Home

Új kiadvány: Medialitás és gyerekirodalom

Megjelent az Intézet GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI IRODALMI KUTATÓCSOPORTJÁNAK 2019-2020-as projektjét záró tanulmánykötet. A kötet szerzői: Hansági Ágnes, Hermann Zoltán, Kérchy Anna, Kucserka Zsófia, Lovász Andrea, Mészáros Márton, Nagy Gabriella Ágnes, Pataki Viktor, Sághy Miklós, Vincze Ferenc és Vojnics-Rogics Réka. A kötet a Károli Könyvműhelyben (1085-Budapest, Horánszky utca 26.) és a lira.hu webáruházában kapható.

 

 

A kötet fülszövege:

A gyerekirodalom irodalom-, kánon- és intézménytörténeti vonatkozásainak megértése mára már elképzelhetetlen anélkül, hogy ne vessünk számot a klasszikusok vagy a kortárs szövegek jelenlétével a gyerekkultúra mediális terében. Ha gyerekirodalomról vagy gyerekkönyvekről beszélünk, mindig figyelnünk kell arra a mediális környezetre, a közvetítés és a közvetítettség összetett kontextusaira, amelyek már az elmúlt századok gyerekirodalmát is körülvették. Mediális eseménynek kell tekintenünk a klasszikus gyerekirodalmi műfajok előzményeit, a szóbeli mesemondást, a gyerek- és iskolai folklór kisformáit, a gyerekrajzot, a vásári vagy családi bábszínházat, a játékok világát, hiszen nem csak a sajtó vagy a 20–21. századi tömegmédiumok megjelenése óta került a gyerekirodalom a médiumaink közös terébe.

A kötet esettanulmányok segítségével igyekszik bemutatni a gyerekirodalom közvetítettségének összetett kontextusait. A gyerekirodalmi műfajok (állatmese, gyereklíra stb.), a film, a képregény, az iskola mint médium, a 19–20. századi és a kortárs gyerekirodalmi sajtóintézmények és -műhelyek, a politikai ideológiákat közvetítő gyerekirodalom példáin keresztül a kötet szerzői sokféleképpen igyekeznek a gyerekirodalom és medialitás kapcsolatára irányítani a figyelmet.