Oktatásinformatika a felsőoktatásban II.
- A digitális oktatás átmentett értékei

2021. október 22.

Plenáris előadók:
Prof.  Dr.  Benedek  András,  DSc  (Budapesti  Műszaki  Egyetem)
Dr. habil Dombi Judit (Pécsi Tudományegyetem)
Vágvölgyi Csaba és Papp Gyula (Debreceni Egyetem)

Könyv- és kurzusbemutatók a felsőoktatás számára:
Dr. Beke Márton (Tempus Közalapítvány)
Könczöl Tamás Balázs (SkillDict Zrt.)
Dr. Hülber László (KRE IKT Kutatócsoport, BGE)

Kerekasztal-beszélgetés:
Dr. Bodnár Éva (Budapesti Corvinus Egyetem Tanárképző és Digitális Tanulási Központ)
Dr. Dósa Katalin (Budapesti Gazdasági Egyetem Oktatásmódszertani Központ)
Dr. habil. Dringó-Horváth Ida (Károli Gáspár Református Egyetem IKT Kutatóközpont)
Lénárt Krisztina (Eötvös Loránd Tudományegyetem Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Osztály)
Lengyelné dr. Molnár Tünde (Eszterházy Károly Egyetem Digitális Technológia Intézet)
Dr. Vörös Zoltán (Pécsi Tudományegyetem Digitális Oktatás- és Tanulástámogató Munkacsoport)