...
Károli Gáspár Universität der Reformierten Kirche
Lehrstuhl für Deutsche Sprache und Literatur | Német Nyelv és Irodalom Tanszék
Archiv

Archiv

Új monográfia: Bewegte Eigennamen  


Megjelent Dr. Szilágyiné dr. Kósa Anikó Bewegte Eigennamen: Namenintegration und Namentranslation im Sprachenpaar Deutsch-Ungarisch című kötete a Verlag Dr. Kovač gondozásában.

Gratulálunk legkiválóbb hallgatóinknak!


A 2020/2021. tanév tavaszi féléve teljes mértékben tantermen kívüli munkarendben, digitális oktatás keretében zajlott. Különösen nagyra értékeljük a rendkívüli körülmények között nyújtott kiemelkedő hallgatói teljesítményeket.
Elismerésünk jeléül dicséretben és jutalomban részesítjük az alábbi hallgatókat:

Anga Izabella:
A legtöbbet fejlődött német minor szakos hallgató.
Almási Rubina Gyopárka:
A Német nyelvi alapvizsgán, a Német irodalom története 1700–1815 és az Áttekintő német alaktan tárgyakból nyújtott kiemelkedő teljesítményért, ill. az Irodalmi szövegolvasási gyakorlat tárgyból benyújtott legjobb szemináriumi dolgozatért.
Bederna Luca Panna:
Az Irodalmi szövegolvasási gyakorlat és a Gyakorlati német nyelvtan tárgyakból nyújtott kiemelkedő szorgalmáért, órai aktivitásáért.
Bozsik Boglárka:
A Kortárs német nyelvű kultúrák és Gazdasági német tárgyakból legtöbbet fejlődött hallgató.
Ford Monika Elizabeth:
A Német irodalom története 1700–1815 tárgyból nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.
Gulyás Liliána Zsófia:
A Gyakorlati német nyelvtan tárgyból benyújtott legjobb szemináriumi dolgozatért és szorgalmáért.
Horváth Petra Gabriella:
A Kultúra és medialitás tárgyból nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.
Jókuti Luca:
Az Irodalmi szövegek interpretációjának módszerei kurzuson tartott legjobb referátumért.
Juhász Lili:
A Beszéd- és stílusgyakorlatok, Szövegtípusok és szövegalkotás, ill. Áttekintő német alaktan tárgyakból nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.
Kiss Bianka:
Az Irodalmi szövegolvasási gyakorlat tárgyból benyújtott legjobb szemináriumi dolgozatért.
Marosi Nóra:
A Német irodalom története 1910-től napjainkig tárgyból nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.
Mayer Máté:
A Fordítástechnika tárgyból nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.
Marija Milić:
Az Új médiumok a nyelvhasználatban és a nyelvtudományban tárgyból nyújtott kiemelkedő teljesítményéért. / Ausgezeichnet für ihre hervorregende Leistung im Kurs Neue Medien im Sprachgebrauch und in der Sprachwissenschaft.
Nyikos Réka:
A Német irodalom története 1910-től napjainkig tárgyból nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.
Pallós Áron Domokos:
A Medialitás és intermedialitás tárgyból nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.
Radics Nóra:
A Német irodalom története 1910-től napjainkig tárgyból nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.
Sándor Gabriella:
A Német irodalom története 1700–1815 tárgyból nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.
Szakács Anikó:
A Lexikológia és lexikográfia tárgyból nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.
Szijártó Hajnalka Kata:
Az Irodalmi szövegek interpretációja tárgyból nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.
Varga Trisztán:
A tananyagon túlhaladó, kiemelkedő nyelvtudományi érdeklődéséért és az írásbeli nyelvi alapvizsgán elért legjobb nyelvtan eredményért.
Zarnóczai Virág Vivien:
A Német irodalom története 1910-től napjainkig tárgyból nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.

A kitüntetett hallgatók jutalmukat a nyári szünet után ünnepélyes keretek között vehetik át.

Szívből gratulálunk, és minden hallgatónknak pihentető nyári szünidőt kívánunk!

A Német Nyelv és Irodalom Tanszék oktatói

Siker a TDK országos fordulóján!


Bencze Zsófia, végzett tanár szakos hallgatónk kiválóan szerepelt a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekciójának Germanisztika és néderlandisztika tagozatán, és Identitätskonstruktionen in Sabine Grubers Roman „Stillbach oder Die Sehnsucht” című dolgozatával 3. helyezést ért el! Ez ráadásul már a második dobogós eredménye az OTDK-n. Szívből gratulálunk Zsófiának és felkészítő tanárának Dr. Kovács Editnek a nem mindennapi sikerhez! Az előadás hallható lesz 2021. május 28-án az online Kari Tehetségnapon is.


DAAD-Einladung


Am 13. April um 14 Uhr spricht Kristina Kocyba (Literaturwissenschaftlerin) mit Katrin Hörnlein (ZEIT) und Ágnes Relle (Übersetzerin) unter dem Titel GESCHICHTEN FÜR JUNGE EUROPÄER:INNEN über aktuelle Kinderliteratur.

Wie groß ist der Buchmarkt für Kinderliteratur in Deutschland, wie groß in Ungarn? Aus welchen Sprachen werden Kinderbücher übersetzt und warum kennen wir in Deutschland Pippi Langstrumpf aus Schweden, nicht aber Boribon oder Kippkopp aus Ungarn? Ist Kinderliteratur eine nationale oder internationale Literatur? Was sind die aktuellen Trends in Deutschland und Ungarn? Was lesen Kinder gern und was wünschen sich Eltern, Erzieher:innen und Lehrer:innen?

Die Veranstaltung wird live auf der Facebookseite DAAD Hungary übertragen.


Rudolf Kassner: Zenélj, Szókratész! Esszék  


A Hüperión Fordítói Műhely legújabb fordításkötete a Károli Gáspár Református Egyetem kutatási finanszírozásának köszönhetően és a Gondolat Kiadó jóvoltából jelent meg.
Az osztrák Rudolf Kassner bölcseleti esszészövegeiben költői emelkedettséggel ítél, filozófusi körültekintéssel érvel, és teológusi kiegyensúlyozottsággal mér. A kötetben olvasható nyolc, hosszabb-rövidebb írás zene és hallás témakörét járja körül, betekintést nyújtva e méltatlanul elfeledett modern misztikus szellemi felfedezéseket tartogató gondolatvilágába.
A borítón William Blake Jeruzsálem című könyvének (1804–1820) illusztrációja látható: a költői képzeletet megtestesítő, londoni éjjeliőrnek öltözött Los Nap-fényű tűzgömbjével kutatóútra indul egy gótikus boltíven át.
A kötet képanyaga Kassner egyes esszéit, fiziognómiai leírásait illusztrálja.


Új konferenciakötet: Inspirationen IV: Klänge  Megjelent a 2019 októberében tanszékünkön megrendezett nemzetközi konferencia anyagából készült új kötetünk Czeglédy Anita, Horváth Géza, valamint Fülöp József szerkesztésében.

Zum Herunterladen

Inhaltsverzeichnis

IsmertetőnkA felvi.hu Diplomán túl 2020-ban címmel végzett felmérése alapján a KRE Német Nyelv és Irodalom Tanszéke az alapszakos képzés tekintetében
• a diplomát szerzettek számát tekintve a 2. legnagyobb hallgatói létszámú germanisztika képzőhely Magyarországon,
• az első munkavégzésig eltelt hónapok száma tekintetében a 2. helyen áll: végzettjeink 1–2 hónapon belül elhelyezkednek,
• bruttó átlagjövedelem tekintetében országos összehasonlításban 2020-ban a 2018-ban végzettek a 3. helyen szerepelnek, havi 320.000 forintos átlagjövedelemmel, a 2016-ban végzettek az 1. helyen 401.000 forintos fizetéssel, míg a 2014-ben végzettek szintén az 1. helyen 440.000 forintos fizetéssel.

Ezen túlmenően igazolódni látszik a mondás, „Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Pluss”, ugyanis 2020-ban
• hallgatóink több mint fele diplomás munkakörben dolgozik, többen, mint az ELTE vagy a SZTE volt diákjai, és 92%-uk a versenyszférában helyezkedik el,
• a német szakon végzettek bruttó átlagkeresete a 2018-ban végzettek körében országos szinten 344.000 forint, az angol szakon végzetteké 298.000 forint,
• a német szakot végzettek közül kikerülő álláskeresők száma a felmérés idején fele akkora volt, mint az angol szakot végzetteké.

Várunk Téged is a Károlin!

Órarend


A tavaszi szemeszter órarendje letölthető.

Letöltés

Órarend (2021.02.05.)

Szórakoztató tanulás


Hallgatóink, jövőbeli hallgatóink, érdeklődő középiskolások figyelmébe ajánljuk a Facebook-oldalunkon indult játékot!
"A játék a kutatás legjobb módja."
Albert Einstein

Német szakos tájékoztatók a KRE nyílt napján


2021. február 9-én a Német Nyelv és Irodalom Tanszék is bemutatja szakjait a KRE BTK online nyílt napjának keretében. Szeretettel várunk kötelezettség nélkül minden érdeklődőt, akiben felmerült a német szak lehetősége. Jó alkalom ez arra, hogy benyomásokat szerezzenek az egyetemről, a képzésről, az oktatókról és a hallgatói közösségről.
A tájékoztatókhoz az alábbi időpontokban és linkeken lehet csatlakozni.

2021. 02. 09. 11.30
Germanisztika - német BA

2021. 02. 09. 11.30
Német nyelv, irodalom és kultúra tanára MA (osztatlan tanárképzés)

2021. 02. 09. 15.30
Német nyelv, irodalom és kultúra MA

2021. 02. 09. 15.30
Európai lexikográfia MA (EMLex)

Milyen egy tanóra? Próbáld ki!


2021. január 25-én 16.00–17.00 az érdeklődők számára oktatóink online órát tartanak. Az óra első részében nyelvgyakorlatokba, második részében nyelvtani gyakorlatokba lehet bekapcsolódni Microsoft Teams segítségével.
Kérdés esetén kapcsolattartó oktató: Szatzker Szilvia (szilviaszatzker@gmail.com).

Educatio online – Kérdezd hallgatóinkat!


2021. január 21–23-án német szakos hallgatóink is várják az érdeklődőket az online Educatio-fórumon.

László Tarnói: Schnittpunkte 1. Literarisches Leben des deutschsprachigen Ungarn um 1800  


A Károli Gáspár Református Egyetem és a LHarmattan Kiadó közös gondozásában megjelent prof. Tarnói László életmű-összefoglaló duplakötetének első része.

Die meisten Ungern sprechen teutsch [...] Ihr Sommer und Wintertheater, ihre Lektüre und selbst ihre Buchhandlungen sind fast ausschließend teutsch – so steht es im Bericht von E. M. Arndt über seine Ungarnreise im August 1798. So wenig bekannt dies heute noch ist, waren die Städte des Königreichs in jener Zeit tatsächlich größtenteils deutschsprachig mit einem regen und blühenden deutschsprachigen kulturellen und literarischen Leben. Man las weit und breit deutsche Gedichte, Erzählungen, Briefe, Zeitschriften und Dramen. Liest man sie heute, so wird man überrascht, dass man in diesen der gleichen Verbundenheit mit dem ungarischen Vaterland begegnet wie in den bekannten ungarischen Werken jener Zeit. Nur die Sprache trennte sie voneinander. Die deutschsprachigen Ungarn gedachten in ihren Werken nicht anders als ihre ungarischen Landsleute der ruhmreichen Geschichte der Magyaren mit dem landnehmenden Árpád, vor allem aber dem christlichen Geist Stephans I. und der weltoffenen Kultur des Königs Matthias. Christlich aufgeklärte Ansichten prägten ihre Ungarn verbundene Gegenwartskritik, und diese vertraten sie auch bei der jeweiligen Konstituierung von reformistischen Utopien sowie bei allen aktuellen wirtschaftlichen und kulturellen Zukunftserwartungen. Dank ihrer ungarischen Identität und ihrer deutschen Muttersprache vermittelten sie dabei stets europäische Wertvorstellungen am Schnittpunkt zweier nationalen Kulturen.


Kérdezd az Egyetemet


2020. november 12-én tanszékünk bemutatkozott a Német Felsőoktatási Információs Központ Kérdezd az Egyetemet című online információs rendezvényén. Német nyelvű prezentációnk alább letölthető.

Letöltés

A KRE Német Nyelv és Irodalom Tanszékének prezentációja

Pályázati lehetőség: Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj


Kedves Hallgatók!

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának szervezésében a tanárszakos hallgatók (nem csak nemzetiségi német szakosok!) komoly összegű (akár 75.000 Ft/hó) ösztöndíjra pályázhatnak egyetemi tanulmányaik alatt. A pályázóknak vállalniuk kell, hogy az ösztöndíj időtartamával megegyező ideig nemzetiségi intézményben fognak tanítani, ami főleg vidéken nagyon könnyen teljesíthető, mert a nemzetiségi iskolák tanárhiánnyal küszködnek. A pályázók ilyen módon duplán jól járnak, mert a nemzetiségi intézményekben általában jobb feltételek várják őket (magasabb óraszám, motivált diákok, esetenként nagyvonalúbb iskolafenntartók).

A 2020/21. évi Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat kiírása itt érhető el.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. október 10., 23:59.

A pályázathoz a pályázóknak csatolniuk kell a helyi nemzetiségi önkormányzat, vagy annak hiányában a helyi egyesület ajánlását. Szilágyi-Kósa Anikó tanárnő nemzetiségi alapítványban dolgozik, ajánlás ügyében hozzá is fordulhatnak.
Kérjük, a pályázati lehetőségről értesítsék érdeklődő diáktársaikat!

Letöltés

Felhívás
Stipendium für Nationalitätenpädagogen
Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogram

Órarend


Az őszi szemeszter órarendje letölthető.

Letöltés

Órarend

Karl Löwith: Kelet és Nyugat. Írások Japánról  


A Hüperión Fordítói Műhely legújabb bölcseleti kötete a Károli Gáspár Református Egyetem és a Gondolat Kiadó gondozásában jelent meg.
Mi történik, ha egy európai gondolkodó csak a glóbusz túlsó felén, Japánban talál utat magának (ideig-óráig) egy sűrű történelmi kor lélekvesztőjében? Karl Löwith (1897–1973) a nyugati civilizáció hajótöröttjeként, de a görög-zsidó-keresztény hagyomány birtokában érkezett a szigetországba 1936-ban. Történelemfilozófusra valló szenvtelenség, mégis megütköztető találkozás az idegen kultúrával; a zsákutcába jutott nyugati gondolkodás és nihilizmus bírálata, de új gondolati távlatokat nyitó töprengés a zen buddhizmusról és a Semmiről – ezek voltak Löwith és a Távol-Kelet találkozásának szellemi feltételei.


Petra Szatmári: Zur Variantenvielfalt der Niederschlag-Verben. Vom es-Subjekt und anderen Ergänzungen bei „regnen“ und Co.  


Gegenstand der Studie sind ausgewählte Niederschlag-Verben, deren Valenzvariation sich als breitgefächert zeigt. Korpusbasiert werden ihre syntaktischen Formen (Valenzmuster) und semantisch gesteuerten Verwendungsweisen beschrieben. Neben Konstruktionen mit dem es-Subjekt, hier als peripheres Subjekt aufgefasst, lassen Niederschlag-Verben auch referentielle (vor allem kognate) Subjekte zu, denen bisweilen sogar Agentivität zugeschrieben werden kann. Ihre Transitivierung sowie ihr Vorkommen in Direktiv-, Resultativ- und Progressivkonstruktionen fügen sich harmonisch in für das Deutsche charakteristische Versprachlichungsstrategien ein.

Marie Luise Kaschnitz: Ádám és Éva. Válogatott elbeszélések  


A Hüperión Fordítói Műhely legújabb szépirodalmi kötete a Károli Gáspár Református Egyetem és a L'Harmattan Kiadó gondozásában jelent meg.


Deutsch im interlingualen und interkulturellen Vergleich  


Am 16.-17. April 2020 findet unsere internationale linguistische Tagung mit dem Titel Deutsch im interlingualen und interkulturellen Vergleich stattSzakdolgozat


A TVSz szakdolgozatra vonatkozó szakasza: 77.§, 59-63. oldal.

Letöltés

TVSz

Órarend


A tavaszi szemeszter órarendje letölthető.

Letöltés

Órarend

Nyílt napok tanszékünkön


Szeretettel várjuk a német szak iránt érdeklődő középiskolás diákokat a KRE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának nyílt napjaira, ahol a Német Nyelv és Irodalom Tanszék is bemutatkozik. A nyílt nap célja, hogy az érdeklődők személyes benyomásokat, tapasztalatokat gyűjtsenek az egyetem légköréről, hallgatóiról, oktatóiról, az oktatási helyszínekről, a képzési tartalmakról, illetve kérdéseikre választ kapjanak.

Időpontok és helyszínek
Német alapképzési szak (BA):
1108 Budapest, Reviczky u. 4.
2019. december 16. 10.00 óra
2020. január 27. 10.00 óra

Német nyelv és kultúra tanára szak (MA):
1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.
2019. december 17. 14.00 óra
2020. január 28. 14.00 óra

Hallgatóink haikut írtak  


Ingo Cesaro költő karunk dékánja, Dr. Horváth Géza meghívására 2019 októberében járt tanszékünkön. Szemináriumán két hallgatónk, Pál Dorottya és Varga Nikolett német nyelvű haikut írt. Képes beszámolóik alább letölthetők.

Zum Herunterladen

Pál Dorottya írása
Varga Nikolett írása

Arvo Pärt: Válogatott beszélgetések és írások  


A Hüperión Fordítói Műhely legújabb kiadványa a Károli Gáspár Református Egyetem támogatásával, a Rózsavölgyi Kiadó gondozásában, valamint együttműködésben az Arvo Pärt Központtal jelent meg. A kötet a kortárs észt zeneszerző, korunk egyik legismertebb komponistája, Arvo Pärt életútját és munkásságát mutatja be, aki évtizedeken át élt és alkotott Németországban, Berlinben. A minikoncerttel egybekötött (kettős) könyvbemutató a Fugában volt 2019. november 8-án.

Részlet Arvo Pärt Spiegel im Spiegel című művéből:

Zum Herunterladen

FUGA-meghívó

Tanulmányi kirándulás / Studienreise


2019. október 21-22-én a Német Nyelv és Irodalom Tanszék 16 hallgatója Bakainé Rottländer Heide anyanyelvi lektor és Dr. Szilágyi-Kósa Anikó egyetemi docens vezetésével tanulmányi kiránduláson vett részt a Balaton-felvidék német nemzetiségi falvaiban.

A kirándulás első napján a hallgatók Barnagon (egykor Németbarnag) projektszemináriumon vettek részt, a délután során rövid túrák keretében keresték fel a környék látnivalóit. Ezt követően a közeli Tótvázsonyban a helyi németek 1947-es elűzéséről készült filmet tekintették meg a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület vendégeként.

A résztvevők a Tihanyi Bencés Apátság Szent Kristóf vendégházában töltötték az éjszakát, majd a második nap reggelén az apátság kiállításait tekintették meg. Az út ezután Herendre vezetett, ahol a Német Nemzetiségi Önkormányzat egyik tagja kalauzolta a fiatalokat a település régi temetőjében, templomában és egykori iskolájában, ahol ma német helytörténeti kiállítás látogatható. Ebéd után a hallgatók a Herendi Porcelánmanufaktúra „minimanufaktúrájában” nézték meg a világhírű porcelán készítésének lépéseit, majd hazautazás előtt a szomszédos Bándon keresték föl Veszprém megye eddig egyetlen német nemzetiségi tanösvényének állomásait. A kiránduláson a német nyelv, irodalom és kultúra mesterszakon tanuló külföldi hallgatók is részt vettek. Az eseménydús kétnapos kirándulást a budapesti Német Követség támogatta.
Gemeinsam mit 16 Studierenden aus den Studiengängen Germanistik, Theologie sowie Lehramt DaF veranstalteten wir mit der Führung der Lektorin Frau Heide Bakainé Rottländer und Frau Dr. Anikó Szilágyi-Kósa am 21.–22. Oktober 2019 eine Studienreise in ungarndeutsche Orte des Balatoner-Oberlandes.

Am ersten Tag der Exkursion haben wir an einem Projektseminar in Barnag (ehemals Deutschbarnag) teilgenommen, danach hat die Gruppe die kulturellen und Naturschätze der Gegend zu Fuß entdeckt. Anschließend haben sich die Studenten einen Film über die Vertreibung der Tótvázsonyer Deutschen (vor Ort) angesehen.

Die Gruppe hat im Gästehaus der Tihanyer Benediktinerabtei übernachtet, danach haben sich die Studierenden die Ausstellungen der Abtei angesehen. Weiter ging es nach Herend, mit deutschsprachiger Führung haben wir den alten Friedhof, die Kirche und die deutsche Heimatstube im ehemaligen Schulgebäude besucht, dann wurden wir durch die Minimanufaktur der Porzellanfabrik geführt. Zum Abschluss hat die Gruppe den ersten ungarndeutschen Lehrpfad der Region in Bánd besucht.

Das erlebnisreiche Programm wurde von der Deutschen Botschaft Budapest gefördert.

Inspirationen: Klänge  


Im Namen des Lehrstuhls für Deutsche Sprache und Literatur der Károli Gáspár Universität der Reformierten Kirche in Ungarn erlauben wir uns, Sie zur nächsten Veranstaltung unserer Tagungsreihe „Inspirationen“ herzlich einzuladen.Zum Herunterladen

Plakat
Konferenzprogramm und Abstracts

Új konferenciakötet: Geopoetische Reisen in Mitteleuropa  Megjelent a 2015 májusában tanszékünkön megrendezett nemzetközi konferencia anyagából készült új kötetünk, melyet Czeglédy Anita, Szilágyi-Kósa Anikó, valamint Fülöp József szerkesztettek.
Részlet a kötet ismertetőjéből: „Der Band schließt sich dem kultur- und literaturwissenschaftlichen Diskurs über das Thema Raum an, indem erzählte Räume und erzählte Reisen sich als roter Faden durch seine Thematik ziehen. Die Autoren vertreten mit ihren literaturwissenschaftlichen und sprachdidaktischen Aufsätzen den mitteleuropäischen Raum (Österreich, Slowenien, Polen, Rumänien, die Ukraine und Ungarn).”

Zum Herunterladen

Inhaltsverzeichnis und Vorwort

Linguistisches Kolloquium: Gastvortrag (Prof. Matthias Hüning) und Linguistik-Projekte


Wir laden alle Interessenten zum für die Studierenden organisierten Linguistischen Kolloquium ein.

Zum Herunterladen

Einladung und Programm

Lélekenciklopédia III. és IV.  Simon-Székely Attila főszerkesztésében és a Gondolat Kiadó gondozásában megjelent a Lélekenciklopédiák közel ezeroldalas harmadik kötete Lélek a mítoszok világában címmel. A germán lélekfogalom és lélekképzetek című fejezetet Fülöp József, Bódi Ramóna és Szinger Ádám írták. A III. és IV. kötet összevont bemutatójára szeptember 23-án 17:30-kor kerül sor az MTA Könyvtár és Információs Központ konferenciatermében. A köteteket bemutatja: Nagy Levente (régész, latin filológus, egyetemi docens), Sárközy Miklós (vallástörténész, iranista, egyetemi docens), Németh György (ókortörténész, klasszika-filológus, egyetemi tanár), Vassányi Miklós (filozófus, vallástudós, egyetemi docens).

Ingo Cesaro kurzusa


Ingo Cesaro költő a Benda Kálmán Szakkollégiumban fog blokkosított szemináriumot tartani. Kurzusának címe: A világot tizenhét szótagba befogni. Időpontok és helyszín: 2019. október 22., 24., 25, 8.00-16.00, fszt. 7-es terem.
A tantárgyjelentkezés szeptember 13., 15.00-ig tart.

Tarnói László 85. születésnapját ünnepli


A Károli Gáspár Református Egyetem Német Nyelv és Irodalom Tanszéke szívből gratulál Tarnói László professzor úrnak 85. születésnapja alkalmából. Prefesszor úr több mint egy évtizeden át tartott irodalomtörténeti stúdiumokat tanszékünkön, oktatásszervezői tevékenységével pedig máig segíti munkánkat. Jelenleg Schnittpunkte című, kétkötetes tanulmánygyűjteményén dolgozik.

Kalász Márton 85. születésnapját ünnepli


A Károli Gáspár Református Egyetem Német Nyelv és Irodalom Tanszéke szívből gratulál Kalász Mártonnak 85. születésnapja alkalmából. A költő, író és műfordító kezdetektől tanszékünk oktatója.
Legújabb verseiből a Magyar Írószövetség gondozásában válogatás jelent meg Annyi ábrándunk címmel. Barátai és kollégái a Petőfi Irodalmi Múzeumban tartott ünnepségen köszöntötték Kalász Mártont.

Könyvtári zárva tartás


A Bod Péter Könyvtár és tagkönyvtárai 2019. július 1-től zárva tartanak. A nyári időszakban a kölcsönzés nem lehetséges. Nyitás 2019. szeptember 9-én.

Czeglédy Anita új kötete  Megjelent tanszékvezetőnk, Dr. Czeglédy Anita új kötete „Sein-in-der-Sprache” – Poetische Identitätskonstruktionen im multikulturellen mitteleuropäischen Raum címmel a bécsi Praesens Verlag gondozásában.

Részlet a kötet ismertetőjéből: „Im vorliegenden Buch geht es um Strategien individueller und kollektiver Identitätsbildung in multilingualen, multiethnischen und multikulturellen Gemeinschaften mit besonderer Rücksicht auf das kreative Potential von Mehrsprachigkeit und Peripherie. Es wird versucht, bekannte psychologische und soziologische Modelle der Identitätsbildung, Zusammenhänge von Gedächtnis und Identität, Zwei- und Mehrsprachigkeit beziehungsweise verschiedene Typologien von Identität mit Hilfe von sprachkonstruktivistischen Ansätzen in einer neuen Perspektivierung zu zeigen.”

Luther-kötet  2019 tavaszán, a würzburgi Königshausen & Neumann Verlag gondozásában és Horváth Géza intézetvezető szerkesztésében megjelent a Luther und die Reformation im Spiegel der deutschsprachigen Literaturen im 18., 19. und 20. Jahrhundert című kötet, mely a reformáció jubileumi évében, 2017. november 23–25-én a tanszékünk rendezésében tartott „Luther und die Reformation im Spiegel der deutschsprachigen Literaturen des 18., 19. und 20. Jahrhunderts” című nemzetközi tudományos konferencia előadásait tartalmazza.

Erasmus+ Traineeship


The Department of Slavic and German Studies (University of Minho) is pleased to welcome international students for a traineeship as Monitor in Teaching German as a Foreign Language.

Current students of Bachelor, Master or Doctoral Programmes and recent graduates are welcome to apply if they are eligible and fulfill the general Erasmus Placement requirements.

Letöltés

pályázati adatlap

Erasmus-Gastlehrveranstaltung: Dr. habil. Edyta Błachut


Der Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Károli-Gáspár-Universität lädt alle Interessierten herzlich zur Erasmus+-Gastlehrveranstaltung von Frau Dr. habil. Edyta Błachut (Uniwersytet Wrocławski, Lehrstuhl für Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft) ein.

Vorgangs- und Zustandspassiv – syntaktische Ableitung und Abgrenzung von anderen Formen
Termin: 02. Mai 2019, 14 Uhr, Raum 311

Wortbildungsmittel beim Verb / Bedingungen für die Trennbarkeit bei Verben mit um-
Termin: 02. Mai 2019, 16 Uhr, Raum 207

Prof. Ralf Bogner előadása


Prof. Ralf Bogner az "Interdiszciplinaritás az irodalomtudományban" témakörben fog előadást tartani Literatur und Recht címmel február 27-én 12.00–13.30 és 14.00–15.30 között.

Órarend


A tavaszi szemeszter órarendje letölthető.

Letöltés

Nappali órarend
Levelező órarend

Linguistisches Kolloquium: Prof. Dr. em. Regina Hessky


Zu Ehren von Frau Prof. Dr. em. Regina Hessky und anlässlich ihres runden Geburtstages lädt der Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur herzlich alle Interessierten zu seiner Veranstaltung am Freitag, den 7. Dezember 2018, um 10 Uhr in den Saal 104 in der Reviczky Str. 4 ein.

Zum Herunterladen

Einladung und Programm

Szépirodalmi fordításkötet  


Megjelent a tanszékünkön működő Hüperión Fordítói Műhely első szépirodalmi fordításkötete: Katharina és más elbeszélések. A szövegek javát nyolc végzett hallgatónk magyarította.

A szerző, Günter Eich az 1945 utáni német irodalom egyik legeredetibb és legjelentősebb lírikusa, a „szakadékokban rangrejtve lakó” boldogság eredeti hangú, zárkózott, ám kísérletezgető kedvű író-költője. Nem ritkán lírába hajló prózaszövegei tagadhatatlanul alkati vonásokat mutatnak: dacos kimértség, elégia és irónia jellemzik őket. Esendő hősei mégis szerethető alakok, a háború utáni útkereső évtizedek hiteles mementói.

Linguistisches Kolloquium: Prof. Dr. habil. Hana Bergerová


Unser Lehrstuhl setzt in diesem Semester das linguistische Kolloquium „Grammatische Phänomene – intra et extra muros“ fort. Gewidmet ist es in diesem Semester phraseologischen Problemen.

Den Auftakt der Vortragsreihe macht Frau Professor Dr. habil. Hana Bergerová (Ústi nad Labem). Das Thema ihres Vortrags lautet: Zur Struktur, Variation und Modifikation bei Phraseologismen.

Der Vortrag wird am 27. 09. 2018 um 14 Uhr (Raum 319) gehalten.

Zum Herunterladen

Einladung

Órarend


Az őszi szemeszter órarendje letölthető.

Letöltés

Órarend
Levelező órarend
Rövidciklusú levelező órarend

Tájékoztató a Nyelvi alapvizsgáról (BNT/BNTM/TKNT 1399)


Tisztelt Hallgatók!

A Germanisztika–német BA-szakon, valamint a Német nyelv és kultúra tanára szakon a Nyelvi alapvizsga kötelező tárgy. Előfeltételeiről és a vizsga felépítéséről lásd a részletes tájékoztatót!

Letöltés

Alapvizsga (részletes tájékoztató)

Felhívás


Tisztelt Hallgatók!

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 2015. 09. 01-től úgy rendelkezik, hogy a 2015-ben tanulmányaikat megkezdő hallgatók abszolutóriumába beleszámít a szakdolgozat elkészítéséhez rendelt kreditérték. Ahhoz, hogy sikeresen abszolváljanak, ezt a tárgyat is teljesíteniük kell, még akkor is, ha nem ebben a félévben írják meg a szakdolgozatukat.
A „Szakdolgozat” tárgy teljesítésének feltételei az alábbiak szerint:

1. Ahol a BA-n szakdolgozatot ír a hallgató, ott legyen meg min. 3 konzultációja és min. 10 000 karakter a szakdolgozatból.

2. Ahol az MA-n szakdolgozatot ír a hallgató, ott legyen meg min. 3 konzultációja és min. 20 000 karakter a szakdolgozatból.

3. Ahol a szakirányú továbbképzésen szakdolgozatot ír a hallgató, ott legyen meg min. 3 konzultációja és min. 10 000 karakter a szakdolgozatból.

Interjú intézetvezetőnkkel, Horváth Gézával


Az interjút Gózon Ákos készítette november 25-én, és a Bartók Rádió Lyukasóra című műsorában hangzott el. A beszélgetés a tanszékünkön megrendezett Luther und die Reformation című konferenciáról szólt.


„Luther bibliafordítása és a német irodalom“


Intézetvezetőnk, Dr. Horváth Géza a Magyarországi Luther Szövetség és a Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottsága szervezésében zajló jubileumi előadássorozat keretében előadást tartott a Deák téri Evangélikus Országos Múzeum előadótermében 2017. október 26-án.

„Mittelalterliche Buchmalerei“


Das Germanistische Seminar des Eötvös-József-Collegiums lädt hiermit alle Interessentinnen und Interessenten zum Mittelalterliche Buchmalerei von Dr. Maria Theisen und Mag. Irina von Morzé herzlich ein.

Zum Herunterladen

Einladung

Sommerdeutschkurse 2018 an der Universität Bielefeld


Die Universität Bielefeld freut sich, auch im Jahr 2018 wieder Sommerkurse in Deutsch als Fremdsprache für internationale Studierende und Graduierte aller Fachrichtungen anzubieten. Die Teilnehmer erwartet ein umfangreiches Programm, welches sowohl allgemeinsprachlichen Deutschunterricht als auch fachspezifische Projekte beinhaltet. Die nächsten Sommerdeutschkurse finden vom 3. bis 30. August 2018 statt! Alle wichtigen Infos zu den Kursen finden sich auf dieser Homepage.

Luther und die Reformation   


Internationale Konferenz aus der Anlass des Jubiläumsjahres „500 Jahre Reformation“

Zum Herunterladen

Plakat
Konferenzprogramm
Abstracts

Linguistisches Kolloquium  


Die Linguistik-Gruppe des Lehrstuhls startet in diesem Semester ein linguistisches Kolloquium „Grammatische Phänomene – intra et extra muros“, zu dem wir alle Interessierten herzlich einladen.

Zum Herunterladen

Einladung

Meghívó nyilvános előadásra


Dr. habil. Horváth Géza, intézetvezetőnk Luther bibliafordítása és a német irodalom címmel nyilvános előadást tart az Evangélikus Országos Múzeumban.

Letöltés

Meghívó

Fogosch oder Zander  


Internationale Tagung des Lehrstuhls für Deutsche Sprache und Literatur der Károli Gáspár Universität der Reformierten Kirche in Ungarn und der Thomas Bernhard Privatstiftung

Zum Herunterladen

Konferenzprogramm

Órarend


Az őszi szemeszter véglegesített órarendje letölthető.

Letöltés

Órarend

Diszlexiások a nyelvoktatásban


2017. május 10–12. között, négy ország kutatóinak részvételével zajlott a Diszlexiások a nyelvoktatásban címet viselő, CEEPUS koordinációs találkozó a Károli Gáspár Református Egyetem Német nyelv és Irodalom Tanszékén. A találkozón a következő év közös kutatási feladatait és gyakorlati célkitűzéseit vitatták meg a résztvevők. A koordinációs találkozó szakmai programját neves szakértők előadásai biztosították.

Letöltés

A találkozó programja itt olvasható, képgalériája pedig itt tekinthető meg.

Üzleti és gazdasági kommunikáció specializáció


Kedves Hallgatók!
A Német Nyelv és irodalom Tanszék, igazodva a hallgatói igényekhez, 2017-től gyakorlatorientált gazdasági specializációkat kíván indítani mind német szakos, mind pedig más alapszakos hallgatók számára. A képzéseket az Oktatási Hivatalban engedélyeztetni, regisztráltatni kell, ami időigényes folyamat. Szándékunk szerint a BTK augusztusi pótmeghirdetésében már szerepelni fog ez a két új specializáció is. Aki a mostani specializációválasztást követően szívesen változtatna, a szeptemberben kezdődő szorgalmi időszak második hetének végéig ezt díjmentesen megteheti.

Kontakt

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Német és Holland Nyelvű Kultúrák Intézete
Német Nyelv és Irodalom Tanszék
1088 Budapest, Reviczky u. 4.

Telefon: (06-1) 483-2879

E-mail: nagy.alexandra@kre.hu

Besucher
Flag Counter