FőoldalFelhívásElőadókProgramAbsztraktokKapcsolatKépek
Fontos dátumok

Konferenciakötet

Kísérőprogramok

Deutsch

Nyelv és szakrális kommunikáció az ökumené jegyében
(Teolingvisztikai konferencia)

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a Nemzetközi Teolingvisztikai Munkacsoporttal (Internationaler Arbeitskreis Theolinguistik) együttműködve nemzetközi konferenciát rendez Nyelv és szakrális kommunikáció az ökumené jegyében címmel.

Magyarországon egyelőre nincsenek összefüggő, egységes keretben összefogott teolingvisztikai jellegű kutatások, mint ahogyan maga a diszciplína sem tartozik még a magyarországi alkalmazott nyelvészet bevett területei közé. Mindeközben a vallási kommunikáció nyelvi jellemzői, a vallásgyakorlás nyelvhasználata, a szakrális szövegek és a teológiai szaknyelv, annak változása és lexikográfiai megjelenítése, illetve a Bibliának és a hitéletnek a nyelvhasználatban megmutatkozó erőteljes hatása a nyelvészet (és a hittudomány) számára gyümölcsöző interdiszciplináris kutatási területet kínál. Ilyen értelemben a teolingvisztika klasszikus alkalmazott nyelvészeti tudományterület, amelynek célja nyelvi természetű társadalmi kérdések megválaszolása.

A német nyelvterületen és más európai országokban zajló nyelvészeti kutatások már egy ideje foglalkoznak az egyházi és szakrális nyelvhasználat tudományos tanulmányozásával, a különböző alkalmazott nyelvészeti diszciplínák sorába immáron a teolingvisztika is beletartozik. Ebbe az európai hálózatba szeretnénk bekapcsolódni azáltal, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Kutatócsoportjának szervezésében – Magyarországon elsőként – tudományos konferencia keretében kívánunk olyan szakmai találkozót szervezni, amely egybegyűjti a témával foglalkozó kutatókat, egyszersmind kijelöli a lehetséges kutatási irányokat. Ennek érdekében kifejezett célunk a tematikus sokszínűség.

A konferencia időpontja: 2023. április 20–21. (csütörtök–péntek).
A konferencia helyszíne: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, 1088 Budapest, Reviczky utca 6.
A konferencia munkanyelve magyar és német. 

M. Pintér Tibor, Szatzker Szilvia, Szilágyi-Kósa Anikó
a konferencia szervezői