Oktatásinformatika a felsőoktatásban II.
- A digitális oktatás átmentett értékei

2021. október 22.

A konferencia teljes terjedelmében visszanézhető az IKT Kutatóközpont YouTube-csatornáján:

Oktatásinformatika a felsőoktatásban II. - plenáris,

Oktatásinformatika a felsőoktatásban II. - kerekasztal-beszélgetés.


09:00-09:15

A konferencia megnyitója: Prof. Dr. Furkó Péter (KRE), a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar dékánhelyettese


09:15:
Plenáris előadások (az előadásokat online is közvetítjük)


09:15-09:45


09:45-10:15

Dr. habil. Dombi Judit (PTE): On-line, offline, blended – mitől függhet a jövő? Hallgatói tapasztalatok és jövőbeni preferenciák összefüggései a Pécsi Tudományegyetemen 

Az előadásban szereplő, az Oktatásinformatika a felsőoktatásban című kötetben láthtató videók: 


10.15-10.30

online kérdések/hozzászólások megválaszolása10:30-10:50 kávészünet  


10:50-11:30

Papp Gyula és Vágvölgyi Csaba (DE): Moodle/LMS a felsőoktatásban a COVID-on túl 


11:30-12:30

A felsőoktatói digitális kompetenciák fejlesztésének eszközei: könyv- és kurzus-bemutatók

Könczöl Tamás Balázs, SkillDict Zrt., innovációs igazgató 

Dr. Beke Márton (Tempus Közalapítvány) 

Dr. Hülber László (BGE)


12:30-13:10 ebéd 


13:10-14:30

Kerekasztal-beszélgetés: (moderátor: Dr. Papp-Danka Adrienn)


A beszélgetés a járvány indukálta maradandó digitalizációs törekvéseket járja körbe a közönség és az alábbi meghívott résztvevők aktív részvételével:

Dr. Bodnár Éva (BCE)

Dr. Dósa Katalin (BGE) 

Dr. habil. Dringó-Horváth Ida (KRE)

Lénárt Krisztina (ELTE)

Lengyelné dr. Molnár Tünde (EKKE)

Dr. Vörös Zoltán (PTE)14:30-14:40

Workshopok rövid bemutatása, közös zárás


14:40-15:00 kávészünet 


15:00-16:30

Választható Workshopok

 

Workshop A (Vágvölgyi Csaba, R6 I/21/a):

Learning Analytics: az online oktatáshoz kapcsolódó adatok elemzése és vizualizációja

 

Workshop B (Papp Gyula, R6 I/21/b):

A multimédia új szintje a Moodle tananyagokban - H5P 

         

Workshop C (Könczöl Tamás Balázs, R6 I/15):

FONTOS: a workshopon való részvételhez saját laptop szükséges!!!

SkillToolkit Live! valós idejű, tanulási elem/objektum alapú tananyag szerkesztés néhány kattintással
Előadások és workshopok absztraktjai:

Benedek András
Új tartalomfejlesztési és módszertani lehetőségek az online tanulási terekben

Az előadás egyfelől kapcsolódik a 2016-2021 között az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programjának részeként megvalósított Nyitott Tartalomfejlesztés projekthez, másfelől a pandémia időszakában létrejött „online fordulat” tapasztalatainak kritikai értékeléséhez. Bár a kutatásaink központi eleme volt a tanulási kimenetekre alapozott mikro-tartalmak kollaboratív fejlesztése és a digitális térbe helyezése, azonban lényeges változást jelentett makro-szinten a hazai oktatási rendszerben, hogy a legutóbbi közel másfél év kutatót-fejlesztőt és a mindennapi gyakorlatban tevékenykedőt egyaránt új felismerésekre, módszertani megoldásokra késztetett. Az új oktatási-tanulási gyakorlat, a kényszer szülte innováció értelmezése és a komplex összefüggések áttekintése, a felsőoktatásban zajló digitális átmenet szempontjából különösen időszerű, hozzájárulhat a valós szakmai értékek megszilárdításához.

Dombi Judit
On-line, offline, blended – mitől függhet a jövő? Hallgatói tapasztalatok és jövőbeni preferenciák összefüggései a Pécsi Tudományegyetemen

A 2020. tavaszán hazánkat is elérő pandémiás helyzet minden várakozást felülmúlóan gyorsította fel a digitális átállást a felsőoktatásban. Az elmúlt félévek tapasztalata alapján felmerül az a hosszútávon különösen releváns kérdés, hogy milyen hallgatói attitűdöket eredményezne a jövőben az akár kényszerű, akár önkéntes megújulás eredményeképpen megvalósuló online, vagy részben online oktatás. Negatív és pozitív tapasztalataikat egybevetve, mérlegelve, hogyan vélekednek a hallgatók az online oktatásról? Mely tényezők befolyásolják azt, hogy inkább az online, vagy inkább jelenléti oktatást preferálnának? Mit tehetnek az intézmények, hogy felkészüljenek a várható hallgatói preferenciákra, és elkerüljék a fenyegető lemorzsolódást?

Az előadás a fenti kérdéseket egy, a Pécsi Tudományegyetemen Digitális Oktatás- és Tanulástámogató Munkacsoportja által készített nagymintás (n=2999) hallgatói felmérés eredményeit vizsgálva járja körül és modellezi.

Papp Gyula és Vágvölgyi Csaba
Moodle/LMS a felsőoktatásban a COVID-on túl 

2001 óta várjuk az áttörést az e-learning alkalmazásában. Közben többször átalakult a technológiai háttér és szintén többször változott a módszertan fókusza. A felületes szemlélő számára úgy tűnhet, hogy a COVID meghozta ezt az áttörést. De valóban így lenne? Ami biztos, hogy mindenki számára beazonosíthatóvá váltak azok a fájó pontok, amelyek mentén át kell alakítani az oktatás digitális infrastruktúráját. Előadásunkban megpróbáljuk felvázolni, hogy milyen irányban kell továbbfejleszteni a felsőoktatás e-learning eszközrendszerét és mit kell tenni ahhoz, hogy a digitális transzformáció ezen a területen is bekövetkezzen.

Workshop A (Vágvölgyi Csaba):

Learning Analytics: az online oktatáshoz kapcsolódó adatok elemzése és vizualizációja


A Learning Analytics nem más, mint az oktatáshoz kapcsolódó információk, statisztikák és egyéb mérhető adatok összegyűjtése, feldolgozása és elemzése.  A Learning Analytics célja az, hogy minél átfogóbb képet kapjunk a tanulási folyamatokról. Az így megszerzett tudás hozzájárulhat a tanulási folyamatok optimalizálásához, illetve szerepet kaphat a további fejlesztésekhez szükséges döntések meghozatalában. Egy LMS rendszer (Learning Management System) esetén nagyon sok adat nyerhető ki a rendszer saját naplóállományaiból, de ezek mellett érdemes figyelemmel kísérni a webszerver naplóit, illetve amennyiben használunk külső látogatottság elemző szolgáltatást, akkor az ott generálódott adatokat is felhasználhatjuk a feldolgozás során. További izgalmas információhoz juthatunk, ha az LMS rendszert kiszolgáló adatbázisból közvetlenül szerzünk információkat és statisztikai adatokat. Természetesen az elemzéshez szükséges adatok tárolása és feldolgozása kapcsán tekintettel kell lennünk az érvényben lévő adatvédelmi szabályozásokra (pl. GDPR) is.

Hazánk legkedveltebb LMS környezete, a Moodle, elég komplex eszközrendszerrel segíti a tanulási folyamatok nyomon követését és elemzését. Ráadásul az elmúlt néhány évben számos olyan fejlesztés jelent meg az e-learning keretrendszerben (beleértve az Analytics API-t) amelyek jelentős segítséget jelentenek az ezen területtel foglalkozó oktatóknak és kutatóknak, illetve a keretrendszerek üzemeltetőinek is. 

A Moodle és a learning analytics kapcsán ezeket a témaköröket szeretném röviden bemutatni:
 • A Moodle beépített analitikai eszközei
 • A témában használható kiegészítő plugin-ek
 • Az adatbázisból kinyerhető adatok (azonnali és időzített lekérdezések használata)
 • Külső learning analytics szolgáltatások


Workshop B (Papp Gyula):

A multimédia új szintje a Moodle tananyagokban - H5P 


A hagyományos szöveg-kép típusú tananyagok hatékonysága tevékenységek nélkül nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeinket. De hogyan lehet ezen változtatni? Nos, erre rengeteg megoldás született. Az oktatói/tanári munka segítésére és tanulás támogatására  számtalan eszköz született az elmúlt évtizedben. Az egyes tevékenységekre is több megoldást hoztak létre. Az eszközök zavarbaejtő kavalkádja azonban komoly kihívás elé állítja az oktatókat. Ebben a káoszban teremt egyfajta rendet a H5P, amely a merőben különböző felépítésű és működésű alkalmazások helyett kínál megoldásokat, melyek működése és létrehozása azonos elvek szerint történik. A H5P használata Moodle-ban több évre nyúlik vissza. Mára azonban teljes mértékben integrálódott a Moodle-ba és a H5P által biztosított dinamikus modulok tetszőleges módon illeszthető be tananyagainkba és kurzusainkba. Segítségükkel sokkal élvezetesebbé és impresszívebbé teszik tananyagainkat. A worksop gyakorlatorientált módon ad betekintést és alkalmazási mintákat a különböző eszközök használatára: kérdéstípusok, tananyag prezentációs eszközök, tanulástámogató eszközök, látványelemek, tananyagszervező eszközök.


Workshop C (Könczöl Tamás Balázs):

SkillToolkit Live! valós idejű, tanulási elem/objektum alapú tananyag szerkesztés néhány kattintással


A workshopon a résztvevők áttekintést kapnak a SkillToolkit Live! eLearning platformról és annak moduljairól: 

 • LMS/Admin modul: felhasználó és kurzus menedzsment, adminisztrálás, 
 • Player modul: tananyag lejátszó Virtuális Tanulási Környezet és “BigData szintű” tanulási nyomonkövetés adatgyűjtő modulja, 
 • Analitikai/Riport modul: a begyűjtött tanulási nyomonkövetési adatokból automatizált, szűrhető, testreszabható, exportálható riportok készítése, 
 • Editor@PRO modul: tanulási elem/objektum alapú  adaptív vizuális tananyagszerkesztő modul, tömeges tananyag létrehozó/konvertáló varázslókkal. 

A műhelymunka során a résztvevők kipróbálhatják az Editor@PRO tananyagszerkesztő modul néhány funkcióját, melyek segítségével a felsőoktatásban használt eLearning keretrendszerek (pl. Moodle, Ilias, Canvas) funkcionalitását egészíthetjük ki és akár duplikáció mentes teljes egyetemi képzési modulrendszert is fejleszthetünk.


Lehetőség nyílik önállóan is megtapasztalni a valós idejű, tanulási elem alapú tananyag szerkesztést, pl.: 

 • meglévő MS PowerPoint és/vagy MS Word forrás anyagokból tömeges eLearning tananyag konvertálás néhány kattintással az Editor@PRO vizuális tananyagszerkesztő TananyagGyár varázslójával, annak továbbfejlesztése akár adaptív tananyaggá,
 • új tananyag fejlesztése:
  • tananyag struktúra kialakítása,
  • illusztrációs dia készítése,
  • média elem, fogalom, magyarázat stb. készítés,
  • tesztkérdés és tesztsor dia készítés.