KRE - Bölcsészettudományi Kara a Szabadbölcsészet Tanszékre 2010. szeptember 1-jei munkába állással.

Az alkalmazás feltételei: jó kommunikációs és szervező készség, alkalmazkodó és problémamegoldó képesség, felhasználói szintű informatikai ismeretek (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, internet-használat, honlap-adminisztrálás), az Egyetem Küldetésnyilatkozatának elfogadása.

Előnyt jelent: sikeres ügyintézői gyakorlat (különösen felsőoktatási intézményben), angol nyelvismeret, korábbi felsőfokú tanulmányok. 
Kizáró körülmény: a KRE-vel való nappali munkarendos hallgatói jogviszony.

Az írásbeli jelentkezéseket szakmai életrajzzal, néhány soros kézzel írott bemutatkozó levéllel, elérhetőségekkel, a legmagasabb iskolai végzettségről szóló okirat és az esetleges nyelvvizsga- bizonyítvány másolatával postán küldjék el Dr. Kendeffy Gábor, egyetemi docens, tanszékvezető nevére címezve a KRE BTK Szabadbölcsészet Tanszékére (1088 Bp. Reviczky u. 4.)  2010. június 15-éig.
A legígéretesebb jelentkezőket 15 napon belül behívjuk beszélgetésre, ez alapján választjuk ki a legalkalmasabb ügyintézőt.


Módosítás: 2013. április 25.

Konferencia meghívó - május 7.

Tisztelt Kollégák!

Ezúton szeretném felhívni figyelmüket az MTA Színház- és Filmtudományi Bizottságának és a KRE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Színházi Alprogramjának konferenciájára, amelyet pénteken (7-én) tartunk a Díszteremben.
A programot  megtekintheti itt.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Üdvözlettel:
Kékesi Kun Árpád

Módosítás: 2010. május 06.

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin