Studie en opleiding

De vakgroep Neerlandistiek

Onze vakgroep werd in 1995 gesticht en is uitgegroeid tot een van de meest actieve cultuurbemiddelaars in de regio Midden-Europa.

Ons hoogopgeleide, dynamische team van Hongaarse medewerkers wordt in zijn activiteiten bijgestaan door een moedertaalspreker, Nederlandse en Vlaamse gastdocenten, uitwisselingsstudenten en vrijwilligers. Dit betekent dat onze studenten tijdens de opleiding de kans krijgen om in contact te komen met het dagelijks leven van Nederlandssprekende mensen. Wij zijn een kleine vakgroep met een familiaire, gezellige sfeer: onze studenten en docenten hebben persoonlijke contacten met elkaar, waardoor de opleiding een persoonlijke karakter krijgt.

Onze vakgroep heeft bijzonder goede contacten met partneruniversiteiten in binnen- en buitenland, onze studenten en medewerkers kunnen regelmatig in groten getale naar het taalgebied afreizen. Met behulp van Nederlandse en Vlaamse subsidies en fondsen kunnen we de modernste leermaterialen aanschaffen. Dit zorgt onder andere voor een hoog niveau van opleiding en onderzoek.

In het curriculum staat naast Nederlandse en Vlaamse literatuur ook (kunst)geschiedenis en cultuur van het taalgebied centraal, evenals het verwerven van journalistieke  en zakelijke vaktaal. Studenten leren ook presentatie- en leertechnieken tijdens hoor- en werkcolleges.

 

Werken na de studie

Afgestudeerden kunnen terecht bij multinationals in Hongarije (General Electric, IBM, etc), bij kleinere ondernemingen waar kennis van het Nederlands vereist wordt en af en toe zijn er ook vacatures op de ambassades.

Onze studenten worden tijdens hun studie getraind om op een creatieve manier om te gaan met opdrachten en uitdagingen. Hierdoor zijn ze in staat om kennis te verwerven en informatie te verwerken op hoog niveau. Dit zijn vaardigheden die op prijs worden gesteld bij banen in de mediawereld, bij uitgevers of op het gebied van management.

Bacheloropleiding (BA)

In het curriculum Neerlandistiek BA krijgen naast het verwerven van de Nederlandse taal de volgende onderdelen de nadruk: kennismaking met de Nederlandse en Vlaamse literatuur, geschiedenis en kunst van het taalgebied, zakelijk en journalistiek taalgebruik én theorie en praktijk van het vertalen. Hiernaast worden er colleges verzorgd over verschillende culturele aspecten van Nederland en België.

Toelatingseisen: eindexamen Engels of Duits op hoog niveau

De opbouw van het vak Neerlandistiek

Studenten moeten tijdens hun studie 180 ECTS verkrijgen, waarvan 120 major, 50 specialisatie of minor en 10 keuzevakken.

Wat houdt het programma van de major Neerlandistiek in?

Studenten moeten alle 120 ECTS van het programma doen om te kunnen afstuderen.

Tijdens de majorstudie neerlandistiek in het kader van de colleges taalverwerving, morfologie, syntaxis, sociolinguïstiek, middeleeuwse en moderne literatuur, literair vertalen, cultuurgeschiedenis en kunst maken studenten kennis met de taal, cultuur, kunst en literatuur van twee westerse landen, Nederland en België.

Voor studenten neerlandistiek die hun kennis van de taal en cultuur verder willen uitbreiden omdat ze een masterstudie neerlandistiek willen volgen of omdat ze later als vertaler werkzaam willen zijn, bieden we twee specialisaties met een studielast van ieder 50 ECTS aan. Studenten kunnen kiezen welke specialisatie ze graag willen volgen:

In het curriculum van de specialisatie Cultuur en identiteit komen naast de bovengenoemde ook vakken zoals analyse van Nederlandstalige films en presentatietechnieken aan bod. Bij de specialisatie Vertalen worden vakken gegeven zoals juridische en zakelijke taal, vertaal- en tolktechnieken.

Na de BA-opleiding kunnen studenten doorstromen naar onze masteropleiding (MA).

Het curriculum van de BA-opleiding is hier te vinden.

Mening van onze studenten over de opleiding neerlandistiek:

Ik zat nog op de middelbare school en ik was druk bezig met het kiezen van een vervolgstudie toen ik voor het eerst in Nederland kwam. Ik vond het land en de Nederlandse cultuur erg leuk en ik kon ook een aantal Hongaarse studenten spreken die Nederlands studeerden en met een studiebeurs in Nederland zaten. Van hen heb ik gehoord hoeveel mogelijkheden er waren voor mensen die Nederlands kenden. Nu dat ik mijn BA-diploma in handen heb en op weg ben naar mijn MA-diploma, kan ik bevestigen dat ze absoluut gelijk hadden: ik vind nog steeds dat het één van de beste keuzes van mijn leven was om neerlandistiek te gaan studeren. Ik kon colleges volgen over literatuur, taalkunde, film, vertalen, diplomatie, kunstgeschiedenis, etc. Bovendien kon ik meerdere keren in het taalgebied gaan studeren. Wat ik dan ook in de toekomst ga doen, de kennis die ik hier opgedaan heb zal mij altijd een enorme voorsprong geven.
Márton Bíró

Ik ben Kármen Krasznai, momenteel tweedejaars student neerlandistiek. In mijn laatste jaar van de middelbare school besloot ik dat ik Nederlands wilde leren en me wilde onderdompelen in de wereld van de Nederlandse cultuur. Mezelf kennende, vermoedde ik dat ik de academische omgeving van de universiteit geweldig zou vinden, maar de studie neerlandistiek overtrof mijn verwachtingen. Het gaat hier niet alleen om het leren van een taal, het gaat om een letterenstudie die je leert na te denken, vragen te stellen, argumenteren en onderzoeken. Deze studie heeft me doen inzien dat er veel interessantere en opwindendere dingen in de wereld zijn dan ik had gedacht. Ik ben deze afdeling dankbaar dat zij mij nieuwsgierig en enthousiast heeft gemaakt voor een ongelooflijk opwindend studiegebied, zozeer zelfs dat ik mijn vrije tijd graag besteed aan hetgeen ik bestudeer. Het is me een groot genoegen om bezig te zijn met neerlandistiek. Ik wens jullie allen toe dat je vindt waar je gepassioneerd over bent – en dat je in een ondersteunende omgeving terechtkomt zoals die waarin ik mij bij de Károli Universiteit bevind.
Liefs, Kármen

 

Als mensen me vragen wat mijn hoofdvak is en ik zeg “neerlandistiek”, begrijpen ze nooit waar ik het over heb. Ik begreep het ook niet, tot ik hier aan de vakgroep kwam. Ik ben helemaal onder de indruk van de ongedwongen sfeer op de afdeling. De docenten zijn cool en als ze naar ons kijken, zien ze de mens in ons, niet alleen een code/student. Ik dacht dat ik hier ook droge feiten te horen zou krijgen, maar de docenten proberen de les altijd op te fleuren met interessante, actuele informatie. De taal is alleen in het begin moeilijk, daarna begin je te begrijpen wat ze in het Nederlands zeggen. En dat geeft een enorme kick. Het is een exotische studie, het is echt speciaal. We zijn met niet zo veel mensen, daarom lijkt het ook zo familiair en gezellig, ik kan iedereen om hulp vragen als ik iets niet weet.
Sára Nyeste, tweedejaars BA-student

Minoropleiding

Wat betekent ‘minorstudie’?

Een verkorte versie van 50 studiepunten van een academische opleiding (bv. Duits, Hongaars) – dit is een vereiste om in de toekomst een lerarenbevoegdheid voor twee vakken te kunnen krijgen.

Aan wie bevelen wij een minorstudie neerlandistiek aan?

Studenten die voor hun BA-studie afstuderen in een andere studierichting dan neerlandistiek maar die toch een grondige kennis van het Nederlands willen verwerven en inzicht willen krijgen in de Nederlandse en Vlaamse literatuur, taalkunde, kunst en cultuur. De cursus biedt een selectie van 50 studiepunten uit de cursussen van studenten die afstuderen in de neerlandistiek. Kennis van het Duits en/of Engels is in het begin een voordeel, maar geen voorwaarde voor toelating. Het is mogelijk om je al in het eerste semester in te schrijven voor Nederlandse lessen. Het gaat om 6 lessen per week, maar we raden ook sterk aan een extra taalcursus te volgen uit de keuzevakken (2 lessen per week). Dit zal een niveau van taalvaardigheid garanderen dat vergelijkbaar is met dat van studenten met een major neerlandistiek. Na succesvolle afronding van de minorstudie zal de student een taalvaardigheid hebben op ongeveer B2 en met succes kunnen solliciteren naar banen waarvoor Nederlandse taalvaardigheid vereist wordt, evenals voor de masterstudie (MA) neerlandistiek.

Masterstudie (MA)

Op de vakgroep starten we ook dit jaar de opleiding master in de neerlandistiek, een tweejarige studie met een studielast van 120 ECTS.

Kandidaten

Wij verwachten studenten die zeer gemotiveerd en toegewijd zijn aan de Nederlandse/Vlaamse taal en cultuur, de Nederlandse taal op een hoog niveau beheersen en een carrière in dit vakgebied plannen.

–        Kandidaten moeten in het bezit zijn van een BA-diploma, of een MA-diploma of een hbo- of universitair diploma uit het oude systeem van vóór Bologna.

–        Als de kandidaat niet in het bezit is van een diploma op het gebied van neerlandistiek, moet hij aantonen dat hij ten minste 50 studiepunten heeft behaald in een vak dat verband houdt met neerlandistiek (bijv. Inleiding tot de taalwetenschap, Inleiding tot de letterkunde, Germaanse talen en culturen, enz.). Bovendien moet de kandidaat in het bezit zijn van een taalexamen Nederlands op niveau C1 van het ERK.

Wat wij bieden

De afdeling heeft een ondersteunende, inspirerende sfeer, biedt de mogelijkheid om met studiebeurzen naar het buitenland te gaan (zie menu hierboven). Studenten kunnen rekenen op individuele aandacht tijdens de opleiding.

Het curriculum voor de MA-opleiding  kun je hier vinden. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via kreholland@gmail.com

MA-studenten over de opleiding

Aangezien de afdeling betrekkelijk klein is, kunnen docenten individueel aandacht schenken aan de ontwikkeling van studenten, ze kunnen hen begeleiden bij het schrijven van hun scripties, en ze kunnen hen stimuleren om gebruik te maken van Erasmus- en andere studiebeurzen en om deel te nemen aan wedstrijden voor studenten neerlandistiek.

Aan de afdeling zijn ook docenten verbonden die afgestudeerd zijn in economie of rechten: zij bieden colleges zakelijke taal en juridische taal aan in het kader van de vertaalspecialisatie of als keuzevak.

De masteropleiding kan gecombineerd worden met onze drie/vier semesters durende vertaalspecialisatie voor vakvertaler of literaire vertaler óf met de twee semesters durende lerarenopleiding voor leraar/docent Nederlands. Bij de vertaalspecialisatie kun je naast het Nederlands ook nog een andere vreemde taal kiezen. Met de lerarenbevoegdheid kun je op taalscholen terecht of kun je privé lessen gaan geven.

De meeste colleges zijn praktijkgericht, de taalkundecolleges op de BA dragen bij aan het verwerven van de taal. Op de MA leer je ook heel bruikbare vaardigheden, bijvoorbeeld recensies schrijven. Van de colleges literatuur kun je genieten zelfs als je het betreffende werk niet zo leuk vindt. Op de MA is er meer aandacht voor onderzoeksmethodologie, dit bereidt je goed voor op het schrijven van je scriptie maar het kan ook goed van pas komen als je van plan bent om een PhD te doen.

Lerarenopleiding

Denk je aan een carrière in het onderwijs?

Als je al vóór de toelating hebt besloten dat je in de lerarenopleiding twee vakken wilt studeren, raden we je aan om de reguliere zesjarige lerarenopleiding te gaan doen.

De lerarenopleiding Nederlands kan worden gecombineerd met de vakken Engels, Duits, Hongaars, geschiedenis, godsdienstonderwijs en met de studie Media, film en communicatie.

De studieduur is 12 semesters en leidt op tot leraar middelbaar onderwijs. Het laatste jaar van de studie is een samenhangende, individuele stage.

Met een lerarendiploma in de hand kun je overal terecht waar BA- en MA-diploma’s neerlandistiek gevraagd worden. Hiernaast opent je lerarenbevoegdheid de weg naar banen als leraar, tutor of docent in privé- en reguliere onderwijsinstellingen.

Als je pas later besluit om de lerarenopleiding te volgen, kun je het in het laatste jaar van je MA-studie of ná je MA-studie doen. In dit geval volg je twee semesters lang pedagogische en methodologische vakken, loop je stage op een school, en krijg je naast je diploma geesteswetenschappen het diploma leraar Nederlandse taal en cultuur.

“Waarom Nederlands? Het was een intuïtieve beslissing, ik wist niet dat ik in een gemeenschap zou terechtkomen waar niet alleen studenten onderling een goede band kunnen opbouwen, maar waar we ook individuele aandacht van onze docenten zouden krijgen. Zo kon ik, buiten een compleet vreemde taal, het meest leren over openheid.” Petra Horváth, studente lerarenopleiding Duits-Nederlands.

Opleiding tot vertaler

Aan de Letterenfaculteit van de Károli Universiteit wordt al jaren lang de opleiding tot vakvertaler aangeboden (op het gebied van geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, theologie, rechten, economie, technische vakken, en EU-teksten). Hiernaast worden er ook literaire vertalers opgeleid. Studenten kunnen kiezen uit de volgende vreemde talen: Engels, Duits, Frans, Nederlands, Japans en Chinees.  Het is mogelijk om de opleiding in twee vreemde talen te volgen. De cursus duurt drie semesters, de colleges vinden om de twee à drie weken plaats, van vrijdagmiddag tot zaterdagavond. Studenten moeten cursusgeld betalen, maar de vakgroep Neerlandistiek probeert  bij te dragen in de kosten.

Na afronding van de cursus ben je gediplomeerd als gespecialiseerd vertaler en literaire vertaler in het Nederlands en Hongaars.

Voor meer informatie verwijzen we je  naar de pagina van onze universiteit.

Studenten over de opleiding

Indien vertalen je passie is, indien je nog niet zeker weet of je een loopbaan als vertaler wilt kiezen of als je je taal-gerelateerde activiteiten ook nog wil diversifiëren, dan ben je op deze opleiding op de juiste plek! Wat mij betreft heb ik tijdens deze opleiding veel gehad aan de vakkundige adviezen van de docenten wat betreft de fijne kneepjes van het vertalen. Ik weet nu veel beter waar ik op moet letten als ik als vertaler aan de slag ga. Hartelijk bedankt! (Melissa Csikszentmihályi)

Intensieve en waardevolle lessen, goed voorbereide, gewetensvolle docenten – dat is wat eerst in me opkomt als ik aan de drie semesters van de vertalersopleiding denk. Daarnaast heb ik veel vooruitgang geboekt in zowel het vertalen van het Nederlands naar het Hongaars als het vertalen van het Hongaars naar het Nederlands. Ik heb ervaring opgedaan in verschillende vakgebieden en de resultaten waren zichtbaar in didactisch goed gestructureerde lessen. Het is belangrijk te vermelden dat we ook ideeën en tips hebben gekregen die in de vertaalpraktijk kunnen worden gebruikt, wat het makkelijker maakt om toe te passen wat we in theorie hebben geleerd. Als je je kennis van het Nederlands wilt verdiepen, kan ik je de beroepsopleiding tot vertaler aan de Károli Universiteit van harte aanbevelen! (Vera Földesi)

Erasmusbeurzen

Waarom is Erasmus+ een goed programma?

Erasmus+ biedt je de mogelijkheid om 3 tot 12 maanden te studeren aan een instelling voor hoger onderwijs in Nederland of België, stage te lopen bij een Nederlands of Vlaams bedrijf of organisatie (2 tot 12 maanden), of zelfs beide te combineren.

Je kunt studeren in Leiden, Leuven, Gent, Groningen, Gouda en Brussel of aan onze andere partneruniversiteiten.

CEEPUS-beurzen

Onze afdeling neemt deel aan het Centraal-Europees uitwisselingsprogramma voor universiteitsstudenten (CEEPUS) taal- en letterkunde in een Centraal-Europese context (coördinerende universiteit: Universiteit van Wenen). In het kader van deze samenwerking kunnen onze studenten een aanvraag indienen om een semester door te brengen bij een vakgroep Nederlands in de regio (Polen, Slowakije, Tsjechië, Oostenrijk, Roemenië, Servië, Slovenië). In het kader van hetzelfde programma kunnen zij ook deelnemen aan universitaire zomerworkshops (b.v. vertalen).

Afbeeldingen

Vaste medewerkers

Freelance medewerkers

Administratieve medewerkers

Onderzoek en vertaalwerk van onze docenten:

Boeken

Vertalingen

Evenementen

Documenten

Contact

  • Holland (Néderlandisztika) Tanszék
  • Károli Gáspár Református Egyetem
  • 1088 Budapest, Reviczky utca 4.
    II. emelet, 201-203. szoba

Onze partners

Holland Királyság Magyarországi Követsége

Flamand Képviselet

ELTE Néderlandisztika tanszék

Debreceni Egyetem Néderlandisztika Tanszék

Erasmus+ program

CEEPUS csereprogram

Nederlandse Taalunie

IVN (Internationale Vereniging voor Neerlandistiek)

2022 © KRE BTK Néderlandisztika