A harmadik szirén – Bene Sándor Zrínyi-monográfiájának bemutatója december 14-én

               Az Adriai tengernek Syrenaia saját korának modernitás-vitájában foglalt állást, eredeti poétikai megoldással, líra és epika ötvözésével talált helyet a heroikus ideálok számára a 17. század közepének átpolitizált, ironikus világában. A magyarországi irodalomújítás idején, a 18–19. század fordulóján, Zrínyi ossziáni szerepbe lépett, a Syrena maga vált a modernség hagyományává, az új irodalmi kánon origójává. A Régi és Klasszikus Irodalom Tanszék vezetője, Bene Sándor munkája a két modernség, a két tradíció viszonyát vizsgálja, máig követve a recepció szálait. – A bemutatóra  jelenléti formában kerül sor, az Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztálya és az Osiris Kiadó szervezésében; a rendezők a résztevőktől kérik a járványügyi szabályok betartását. A KRE BTK kari kutatási pályázatának támogatásával készült, az Osiris és a Gondolat közös kiadásában megjelent kötet a rendezvény után kedvezményes áron megvásárolható.

 

Opus mirabile-díj

Zászkaliczky Márton, a Régi és Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék szerződéses munkatársa, szerkesztőtársaival közösen, elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Tudományos Bizottságának szakmai elismerését, az Opus Mirabile díjat. A díjazott mű a Magyar Nemzeti Múzeum 2017-i reformációtörténeti kiállításának („A reformáció 500 éve”) alkalmából jelent meg:

Ige-Idők: A reformáció 500 éve. Tanulmányok,

szerk. Kiss Erika, Zászkaliczky Márton, Zászkaliczky Zsuzsanna (Budapest: MNM, 2019).

A díj átadására 2021. december 10-én 15 órakor kerül sor,

az MTA székházának (Bp., Széchenyi tér 9.) II. emeleti kistermében.

Gratulálunk a díjazottnak!

POLITIKAI KÖZÖSSÉG ÉS KOLLEKTÍV IDENTITÁS

POLITIKAI KÖZÖSSÉG ÉS KOLLEKTÍV IDENTITÁS
4. ÉVES POLITIKAELMÉLETI ÉS ESZMETÖRTÉNETI KONFERENCIA
Tudományos konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József
Kutatóközpontjának Molnár Tamás Kutatóintézete, Politika és
Államelméleti Kutatóintézete és az Eötvös Loránd Kutatóhálózat
Politikatudományi Intézete szervezésében
2021.11.22. 9:00–17:00

A részletes program

INNEN

tölthető.

A konferencián munkatársunk,

Zászkaliczky Márton tart előadást.

Betegség és gyógyulás a kora újkori irodalomban ‒ konferencia Budapesten

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya a magyarországi és határon túli egyetemek régi magyar irodalmi tanszékeivel és a korszak kutatásában érdekelt egyéb szakmai műhelyekkel együttműködveBetegség és gyógyulás a kora újkori irodalomban

(1450‒1760 k.)címmel 2021. szeptember 8–11. között tudományos konferenciát rendez Budapesten.

A tanácskozás középpontjába a betegség, a testi és lelki szenvedés, illetve a gyógyulás és gyógyítás kérdésköre került, a konferencia célja, hogy a témát több szempontból, több tudományág fogalom- és eszközkészletével vizsgálja a kora újkor magyarországi irodalmában. A konferencia előadásai a filológia és az irodalomtörténet mellett eszme-, tudomány- és társadalomtörténeti, antropológiai és teológiai vonatkozások beemelésével gazdagítják a szakmai diskurzust.

A konferencia előadói között Szabó András és Bene Sándor tanár urak is feltűnnek.

A konferencia helyszíne:
Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet (1118 Budapest, Ménesi út 11‒13.)

A konferencia programja innen tölthető.

Greguss Ágost válogatott irodalomtörténeti és irodalomkritikai írásai

A kiadvány Greguss Ágost terjedelmes és sokoldalú munkásságából az irodalomtörténeti és az irodalomkritikai korpuszra fókuszál. A Greguss munkáiból készült utolsó gyűjteményes kiadás csaknem kilenc évtizeddel ezelőtt jelent meg, így jelen kötet hiánypótlónak is nevezhető. A válogatás túlnyomórészt olyan írásokat tartalmaz, amelyek csupán egyszer láttak napvilágot, még a szerző életében, folyóiratokban és napilapokban. Greguss írásainak döntő többségében olyan művek, műcsoportok, műfajok, életművek kapcsán fogalmaz meg reflexiókat, amelyek ma is fontos darabjai, jelenségei a klasszikus magyar irodalmi kánonnak. Nem csupán az elsők között méltatja a szerző például Arany János munkáit, de a balladáról és az Arany-balladisztikáról írt könyvei mind a mai napig megkerülhetetlen alapművei a kérdéses műfajjal és annak XIX. századi képviselőjével foglalkozó szakirodalomnak. Shakespeare-monográfiája az első magyar nyelven írott átfogó értelmezési kísérlet az angol reneszánsz dráma honi recepciójában. A kiadvány anyagának összegyűjtésekor kiemelt szempont volt, hogy Greguss életművének minden periódusa dokumentálva legyen. A korai, a szerző szarvasi tanársága idején keletkezett pamfletszerű recenziói ugyanúgy helyet kaptak a kötetben, mint az 1850-es évek kritikáinak és tanulmányainak meghatározó darabjai, továbbá az 1860-as évektől látványosan felívelő pálya sikerkönyvei. A kiadvány jegyzetekkel és utószóval igyekszik eligazítani olvasóját e kritikusi és tudós pálya labirintusában. A kötet elsősorban a klasszikus magyar irodalmi tanulmányaikat végző egyetemi hallgatók számára készült, de minden olyan olvasónak kínálhat izgalmakat, aki vonzódik XIX. századi tudós elődeink világához.

A kötetet Török Lajos rendezte sajtó alá.

Tanulmánykötet: Balassitól Borbély Szilárdig

Papp Ágnes Klára – Sebők Melinda  - Török Lajos szerkesztésében megjelent a

Kötelezők emelt szinten Balassitól Borbly Szilárdig tanulmánykötet:

A kötet a Károli Könyvműhelyben (1085-Budapest, Horánszky utca 26.) és a lira.hu, libri.hu webáruházakban kapható.

Aligha van ma sürgetőbb feladat, mint úgy újítani meg a középiskolai irodalomoktatás tematikai, szerkezeti és módszertani összetevőit, hogy azokat összehangoljuk mindazon új irodalomtudományi szemléletformákkal és szövegelemző gyakorlatokkal, amelyek az egyetemi oktatásban már jó ideje teret nyertek, de a középiskolai oktatásban még nem honosodtak meg. Az erre vonatkozó igény rendre megfogalmazódik egyetemi oktatók és középiskolai tanárok részéről is. Az utóbbi években egymást érték az ezzel kapcsolatos konferenciák, műhelybeszélgetések, tudományos vagy sajtócikkek. A kötet ezekhez a vitákhoz szól hozzá az emelt szintű magyar érettségi irodalmi témaköreinek elemzésével. A tanulmánykötet a kötelező szerzők - Petőfi, Arany, Ady, Babits, Kosztolányi és József Attila - mellett a világirodalom fontos alkotásairól, a régi és a klasszikus magyar irodalom alapműveiről, a huszadik századi modernség jelentős szerzőiről tartalmaz fejezeteket. Mindemellett a több évtizede mozdulatlan kánont is próbálja mozgásba hozni: a kortárs és a határon túli irodalomból Bodor Ádám, Tolnai Ottó és Borbély Szilárd egy-egy kötetének vizsgálatával. Az utolsó egységben egy emelt szintű próbateszt és megoldókulcs található több életművet is érintő feladatokkal, valamint a szótárhasználat és a szépirodalmi szöveg összefüggéseit tárgyaló reflektív esszével. A kötet az emelt szintű érettségire való felkészüléshez nyújt hasznos segítséget, de néhány tanulmány tágabb művelődés- és kortörténeti háttértudást is ad.

Recenzió a kötetről:

http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=848