Záróvizsga időpontok (2013/14 tavaszi szemeszter)

Magyar alapszak (BA):

-   2014. június 17. (kedd), 9.00 órától, 204-es terem

-   2014. június 17. (kedd), 9.00 órától, 205-ös terem

-   2014. június 18. (szerda), 9.00 órától, 205-ös terem


Magyar Kultúratudomány MA államvizsga: június 26. csütörtök, 9:00 órától, 204-es terem

Kredites államvizsga: június 26. csütörtök, 13:00 órától, 204-es terem

Tanári záróvizsgák (magyartanári) nappali: június 19. (csütörtök) és június 20. (péntek), 9.00 órától

Tanári záróvizsgák (magyartanári) levelező: június 23. (hétfő) és június 24. (kedd), 9.00 órától


Felvételi időpontok (2013/14 tavaszi szemeszter)

Magyartanári MA: 2014. június 5. (csütörtök) 9.00 órától, 204-es és 205-ös terem;  2014. június 6. (péntek) 9.00 órától, 216-os terem és 205-ös terem;  (Budapest, Reviczky u. 4.)

Magyar Kultúratudomány MA-felvételi:
2014. május 26. hétfő, 10:00 órától, 204-es terem
2014. május 27. kedd, 10:00 órától, 204-es terem.


Filológia és irodalom - konferencia a PPKE BTK IDI szervezésében


TEHETSÉGTÁMOGATÁS A
PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KILENC TUDOMÁNYÁGÁBAN
TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0014

 

KÁRPÁT-MEDENCEI IRODALMI PHD- ÉS MA-HALLGATÓK KONFERENCIÁJA

PILISCSABA, 2013. SZEPTEMBER 4–5.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Irodalomtudományi Doktori Iskola

***


A PPKE BTK IDI
magyar irodalommal kutatási szinten foglalkozó MA és PhD-hallgatók számára
konferenciát szervez

FILOLÓGIA ÉS IRODALOM

címmel.

A konferencia célja: lehetőséget teremteni doktoriskolai hallgatóknak (és doktoriskolába készülő MA-hallgatóknak) kutatási eredményeik bemutatására, további kutatásaik ösztönzésére. A konferencia a kijelölt témakörökben magyarországi és határon túli, magyar irodalomtudományi képzést biztosító doktoriskoláinak tehetséges hallgatói számára biztosít megmérettetési lehetőséget.

Részvételi feltételek:

• irodalomtudományi képzésben részt vevő doktoranduszok és beiratkozott MA-hallgatók
• tudományos tevékenységet dokumentáló dolgozat beküldése, amely a graduális képzési idő alatt a témavezető tanárral történt rendszeres konzultációval készült – a beérkezett dolgozatokat a PPKE BTK IDI felkérésére szakértők bírálják, és e bírálat eredménye alapján kérjük fel a jelentkezőt a piliscsabai konferencián való részvételre (előadás és védés)

A részletes feltételek a PPKE BTK IDI honlapján olvashatók!

www.btk.ppke.hu

• A jelentkezéshez 2013. április 7-ig kell 1 példányban, e-mailen, csatolt fájlban megküldeni a Jelentkezési Lapot és a dolgozatot az alábbi két e-mail címre (minden szükséges dokumentumot mindkét címre el kell küldeni!): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..
Az e-mail „tárgy” rovatában a következőt kérjük feltüntetni: „KIHK”.
A jelentkezés fogadásáról a szerzők visszajelzést küldenek.
A jelentkezési lap letölthető a PPKE BTK IDI honlapjáról.

A konferencia időpontja: 2013. szeptember 4–5.

A konferencia helyszíne: Pázmány Péter Katolikus Egyetem,
                                    Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
                                    2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1.


Tervezett szekciók: - régi magyar irodalom
 - klasszikus magyar irodalom
 - modern magyar irodalom

Jelentkezési határidő: 2013. április 7.

A résztvevőknek a konferencia idejére szállást, a konferencián étkezést biztosítunk,
az útiköltséget pedig a rendelkezésünkre álló keret erejéig vállaljuk!


***

A PÁLYAMUNKÁK ÉRTÉKELÉSE

A követelményeknek megfelelő és időben elküldött pályamunkák két értékelésen vesznek részt.

Első értékelés:
Az írásbeli dolgozatokat szakértők értékelik, akik az elbírálási szempontok (ld. 2. melléklet) alapján pontoznak. A szakértők névtelen dolgozatokat értékelnek, a szerzők személyéről nem kapnak tájékoztatást. Az adott pontok 50%-ban számítanak bele a végső eredménybe. A konferencián azok adhatnak elő, akik az elérhető maximális pontszámnak legalább a felét megkapták a bírálóktól. A konferenciára a többiek is meghívást kapnak, de előadást nem tartanak.

Második értékelés:
A konferenciára beválogatott pályamunkát a szerző mutatja be szóban (20 perc), amit egy rövid diszkusszió és az írásbeli értékelésre való reflexió követ. Az előadást és a diszkussziót is szakmai bizottság pontozza, ami a végső eredmény másik 50%-át fogja kitenni.

Végső eredmény:
Az összesített pontok alapján a konferencia zárásakor szekciónként rangsort állítunk fel. A legjobb dolgozatokat újabb lektorálás és szerkesztés után megjelentetjük.

A PÁLYAMUNKÁK FORMAI KÖVETELMÉNYEI

1. A dolgozat

• a dolgozat címlapján kizárólag két dolog szerepelhet (minden egyéb információt a Jelentkezési Lapon kell feltüntetni):
  - a dolgozat címe
  - a dolgozat jeligéje

• a dolgozaton nem szabad szerepelnie a következőknek sem:
  - a szerző neve
  - a felsőoktatási intézmény neve
  - a témavezető neve és beosztása

• a dolgozat szerkesztése:
  - a szövegben bekezdéseket kérünk és nem sorkihagyást
  - nyelv: magyar
  - terjedelem: min. 20 – max. 40 oldal
  - betűtípus: Times New Roman
  - betűméret: 12
  - sortávolság: 1,5
 - tördelés: a szöveg folyamatos legyen, a bekezdés sorkizárt,
   az oldalszám alul, középen szerepeljen

Kérjük a terjedelmi határok szigorú megtartását!

2. Az összefoglaló (rezümé)

• a Jelentkezési Lapon kell rögzíteni a dolgozat tartalmáról készített összefoglalót
• az összefoglaló tartalmazza a kutatás céljának, módszereinek, eredményeinek rövid kivonatát
• terjedelme ne haladja meg szóközökkel együtt a 2000 karaktert
• az 1-es sortávolsággal írt folyamatos szöveg a Jelentkezési Lapon kialakított rovatban szerepeljen

MELLÉKLETEK

• 1. számú melléklet: Jelentkezési Lap
• 2. számú melléklet: Az írásbeli dolgozat elbírálási szempontjai és pontozási rendszere

További információk


Meghívó - A géniusz kötelez Tanulmányok Liszt Ferenc születésének 200. évfordulójára

Az Argumentum Kiadó
tisztelettel meghívja Önt

A géniusz kötelez

Tanulmányok
Liszt Ferenc születésének
200. évfordulójára


című kiadványának bemutatójára.

A kötetet bemutatja
Szilasi Alex
zongoraművész

A bemutató időpontja és helye:

2012. december 17., hétfő, 17 óra
Deák Téri Evangélikus Gimnázium

1052. Budapest, Sütő u. 1., 2. emelet, Díszterem

A kiadvány a helyszínen kedvezményes áron vásárolható meg.

Borító


500 éve született a szelíd reformátor, Huszár Gál

500 éve született a szelíd reformátor, Huszár Gál

Konferencia az Evangélikus Hittudományi Egyetem és
a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara szervezésében
a MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPÉN

2012. november 7-én, szerdán 10 órai kezdettel
az Evangélikus Hittudományi Egyetem auditorium maximumában
(1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.)
A konferencia védnökei:
MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ REFORMÁCIÓI EMLÉKBIZOTTSÁGA
MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ DOKTOROK KOLLÉGIUMA

 

  PROGRAM
   
10.00 Köszöntőt mond:

Huszár Pál
, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke és

Fabiny Tamás
, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke
10.30 Előadások

Szabó András (Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar):
   Botta István könyvének megszületése és mai olvasata

Ferenczi Ilona
(MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet):
   Huszár Gál énekeskönyveinek liturgikus énekei

Fekete Csaba (Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár):
   Huszár Gál imádságai

Kérdések, megbeszélés
12.00 Előadások

Bánfi Szilvia (Országos Széchényi Könyvtár): A nyomdász Huszár Gál

Bernhard, Jan-Andrea
(Zürichi Egyetem Teológiai Kar): Huszár Gál, Bullinger Henrik
    Libellusának (1551/59) nyomdásza. Hátterek, kapcsolatok és teológiai kérdések


Ifj . Hafenscher Károly (Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Liszt Ferenc
    Zeneművészeti Egyetem): Huszár Gál agendatörténeti helye

Kérdések, megbeszélés

 

Közreműködik az Evangélikus Hittudományi Egyetem énekkara, vezényel Wulfné Kinczler Zsuzsanna.

További információk


Ottlik konferencia

MEGHÍVÓ
 
A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete, a Fiatal Írók Szövetsége
és a Petőfi Irodalmi Múzeum tisztelettel meghívja Önt
 
„Próza az, amit kinyomtatnak” – Ottlik 100 -konferencia programjára.
 
Időpont: 2012. szeptember 13–14. csütörtök–péntek
Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum, Díszterem, 1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 16.

www.pim.hu

A konferencia programja


Fiatal Írók Szövetsége - pályázati felhívás

Add ki magadból! Május 20-ig még megteheted!

Döntöttünk!

Akkora volt az érdeklődés a Fiatal Írók Szövetségének (FISZ) alkotói pályázata iránt, hogy meghosszabbítottuk a végső leadási határidőt! A kéziratokat 2012. május 20-ig adhatod postára! Ne feledd! A nyertes pályázó lehetőséget kap arra, hogy a kötete a FISZ-nél megjelenjen!    

Kinek szól?

Nem töltötted be még a harmincötöt? Nemcsak szereted, műveled is az irodalmat? Akkor a Fiatal Írók Szövetségének (FISZ) idei alkotói pályázatát pont neked találták ki!   

Ki pályázhat? Terjedelem? Műfaj?  

          •    a fenti kritériumoknak megfelelő bármely természetes
               személy vagy személyek csoportja
          •    kötetnyi terjedelmű kéziratot várunk - próza esetén
               minimum 160.000, maximum 400.000,
               vers esetén minimum 25.000 leütés.
          •    küldd el bátran a kéziratot, akkor is, ha még nincs
               köteted. Műfaji megkötés nincs!    

Hogyan? Hova?

A pályázati munkákat nyomtatott formában, kizárólag postai úton fogadjuk a FISZ címén: 1397 Budapest, Pf.: 546. A pályázatot önéletrajzzal (benne: postacím, emailcím, telefonszám) és a nevezési díj befizetését igazoló csekk vagy tranzakció jóváhagyás másolatával együtt tudjuk csak elfogadni!   

A pályázatok postára adásának határideje: 2012. május 20.

Nevezési díj: 3000 Ft/pályázat, melyet postai utalványon vagy banki átutalással a FISZ számlaszámára kell átutalni (Budapest Bank 10102086-33859500-00000007). Átutalásnál a közlemény rovatban a lakcímed mellett tüntesd fel: „nevezési díj”.

Eredményhirdetés:

A pályázat végeredményét a FISZ visegrádi alkotótáborában hirdetjük ki! A tábor időpontja: 2012. június 21-23. A legjobb kéziratok szerzői meghívást nyernek az eredményhirdetést követő, komoly szakmai közönség előtt lezajló felolvasóestre, valamint válogatást kapnak a FISZ eddig megjelent könyveiből. Amennyiben megfelelő színvonalú kéziratok érkeznek be, a FISZ a nevezési díjakból befolyt összeget a legjobb helyezést elérő kötetek megjelentetésére kívánja felhasználni.
A  beérkező pályaműveket a FISZ sorozatszerkesztői neves irodalmárokkal közösen bírálják el.

A FISZ fenntartja a jogot arra, hogy – minőségi okokból – egyes díjakat nem oszt ki. A szervezők kéziratot nem őriznek meg, és nem küldenek vissza, kivéve, ha a pályázó felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot mellékel. Amennyiben a pályázó valótlan személyes adatokkal (álnéven pályázni természetesen megengedett), vagy nem saját kézirattal pályázik, az a pályázatból történő azonnali kizárását vonja maga után.


KONTEXTUS MŰHELY

A Kontextus Műhely idei első műhelyszemináriumának időpontja: 2012.február 27. hétfő, 17.30.
A helyszínt a tanszéki faliújságra kiírjuk hétfőn reggel.

Témák:
1. A félévben megvitatandó művek listájának összeállítása, ütemezés.
2. Meglepetés-versek (Ezeket a helyszínen mindenki megkapja, nem kell kötetet hozni.)

Kérdés: van-e eszközünk a líraolvasáshoz, és ha nincs, általában honnan szerzünk?

 

A magyar alapszak (BA) felsőfokú képzés során kiváló jártasságot biztosít a nemzeti nyelvi és irodalmi kultúránk alapvető értékeinek legfontosabb területein. Kapcsolataink kiterjednek az élő irodalom sokágú intézményrendszerére is (folyóiratok, könyvkiadók, írószervezetek, színházak), így akinek szépirodalmi, irodalomkritikai, irodalom-, színház- és nyelvtudományi érdeklődése van, vagy később magyartanár kíván lenni, annak biztos kibontakozási lehetőségeket teremt a magyar alapszak. A szakmai elmélyülést tovább segíti a specializációk változatos kínálata: a BA magyar alapszakhoz kapcsolódó művelődéstudományi, színháztudományi, nyelvmentori képzésformák. További lehetőségeket kínálnak a tanulás körülményeit és minőségét segítő különféle állami és egyházi támogatási formák, külföldi részképzést biztosító ösztöndíjak. További információk (a felvételi feltételektől kezdve a tantervi programokig terjedő részletekre vonatkozóan) az alábbi honlapokon érhetőek el:

www.nyelveszet.kre.hu
www.irodalom.kre.hu