Home

CEEPUS pályázati felhívás

Tisztelt Hallgatók !

Ezúton pályázatot hirdetünk 1 fő számára féléves tanulmányi részképzésre Szabadbölcsészet és Vallástudomány szakos (major, minor, nappali, levelező) hallgatók részére a Krakkói Jagelló Egyetem Vallástudomány tanszékére, a folyó tanév tavaszi szemeszterére. A sikeres pályázó 4 hónapot tölthet a Tempus Közalapítvány ösztöndíjával Lengyelország legpatinásabb és leghíresebb egyetemén a lengyel királyok városában. Az ösztöndíj havi összege 900 PLN (63.340 Ft). A fogadó tanszék kutatási körébe a modern vallási jelenségektől kezdve a buddhizmusig sok terület beletartozik. Az oktatás nyelve az angol vagy a lengyel. A pályázat feltétele 2 lezárt félév a felsőoktatásban és középfokú angol vagy lengyel nyelvtudás. A pályázatokról tanszéki bizottság dönt egy HÖK-képviselő jelenlétében. A pályázatokat rangsoroljuk, a nyertes visszalépése esetén a második helyezett utazik.

Pályázati határidő: 2013. október 10. (csütörtök), du. 2 óra.

Pályázat leadásának helye:
Boldog Dalma tanszéki adminisztrátor.

Pályázat tartalma:

     •    pályázati űrlap kitöltve és saját kezűleg aláírva;
     •    ½ - 1 oldalas motivációs levél és kutatási terv;
     •    rövid szakmai önéletrajz;
     •    Neptun-kivonat az utolsó két félévről;
     •    nyelvtudást igazoló dokumentumok fénymásolata (akinek nincs nyelvvizsgája, de tud megfelelő szinten angolul vagy lengyelül, az Idegennyelvi Lektorátuson egy rövid meghallgatás révén szintén igazolhatja a nyelvtudását).

Pályázat elbírálása: 1 munkanapon belül. Az eredményről minden pályázót értesítünk.

A CEEPUS-ösztöndíj kiváló lehetőség a nemzetközi tudományos tapasztalat megszerzésére, személyes kapcsolatok építésére, a tudományos látókör tágítására. Minden hallgatót biztatunk a pályázásra !

Tisztelettel,


Budapest, 2013. október 3.


Vassányi Miklós
Szabadbölcsészet tszv.