Oktatásinformatika a felsőoktatásban
— Kooperáció és párbeszéd a jó gyakorlatok megteremtésében

2020. november 20.

Tisztelt Kollégák!

A Károli Gáspár Református Egyetem IKT Kutatóközpontja Oktatásinformatika a felsőoktatásban – Kooperáció és párbeszéd a jó gyakorlatok megteremtésében címen konferenciasorozatot indít, amely célja a digitális technológiák alkalmazásának elősegítése, támogatása az oktatói és kutatói munka során a felsőoktatásban.

A konferenicasorozat figyelemmel kívánja kísérni a területhez kapcsolódó oktatásinformatikai vonatkozású kutatásokat és egyben olyan tudásreprezentációk közreadására törekszik, amelyek segítik a felsőoktatásban dolgozó oktatók gyakorlatát, a tanári és hallgatói digitális kompetenciák hosszú távú fejlődését.

A 2020-ban megrendezendő konferencia elsődleges célja a kooperáció és párbeszéd megteremtése az oktatásinformatikával foglalkozó felsőoktatási szervezeti egységek között Magyarországon. Cél, hogy egymás jó gyakorlatait és tapasztalatait megismerve közös erővel mozdíthassuk előre a felsőoktatás módszertanilag megalapozott, hatékony digitalizációját.