Vincze Ferenc

Cím: 
Nem: 
Születési év: 1979
Születési hely: Marosvásárhely
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2012
Tudományág: összehasonlító irodalomtudomány
Disszertáció címe: Dsida Jenő költészetének értelmezéseiről
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE 

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2004
Tudományág(ak): magyar nyelv és irodalom 
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
 ELTE BTK  komparatisztika  2005
 ELTE BTK  germanisztika  2009
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó (2018-tól – ): Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Modern Magyar Irodalmi, Összehasonlító Irodalomtudományi és Irodalomelméleti Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Korábbi munkaadó: ELTE BTK, Román Filológiai Tanszék
Beosztás: egyetemi tanársegéd

Egyéb korábbi munkaadó: ELTE BTK, Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Beosztás: egyetemi adjunktus


Egyéb korábbi munkaadó:
Beosztás: 


Kutatási és oktatási szakterületek

Kutatási területéhez a 20. századi magyar, román és német irodalmak komparatív vizsgálata mellett a regionalitás, identitás elméleti problémái, továbbá olyan kultúratudományos érdeklődés tartozik, mely egyrészről a képregény kulturális jelentőségével foglalkozik, másrészről a vadászat és a hadsereg irodalmi és kulturális reprezentációi felé nyit.


Oktatott tárgyak

Irodalomelmélet, modern magyar irodalom, kultúratudomány, populáris kultúra

 


Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

- tudományos munkatárs: Felekezetiség és nemzetépítés a magyar és román történelemben a reformációtól a kommunizmusig (NKFI 111871)

- résztvevő kutató: A másság terei. Kulturális tér-képek, érintkezési zónák a kortárs magyar és román filmben és irodalomban (OTKA 112700)

 


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
 német  C1
 francia  B2
 román  
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
 Junior Prima-Díj   2008
     
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
 Képregénytudományi Kutatóközpont alapító tag 
 Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tag
   
   
   
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista 

Könyv (Tudományos)

 

 • Az átmen(t)et(t): Dsida. Kijárat, Budapest, 2012.
 • Hagyományok terhe. Tanulmányok, kritikák a magyar, a román és a német irodalom köréből. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 2009.

 

Tankönyv

 

 • Magyar nyelv és irodalom 6. (Katona Gabriellával és Szmolyan Gabriellával közösen) Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2012.
 • Magyar nyelv és irodalom 5. (Katona Gabriellával és Szmolyan Gabriellával közösen) Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2011.

 

Tananyagfejlesztés

 

 • Irodalom 9. (Gunda-Szabó Dóra, Hartai László, Kovács Lenke, Németh Tamás, Nényei Pál, dr. Urbán Péter, dr. Vincze Ferenc), Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Bp., 2016.
 • Irodalom 10. (Gunda-Szabó Nóra, Hartai László, Kovács Lenke, Nényei Pál, dr. Urbán Péter, dr. Vincze Ferenc), Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Bp., 2016.
 • Irodalom 7. (Borovi Dániel, Kurucz István, Vincze Ferenc), Eszterházy Károly Egyetem, Eger, 2017.
 • Irodalom 8. (Borovi Dániel, Kurucz István, Vincze Ferenc), Eszterházy Károly Egyetem, Eger, 2018.

 

Tudományos kötetszerkesztés

 

 • Tér – elmélet – kultúra. Interdiszciplináris térelméleti szöveggyűjtemény, szerk. Dánél Mónika – Hlavacska András – Király Hajnal – Vincze, Ferenc, Eötvös, Bp., 2019.
 • Kulturális transzferek. Történelmi és irodalmi diskurzusok a magyar és a román irodalmi térben, Miskolczy Ambrus – Nagy Levente – Vincze Ferenc, Napkút, Bp., 2019.
 • Intézményesülés, elbeszélések, médiumok. Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban II., Vincze Ferenc, Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, Budapest, 2018.
 • Képregényen innen és túl. Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban I., Vincze Ferenc, Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, Budapest, 2017.
 • Súlyok és hangsúlyok. Írások az utóbbi két évtized magyar irodalmáról (1989–2009), szerk. Szondi György, Vincze Ferenc, Napkút Kiadó, Bp., 2009

 

Tanulmányok idegen nyelven

 

 • Contextualisation as a Methodological Possibility. The Case of a History of Hungarian Literature in Romanian, Contactzones. Studies in Central and Eastern European Film and Literature 2018/2., 15–27.
 • ???—??????? (Ferenc Molnár) = Akaitori Jiten (Lexikon des Kindermagazins "Roter Vogel"), szerk. Toshie, Izumo; Seigo, Mutou; Sonoko, Mizobuichi; Kazunari, Omoto; Shunsuke, Ogawa; Hiromi, Shigeno, Tokió, Japán : Kashiwa Shobou, 2018, 281–282.
 • ?—???????? ??? (Königin Maria von Rumänien) Akaitori Jiten (Lexikon des Kindermagazins "Roter Vogel"), szerk. Toshie, Izumo; Seigo, Mutou; Sonoko, Mizobuichi; Kazunari, Omoto; Shunsuke, Ogawa; Hiromi, Shigeno, Tokió, Japán : Kashiwa Shobou, 2018, 287–288.
 • The Poetics of Vulnerability: Heinrich Böll and István Örkény = Hungarian Perspectives on the Western Canon: Post-Comparative Readings, szerk. Bengi László, Kulcsár Szabó Ernő, Mezei Gábor, Molnár Gábor Tamás, Kelemen Pál, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2017, 279–290.
 • Räumliche Praktiken und Grenzerfahrung. Praxis der Literaturgeschichtsschreibung der regionalen Literaturen in Südosteuropa = Deutschpsrachige Literatur im rumänischen Kulturraum (19.-21. Jahrhundert) / Interkulturelle Begegnungen, Roxana Nubert – Grazziella Predoiu – Ana-Maria Dascălu-Romiţan, Mirton, Timisoara, 2017, 9–19.

 

Tanulmányok magyar nyelven

 

 • A fordítás mint Kelet-Európa transznacionális reprezentációja: A romániai német irodalom magyar fordításai = Kulturális transzferek. Történelmi és irodalmi diskurzusok a magyar és a román irodalmi térben, szerk. Miskolczy Ambrus – Nagy Levente – Vincze Ferenc, Napkút, Bp., 2019, 324–342.
 • A megszólítás mint Kuncz Aladár megidézése: Dsida Jenő Kuncz-versei = "A nekifeszült mentő-akarat": Kuncz emlékkonferencia, Brokk Bernadett – Boka, László, OSZK-MMA, Budapest, 2019, 141–150.
 • Az idegen tekintet mint Kelet-Európa színrevitele: A transznacionális irodalomértés perspektívái, Irodalmi Szemle 2019/3., 37–55.
 • Gyarmatok és gyarmatosítók, avagy az identitás (irodalmi?) színeváltozásai, Kortárs 2019/3., 52–55.
 • Mickey egér útja Bukaresttől Prágáig. 1968 mint Kelet-Európa színrevitele, Szépirodalom Figyelő 2018/5., 48–58.
 • Színnarratívák. A szín(kezelés) mint fokalizáció a képregényben = Intézményesülés, elbeszélések, médiumok. Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban II., szerk Vincze Ferenc, Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, Budapest, 2018, 77–94.
 • Előszó = Intézményesülés, elbeszélések, médiumok. Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban II., szerk Vincze Ferenc, Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, Budapest, 2018, 7–12.
 • Tér (Dánél Mónikával közösen) = Média- és kultúratudomány. Kézikönyv, Kricsfalusi Beatrix, Kulcsár Szabó Ernő, Molnár Gábor Tamás, Tamás Ábel, Ráció, Budapest, 2018, 173–193.
 • A kontextualizálás módszertani lehetőségei egy román nyelvű magyar irodalomtörténetben,Hungarológiai Közlemények 2017/4., 17–31.
 • A határ mint a versbeszéd tere és lehetősége (Szilágyi Domokos: Határok) = Verskultúrák. A líraelmélet perspektívái, Ráció, Budapest, 2017, 501–509.
 • Mi a képregényalkotó? Megjegyzések a képregényalkotó konfigurációról = Képregényen innen és túl. Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban, szerk Vincze Ferenc, Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, Budapest, 2017, 81–93.
 • Előszó = Képregényen innen és túl. Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban, szerk Vincze Ferenc, Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, Budapest, 2017, 7–12.
 • Az ideológiát kijátszó poétika Fodor Sándor Fehérfenyő című kötetében, Helikon, 2017/17., 15–18.
 • Egy képregény-adaptáció kiadástörténete, Filológiai Közlöny, 2015/2., 213–230.
 • A költözés mint kulturális és szocializációs mintázat = Átmenetdiskurzusok. Irodalom- és kultúrtörténeti tanulmányok, szerk. Bányai Éva, RHT Kiadó – Erdélyi Múzeum Egyesület, Bukarest – Sepsiszentgyörgy – Kolozsvár, 2015, 91–100.
 • A kiszolgáltatottság poétikái, avagy a rövidtörténettől az egypercesig – Heinrich Böll – Örkény István –, Literatura, 2015/2., 150–160.
 • Cserkelés vadászatra, avagy egy kulturális gyakorlat nyomában, Szépirodalmi Figyelő, 2014/4., 48–60.
 • Az Aktionsgruppe Banat lázadása. A politikai olvasattól a poétikai eseményig = Korunk, 2013/8., 55–61.
 • A harmadik csoport: Aktionsgruppe Banat = „Visszahangot ver az időben” Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára, Kalligram, Budapest, 2013, 189–195.
 • „Búcsú az angyalitól”. Dsida KAFul, Alföld, 2012/12, 91–98.
 • „Idézlek. S te csak nem is tudhatod": Tandori Dsidául, Irodalmi Szemle, 2012/3., 40–47.
 • Kiadástörténet és kanonizáció. Filológiai dilemmák Dsida Jenő költői életműve körül = Filológia – nyilvánosság – történetiség, Kelemen Pál, Kozák Dániel, Kulcsár Szabó Ernő, Molnár Gábor Tamás, Ráció, Bp., 2011, 660–718.
 • Összegző kísérlet. Egy Dsida-kötet kiadásának körülményei, Korunk, 2011/11., 54–61.
 • Fiatal irodalomtörténészek, új tendenciák Transsylvaniában? Az 1990 után Romániában születő magyar nyelvű értekező próza leírásának problematikusságáról, Bárka, 2010/2., 92–95.
 • A késő modern poétika jellegzetességei Dsida Jenő költészetében, Forrás, 2010/2., 42–53.
 • Fordítások – Franz Hodjak költészetének értelmezései, Filológia Közlöny, 2009/3-4., 256–268.
 • Román irodalom magyar fordításban, Literatura, 2009/3., 379–390.
 • Egy (irodalom)történet-írás buktatói (Cziráki Zsuzsanna: Erdélyi szász irodalomtörténet), Korunk, 2008/11.
 • A magyar irodalom román fordítása és recepciója, = Túl minden határon. A magyar irodalom külföldön, szerk. Józan Ildikó, Jeney Éva, Balassi Kiadó, Budapest, 2008, 134–156.
 • Ideológia és rekanonizáció. Az 1956-57-es Dsida-vita diskurzusa és retorikája, Forrás, 2007/5.
 • Nyelvbe forduló garabonciások, avagy Nagy László és Szilágyi Domokos költészetének összehasonlítási lehetőségei, Életünk, 2005/9. 36–40.
 • Haramiák, garabonciások, szegénylegények, Napút, 2005/5. 35–38.
 • Volt csatlakozás. Gondolatok Nagycsütörtök r(l)évén, Kortárs, 2004/12. 117–122.

 

Idegen nyelvű konferenciaelőadások

 

 

 • Gefängnisnarrativen als Möglichkeiten des Transnationalismus, Germanistik im Spiegel. Wege und Umwege einer Wissenschaft, (Babes-Bolyai Universität), Klausenburg (Cluj Napoca, Romania), 2019. június 13-14.
 • Geschlossene und offene Stadtkonstruktionen, Internationaler Kongress der Germanisten Rumäniens, Literaturwissenschaft – Sektion: Raumnarratologie, Großwardein (Oradea, Romania), 2018. június 4–6.
 • Traducerea ca o reprezentare a sistemului literar est-european – Salvarea şi conservarea literaturii germanedin România prin traduceri, Institutul Cultural Român, Bucureşti, 2017.05.11.
 • Poesie şi traducere – Poetul Jenő Disda ?n contextul român, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 2017.05.10.
 • Räumliche Praktiken und Grenzerfahrung in der Literaturgeschichtschreibung der regionalen Literaturen60 Jahre Temeswarer Germanistik, Westuniversität Temeswar, 2016. október 21–22.
 • Der Umzug/Das Ausziehen als Kultur- und SozialisierungsmusterDichterische Berührungen mit anderen Kulturen, Iwate University, Japan, 2015.07. 25.
 • Aktion/Gruppe/Präsentation – Medium, Technik, Ereignis, ELTE BTK, Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport, Balatonfüred, 23.05.2013–26.05.2013
 • Der Fall der Subordination in der Reitergeschichte von HofmannsthalTagung für Diplomanden und Doktoranden an der Universität Wien; 10–11.6.2013; Workshopleiterin: Prof. Dr. Eva Horn
 • Die Poetik des MilitärischenWorkshop für Werfel-Stipendiatinnen, Wien; 3.6.2013; Workshopleiterin: Prof. Dr. Konstanze Fliedl
 • Von der Poetik des Militärischen bis zur Lesbarkeit der Öffentlichkeit(en) um die JahrhundertwendeTagung für Diplomanden und Doktoranden an der Universität Wien; 10–11.1.2013; Workshopleiterin: Prof. Dr. Eva Horn
 • Die Poetik der militärischen ÖffentlichkeitWorkshop für Werfel-Stipendiatinnen, Wien; 3.12.2012; Workshopleiterin: Prof. Dr. Konstanze Fliedl
 • Die Aufgabe der Kritik. Grundzüge der zeitgenössischen ungarischen Kritik und einige theoretische Überlegungen»LitCrit« Literaturkritik und literarische Öffentlichkeit im europäischen Vergleich (München) – 13–18.9.2009

 

Magyar nyelvű konferenciaelőadások

 

 • Börtönnarratívák, avagy a megfigyelés kiterjesztése, Transznacionális/transzkulturális nézőpontok egy magyar irodalomtörténet román megírásában, Bukaresti Egyetem, 2019. május 28-29.
 • Az idegen tekintet mint Közép-Kelet-Európa színrevitele, Közép-Európa a komparatisztikában, Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, 2018. október 18.
 • Kuncz Aladár mint műalkotás. Dsida Jenő Kuncz-versei, Kuncz Aladár Emlékkonferencia, Budapest, OSZK, 2018. október 4.
 • Jellem- és helyzetkomikum a 19. századi karikatúrákban, Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban III., Kolozsvár, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2018. május 18–19.
 • Arany művek képregény adaptációi, Fiatal kutatók, oktatók Arany Jánosról, Budapest, Magyar Írószövetség, 2017. november 16.
 • A szín és színezés mint narratívaalakító funkció, Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban II., Pécs, Pécsi Egyetem, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2017. május 5–6.
 • Térolvasatok Fodor Sándor korai novellisztikájában, Fodor Sándor Emlékkonferencia, Kolozsvár, Erdélyi Magyar Írók Ligája, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2017. március 18.
 • A kontextuálás módszertani lehetőségei egy román nyelvű magyar irodalomtörténetben, Kulturális bumeráng, Bukaresti Egyetem, Hungarológiai Tanszék – Romániai Hungarológiai Társaság, 2016. november 25.
 • Az utazás regénystruktúrái - A KRE BTK Kortárs közép – európai regény kutatócsoport második konferenciája: Test – Identitás – Történelem, Budapest, 2016. november 5.
 • Mi a képregényalkotó? – Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban, Kolozsvár, Babes-Bolyai Tudományegyetem Média és Film Intézet, 2016. május 6–7.
 • Az emlékezés teste (Lucian Dan Teodorovici: Matei Brunul) – Párhuzamok, történetek. A KRE BTK Kortárs közép – európai regény kutatócsoport második konferenciája: Test – Identitás – Történelem, 2015.11.06-07.
 • Vadászat az ifjúsági irodalombanVadászati Irodalmi Konferencia, Vadászati Kulturális Egyesület, Keszthely, 2015.06.06.
 • Kelet-Európa bejárásaHomo Viator (Nemzetközi Tudományos Konferencia), Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda, 2015.04.24.-2015.04.26.
 • Az emlékezet mint idegenségÁtmenetdiskurzusok (Nemzetközi Tudományos Konferencia), Bukaresti Egyetem, Idegen Nyelvek és Irodalmak Kara, Bukarest, 2014.12.16–17.
 • Képregény – az adaptáció mint értelmezésKép/regény – rajz/film, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Színház és Televízió Kar, Kolozsvár, 2014.11.14.
 • Határátlépés – téma és gyakorlat Szövegpolitikák. Szilágyi Domokos-workshop, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Irodalomtudományi Intézet, Kolozsvár, 2014.06.06.
 • A Dsida-kiadások és következményeikKivilágítva, elfeledve. Elfeledett magyar írók, gondolkodók a 20. században, Könyves Szövetség, 2013. szeptember 25–26.
 • A kritikai kiadás, mint Dsida Jenő költészetének (újra)értelmezéseFilológia – nyilvánosság – történetiség, ELTE BTK, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, 25–27.11.2010
 • Lét- és önreflexiók Dsida Jenő költészetébenDiszharmóniák Dsida Jenő költészetében? A Babes-Bolyai Tudományegyeterm Irodalomtudományi tanszékének konferenciája (Klausenburg) – 17.5.2008
 • Nyelvbe forduló garabonciások, avagy Nagy László és Szilágyi Domokos költészetének összehasonlítási lehetőségei „Ördög már veletek.” Nagy László és olvasatai 1989 után (Felsőiszkáz) – 6.7.2005.

 

Recenziók, kritikák, esszék (válogatás)

 

 • A megszólalás igyekezete (Rafi Lajos: Halottként él az Isten), Szépirodalmi Figyelő, 2017/4., 99–103.
 • Az életrajz fogságában (Korcsmáros Péter: Mesélő ceruza), Szépirodalmi Figyelő, 2015/6., 94–99.
 • Képek az első nagy verekedésről, (Képpé formált háború, szerk. Katona Anikó, Szarka Anita), Szépirodalmi Figyelő, 2015/2., 93–97.
 • Az ötlet, az ötletelők a főhős és a főgonosz, (Felvidéki Miklós: Némajáték), Napút 2014/4., 126–128.
 • Képregényül németül (Szalay Kristóf: Deutsch mit Comics), Szépirodalmi Figyelő, 2013/4., 85–89.
 • Gordon újratöltve (Kondor Vilmos: Magda, a bestiális Népszínház utcai mindenes), Szépirodalmi Figyelő, 2013/1., 85–89.
 • Nemzedék, generáció, csoport? (Miklós Ágnes Kata: A szóértés feltételei), Szépirodalom Figyelő, 2012/2, 74–78.
 • A körzet végnapjai (Bodor Ádám: Verhovina madarai), Hévíz, 2012/4, 55–56.
 • Az önazonosság senkiföldjén (Franz Hodjak: Grenzsteine), Helikon, 2011/1., 18.
 • Egy angyal autobiografikus klaviatúrája (Schein Gábor: Egy angyal önéletrajzai), Szépirodalmi Figyelő, 2010/2., 54–58.
 • Versben bujdosó vidék (Szalai Zsolt: Idetett valaki), Nagyítás, 2010/16., 13.
 • Az újraírás gesztusa (László Noémi: Papírhajó), Nagyítás, 2010/9., 14.
 • Tárcaképek (Tóth Krisztina: Hazaviszlek, jó?), Nagyítás, 2010/4., 14.
 • A múltba nézés elkerülhetetlen. (Dieter Schlesak: Capesius, der Auschwitzapotheker), Látó, 2009/10.
 • A hontalanság hazaútjai (Richard Wagner: Halbseligkeiten), Korunk, 2009/11.
 • Az emlékezés csapdája (Csiki László: Ajakír), Kortárs, 2009/11., 102–105.
 • Metszéspontok (Über den Nobelpreis von Herta Müller), Magyar Nemzet, 2009. okt. 17, 27.
 • Láng Zsolt: Tója vagy tottja?, Irodalomtörténet, 2009/3., 376–381.
 • Egy műfaj referencialitása (Szálinger Balázs: A százegyedik év), Szépirodalmi Figyelő, 2009/2., 50–55.
 • Töredék és hiány (Iancu Laura: Névtelen nap), Nagyítás, 2009/1., 13.
 • Az én nézőpontjai (Győrffy Ákos: Nem mozdul), Bárka, 2009/2., 103–104.
 • Iancu Laura: karmaiból kihullajt, Kortárs, 2008/7-8, 177-180.
 • Megkísértés és áldozás (Grecsó Krisztián: Tánciskola), Szépirodalmi Figyelő, 2008/3., 56–62.
 • Idegenség és regionalitás (Regionalität und Fremde, hrsg. Erhard Schütz), Napút, 2008/5.
 • Apokrifek, avagy az újramesélt történetek (Hász Róbert: Sok vizeknek zúgása), Magyar Napló, 2008/10., 61.
 • Emlékezetből identitás(ok), Magyar Napló, 2008/6, 56-58.
 • „Nem tudom, valóban eltörött-e / minden egész” , Magyar Napló, 2008/4, 66-67.
 • A létezés felelőssége, in Bárka, 2008/1, 106-108.
 • Grendel Lajos: Mátyás király New Hontban, in Kortárs, 2008/1, 107-109.
 • Erdélyi szász seregszemle (Telepes népesség – Erdélyi szász olvasókönyv), Napút, 2007/3.
 • Miénk ez a nap (Gion Nándor regényeiről), in Magyar Napló, 2007/12, 47-49.
 • A Másik megtalálása, Magyar Napló, 2007/7.
 • Egy elmeháborodott feljegyzései, Magyar Napló, 2007/6.
 • „ennyi mindent ki bírhat el”, Magyar Napló, 2007/3.
 • Popély Gyula: Búcsú a főiskoláktól, Kortárs, 2007/3.
 • Irodalmak határvidékén. (Láng Gusztáv: Látványok és szövegek), Napút, 2007/2.
 • Király Farkas versei, Székelyföld, 2007/1.
 • A bizonytalanság hangulata.(Bajtai András: Az átlátszó város), Napút, 2007/1.
 • Papp Sándor Zsigmond: Az éjfekete bozót, Kortárs, 2006/9.
 • A test költészete, Napút, 2006/9.
 • Ember, emlékezet, történelem, Napút, 2006/8.
 • 1956 hullámhosszán, Napút, 2006/7.
 • A transzközép sárkánylovag, Napút, 2006/6.
 • Kettős tartozás, Napút, 2006/6.
 • Az elhallgatás lehetőségei, Napút, 2006/5.
 • „Minden láng csak részekben lobban”, Napút, 2006/4.
 • Az utolsó várostrom, Napút, 2006/3.
 • A bolgár nagykövet és a kacsák, Napút, 2006/2. 122-123.
 • A hatalom nyomai, Napút, 2006/1. 118-120.
 • Lövétei Lázár László: Két szék között. Kortárs, 2006/1. 107-108.
 • Hajdú Farkas-Zoltán: Szászok. Egy árulás, Kortárs, 2005/7. 113–115.
 • Csiki László: A jóslat. Kortárs, 2005/12. 117-120. old.
 • Fekete Vince: Lesz maga juszt isa. Kortárs, 2005/5.
 • Szemközt magunkkal (Báger Gusztáv: A tükör éle). Napút, 2005/7.
 • A Holdra lépés aspektusai (Szőcs Géza: Az al-legóriás ember). Napút, 2005/8. 119-120.
 • A bácskai James Bond (Lovas Ildikó: Kijárat az Adriára). Napút, 2005/9.

 

 

Fordítás

 

 • Doris Bachmann-Medick, Spatial turn = Tér – elmélet – kultúra. Interdiszciplináris térelméleti szöveggyűjtemény, szerk. Dánél Mónika – Hlavacska András – Király Hajnal – Vincze, Ferenc, Eötvös, Bp., 2019, 66-105.
 • Sigrid Weigel, A „topographical turn”-höz: Kartográfia, topográfia és térkoncepciók a kultúratudományokban = Tér – elmélet – kultúra. Interdiszciplináris térelméleti szöveggyűjtemény, szerk. Dánél Mónika – Hlavacska András – Király Hajnal – Vincze, Ferenc, Eötvös, Bp., 2019, 106–123.
 • Jitka Pavlisova, A kortárs cseh dráma: Egy, a jelenkori színházi írásokon való elmélkedéshez vezető paradoxon = Csokifalók. Kortárs cseh drámák, Napkút, Budapest, 2017, 413–422.
 • Johann Lippet, Ajtó a hátsó konyhához (regény), Napkút, Budapest, 2017.
 • Erhard Schüttpelz, Testtechnikák, Tiszatáj 2017/2., 92–104.
 • Andreas Rosenfelder, Friedrich Kittler, „Csak magunkból meríthetünk”: Interjú Friedrich Kittlerrel, Prae, 2014/4., 10–18.
 • Friedrich Kittler, Rockzene – visszaélés a hadfelszereléssel, Prae, 2014/4., 61–73.
 • Hans Ulrich Gumbrecht, Leheletnyi ontika = Metafilológia 2., Kelemen Pál, Kulcsár Szabó Ernő, Tamás Ábel, Vaderna Gábor, Ráció, Budapest, 2014, 665–683.
 • Benedict Wells, Különc (regény), Geopen, Budapest, 2014.
 • Hans Ulrich Gumbrecht, Dionüszoszi tánc?, Szépirodalmi Figyelő, 2014/3., 29–33.
 • Jitka Pavlisova, A kortárs osztrák dráma lehetséges irányvonalai, Szépirodalmi Figyelő, 2013/5., 36–45.
 • Jitka Pavlisova, Kathrin Röggla színházi szövegei a posztdramatikus interpretációs elméletek kontextusában, Filológiai Közlöny, 2013/4., 493–502.
 • Hans Ulrich Gumbrecht, Amerika esztétikája!, PRAE, 2013/3., 50–53.
 • Hans Ulrich Gumbrecht, Megkerülhetetlen-e Heidegger?, PRAE, 2013/4., 72–75.
 • Peter Stamm, Agnes (regény), Napkút, Budapest, 2012.
 • Benedict Wells: Beck utolsó nyara (regény), Geopen, Budapest, 2011.
 • Christian Stetter, Szöveg és textúra = Metafilológia 1. Szöveg – variáns – kommentár, szerk. Déri Balázs, Kelemen Pál, Krupp József, Tamás Ábel, munkatárs: Vaderna Gábor, Vincze Ferenc, Ráció, Bp., 2011, 192–218.
 • Friedrich Teutsch, Az erdélyi szászok letelepedésének módjáról = Az erdélyi szászok letelepedéséről, szerk. Szenkovics Enikő, Orpheusz, Bp., 2010, 7–38.
 • Reinhart Koselleck, Nép, nemzet, nacionalizmus, tömeg (Klement Judittal közösen), Korall, 2009. november, 5–15.
 • Dimitiri Dinev: A bíró háza (dráma), in Madárezredes, Napkút, Bp., 2009.
 • Florin Lăzărescu: Mennyből a küldött (regény), Budapest, Geopen Kiadó, 2009.

 

 

Tankönyvszerkesztés

 

 • Tóth Krisztina–Valaczka András: Irodalmi ikerkönyvek 8. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2010.
 • Tóth Krisztina–Valaczka András: Irodalmi ikerkönyvek 7. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2010.
 • Tóth Krisztina–Valaczka András: Irodalmi ikerkönyvek 6. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2009.
 • Tóth Krisztina–Valaczka András, Irodalmi ikerkönyvek 5., Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2009.
 • Alföldy Jenő, Irodalom 8. Olvasókönyv a nyolcadik évfolyam számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2008.
 • Alföldy Jenő, Irodalom 7. Olvasókönyv a hetedik évfolyam számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2008.
 • Alföldy Jenő, Irodalom 6. Olvasókönyv a hatodik évfolyam számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2008.
 • Alföldy Jenő, Irodalom 5. Olvasókönyv az ötödik évfolyam számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2008.

 

Sorozatszerkesztés

 

A Kútfő Bibliotéka sorozatszerkesztése

 

 

 • Elek Tibor, Irodalom és nemzeti közösség, Napkút, Bp., 2014.
 • Vilcsek Béla, A kritika válsága. A válság kritikája, Napkút, Bp., 2014.
 • Török Lajos, Textus viator. (Irodalom)történeti tanulmányok, Napkút, Bp., 2012.
 • Bodor Béla, Mítoszcserepek. Tanulmányok, esszék, kritikák a jelen és a félmúlt magyar prózairodalmának tárgyköréből, Napkút, Bp., 2012.
 • Bertha Zoltán, Erdély felé. Esszék, tanulmányok, vallomások, Napkút, Bp., 2012.
 • Benkő Krisztián, Bábok és automaták, Napkút, Bp., 2011.
 • Csűrös Miklós, Félmúlt és jelen. Irodalmi tanulmányok, Napkút, Bp., 2010.
 • Nemzeti művelődés – egységesülő világ. Főszerk. Szegedy-Maszák Mihály, Napkút, Bp., 2010.
 • Prágai Tamás, Kivezetés a költészetből. Napkút, Bp., 2010.
 • Julia Kristeva, Önmaga tükrében idegenként. Napkút, Bp., 2010.
 • Bedecs László, Nyelvek a végtelenhez. Tanulmányok, kritikák a kortárs magyar költészetről. Napkút, Bp., 2009.
 • Deres Péter:, Kriptogram. Napkút, Bp., 2008.

 

Az Értekezők – etűdök sorozatszerkesztése

 

 • Fekete József, Újabb Szentkuthy-olvasatok, Napkút, Bp., 2010.
 • Szentmártoni Szabó Géz, Parthenope veszedelme. Újdonságok a Janus Pannonius-filológia köréből. Napkút, Bp., 2010.
 • Bence Erika, Másra mutató műfajolvasás, Napkút, Bp., 2009.

 

Egyéb szerkesztés

 

 • Nichita Stănescu, Fényhajlítás. Válogatott versek, ford. Kiss Zsuzsánna, Napkút, Budapest, 2017.
 • Babits Mihály, Egyetemi előadások – 1919: Szabó Lőrinc gyorsírásos lejegyzése alapján, s. a. r. Lipa Tímea, Ráció, Budapest, 2014.
 • Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa. Elbeszélések, előszó, vál. Vincze Ferenc, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2009.
 • Ady Endre Válogatott versei, előszó, vál. Vincze Ferenc, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2009.

  

(MTMT)

 

 


Ferenc Vincze

Title: 
Gender: 
Year of Birth: 1979
Place of Birth (Country): Targu Mures (Romanian)
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: 

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc):2012 (PhD)
Discipline: comparative studies (summa cum laude honour)
Title of Thesis: Poetic and Rezeption of Jenő Dsida
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2004
Discipline(s): Hungarian literature and linguistics
Issuing Institution: Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities 

Year of Obtaining the MA Degree: 2005
Discipline(s): Comparative Literature 
Issuing Institution: Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities 

Year of Obtaining the MA Degree:
Discipline(s): German Literature and linguistics
Issuing Institution: Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary (KRE BTK)
Faculty:  Faculty of Humanities 
Institute: Department of Modern Hungarian Literature, Department of Modern Hungarian Literature

Department: Comparative Literature and Literary Theory
Current Position(s): associate professor

Previous Employer: ELTE BTK, Department of Romanian Philology
Other Previous Positions Held: assistant lecturer

Other Previous Employer: ELTE BTK, Department of Comparative Literature and Cultural Studies
Other Previous Positions Held: assistant professor 


Areas of Research and Teaching
Areas of Research: cultural studies, theory of literature, comic studies, modern hungarian literature

Teaching:


Membership in Research Groups and Projects


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

 

Period Function or Activity
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
 german   C2
 french B2
 romanian B1
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
 Junior Prima   2008
     
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
   
   
   
   
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

Publications

 

 

Book

 

 • Az átmen(t)et(t): Dsida. Kijárat, Budapest, 2012.
 • Hagyományok terhe. Tanulmányok, kritikák a magyar, a román és a német irodalom köréből. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 2009.

 

School book

 

 • Magyar nyelv és irodalom 6. (Katona Gabriellával és Szmolyan Gabriellával közösen) Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2012.
 • Magyar nyelv és irodalom 5. (Katona Gabriellával és Szmolyan Gabriellával közösen) Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2011.

 

Curriculum development

 

 • Irodalom 9. (Gunda-Szabó Dóra, Hartai László, Kovács Lenke, Németh Tamás, Nényei Pál, dr. Urbán Péter, dr. Vincze Ferenc), Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Bp., 2016.
 • Irodalom 10. (Gunda-Szabó Nóra, Hartai László, Kovács Lenke, Nényei Pál, dr. Urbán Péter, dr. Vincze Ferenc), Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Bp., 2016.
 • Irodalom 7. (Borovi Dániel, Kurucz István, Vincze Ferenc), Eszterházy Károly Egyetem, Eger, 2017.
 • Irodalom 8. (Borovi Dániel, Kurucz István, Vincze Ferenc), Eszterházy Károly Egyetem, Eger, 2018.

 

Editing

 

 • Tér – elmélet – kultúra. Interdiszciplináris térelméleti szöveggyűjtemény, szerk. Dánél Mónika – Hlavacska András – Király Hajnal – Vincze, Ferenc, Eötvös, Bp., 2019.
 • Kulturális transzferek. Történelmi és irodalmi diskurzusok a magyar és a román irodalmi térben, Miskolczy Ambrus – Nagy Levente – Vincze Ferenc, Napkút, Bp., 2019.
 • Intézményesülés, elbeszélések, médiumok. Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban II., Vincze Ferenc, Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, Budapest, 2018.
 • Képregényen innen és túl. Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban I., Vincze Ferenc, Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, Budapest, 2017.
 • Súlyok és hangsúlyok. Írások az utóbbi két évtized magyar irodalmáról (1989–2009), szerk. Szondi György, Vincze Ferenc, Napkút Kiadó, Bp., 2009

 

Studies in foreign languauge 

 

 • Contextualisation as a Methodological Possibility. The Case of a History of Hungarian Literature in Romanian, Contactzones. Studies in Central and Eastern European Film and Literature 2018/2., 15–27.
 • ???—??????? (Ferenc Molnár) = Akaitori Jiten (Lexikon des Kindermagazins "Roter Vogel"), szerk. Toshie, Izumo; Seigo, Mutou; Sonoko, Mizobuichi; Kazunari, Omoto; Shunsuke, Ogawa; Hiromi, Shigeno, Tokió, Japán : Kashiwa Shobou, 2018, 281–282.
 • ?—???????? ??? (Königin Maria von Rumänien) Akaitori Jiten (Lexikon des Kindermagazins "Roter Vogel"), szerk. Toshie, Izumo; Seigo, Mutou; Sonoko, Mizobuichi; Kazunari, Omoto; Shunsuke, Ogawa; Hiromi, Shigeno, Tokió, Japán : Kashiwa Shobou, 2018, 287–288.
 • The Poetics of Vulnerability: Heinrich Böll and István Örkény = Hungarian Perspectives on the Western Canon: Post-Comparative Readings, szerk. Bengi László, Kulcsár Szabó Ernő, Mezei Gábor, Molnár Gábor Tamás, Kelemen Pál, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2017, 279–290.
 • Räumliche Praktiken und Grenzerfahrung. Praxis der Literaturgeschichtsschreibung der regionalen Literaturen in Südosteuropa = Deutschpsrachige Literatur im rumänischen Kulturraum (19.-21. Jahrhundert) / Interkulturelle Begegnungen, Roxana Nubert – Grazziella Predoiu – Ana-Maria Dascălu-Romiţan, Mirton, Timisoara, 2017, 9–19.

 

Studies in hungarian

 

 • A fordítás mint Kelet-Európa transznacionális reprezentációja: A romániai német irodalom magyar fordításai = Kulturális transzferek. Történelmi és irodalmi diskurzusok a magyar és a román irodalmi térben, szerk. Miskolczy Ambrus – Nagy Levente – Vincze Ferenc, Napkút, Bp., 2019, 324–342.
 • A megszólítás mint Kuncz Aladár megidézése: Dsida Jenő Kuncz-versei = "A nekifeszült mentő-akarat": Kuncz emlékkonferencia, Brokk Bernadett – Boka, László, OSZK-MMA, Budapest, 2019, 141–150.
 • Az idegen tekintet mint Kelet-Európa színrevitele: A transznacionális irodalomértés perspektívái, Irodalmi Szemle 2019/3., 37–55.
 • Gyarmatok és gyarmatosítók, avagy az identitás (irodalmi?) színeváltozásai, Kortárs 2019/3., 52–55.
 • Mickey egér útja Bukaresttől Prágáig. 1968 mint Kelet-Európa színrevitele, Szépirodalom Figyelő 2018/5., 48–58.
 • Színnarratívák. A szín(kezelés) mint fokalizáció a képregényben = Intézményesülés, elbeszélések, médiumok. Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban II., szerk Vincze Ferenc, Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, Budapest, 2018, 77–94.
 • Előszó = Intézményesülés, elbeszélések, médiumok. Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban II., szerk Vincze Ferenc, Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, Budapest, 2018, 7–12.
 • Tér (Dánél Mónikával közösen) = Média- és kultúratudomány. Kézikönyv, Kricsfalusi Beatrix, Kulcsár Szabó Ernő, Molnár Gábor Tamás, Tamás Ábel, Ráció, Budapest, 2018, 173–193.
 • A kontextualizálás módszertani lehetőségei egy román nyelvű magyar irodalomtörténetben,Hungarológiai Közlemények 2017/4., 17–31.
 • A határ mint a versbeszéd tere és lehetősége (Szilágyi Domokos: Határok) = Verskultúrák. A líraelmélet perspektívái, Ráció, Budapest, 2017, 501–509.
 • Mi a képregényalkotó? Megjegyzések a képregényalkotó konfigurációról = Képregényen innen és túl. Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban, szerk Vincze Ferenc, Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, Budapest, 2017, 81–93.
 • Előszó = Képregényen innen és túl. Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban, szerk Vincze Ferenc, Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, Budapest, 2017, 7–12.
 • Az ideológiát kijátszó poétika Fodor Sándor Fehérfenyő című kötetében, Helikon, 2017/17., 15–18.
 • Egy képregény-adaptáció kiadástörténete, Filológiai Közlöny, 2015/2., 213–230.
 • A költözés mint kulturális és szocializációs mintázat = Átmenetdiskurzusok. Irodalom- és kultúrtörténeti tanulmányok, szerk. Bányai Éva, RHT Kiadó – Erdélyi Múzeum Egyesület, Bukarest – Sepsiszentgyörgy – Kolozsvár, 2015, 91–100.
 • A kiszolgáltatottság poétikái, avagy a rövidtörténettől az egypercesig – Heinrich Böll – Örkény István –, Literatura, 2015/2., 150–160.
 • Cserkelés vadászatra, avagy egy kulturális gyakorlat nyomában, Szépirodalmi Figyelő, 2014/4., 48–60.
 • Az Aktionsgruppe Banat lázadása. A politikai olvasattól a poétikai eseményig = Korunk, 2013/8., 55–61.
 • A harmadik csoport: Aktionsgruppe Banat = „Visszahangot ver az időben” Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára, Kalligram, Budapest, 2013, 189–195.
 • „Búcsú az angyalitól”. Dsida KAFul, Alföld, 2012/12, 91–98.
 • „Idézlek. S te csak nem is tudhatod": Tandori Dsidául, Irodalmi Szemle, 2012/3., 40–47.
 • Kiadástörténet és kanonizáció. Filológiai dilemmák Dsida Jenő költői életműve körül = Filológia – nyilvánosság – történetiség, Kelemen Pál, Kozák Dániel, Kulcsár Szabó Ernő, Molnár Gábor Tamás, Ráció, Bp., 2011, 660–718.
 • Összegző kísérlet. Egy Dsida-kötet kiadásának körülményei, Korunk, 2011/11., 54–61.
 • Fiatal irodalomtörténészek, új tendenciák Transsylvaniában? Az 1990 után Romániában születő magyar nyelvű értekező próza leírásának problematikusságáról, Bárka, 2010/2., 92–95.
 • A késő modern poétika jellegzetességei Dsida Jenő költészetében, Forrás, 2010/2., 42–53.
 • Fordítások – Franz Hodjak költészetének értelmezései, Filológia Közlöny, 2009/3-4., 256–268.
 • Román irodalom magyar fordításban, Literatura, 2009/3., 379–390.
 • Egy (irodalom)történet-írás buktatói (Cziráki Zsuzsanna: Erdélyi szász irodalomtörténet), Korunk, 2008/11.
 • A magyar irodalom román fordítása és recepciója, = Túl minden határon. A magyar irodalom külföldön, szerk. Józan Ildikó, Jeney Éva, Balassi Kiadó, Budapest, 2008, 134–156.
 • Ideológia és rekanonizáció. Az 1956-57-es Dsida-vita diskurzusa és retorikája, Forrás, 2007/5.
 • Nyelvbe forduló garabonciások, avagy Nagy László és Szilágyi Domokos költészetének összehasonlítási lehetőségei, Életünk, 2005/9. 36–40.
 • Haramiák, garabonciások, szegénylegények, Napút, 2005/5. 35–38.
 • Volt csatlakozás. Gondolatok Nagycsütörtök r(l)évén, Kortárs, 2004/12. 117–122.

 

Conference presentations in foreign language 

 

 

 • Gefängnisnarrativen als Möglichkeiten des Transnationalismus, Germanistik im Spiegel. Wege und Umwege einer Wissenschaft, (Babes-Bolyai Universität), Klausenburg (Cluj Napoca, Romania), 2019. június 13-14.
 • Geschlossene und offene Stadtkonstruktionen, Internationaler Kongress der Germanisten Rumäniens, Literaturwissenschaft – Sektion: Raumnarratologie, Großwardein (Oradea, Romania), 2018. június 4–6.
 • Traducerea ca o reprezentare a sistemului literar est-european – Salvarea şi conservarea literaturii germanedin România prin traduceri, Institutul Cultural Român, Bucureşti, 2017.05.11.
 • Poesie şi traducere – Poetul Jenő Disda ?n contextul român, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 2017.05.10.
 • Räumliche Praktiken und Grenzerfahrung in der Literaturgeschichtschreibung der regionalen Literaturen60 Jahre Temeswarer Germanistik, Westuniversität Temeswar, 2016. október 21–22.
 • Der Umzug/Das Ausziehen als Kultur- und SozialisierungsmusterDichterische Berührungen mit anderen Kulturen, Iwate University, Japan, 2015.07. 25.
 • Aktion/Gruppe/Präsentation – Medium, Technik, Ereignis, ELTE BTK, Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport, Balatonfüred, 23.05.2013–26.05.2013
 • Der Fall der Subordination in der Reitergeschichte von HofmannsthalTagung für Diplomanden und Doktoranden an der Universität Wien; 10–11.6.2013; Workshopleiterin: Prof. Dr. Eva Horn
 • Die Poetik des MilitärischenWorkshop für Werfel-Stipendiatinnen, Wien; 3.6.2013; Workshopleiterin: Prof. Dr. Konstanze Fliedl
 • Von der Poetik des Militärischen bis zur Lesbarkeit der Öffentlichkeit(en) um die JahrhundertwendeTagung für Diplomanden und Doktoranden an der Universität Wien; 10–11.1.2013; Workshopleiterin: Prof. Dr. Eva Horn
 • Die Poetik der militärischen ÖffentlichkeitWorkshop für Werfel-Stipendiatinnen, Wien; 3.12.2012; Workshopleiterin: Prof. Dr. Konstanze Fliedl
 • Die Aufgabe der Kritik. Grundzüge der zeitgenössischen ungarischen Kritik und einige theoretische Überlegungen»LitCrit« Literaturkritik und literarische Öffentlichkeit im europäischen Vergleich (München) – 13–18.9.2009

 

Conference presentations in hungarian

 

 • Börtönnarratívák, avagy a megfigyelés kiterjesztése, Transznacionális/transzkulturális nézőpontok egy magyar irodalomtörténet román megírásában, Bukaresti Egyetem, 2019. május 28-29.
 • Az idegen tekintet mint Közép-Kelet-Európa színrevitele, Közép-Európa a komparatisztikában, Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, 2018. október 18.
 • Kuncz Aladár mint műalkotás. Dsida Jenő Kuncz-versei, Kuncz Aladár Emlékkonferencia, Budapest, OSZK, 2018. október 4.
 • Jellem- és helyzetkomikum a 19. századi karikatúrákban, Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban III., Kolozsvár, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2018. május 18–19.
 • Arany művek képregény adaptációi, Fiatal kutatók, oktatók Arany Jánosról, Budapest, Magyar Írószövetség, 2017. november 16.
 • A szín és színezés mint narratívaalakító funkció, Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban II., Pécs, Pécsi Egyetem, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2017. május 5–6.
 • Térolvasatok Fodor Sándor korai novellisztikájában, Fodor Sándor Emlékkonferencia, Kolozsvár, Erdélyi Magyar Írók Ligája, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2017. március 18.
 • A kontextuálás módszertani lehetőségei egy román nyelvű magyar irodalomtörténetben, Kulturális bumeráng, Bukaresti Egyetem, Hungarológiai Tanszék – Romániai Hungarológiai Társaság, 2016. november 25.
 • Az utazás regénystruktúrái - A KRE BTK Kortárs közép – európai regény kutatócsoport második konferenciája: Test – Identitás – Történelem, Budapest, 2016. november 5.
 • Mi a képregényalkotó? – Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban, Kolozsvár, Babes-Bolyai Tudományegyetem Média és Film Intézet, 2016. május 6–7.
 • Az emlékezés teste (Lucian Dan Teodorovici: Matei Brunul) – Párhuzamok, történetek. A KRE BTK Kortárs közép – európai regény kutatócsoport második konferenciája: Test – Identitás – Történelem, 2015.11.06-07.
 • Vadászat az ifjúsági irodalombanVadászati Irodalmi Konferencia, Vadászati Kulturális Egyesület, Keszthely, 2015.06.06.
 • Kelet-Európa bejárásaHomo Viator (Nemzetközi Tudományos Konferencia), Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda, 2015.04.24.-2015.04.26.
 • Az emlékezet mint idegenségÁtmenetdiskurzusok (Nemzetközi Tudományos Konferencia), Bukaresti Egyetem, Idegen Nyelvek és Irodalmak Kara, Bukarest, 2014.12.16–17.
 • Képregény – az adaptáció mint értelmezésKép/regény – rajz/film, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Színház és Televízió Kar, Kolozsvár, 2014.11.14.
 • Határátlépés – téma és gyakorlat Szövegpolitikák. Szilágyi Domokos-workshop, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Irodalomtudományi Intézet, Kolozsvár, 2014.06.06.
 • A Dsida-kiadások és következményeikKivilágítva, elfeledve. Elfeledett magyar írók, gondolkodók a 20. században, Könyves Szövetség, 2013. szeptember 25–26.
 • A kritikai kiadás, mint Dsida Jenő költészetének (újra)értelmezéseFilológia – nyilvánosság – történetiség, ELTE BTK, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, 25–27.11.2010
 • Lét- és önreflexiók Dsida Jenő költészetébenDiszharmóniák Dsida Jenő költészetében? A Babes-Bolyai Tudományegyeterm Irodalomtudományi tanszékének konferenciája (Klausenburg) – 17.5.2008
 • Nyelvbe forduló garabonciások, avagy Nagy László és Szilágyi Domokos költészetének összehasonlítási lehetőségei „Ördög már veletek.” Nagy László és olvasatai 1989 után (Felsőiszkáz) – 6.7.2005.

 

Critiques

 

 • A megszólalás igyekezete (Rafi Lajos: Halottként él az Isten), Szépirodalmi Figyelő, 2017/4., 99–103.
 • Az életrajz fogságában (Korcsmáros Péter: Mesélő ceruza), Szépirodalmi Figyelő, 2015/6., 94–99.
 • Képek az első nagy verekedésről, (Képpé formált háború, szerk. Katona Anikó, Szarka Anita), Szépirodalmi Figyelő, 2015/2., 93–97.
 • Az ötlet, az ötletelők a főhős és a főgonosz, (Felvidéki Miklós: Némajáték), Napút 2014/4., 126–128.
 • Képregényül németül (Szalay Kristóf: Deutsch mit Comics), Szépirodalmi Figyelő, 2013/4., 85–89.
 • Gordon újratöltve (Kondor Vilmos: Magda, a bestiális Népszínház utcai mindenes), Szépirodalmi Figyelő, 2013/1., 85–89.
 • Nemzedék, generáció, csoport? (Miklós Ágnes Kata: A szóértés feltételei), Szépirodalom Figyelő, 2012/2, 74–78.
 • A körzet végnapjai (Bodor Ádám: Verhovina madarai), Hévíz, 2012/4, 55–56.
 • Az önazonosság senkiföldjén (Franz Hodjak: Grenzsteine), Helikon, 2011/1., 18.
 • Egy angyal autobiografikus klaviatúrája (Schein Gábor: Egy angyal önéletrajzai), Szépirodalmi Figyelő, 2010/2., 54–58.
 • Versben bujdosó vidék (Szalai Zsolt: Idetett valaki), Nagyítás, 2010/16., 13.
 • Az újraírás gesztusa (László Noémi: Papírhajó), Nagyítás, 2010/9., 14.
 • Tárcaképek (Tóth Krisztina: Hazaviszlek, jó?), Nagyítás, 2010/4., 14.
 • A múltba nézés elkerülhetetlen. (Dieter Schlesak: Capesius, der Auschwitzapotheker), Látó, 2009/10.
 • A hontalanság hazaútjai (Richard Wagner: Halbseligkeiten), Korunk, 2009/11.
 • Az emlékezés csapdája (Csiki László: Ajakír), Kortárs, 2009/11., 102–105.
 • Metszéspontok (Über den Nobelpreis von Herta Müller), Magyar Nemzet, 2009. okt. 17, 27.
 • Láng Zsolt: Tója vagy tottja?, Irodalomtörténet, 2009/3., 376–381.
 • Egy műfaj referencialitása (Szálinger Balázs: A százegyedik év), Szépirodalmi Figyelő, 2009/2., 50–55.
 • Töredék és hiány (Iancu Laura: Névtelen nap), Nagyítás, 2009/1., 13.
 • Az én nézőpontjai (Győrffy Ákos: Nem mozdul), Bárka, 2009/2., 103–104.
 • Iancu Laura: karmaiból kihullajt, Kortárs, 2008/7-8, 177-180.
 • Megkísértés és áldozás (Grecsó Krisztián: Tánciskola), Szépirodalmi Figyelő, 2008/3., 56–62.
 • Idegenség és regionalitás (Regionalität und Fremde, hrsg. Erhard Schütz), Napút, 2008/5.
 • Apokrifek, avagy az újramesélt történetek (Hász Róbert: Sok vizeknek zúgása), Magyar Napló, 2008/10., 61.
 • Emlékezetből identitás(ok), Magyar Napló, 2008/6, 56-58.
 • „Nem tudom, valóban eltörött-e / minden egész” , Magyar Napló, 2008/4, 66-67.
 • A létezés felelőssége, in Bárka, 2008/1, 106-108.
 • Grendel Lajos: Mátyás király New Hontban, in Kortárs, 2008/1, 107-109.
 • Erdélyi szász seregszemle (Telepes népesség – Erdélyi szász olvasókönyv), Napút, 2007/3.
 • Miénk ez a nap (Gion Nándor regényeiről), in Magyar Napló, 2007/12, 47-49.
 • A Másik megtalálása, Magyar Napló, 2007/7.
 • Egy elmeháborodott feljegyzései, Magyar Napló, 2007/6.
 • „ennyi mindent ki bírhat el”, Magyar Napló, 2007/3.
 • Popély Gyula: Búcsú a főiskoláktól, Kortárs, 2007/3.
 • Irodalmak határvidékén. (Láng Gusztáv: Látványok és szövegek), Napút, 2007/2.
 • Király Farkas versei, Székelyföld, 2007/1.
 • A bizonytalanság hangulata.(Bajtai András: Az átlátszó város), Napút, 2007/1.
 • Papp Sándor Zsigmond: Az éjfekete bozót, Kortárs, 2006/9.
 • A test költészete, Napút, 2006/9.
 • Ember, emlékezet, történelem, Napút, 2006/8.
 • 1956 hullámhosszán, Napút, 2006/7.
 • A transzközép sárkánylovag, Napút, 2006/6.
 • Kettős tartozás, Napút, 2006/6.
 • Az elhallgatás lehetőségei, Napút, 2006/5.
 • „Minden láng csak részekben lobban”, Napút, 2006/4.
 • Az utolsó várostrom, Napút, 2006/3.
 • A bolgár nagykövet és a kacsák, Napút, 2006/2. 122-123.
 • A hatalom nyomai, Napút, 2006/1. 118-120.
 • Lövétei Lázár László: Két szék között. Kortárs, 2006/1. 107-108.
 • Hajdú Farkas-Zoltán: Szászok. Egy árulás, Kortárs, 2005/7. 113–115.
 • Csiki László: A jóslat. Kortárs, 2005/12. 117-120. old.
 • Fekete Vince: Lesz maga juszt isa. Kortárs, 2005/5.
 • Szemközt magunkkal (Báger Gusztáv: A tükör éle). Napút, 2005/7.
 • A Holdra lépés aspektusai (Szőcs Géza: Az al-legóriás ember). Napút, 2005/8. 119-120.
 • A bácskai James Bond (Lovas Ildikó: Kijárat az Adriára). Napút, 2005/9.

 

 

Translations

 

 • Doris Bachmann-Medick, Spatial turn = Tér – elmélet – kultúra. Interdiszciplináris térelméleti szöveggyűjtemény, szerk. Dánél Mónika – Hlavacska András – Király Hajnal – Vincze, Ferenc, Eötvös, Bp., 2019, 66-105.
 • Sigrid Weigel, A „topographical turn”-höz: Kartográfia, topográfia és térkoncepciók a kultúratudományokban = Tér – elmélet – kultúra. Interdiszciplináris térelméleti szöveggyűjtemény, szerk. Dánél Mónika – Hlavacska András – Király Hajnal – Vincze, Ferenc, Eötvös, Bp., 2019, 106–123.
 • Jitka Pavlisova, A kortárs cseh dráma: Egy, a jelenkori színházi írásokon való elmélkedéshez vezető paradoxon = Csokifalók. Kortárs cseh drámák, Napkút, Budapest, 2017, 413–422.
 • Johann Lippet, Ajtó a hátsó konyhához (regény), Napkút, Budapest, 2017.
 • Erhard Schüttpelz, Testtechnikák, Tiszatáj 2017/2., 92–104.
 • Andreas Rosenfelder, Friedrich Kittler, „Csak magunkból meríthetünk”: Interjú Friedrich Kittlerrel, Prae, 2014/4., 10–18.
 • Friedrich Kittler, Rockzene – visszaélés a hadfelszereléssel, Prae, 2014/4., 61–73.
 • Hans Ulrich Gumbrecht, Leheletnyi ontika = Metafilológia 2., Kelemen Pál, Kulcsár Szabó Ernő, Tamás Ábel, Vaderna Gábor, Ráció, Budapest, 2014, 665–683.
 • Benedict Wells, Különc (regény), Geopen, Budapest, 2014.
 • Hans Ulrich Gumbrecht, Dionüszoszi tánc?, Szépirodalmi Figyelő, 2014/3., 29–33.
 • Jitka Pavlisova, A kortárs osztrák dráma lehetséges irányvonalai, Szépirodalmi Figyelő, 2013/5., 36–45.
 • Jitka Pavlisova, Kathrin Röggla színházi szövegei a posztdramatikus interpretációs elméletek kontextusában, Filológiai Közlöny, 2013/4., 493–502.
 • Hans Ulrich Gumbrecht, Amerika esztétikája!, PRAE, 2013/3., 50–53.
 • Hans Ulrich Gumbrecht, Megkerülhetetlen-e Heidegger?, PRAE, 2013/4., 72–75.
 • Peter Stamm, Agnes (regény), Napkút, Budapest, 2012.
 • Benedict Wells: Beck utolsó nyara (regény), Geopen, Budapest, 2011.
 • Christian Stetter, Szöveg és textúra = Metafilológia 1. Szöveg – variáns – kommentár, szerk. Déri Balázs, Kelemen Pál, Krupp József, Tamás Ábel, munkatárs: Vaderna Gábor, Vincze Ferenc, Ráció, Bp., 2011, 192–218.
 • Friedrich Teutsch, Az erdélyi szászok letelepedésének módjáról = Az erdélyi szászok letelepedéséről, szerk. Szenkovics Enikő, Orpheusz, Bp., 2010, 7–38.
 • Reinhart Koselleck, Nép, nemzet, nacionalizmus, tömeg (Klement Judittal közösen), Korall, 2009. november, 5–15.
 • Dimitiri Dinev: A bíró háza (dráma), in Madárezredes, Napkút, Bp., 2009.
 • Florin Lăzărescu: Mennyből a küldött (regény), Budapest, Geopen Kiadó, 2009.

 

 

Editing of school books

 

 • Tóth Krisztina–Valaczka András: Irodalmi ikerkönyvek 8. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2010.
 • Tóth Krisztina–Valaczka András: Irodalmi ikerkönyvek 7. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2010.
 • Tóth Krisztina–Valaczka András: Irodalmi ikerkönyvek 6. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2009.
 • Tóth Krisztina–Valaczka András, Irodalmi ikerkönyvek 5., Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2009.
 • Alföldy Jenő, Irodalom 8. Olvasókönyv a nyolcadik évfolyam számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2008.
 • Alföldy Jenő, Irodalom 7. Olvasókönyv a hetedik évfolyam számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2008.
 • Alföldy Jenő, Irodalom 6. Olvasókönyv a hatodik évfolyam számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2008.
 • Alföldy Jenő, Irodalom 5. Olvasókönyv az ötödik évfolyam számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2008.

 

Series editing

 

A Kútfő Bibliotéka sorozatszerkesztése

 

 

 • Elek Tibor, Irodalom és nemzeti közösség, Napkút, Bp., 2014.
 • Vilcsek Béla, A kritika válsága. A válság kritikája, Napkút, Bp., 2014.
 • Török Lajos, Textus viator. (Irodalom)történeti tanulmányok, Napkút, Bp., 2012.
 • Bodor Béla, Mítoszcserepek. Tanulmányok, esszék, kritikák a jelen és a félmúlt magyar prózairodalmának tárgyköréből, Napkút, Bp., 2012.
 • Bertha Zoltán, Erdély felé. Esszék, tanulmányok, vallomások, Napkút, Bp., 2012.
 • Benkő Krisztián, Bábok és automaták, Napkút, Bp., 2011.
 • Csűrös Miklós, Félmúlt és jelen. Irodalmi tanulmányok, Napkút, Bp., 2010.
 • Nemzeti művelődés – egységesülő világ. Főszerk. Szegedy-Maszák Mihály, Napkút, Bp., 2010.
 • Prágai Tamás, Kivezetés a költészetből. Napkút, Bp., 2010.
 • Julia Kristeva, Önmaga tükrében idegenként. Napkút, Bp., 2010.
 • Bedecs László, Nyelvek a végtelenhez. Tanulmányok, kritikák a kortárs magyar költészetről. Napkút, Bp., 2009.
 • Deres Péter:, Kriptogram. Napkút, Bp., 2008.

 

Az Értekezők – etűdök sorozatszerkesztése

 

 • Fekete József, Újabb Szentkuthy-olvasatok, Napkút, Bp., 2010.
 • Szentmártoni Szabó Géz, Parthenope veszedelme. Újdonságok a Janus Pannonius-filológia köréből. Napkút, Bp., 2010.
 • Bence Erika, Másra mutató műfajolvasás, Napkút, Bp., 2009.

 

Editing 

 

 • Nichita Stănescu, Fényhajlítás. Válogatott versek, ford. Kiss Zsuzsánna, Napkút, Budapest, 2017.
 • Babits Mihály, Egyetemi előadások – 1919: Szabó Lőrinc gyorsírásos lejegyzése alapján, s. a. r. Lipa Tímea, Ráció, Budapest, 2014.
 • Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa. Elbeszélések, előszó, vál. Vincze Ferenc, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2009.
 • Ady Endre Válogatott versei, előszó, vál. Vincze Ferenc, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2009.

 

 

 

(MTMT)