Benda Kálmán Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Szakkollégium

Célunk
A Kollégium célja, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának nappali tagozatán alap-, mester- és posztgraduális képzésben tanulmányokat folytató hallgatók kiemelt tehetséggondozó központja legyen.


A Benda Kálmán Szakkollégium működése során a református kollégiumok több évszázados hagyományaira építő identitást és szemléletet kíván kialakítani, ahol a tehetséggondozó tevékenység egyben emberformáló, közösségépítő munka is. Célunk olyan hallgatók oktatása és nevelése, akik számára az oktatás és a kutatás társadalmi szolgálat, akik felismerik és elismerik az éthosz fontosságát. Nemcsak magas szintű, elmélyült szakmai ismeretekhez jutnak, hanem a humán kultúra iránti elkötelezettségük, az európai keresztyén értékek tisztelete képessé teszi őket arra is, hogy a tolerancia és az ökumené szellemében integráló személyiségekké váljanak a társadalomban. Előzményeit tekintve a francia „grandes écoles” hagyományaiból éppúgy merít, mint a legeredményesebb hazai példákból. A szakkollégium nevelőinek és hallgatóinak mindennapjaiban, az oktatói és kutatói munkában, a tanulásban és a társadalmi szerepvállalásban mindenkor megmutatkozik az, hogy egy keresztyén szellemiségű intézmény tagjai. Cselekedeteiket a nemzet és a szűkebb közösségek iránti elkötelezettség, szociális érzékenység, szolidaritás, az együttműködésre való készség vezérli, személyes és szakmai kapcsolataik a szereteten, tiszteleten és hiteles életpéldán alapulnak. Számukra a szakmai munka egyben szolgálat, ahol minden körülmények között az emberi és szakmai hitelességre törekszenek. A szakkollégium munkájában és hétköznapjaiban hangsúlyosan jelenik meg a protestáns szellemiség, a sajátos református identitás. A kollégium tagjai a minőség, megbízhatóság, kiegyensúlyozottság és mértéktartás mellett mindenkor törekednek a hagyományok és az innováció közötti egyensúly fenntartására, valamint a szakmai és emberi autonómia megőrzésére. A szakkollégiumi intézmény keretében megvalósuló kiscsoportos tehetséggondozás lehetővé teszi a személyesség és törődés ideáljának megvalósulását. Feladata a személyes hitelességre való nevelés, olyan általános emberi és etikai értékek közvetítése, amelyek segítségével magas szakmai és erkölcsi mércének is megfelelnek hallgatók, fontos tudományos és társadalmi kérdésekben ideológiai kötöttség nélkül képesek felelősségteljesen állást foglalni. Szakmai célja, hogy a minőségi oktatás és kutatás keretében megvalósuljon a bölcsészet- és a társadalomtudományok interdiszciplináris párbeszéde, valamint ezen belül az egyes kisebb szakterületek közötti együttműködés. Az intézmény egyidejűleg nagy hangsúlyt fektet a testi és lelki egészségfejlesztésre. A szakkollégium törekszik arra, hogy a tudományos kutatás és az oktatás terén magas szintű intézményi kapcsolatrendszert építsen ki neves külföldi partnerekkel, egyetemekkel és nemzetközi szakmai szervezetekkel. Ezen belül szoros együttműködésre törekszik a világ, de elsősorban a Kárpát-medence református intézményeivel, a határon túli magyar egyetemekkel. Az egyetemi stratégiával összhangban a szakkollégium célja, hogy képviseletével erősödjön a református jelleg a nemzetközi tudományos életben. Az intézmény olyan szakembereket képez és nevel, akik munkájuk során közvetítő szerepet töltenek be az egyház és a társadalom között, ily módon elősegítve az egyház társadalmi szerepvállalását.


Oldalainkon a felhasználói élmény fokozása céljából HTTP-sütiket használunk.Rendben