PÁLYÁZATI ADATLAP

szakmai, tudományos ösztöndíjra
2019/2020. tanév tavaszi félév


Kérjük, hogy a kitöltés előtt legyen szíves átolvasni az adatlapot, hogy valamennyi dokumentumát megfelelő módon elő tudja készíteni (a kért dokumentumokról előre készítsen feltölthető formátumban fényképet, vagy scannelje be azokat).

Pályázó adatai
):*
Költségviselés formája:*
Nyilatkozat

A jelentkezési lap elküldésének feltétele, hogy a Nyilatkozat alatt szereplő 2 db jelölő négyzetet bepipálja!
FELHÍVJUK A PÁLYÁZÓ FIGYELMÉT, HOGY A CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK TEKINTETÉBEN HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG, A PÁLYÁZAT A HATÁRIDŐRE BENYÚJTOTT DOKUMENTUMOK SZERINT KERÜL ELBÍRÁLÁSRA!


Kérjük a dokumentumok csatolásakor előbb a szöveges mezőket töltse ki, a dokumentum kiválasztásakor a feltöltés azonnal megkezdődik, és a feltöltés elkészültekor a feltöltött dokumentum megjelenik a listában.
Amennyiben rossz dokumentumot csatolt a sor végén lévő piros X-re kattintva törölheti.


Publikációk, szakmai előadások
 • Csak a 2019. szeptember 1. és 2020. január 31. között megjelent, vagy ezen időszakban elhangzott előadásra adható pont.
 • A megjelent tanulmányt vagy kéziratot másolatban csatolni kérjük, az azt tartalmazó kiadvány tartalomjegyzékével, bibliográfiai adataival együtt.
 • Ha a publikációnak további szerzője is van, úgy az adatlapon a publikáció címénél azt is fel kell tüntetni.
 • Előadás esetén igazolni kell az előadás megtörténtét (pl. plakát, honlapcím, programfüzet, absztrakt).
 • Amennyiben a korábbi félévben a pályázó egy megjelenésre elfogadott, de még meg nem jelent publikációra a pontot kapott, úgy ugyanannak a publikációnak a megjelenésére a jelen pályázati elbírálás során még egyszer pont nem adható.
KRE BTK szakmai, tudományos ösztöndíj publikációra adott pontszáma 2018. ősz
publikáció megnevezése
pont
megjelent, megjelenésre elfogadott tanulmány, tudományos igényű recenzió idegen nyelven
15
megjelent, megjelenésre elfogadott tanulmány, tudományos igényű recenzió magyar nyelven
10
megtartott, elfogadott konferencia-előadás idegen nyelven
7
megtartott, elfogadott konferencia-előadás magyar nyelven
5
megjelent, megjelenésre elfogadott idegen nyelvű rövid tudományos közlemény (pl. recenzió, cikk, bejegyzés) maximum 5 oldalig (felette teljes értékű tudományos publikációnak számít)
7
megjelent, megjelenésre elfogadott magyar nyelvű rövid tudományos közlemény (pl. recenzió, cikk, bejegyzés) maximum 5 oldalig (felette teljes értékű tudományos publikációnak számít)
5
Publikáció címe, terjedelme (oldalszáma), megjelenési helye
Publikáció
csatolása

Kiemelkedő nyelvtudás
 • Legalább két nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú, vagy egy nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsgáért: 5 pont
 • legalább három nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú, vagy két nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgáért: 10 pont
 (korábban megszerzett nyelvvizsga is beszámítható).
Nyelvvizsga-bizonyítvány típusa
Nyelvvizsga-bizonyítvány
csatolása

Demonstrátori tevékenység
 • Tanszék- vagy intézetvezető igazolását csatolni kell, amelyben leírja a 2019/2020. tanév tavaszi félévében a hallgató aktív demonstrátori tevékenységet végez, kifejti a hallgató oktatást, tanszéki munkát segítő teljesítményét.
Csatolt dokumentum megnevezése
Dokumentum
csatolása

Szakmai önkéntes munka
 • Egyetemi tanulmányaival összefüggő, az itt tanultakat kamatoztató önkéntes munka (egyetemi körön belül vagy kívül, pl. kortárs segítő);
 • Csak a 2019. szeptember 1. és 2020. január 31. között végzett önkéntes munka értékelhető!
 • A csatolt igazolásból ki kell derülnie, hogy az értékelhető időszakban is végzett a pályázó önkéntes munkát!
 • A hat napnál rövidebb idei tartó szakmai önkéntes munkára legfeljebb 3 pont adható.
Tevékenység megnevezése (szükség szerint rövid leírása)
Az önkéntes munka igazolására szóló dokumentum
csatolása

TDK-tevékenység, kari tudományos műhelyben végzett munka
 • A 2019/2020. tanév tavaszi félévében a hallgató aktív TDK-tevékenységet folytat.
 • A 2019/2010. tanév tavaszi félévében a hallgató aktívan részt vesz valamelyik kari kutatócsoport munkájában.
 • A tevékenység igazolására a témavezető, kutatócsoport-vezető írásban leírja a hallgató által végzett munkát (kutatásban részvétel, TDK-műhelytagság, kari vagy más szakmai fórumon szereplés), ennek alapján ajánlja a hallgatót tudományos ösztöndíjra.
 • A Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium tagja a szakkollégiumi tagság igazolásának leadásával automatikusan 20 pont kap.
TDK kutatási témája
Igazolása
csatolása

Egyéb szakmai/tanulmányi versenyeken való részvétel
 • Csak a 2019. szeptember 1. és 2020. január 31. között törtét részvétel értékelhető!
Tanulmányi verseny neve és esetleges elért helyezés
Igazolása
csatolásaA jelentkezés elküldése akkor sikeres, ha a küldés után megjelenik a visszaigazoló üzenet!Technikai probléma esetén kérjük a szoke.janos@kre.hu e-mail címre írja meg a hibajelenséget, valamint ha teheti csatoljon hozzá egy képernyőképet.