Home

KONTEXTUS MŰHELY

A Kontextus Műhely idei első műhelyszemináriumának időpontja: 2012.február 27. hétfő, 17.30.
A helyszínt a tanszéki faliújságra kiírjuk hétfőn reggel.

Témák:
1. A félévben megvitatandó művek listájának összeállítása, ütemezés.
2. Meglepetés-versek (Ezeket a helyszínen mindenki megkapja, nem kell kötetet hozni.)

Kérdés: van-e eszközünk a líraolvasáshoz, és ha nincs, általában honnan szerzünk?

 

A magyar alapszak (BA) felsőfokú képzés során kiváló jártasságot biztosít a nemzeti nyelvi és irodalmi kultúránk alapvető értékeinek legfontosabb területein. Kapcsolataink kiterjednek az élő irodalom sokágú intézményrendszerére is (folyóiratok, könyvkiadók, írószervezetek, színházak), így akinek szépirodalmi, irodalomkritikai, irodalom-, színház- és nyelvtudományi érdeklődése van, vagy később magyartanár kíván lenni, annak biztos kibontakozási lehetőségeket teremt a magyar alapszak. A szakmai elmélyülést tovább segíti a specializációk változatos kínálata: a BA magyar alapszakhoz kapcsolódó művelődéstudományi, színháztudományi, nyelvmentori képzésformák. További lehetőségeket kínálnak a tanulás körülményeit és minőségét segítő különféle állami és egyházi támogatási formák, külföldi részképzést biztosító ösztöndíjak. További információk (a felvételi feltételektől kezdve a tantervi programokig terjedő részletekre vonatkozóan) az alábbi honlapokon érhetőek el:

www.nyelveszet.kre.hu
www.irodalom.kre.hu