Ivo Boers, anyanyelvi lektor

201. szoba
boers.ivo@kre.hu
ivohgboers@gmail.com

Kutatási területek

Bilingualism and multilingualism, language variation and change, code-switching, Dutch as a heritage language, language acquisition

2022 © KRE BTK Néderlandisztika