Kreatív írás - felolvasóest volt május 25-én

A Károli Gáspár Református Egyetem Kreatív írás specializáció hallgatói felolvasóestet tartottak a Népsziget Perem nevű bisztrójában, ahol saját műveik kerültek felolvasására.

Az estről készült képek megtekinthetők ITT

 

Komplex vizsga - 2022

Kedves Hallgatók!

Letölthető a régi és klasszikus magyar

irodalmi anyagot tömörítő

komplex vizsga átdolgozott változata

INNEN.

 

A harmadik szirén – Bene Sándor Zrínyi-monográfiájának bemutatója 2021. december 14-én

               Az Adriai tengernek Syrenaia saját korának modernitás-vitájában foglalt állást, eredeti poétikai megoldással, líra és epika ötvözésével talált helyet a heroikus ideálok számára a 17. század közepének átpolitizált, ironikus világában. A magyarországi irodalomújítás idején, a 18–19. század fordulóján, Zrínyi ossziáni szerepbe lépett, a Syrena maga vált a modernség hagyományává, az új irodalmi kánon origójává. A Régi és Klasszikus Irodalom Tanszék vezetője, Bene Sándor munkája a két modernség, a két tradíció viszonyát vizsgálja, máig követve a recepció szálait. – A bemutatóra  jelenléti formában kerül sor, az Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztálya és az Osiris Kiadó szervezésében; a rendezők a résztevőktől kérik a járványügyi szabályok betartását. A KRE BTK kari kutatási pályázatának támogatásával készült, az Osiris és a Gondolat közös kiadásában megjelent kötet a rendezvény után kedvezményes áron megvásárolható.

 

Opus mirabile-díj

Zászkaliczky Márton, a Régi és Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék szerződéses munkatársa, szerkesztőtársaival közösen, elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Tudományos Bizottságának szakmai elismerését, az Opus Mirabile díjat. A díjazott mű a Magyar Nemzeti Múzeum 2017-i reformációtörténeti kiállításának („A reformáció 500 éve”) alkalmából jelent meg:

Ige-Idők: A reformáció 500 éve. Tanulmányok,

szerk. Kiss Erika, Zászkaliczky Márton, Zászkaliczky Zsuzsanna (Budapest: MNM, 2019).

A díj átadására 2021. december 10-én 15 órakor kerül sor,

az MTA székházának (Bp., Széchenyi tér 9.) II. emeleti kistermében.

Gratulálunk a díjazottnak!

POLITIKAI KÖZÖSSÉG ÉS KOLLEKTÍV IDENTITÁS

POLITIKAI KÖZÖSSÉG ÉS KOLLEKTÍV IDENTITÁS
4. ÉVES POLITIKAELMÉLETI ÉS ESZMETÖRTÉNETI KONFERENCIA
Tudományos konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József
Kutatóközpontjának Molnár Tamás Kutatóintézete, Politika és
Államelméleti Kutatóintézete és az Eötvös Loránd Kutatóhálózat
Politikatudományi Intézete szervezésében
2021.11.22. 9:00–17:00

A részletes program

INNEN

tölthető.

A konferencián munkatársunk,

Zászkaliczky Márton tart előadást.

Betegség és gyógyulás a kora újkori irodalomban ‒ konferencia Budapesten

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya a magyarországi és határon túli egyetemek régi magyar irodalmi tanszékeivel és a korszak kutatásában érdekelt egyéb szakmai műhelyekkel együttműködveBetegség és gyógyulás a kora újkori irodalomban

(1450‒1760 k.)címmel 2021. szeptember 8–11. között tudományos konferenciát rendez Budapesten.

A tanácskozás középpontjába a betegség, a testi és lelki szenvedés, illetve a gyógyulás és gyógyítás kérdésköre került, a konferencia célja, hogy a témát több szempontból, több tudományág fogalom- és eszközkészletével vizsgálja a kora újkor magyarországi irodalmában. A konferencia előadásai a filológia és az irodalomtörténet mellett eszme-, tudomány- és társadalomtörténeti, antropológiai és teológiai vonatkozások beemelésével gazdagítják a szakmai diskurzust.

A konferencia előadói között Szabó András és Bene Sándor tanár urak is feltűnnek.

A konferencia helyszíne:
Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet (1118 Budapest, Ménesi út 11‒13.)

A konferencia programja innen tölthető.