Home

Filológia és irodalom - konferencia a PPKE BTK IDI szervezésében


TEHETSÉGTÁMOGATÁS A
PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KILENC TUDOMÁNYÁGÁBAN
TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0014

 

KÁRPÁT-MEDENCEI IRODALMI PHD- ÉS MA-HALLGATÓK KONFERENCIÁJA

PILISCSABA, 2013. SZEPTEMBER 4–5.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Irodalomtudományi Doktori Iskola

***


A PPKE BTK IDI
magyar irodalommal kutatási szinten foglalkozó MA és PhD-hallgatók számára
konferenciát szervez

FILOLÓGIA ÉS IRODALOM

címmel.

A konferencia célja: lehetőséget teremteni doktoriskolai hallgatóknak (és doktoriskolába készülő MA-hallgatóknak) kutatási eredményeik bemutatására, további kutatásaik ösztönzésére. A konferencia a kijelölt témakörökben magyarországi és határon túli, magyar irodalomtudományi képzést biztosító doktoriskoláinak tehetséges hallgatói számára biztosít megmérettetési lehetőséget.

Részvételi feltételek:

• irodalomtudományi képzésben részt vevő doktoranduszok és beiratkozott MA-hallgatók
• tudományos tevékenységet dokumentáló dolgozat beküldése, amely a graduális képzési idő alatt a témavezető tanárral történt rendszeres konzultációval készült – a beérkezett dolgozatokat a PPKE BTK IDI felkérésére szakértők bírálják, és e bírálat eredménye alapján kérjük fel a jelentkezőt a piliscsabai konferencián való részvételre (előadás és védés)

A részletes feltételek a PPKE BTK IDI honlapján olvashatók!

www.btk.ppke.hu

• A jelentkezéshez 2013. április 7-ig kell 1 példányban, e-mailen, csatolt fájlban megküldeni a Jelentkezési Lapot és a dolgozatot az alábbi két e-mail címre (minden szükséges dokumentumot mindkét címre el kell küldeni!): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..
Az e-mail „tárgy” rovatában a következőt kérjük feltüntetni: „KIHK”.
A jelentkezés fogadásáról a szerzők visszajelzést küldenek.
A jelentkezési lap letölthető a PPKE BTK IDI honlapjáról.

A konferencia időpontja: 2013. szeptember 4–5.

A konferencia helyszíne: Pázmány Péter Katolikus Egyetem,
                                    Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
                                    2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1.


Tervezett szekciók: - régi magyar irodalom
 - klasszikus magyar irodalom
 - modern magyar irodalom

Jelentkezési határidő: 2013. április 7.

A résztvevőknek a konferencia idejére szállást, a konferencián étkezést biztosítunk,
az útiköltséget pedig a rendelkezésünkre álló keret erejéig vállaljuk!


***

A PÁLYAMUNKÁK ÉRTÉKELÉSE

A követelményeknek megfelelő és időben elküldött pályamunkák két értékelésen vesznek részt.

Első értékelés:
Az írásbeli dolgozatokat szakértők értékelik, akik az elbírálási szempontok (ld. 2. melléklet) alapján pontoznak. A szakértők névtelen dolgozatokat értékelnek, a szerzők személyéről nem kapnak tájékoztatást. Az adott pontok 50%-ban számítanak bele a végső eredménybe. A konferencián azok adhatnak elő, akik az elérhető maximális pontszámnak legalább a felét megkapták a bírálóktól. A konferenciára a többiek is meghívást kapnak, de előadást nem tartanak.

Második értékelés:
A konferenciára beválogatott pályamunkát a szerző mutatja be szóban (20 perc), amit egy rövid diszkusszió és az írásbeli értékelésre való reflexió követ. Az előadást és a diszkussziót is szakmai bizottság pontozza, ami a végső eredmény másik 50%-át fogja kitenni.

Végső eredmény:
Az összesített pontok alapján a konferencia zárásakor szekciónként rangsort állítunk fel. A legjobb dolgozatokat újabb lektorálás és szerkesztés után megjelentetjük.

A PÁLYAMUNKÁK FORMAI KÖVETELMÉNYEI

1. A dolgozat

• a dolgozat címlapján kizárólag két dolog szerepelhet (minden egyéb információt a Jelentkezési Lapon kell feltüntetni):
  - a dolgozat címe
  - a dolgozat jeligéje

• a dolgozaton nem szabad szerepelnie a következőknek sem:
  - a szerző neve
  - a felsőoktatási intézmény neve
  - a témavezető neve és beosztása

• a dolgozat szerkesztése:
  - a szövegben bekezdéseket kérünk és nem sorkihagyást
  - nyelv: magyar
  - terjedelem: min. 20 – max. 40 oldal
  - betűtípus: Times New Roman
  - betűméret: 12
  - sortávolság: 1,5
 - tördelés: a szöveg folyamatos legyen, a bekezdés sorkizárt,
   az oldalszám alul, középen szerepeljen

Kérjük a terjedelmi határok szigorú megtartását!

2. Az összefoglaló (rezümé)

• a Jelentkezési Lapon kell rögzíteni a dolgozat tartalmáról készített összefoglalót
• az összefoglaló tartalmazza a kutatás céljának, módszereinek, eredményeinek rövid kivonatát
• terjedelme ne haladja meg szóközökkel együtt a 2000 karaktert
• az 1-es sortávolsággal írt folyamatos szöveg a Jelentkezési Lapon kialakított rovatban szerepeljen

MELLÉKLETEK

• 1. számú melléklet: Jelentkezési Lap
• 2. számú melléklet: Az írásbeli dolgozat elbírálási szempontjai és pontozási rendszere

További információk