Home

Betegség és gyógyulás a kora újkori irodalomban ‒ konferencia Budapesten

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya a magyarországi és határon túli egyetemek régi magyar irodalmi tanszékeivel és a korszak kutatásában érdekelt egyéb szakmai műhelyekkel együttműködveBetegség és gyógyulás a kora újkori irodalomban

(1450‒1760 k.)címmel 2021. szeptember 8–11. között tudományos konferenciát rendez Budapesten.

A tanácskozás középpontjába a betegség, a testi és lelki szenvedés, illetve a gyógyulás és gyógyítás kérdésköre került, a konferencia célja, hogy a témát több szempontból, több tudományág fogalom- és eszközkészletével vizsgálja a kora újkor magyarországi irodalmában. A konferencia előadásai a filológia és az irodalomtörténet mellett eszme-, tudomány- és társadalomtörténeti, antropológiai és teológiai vonatkozások beemelésével gazdagítják a szakmai diskurzust.

A konferencia előadói között Szabó András és Bene Sándor tanár urak is feltűnnek.

A konferencia helyszíne:
Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet (1118 Budapest, Ménesi út 11‒13.)

A konferencia programja innen tölthető.