Benda Kálmán Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Szakkollégium

Kurzuskínálat

A szakkollégiumi tehetséggondozás pillérei:
Egyetemi tanterven kívüli emelt szintű képzés, melynek célja a széles körű és magas szintű szakmai ismeretek átadása, a hazai és külföldi modern kutatási trendek bemutatása.
Témavezetővel egyeztetett önálló kutatás, amely lehetőség szerint az Egyetem valamely kutatóműhelyének témáihoz kapcsolódik.
Általános műveltségi, szaknyelvi, menedzsment ismereteket bővítő vagy akár személyiségfejlesztő és egészségmegőrző kurzusokat is kínálunk a műhelyek hallgatói számára.

Általános értelmiségképző kurzusok és vezetőik:
Közéleti és etikai kérdések: Dr. Németh László PhD
Egészségtudatosság: Prof. Dr. Lázár Imre PhD
Családi és közösségi életre nevelés: Horváth Péter
A keresztény spiritualitás és gondolkodás története: Dr. Borsi Attila János PhD
Gazdálkodási és management ismeretek: Mádi Zoltán
 
2023/2024 tanév őszi félév kurzusai:

"Égi és földi szerelem": bevezetés a filozófia és a vallástudomány kettős egységébe (Filozófiai és Vallástudományi Műhely)
Előadók: Prof. Dr. Boros Gábor PhD CSc DSc, Dr. Borsi Attila János PhD, Dr. habil. Sarnyai Csaba PhD, Prof. Dr. Sárközy Miklós PhD, Dr. Soós Sándor PhD

Erkölcsiség Szabó Magda, Sánta Ferenc és Sarkadi Imre műveiben (Irodalom- és Kultúratudományi Műhely)
Előadók: Dr. habil. Horváth Géza PhD, Dr. habil. Horváth Csaba PhD, Dr. Péti Miklós PhD, Dr. habil. Papp Ágnes PhD, Dr. Sebők Melinda PhD 

Nyelv, kultúra és identitás – kutatásmódszertani kérdések 6. (Nyelvtudományi Műhely)
Előadók: Dr. Pődör Dóra PhD, Dr. Sólyom Réka PhD, Malcolm Maclean, Dr. Dróth Júlia PhD, Prof. Dr. Kontra Miklós PhD, Dr. Somodi Júlia PhD, Dr. Menyhei Zsófia PhD, Dr. Nagy Judit PhD, Dr. habil. Nádor Orsolya PhD 

A történelem struktúrái és rendszerei nemzetközi kitekintéssel (Történettudományi Műhely)
Előadók: Dr. Bubnó Hedvig PhD, Dr. Horváth Miklós DSc, Dr. Gálffy László PhD, Dr. habil. Romhányi Beatrix DSc, Dr. Frazer Imregh Mónika PhD, Prof. Dr. Kurucz György PhD, Prof. Dr. Hermann Róbert DSc

Bevezetés az irodalomterápiába (Művészettudományi, Média- és Művészetpedagógiai Műhely)
Előadó: Dr. habil. Béres Judit PhD

Kulturális antropológia (Társadalomtudományi Műhely)
Előadó: Dr. Komáromi Tünde PhD

Nevelési színterek I. – A család III. (Tanárképző Műhely)
Előadók: Dr. Simonfi Zsuzsanna PhD, Dr. Czibere Károly PhD, Tarsoly Erzsébet

Hálózatelméletek, mesterséges intelligencia a tudományos kutatásban és a terápiákban (Pszichológiai Műhely)
Előadók: Dr. Jakubovits Edit PhD, Gergely Bence, Láng Péter, Dr. habil. Fábri György CSc

2022/2023 tanév  tavaszi félév kurzusai:

"Vallás, ateizmus, hit". Paul Ricoeur vallási gondolkodása (Filozófiai és Vallástudományi Műhely)
Előadók: Prof. Dr. habil. Boros Gábor DSc, Dr. Harmati Gergely PhD, Dr. habil. Horváth Orsolya PhD, Dr. habil. Mártonffy Marcell, Prof. Dr. Ullmann Tamás PhD DSc

A kísértés mint próbatétel az újabb kori irodalomban (Irodalom- és Kultúratudományi Műhely)
Előadók: Dr. habil. Horváth Géza PhD, Dr. Bánki Éva PhD, Dr. Daróczi Anikó PhD, Dr. Doma Petra PhD, Dr. Fülöp József PhD, Dr. habil. Horváth Csaba PhD, Dr. Pataki Viktor PhD, Dr. Péti Miklós PhD, Dr. habil. Sárközy Miklós PhD

Nyelv, kultúra és identitás – kutatásmódszertani kérdések 5. (Nyelvtudományi Műhely)
Előadók: Dr. Pődör Dóra PhD, Prof. Dr. habil. Fóris Ágota PhD, Dr. Szilágyiné Dr. Kósa Anikó PhD, Dr. Csides Csaba PhD, Prof. Dr. Juhász Dezső PhD, Dr. Spannraft Marcellina PhD, Dr. habil. Hegedűs Irén PhD, Prof. Dr. Furkó Bálint Péter PhD, Dr. habil. Heltai János PhD

Viták a XX. századi magyar történelemről nemzetközi kitekintésssel (Történettudományi Műhely)
Előadók: Dr. Hóvári  János PhD, Dr. Horváth Miklós DSc, Dr. Szakály Sándor PhD  

Áldozat reprezentációk a művészetben és azok tükröződése az egyetemisták képzeletében (workshop) (Művészettudományi, Média- és Művészetpedagógiai Műhely)
Előadók: Prof. Dr. Sepsi Enikő PhD, Dr. Bethlenfalvy Ádám PhD

1956 és a sajtó (Társadalomtudományi Műhely)
Előadók: Dr. Zsebők Csaba PhD

Nevelési színterek I. - A család II. (Tanárképző Műhely)
Előadók: Dr. Simonfi Zsuzsanna PhD, Fodorné Dr. Ablonczy Margit PhD, Prof. Dr. Siba Balázs PhD, Mikó-Prém Alexandra, Durányik Réka, Majzikné Dr. Lichtenberger Krisztina PhD, Dr. Bethlenfalvy Ádám PhD, Seresné Dr. Busi Etelka PhD, Bokor Petra, Dr. habil. Bodonyi Edit PhD

Tanulás, memória, érzelmek, motivációk (Pszichológiai Műhely)
Előadók: Dr. Jakubovits Edit PhD, Gergely Bence, Dr. Gőbel Orsolya PhD, Kozma Vízkeleti Dániel, Szemerey Márton Pál, Dr. Szabó Bartha Anett PhD 

2022/2023 tanév őszi félév kurzusai:

A Teremtés filozófiai és vallástudományi megközelítésben  (Filozófiai és Vallástudományi Műhely)
Előadók: Prof. Dr. habil. Boros Gábor DSc, Dr. Leonas Alex PhD,   Dr. Dobos Károly PhD, Dr. Geréby György DSc, Dr. habil. Kendeffy Gábor PhD, Dr. Schmal Dániel PhD, Dr. Jékely Zsombor PhD, Dr.  Pintér Tibor PhD, Dr. Székely László PhD

Apokalipszis a Bibliában és az irodalomban
(Irodalom- és Kultúratudományi Műhely)
Előadók: Dr. habil. Horváth Géza PhD, Dr. Daróczi Anikó PhD, Dr. habil. Horváth Csaba PhD, Dr. Jékely Zsombor PhD, Dr. Németh István PhD, Domahidyné Dr. habil. Papp Ágnes Klára PhD, Dr. Péti Miklós PhD, Dr. Sebők Melinda PhD, Dr. Szabó István PhD, Dr. Vihar Judit PhD

Nyelv, kultúra és identitás - kutatásmódszertani kérdések 4. (Nyelvtudományi Műhely)
Előadók: Dr. Pődör Dóra PhD, Dr. Adorján Mária PhD, Dr. Bölcskei Andrea PhD, Dr. habil. Tamm Anne PhD, Dötschné Dr. habil. Hollós Zita PhD, Prof. Laczkó Tibor PhD, Dr. habil. Apatóczky Ákos Bertalan PhD, Dr. Sárközy Miklós PhD, Dr. Csontos Nóra PhD, Dr. habil. H. Varga Márta PhD

Eszmék és történelmek: történeti iskolák I. (Történettudományi Műhely)
Előadók: Dr. Hóvári János CSc, Dr. Romhányi Beatrix PhD, Dr. Frazer-Imregh Monika PhD, Dr. Kincses Katalin PhD, Dr. Kurucz György PhD, Prof. Dr. Hermann Róbert PhD DSc, Dr. Bubnó Hedvig PhD

Kutatásmódszertan és prezentációs technikák  2. (Művészettudományi, Média- és Művészetpedagógiai Műhely)
Előadók: Prof. Dr. Sepsi Enikő PhD, Hegyi Dániel Tibor , Dr. habil. Dringó-Horváth Ida PhD

A Társadalomtudományok logikái (Társadalomtudományi Műhely)
Előadók: Prof. Dr. Pólos László PhD

Nevelési színterek I. - A család I. (Tanárképző Műhely)
Előadók: Dr. Simonfi Zsuzsanna PhD, Dr. Kovács Enikő PhD, Prof. Dr. Balla Péter PhD, Dr. A. Gergely András PhD, Dr. habil. Deáky Zita PhD, Dr. habil. Szabó Zsolt PhD, Seresné Dr. Busi Etelka PhD, Majzikné Dr. Lichtenberger Krisztina PhD

Az emlékezet betegségei (Pszichológiai Műhely)
Előadók: Dr. Jakubovits Edit PhD, Dr. Gőbel Orsolya PhD, Dr. Hidasi Zoltán PhD, Dr. Kovács Dóra PhD, Szemerey Márton

2021/2022 tanév tavaszi félév kurzusai:

Filozófia és vallásosság 2. (Filozófiai és Vallástudományi Műhely)
Előadók: Prof. Dr. habil. Boros Gábor DSc, Dr. Borsi Attila PhD, Dr. Csízy Katalin PhD, Dr. Dobos Károly PhD, Dr. Frazer-Imregh Monika PhD, Dr. habil. Kendeffy Gábor PhD, Prof. Dr. Ruzsa Ferenc DSc, Dr. Sárközy Miklós PhD, Dr. Soós Sándor PhD, Dr. Takó Ferenc PhD

Halál és feltámadás az irodalomban (Irodalom- és Kultúratudományi Műhely)
Előadók: Dr. habil. Horváth Géza PhD, Dr. Daróczi Anikó PhD, Dr. habil. Horváth Csaba PhD, Dr. Nagy István PhD, Domahidyné Dr. habil. Papp Ágnes Klára PhD, Dr. Péti Miklós PhD, Dr. Sebők Melinda PhD, Dr. Vihar Judit PhD, Dr. Kállay G. Katalin PhD

Nyelv, kultúra és identitás - kutatásmódszertani kérdések 3. (Nyelvtudományi Műhely)
Előadók: Prof. Dr. Furkó Bálint Péter PhD, Dr. Nádasdy Ádám CSc, Dr. Korpics Márta PhD, Dr. P. Márkus Katalin PhD, Dr. M. Pintér Tibor PhD, Dr. Kovács Tímea PhD, Dr. Dér Csilla Phd, Dr. Sólyom Réka PhD, Dr. Heltai János Imre PhD

Viták a XX. századi magyar történelemről II. (Történettudományi Műhely)
Előadók: Dr. Hóvári János CSc, Prof. Dr. Hermann Róbert PhD DSc, Dr. Horváth Csaba CSc, Dr. Horváth Miklós DSc, Dr. Bubnó Hedvig PhD

Kutatásmódszertan és prezentációs technikák (Művészettudományi, Média- és Művészetpedagógiai Műhely)
Előadók: Prof. Dr. Sepsi Enikő PhD, Dr. Kelecsényi Láaszló PhD

Kulturális antropológia (Társadalomtudományi Műhely)
Előadók: Dr. Tari János PhD

Modern módszertani megközelítések a 21. században (Tanárképző Műhely)
Előadók: Dr. Simonfi Zsuzsanna PhD, Dr. Fischer Andrea PhD, Dr. Pesti Csilla PhD

Memória és tanulás (Pszichológiai Műhely)
Előadók: Dr. Jakubovits Edit PhD, Dr. Fischer Andrea PhD, Dr. Takács Nándor PhD, Dr. Smohai Máté PhD, Dr. Fischer Andrea, Kasek Roland

2021/2022 tanév őszi félév kurzusai:

Filozófia és vallásosság (Filozófiai és Vallástudományi Műhely)
Előadók: Prof. Dr. habil. Boros Gábor DSc, Prof. Dr. habil. Fabiny Tibor PhD CSc, Dr. Frazer-Imregh Mónika PhD, Prof. Dr. Hidas Zoltán PhD, Dr. habil. Horváth Géza PhD, Dr. Horváth Orsolya PhD, Dr. Leonas Alex PhD, Prof. Dr. Mezei Balázs PhD DSc, Dr. Sarnyai Csaba Máté PhD, Prof. Dr. Ullmann Tamás PhD DSc

Párhuzamos történetek - Nádas Péter: Egy családregény vége / Az élet sója és Mészöly Miklós: Saulus című műveinek szövegközpontú vizsgálata (Irodalom- és Kultúratudományi Műhely)
Előadók: Prof. Dr.Bernáth Árpád CSC DSC, Prof. Dr. habil. Boros Gábor DSc, Dr. habil. Horváth Géza PhD, Prof. Dr. Szolláth Dávid PhD

Nyelv, kultúra és identitás - kutatásmódszertani kérdések 2. (Nyelvtudományi Műhely)
Előadók: Prof. Dr. Furkó Bálint Péter PhD, Dr. Schirm Anita PhD, Dr. Pődör Dóra PhD, Dr. H. Dr. habil. Varga Márta Zsuzsanna PhD, Dr. Nádor Orsolya PhD CSc, Dr. habil. Bölcskei Andrea PhD, Dr. habil. Fóris Ágota PhD, Dr. habil. Laczkó Tibor Sándor PhD CSc DSc, Dr. Nagy Judit PhD, Dr Gulyás Adrienn PhD, Dr. Tóth Ágoston PhD

Ütközések (Történettudományi Műhely)
Előadók: Prof. Dr. Hermann Róbert PhD DSc, Dr. Horváth Miklós DSc, Dr. Kovács Dávid PhD, Prof. Dr. Kurucz György PhD CSc

Geokritika: „Kelet”, „Nyugat” és a periféria (Művészettudományi, Média- és Művészetpedagógiai Műhely)
Előadók: Prof. Dr. Sepsi Enikő PhD, Dr. Bangha Imre PhD, Dr. Lázár Balázs DLA, Dr. Nagy Judit PhD, Rideg Zsófia, Dr. Pacskovszki József DLA

Kulturális antropológia (Társadalomtudományi Műhely)
Előadók: Dr. Komáromi Tünde PhD

Modern módszertani megközelítések a 21. században (Tanárképző Műhely)
Előadók: Dr. Fischer Andrea PhD, Dr. Pesti Csilla PhD, Dr. Jakubovits Edit PhD, Dr. Bethlenfalvy Ádám PhD, Dr. Menyhei Zsófia PhD

Memória és tanulás (Pszichológiai Műhely)
Előadók: Dr. Jakubovits Edit PhD, Dr. Fischer Andrea PhD, Dr. Koltói Lilla PhD, Oláh Szilvia, Mersdorf Anna

2020/2021 tanév tavaszi félév kurzusai:

A lélek - ábrázolások, Európán kívüli kultúrák, Freud utáni pszichoanalízis (Filozófiai és Vallástudományi Műhely)
Előadók: Prof. Dr. habil. Boros Gábor DSc, Dr. habil Vassányi Miklós PhD, Dr. Jékely Zsombor PhD, Prof. Dr. Sárközy Miklós PhD, Prof. Dr. Ruzsa Ferenc PhD, Dr. Takó Ferenc PhD, Dr. Soós Sándor Balázs PhD, Prof. Dr. Szummer Csaba PhD, Prof. Dr. Schwendtner Tibor PhD, Dr. Moldvay Tamás PhD, Dr. Faludy Judit PhD

A zsoltár a magyar és a világirodalomban (Irodalom- és Kultúratudományi Műhely)
Előadók: Dr. habil. Horváth Géza PhD, Dr. habil. Szentpétery-Czeglédy Anita PhD, Prof. Dr. Fabinyi Tibor PhD CSs, Dr. Géher István PhD, Dr. habil. Horváth Csaba PhD, Dr. Kállay G.
Katalin PhD, Domahidyné Dr. habil. Papp Ágnes Klára PhD, Dr. Péti Miklós PhD, Dr. Sebők Melinda, Dr. Daróczi Anikó PhD, Prof. Dr. Szabó András PhD

Nyelv, kultúra és identitás - kutatásmódszertani kérdések (Nyelvtudományi Műhely)
Előadók: Prof. Dr. Furkó Bálint Péter PhD, Dr. habil. Bölcskei Andrea PhD, Dr. H. Dr. habil.Varga Márta Zsuzsanna PhD, Dr. Laczkó Tibor Sándor PhD DSc, Dr Nagy Judit PhD, Dr. Pődör Dóra PhD, Prof. Dr. Nádasdy Ádám PhD, Nádor Orsolya, Dr. habil. Apatóczky Ákos Bertalan PhD, Dr. Gulyás Adrienn PhD, Dr. Tóth Ágoston PhD

Viták a XX. századi magyar történelemről (Történettudományi Műhely)
Előadók: Dr. Hóvári János PhD, Prof. Dr. Szakály Sándor PhD, Prof. Dr. Horváth Miklós DSc, Dr. Számvéber Norbert PhD, Dr. Jeszenszky Géza PhD, Dr. Gyarmati György PhD, Dr. Kiss Gy. Csaba PhD

Létezik-e keresztény/keresztyén művészet ma? (Művészettudományi, Média- és Művészetpedagógiai Műhely)
Előadók: Prof. Dr. Sepsi Enikő PhD, Dr. Lázár Marianna PhD, Dr. Farkas Mária Ildikó PhD, Dr. Soós Sándor Balázs PhD, Lips Adrián

Társadalmi tanulmányok (Társadalomtudományi Műhely)
Előadók: Dr. Bozsonyi Károly PhD, Dr. habil. Dupcsik Csaba PhD

Oktatáspolitikai koncepciók egykor és ma. II. (Tanárképző Műhely)
Előadók: Dr. Simonfi Zsuzsanna PhD, Prof. Dr. habil. Nagy Mariann PhD, Dr. Knausz Imre PhD, Dr. Herber Attila PhD, Dr. Jakab György, Földváryné Dr. habil. Kiss Réka

Az online világ egyénre és társas kapcsolatokra gyakorolt hatása 3. (Pszichológiai Műhely)
Előadók: Dr- Szabó-Bartha Anett PhD, Dr. Bátki Anna PhD, Vásárhelyi Dorottya, Kovács-Tóth Beáta, Kis-Tamás Loránd

2020/2021 tanév őszi félév kurzusai:

Lélek és szabad akarat (Filozófiai és Vallástudományi Műhely)
Előadók: Prof. Dr. habil. Boros Gábor DSc, Dr. habil. Pásztori-Kupán István PhD, Dr. habil. Lautner Péter, Dr. Leonas Alex PhD, Dr. habil. Kendeffy Gábor PhD, Dr. habil. Pavlovits Tamás, Dr. Horváth Orsolya PhD, Dr. habil Vassányi Miklós PhD, Dr. Sarnyai Csaba Máté PhD, Dr. habil. Ullmann Tamás, Pléh Csaba

Gonosz az újabb kori irodalomban (Irodalom- és Kultúratudományi Műhely)
Előadók: Dr. habil. Horváth Géza PhD, Dr. habil. Szentpétery-Czeglédy Anita PhD, Prof. Dr. Fabinyi Tibor CSs, Dr. Géher István PhD, Dr. habil. Horváth Csaba PhD, Dr. Kállay G. Katalin PhD, Nagy István, Domahidyné Dr. habil. Papp Ágnes Klára PhD, Dr. Péti Miklós PhD, Dr. Sebők Melinda

Nyelv, kultúra, protestáns identitás VI. - Nyelvészeti módszerek és megközelítések (Nyelvtudományi Műhely)
Előadók: Prof. Dr. Furkó Bálint Péter PhD, Dr. habil. Bölcskei Andrea PhD, Dr. habil. Dér Csilla Ilona PhD, Dr. H. Dr. habil.Varga Márta Zsuzsanna PhD, Dr. Laczkó Tibor Sándor PhD DSc, Dr Nagy Judit PhD, Dr. Pődör Dóra PhD, Dr. Sólyom Réka PhD, Dr. Heltai János Imre PhD, Dr. Schirm Anita PhD

Vitatott magyar történelmi személyiségek a 20. században (Történettudományi Műhely)
Előadók: Dr. Hóvári János PhD, Prof. Dr. Szakály Sándor PhD, Dr. Kovács Dávid PhD, Prof. Dr. Horváth Miklós DSc

(Be)Zártság és szabadság - úgy, ahogy azt a művészetek és a média közvetítik számunkra (Művészettudományi, Média- és Művészetpedagógiai Műhely)
Előadók: Prof. Dr. Sepsi Enikő PhD, Dr. Bethlenfalvy Ádám PhD, Dr. Visky András PhD

Társadalom és kultúra a modern és posztmodern korban (Társadalomtudományi Műhely)
Előadók: Dr. Bozsonyi Károly PhD, Dr. Legéndy Kristóf PhD

Oktatáspolitikai koncepciók egykor és ma (Tanárképző Műhely)
Előadók: Dr. Simonfi Zsuzsanna PhD, Prof. Dr. habil. Nagy Mariann PhD, Prof. Dr. habil. Hermann Róbert PhD DSc, Vörös Katalin, Dr. Csibi Norbert PhD, Dr. Lajtai László PhD, Dr. Bödők Gergely PhD, Dr. Dévényi Anna PhD, Prof. habil. Dr. Ujváry Gábor PhD DSc

Az online világ egyénre és társas kapcsolatokra gyakorolt hatása II. (Pszichológiai Műhely)
Előadók: Dr- Szabó-Bartha Anett PhD

2019/2020 tanév tavaszi félév kurzusai:

Égi és földi szerelem II. (Filozófiai és Vallástudományi Műhely)
Előadók: Prof. Dr. habil. Boros Gábor DSc , Dr. Borsi Attila János PhD, Dr. Faludy Judit PhD, Dr. habil. Kendeffy Gábor PhD, Dr. Sárközi Miklós, Dr. Soós Sándor, Dr. Zalatnay István Endre, Antalóczy Tímea, Pintér Tibor Ruzsa Ferenc, Szalai Judit, Takó Ferenc

Jézus alakja a 19. és 20. század magyar és világirodalmában (Irodalom- és Kultúratudományi Műhely)
Előadók:  Dr. habil. Szentpétery-Czeglédy Anita PhD, Dr. Géher István László PhD, Dr. habil. Horváth Csaba PhD, Dr. habil. Horváth Géza PhD, Dr. Kállay G. Katalin PhD, Dr. Klemm László PhD, Dr. habil. Papp Ágnes Klára PhD, Dr. Péri-Nagy Zsuzsannna PhD, Kovács Árpád, Dr. Sebők Melinda

Művészet- és médiapedagógia 2. (Művészettudományi, Média- és Művészetpedagógiai Műhely)
Előadók: Huszár Annamária, Dr. Bethlenfalvy Ádám Bence PhD ,Dr. Körömi Gábor PhD, Kasek Roland, Catherine Abbott, Prof. Dr. Sepsi Enikő PhD, Segesdi Gergő, Kiss Anna

Nyelv, kultúra és protestáns identitás V (Nyelvtudományi Műhely)
Előadók: Dr. Dér Csilla Ilona PhD, Dr. habil. Furkó Bálint Péter PhD,  Dr. H. Varga Márta PhD, Dr. Nádor Orsolya PhD, Dr. Laczkó Tibor PhD DSc, Dr. Nagy Judit PhD,  Dr. Sólyom Réka PhD, Dr. Pődör Dóra PhD, Dr. Gulyás Adrienn PhD

Az online világ egyénre és társas kapcsolatokra gyakorolt hatása (Pszichológiai Műhely)
Előadók:  Dr. Szabó-Bartha Anett PhD, Prof. Dr. Vargha András CSc, DSc

Innovációk és új alternatívák a magyar köznevelésben a rendszerváltástól napjainkig (Tanárképző Műhely)
Előadók: Dr. habil Bodonyi Edit PhD, Dr. Simonfi Zsuzsanna PhD, Dr. Pazonyi Judit PhD

Konferencia és workshop angol nyelven (Társadalomtudományi Műhely)
Előadók: Dr. Szondi György PhD

A hidegháború uralkodó eszméi (Történettudományi Műhely)
Előadók: Dr. Hóvári János PhD, Dr. Horváth Miklós PhD, Dr. Popély Gyula CSc, DSc

2019/2020 tanév őszi félév kurzusai:

Az égi és a földi szerelem filozófiai és vallási perspektívából (Filozófiai és Vallástudományi Műhely)
Előadók: Prof. Dr. habil. Boros Gábor DSc, Dr. Borsi Attila János PhD, Dr Horváth Orsolya PhD, Dr. Kendeffy Gábor PhD,Dr Leonas Alex PhD, Dr. Pásztori-Kupán István PhD, Dr. Sarnyai Csaba Máté PhD, Dr. Vassányi Miklós PhD, Dr. Zalatnay István Endre PhD, Dr. Bene László

A földi és az égi szerelem a magyar és a világirodalomban (Irodalom- és Kultúratudományi Műhely)
Előadók: Dr.Bánki Éva PhD, Dr.Szentpétery-Czeglédy Anita PhD, Dr. Daróczi Anikó PhD, Prof. Dr. Fabiny Tibor CSc, Dr. Géher István László PhD, Dr. habil. Horváth Csaba PhD, Dr. habil. Horváth Géza PhD, Dr. Kállay G. Katalin PhD, Dr. habil. Papp Ágnes Klára PhD, Dr. Sebők Melinda PhD

Nyelv, kultúra, protestáns identitás IV. (Nyelvtudományi Műhely)
Előadók: Dr. H. Varga Márta PhD, Prof. Dr.Kontra Miklós DSc, Dr. Sólyom Réka PhD, Dr. Pődör Dóra PhD, Dr. Heltai Pál, Dr. Nagy Judit PhD, Dr.Bölcskei Andrea PhD

A második világháború tanulságai és a hidegháború kezdete (Történettudományi Műhely)
Előadók: Dr. Hóvári János PhD, Dr. Bognár Zalán PhD, Prof. Dr. Kun Miklós PhD, Dr. habil. Farkas Mária Ildikó PhD, Dr. Kovács Dávid PhD; Gyarmati György

Összművészet (Gesamtkunstwerk) II. (Művészettudományi, Média- és Művészetpedagógiai Műhely)
Előadók: Prof. Dr. Keserü Katalin PhD, David Chaillou (Lille), Dr. Jékely Zsombor PhD, Dr. habil. Kékesi Kun Árpád PHD, Dr. Pacskovszki József DLA

Film és társadalom (Társadalomtudományi Műhely)
Előadók: Dr. Tari János PhD

A gyermekkorról másképpen - A gyermekszemlélet változásának történeti megközelítése; a gyermekkortörténet alapkérdései. (Tanárképző Műhely)
Előadók: Dr. Simonfi Zsuzsanna PhD, Dr. habil. Szabolcs Éva, Dr. habil. Deáky Zita

Modern terápiás irányzatok a pozitív pszichológia gyakorlatában (Pszichológiai Műhely)
Előadók: Dr. Szabó-Bartha Anett PhD, Brieger Katalin, Dr. Albu Mónika PhD, Dr. Szondy Máté PhD

2018/2019 tanév tavaszi félév kurzusai:

A szekularizáció filozófiai és vallástudományi szempontokból (Filozófiai és Vallástudományi Műhely)
Előadók: Prof. Dr. habil. Boros Gábor DSc, Dr. Borsi Attila János PhD, Dr. Horváth Orsolya PhD, Dr. habil. Kendeffy Gábor PhD, Dr. Pásztori-Kupán István PhD, Dr. Sarnyai Csaba Máté PhD, Dr. habil. Vassányi Miklós PhD, Dr. Zalatnay István Endre, PhD, Dr. Bene László

Immanencia és transzcendencia – ihlet és epiphánia a 20. század irodalmában (Irodalom- és Kultúratudományi Műhely)
Előadók: Dr.Szentpétery-Czeglédy Anita PhD, Dr. Daróczi Anikó PhD, H. Bagó Ilona, Dr. habil. Horváth Csaba PhD, Dr. habil. Horváth Géza PhD, Dr. Kállay G. Katalin PhD, Dr. habil. Papp Ágnes Klára PhD, Dr. Sebők Melinda PhD, Prof. Dr. Sepsi Enikő PhD

Összművészet (Gesamtkunstwerk) (Művészettudományi, Média- és Művészetpedagógiai Műhely)
Előadók: Prof. Dr. Keserü Katalin PhD, Dr. Jékely Zsombor PhD, Dr. Pacskovszky József DLA, dr. habil. Kékesi Kun Árpád PhD, Dr. Lovász Irén PhD CSc, Dr. Bodó A. Ottó, Ekin Corakli

Nyelv, kultúra, protestáns identitás III. (Nyelvtudományi Műhely)
Előadók: Dr. H. Varga Márta PhD, Dr. Heltai János Imre PhD, Dr. Csontos Nóra PhD, Dr. Sólyom Réka PhD, Dr. Pődör Dóra PhD, Prof. Dr. Kontra Miklós DSc

A pozitív pszichológia elmélete és gyakorlata (Pszichológiai Műhely)
Előadók: Prof. Dr. Vargha András CSc, DSc

Hátrányok, nehézségek, speciális szükségletek és eltérő bánásmód az iskolai nevelésben-oktatásban II. (Tanárképző Műhely)
Előadók: Dr. habil. Bodonyi Edit PhD, Dr. Szontagh Pál, Velkey Laura,

Idegen nyelvű tudományos írásmű (Társadalomtudományi Műhely)
Előadók: Dr. Szondi György PhD

A második világháború értelmezései (Történettudományi Műhely)
Előadók: Dr. Hóvári János PhD, Dr. Semsey Viktória; Dr. habil. Farkas Mária Ildikó PhD, Dr. Kovács Dávid PhD; Prof. Dr. Szakály Sándor CSc, DSc

2018/2019 tanév őszi félév kurzusai:

Filozófia és keresztyén gondolkodás párbeszédben (Filozófiai és Vallástudományi Műhely)
Előadók: Dr. Alex Leonas PhD, Dr. Dr. Borsi Attila János PhD János, Dr. Pásztori-Kupán István PhD, Dr. Dr. habil. Vassányi Miklós PhD

A Biblia – bibliai motívumok – a magyar és a világirodalomban (Irodalom- és Kultúratudományi Műhely)
Előadók: Dr. Bánki Éva PhD, Dr.Szentpétery-Czeglédy Anita PhD, Dr. Daróczi Anikó PhD, Prof. Dr. Fabiny Tibor CSc, Dr. habil. Horváth Csaba PhD, Dr. habil. Horváth Géza PhD, Dr. Kállay G. Katalin PhD, Dr. habil. Papp Ágnes Klára PhD, Dr. Sebők Melinda PhD

Művészet- és médiapedagógia (Művészettudományi, Média- és Művészetpedagógiai Műhely)
Előadók: Dr. habil. Kiss Gabriella PhD, Dr. Lannert-Keresztély István PhD, Lips Adrián, Dr. Lovász Irén PhD CSc, Dr. Mészáros Flóra PhD, Prof. Dr. Sepsi Enikő PhD, Dr. Szabó Attila PhD, Szőnyi L. Gyula

Nyelv, kultúra, protestáns identitás III. (Nyelvtudományi Műhely)
Előadók: Dr Anne Tamme PhD, Dr. Bölcskei Andrea PhD, Dr. Dér Csilla Ilona PhD, Dr. Gulyás Adrienn PhD, Prof. Dr. Kontra Miklós DSc, Dr. Pődör Dóra PhD

Vallás, jóllét, spiritualitás és mentális egészség III. (Pszichológiai Műhely)
Előadók: Prof. Dr. Vargha András CSc, DSc

Hátrányok, nehézségek, speciális szükségletek és eltérő bánásmód az iskolai nevelésben-oktatásban I. (Tanárképző Műhely)
Előadók: Dr. Hegedűs Judit, Dr. Kopp Erika, Leiner Károly, Dr.Schiffer Csilla, Dr. Simonfi Zsuzsanna PhD, Topolánszkyné Zsindely Katalin

Hálózatkutatás II. (Társadalomtudományi Műhely)
Előadók: Dr. Bozsonyi Károly PhD

Az ókor továbbélése a modernitásban (Történettudományi Műhely)
Előadók: Dr. Csízy Katalin PhD, Dr. habil Fábián Zoltán Imre PhD , Dr. Hóvári János PhD, Prof. Dr. Kurucz György PhD

2017/2018 tanév tavaszi félév kurzusai:

Kultúra, áldozat, vallás (Filozófiai és Vallástudományi Műhely)
Előadók: Dr. Borsi Attila János PhD; Prof. Dr. Lázár Imre PhD, Dr. Lovász Irén PhD CSc, Dr. habil. Vassányi Miklós PhD

Modernitás, modernség, szakralitás az európai irodalmakban és kultúrákban (Irodalom- és Kultúratudományi Műhely)
Előadók: Dr.Szentpétery-Czeglédy Anita PhD, Dr. Daróczi Anikó PhD, Prof. Dr. Fabiny Tibor CSc, Dr. habil. Horváth Géza PhD, Prof. Dr. Keserű Katalin PhD, Dr.habil. Papp Ágnes Klára PhD, Dr. Szummer Csaba PhD

Szakrális és liturgikus formák a modern és kortárs művészetben (Művészettudományi, Média- és Művészetpedagógiai Műhely)
Előadók: Prof. Dr. Keserü Katalin PhD, Dr. Lovász Irén PhD CSc, Dr. Gulyás Adrienn PhD, Hudi László, Gemza Péter, Dr. Jékely Zsombor PhD

Nyelv, kultúra és protestáns identitás II. (Nyelvtudományi Műhely)
Előadók: Dr.Francis Prescott, Dr. Dér Csilla Ilona PhD, Prof. Dr. Kontra Miklós DSc , Heltainé Dr. Nagy Erzsébet PhD CSc, Dr. Heltai János PhD, Dr. habil. Furkó Péter PhD

Vallás, jóllét, spiritualitás és mentális egészség (Pszichológiai Műhely)
Előadók: Dr. Fehér Pálma PhD; Dr.habil. Kiss Elemér Paszkál PhD, Dr. Szabó-Bartha Anett PhD, Prof. Dr. Vargha András CSc, DSc

A művészeti nevelés iskolai megjelenése (Tanárképző Műhely)
Előadók: Pappné Dr. Forgács Edit, Dr. Pazonyi Judit PhD, Dr. Simonfi Zsuzsanna PhD, Dr. Székely Zsófia PhD

Hálózatkutatás: elmélet és gyakorlat (Társadalomtudományi Műhely)
Előadók: Albert Ildikó Fruzsina, Dr. Bozsonyi Károly PhD

A nagy személyiség ereje és felelősség tudata a magyar történelemben (Történettudományi Műhely)
Előadók: Prof. Dr. Hermann Róbert DSc, Dr. Hóvári János PhD; Dr. Kovács Dávid PhD, Prof. Dr. Kurucz György PhD

2017/2018 tanév őszi félév kurzusai:

Nyelv, kultúra, protestáns identitás I. (Nyelvtudományi Műhely)
Előadók: Dr. Bölcskei Andrea PhD, Dr. habil. Fóris Ágota PhD, Dr. habil. Furkó Péter PhD; Dr. Heltai Pál, Prof. Dr. Kontra Miklós DSc

A kultúrák fordíthatósága, kulturális transzferfolyamatok (Irodalom- és Kultúratudományi Műhely)
Előadók: Dr Daróczi Anikó PhD; Prof. Dr. Fabiny Tibor CSc, Dr. Géher István László PhD, Győrffy Miklós; Dr. habil. Horváth Géza PhD; Prof. Dr. Szabó András PhD, Tokaji Zsolt

Művészetek és társadalmi kommunikáció (Művészettudományi, Média- és Művészetpedagógiai Műhely)
Előadók: Prof. Dr. Keserü Katalin PhD, Dr. Gulyás Adrienn PhD, Dr. Lovász Irén PhD CSc, Dr. Jékely Zsombor PhD; Prof. Dr. Sepsi Enikő PhD

Vallás, hit és mai kérdések (Filozófiai és Vallástudományi Műhely)
Előadók: Dr. Dr. Borsi Attila János PhD, Dr. Daróczi Anikó PhD; Dr. Sarnyai Csaba PhD, Dr. Dr. habil.  Vassányi Miklós PhD

Bevezetés a történettudományba (Történettudományi Műhely)
Előadók: Dr. Hóvári János PhD

Bevezetés a hálózati társadalom tanulmányozásába (Társadalomtudományi Műhely)
Előadók: Dr. Albert Fruzsina, Dr. Bozsonyi Károly PhD

Vallás, jólét, spiritualitás és mentális egészség (Pszichológiai Műhely)
Előadók: Dr. Vargha András CSc, DSc

Protestáns nevelés a folytonosság és a megújulás erőterébe  (Tanárképző Műhely)
Előadók: Dr. Simonfi Zsuzsanna PhD, Dr. Czeglédi Sándor PhD

Oldalainkon a felhasználói élmény fokozása céljából HTTP-sütiket használunk.Rendben