Home

Konferencia az együttműködés jegyében

KRE BTK és a Belgrádi Egyetem közt nemrégiben együttműködési szerződés került aláírásra. Ezen szerződés egyik hozománya a 2020. február 3-án és 4-én megrendezett konferencia, melynek Belgrádi Egyetem Filozófia és Társadalomtudományi Intézete és az Egyetemünk Szabadbölcsészeti Tanszéke társszervezői voltak. Az esemény helyszínéül Belgrád szolgált. A konferencia témáját Hitvalló Szent Maximosz, a krisztológiai gondolkodás egyik kulcsfontosságú képviselője, adta. A konferenciát Őszentsége Irinej szerb Pátriárka is megtisztelte jelenlétével, mely esemény kifejezi az együttműködés fontosságát. A rendezvény részeként a Pátriárka közös vacsorára hívta meg a Károli küldöttséget. A belgrádi konferencia egy sorozat részét képezi, folytatására jövő télen kerül sor Egyetemünkön.

A nagyjelentőségű bizánci filozófus és teológus, Hitvalló Szent Maximosz születésének 1440. évfordulója alkalmából, a Belgrádi Egyetem Filozófia és Társadalomtudományi Intézetének és Egyetemünk Szabadbölcsészeti Tanszékének közös szervezésében került megrendezésre a fentiekben megjelölt konferencia. Maximosz különösen érdekes szerző, aki összekapcsolta a görög filozófiai örökséget és az evangéliumi szeretet-tanítást, s Szerbiában nagy érdeklődés övezi személyét, számos doktori disszertáció születik az ő gondolatai nyomán. Magyarországon viszonylag kevesen kutatják őt, de jó reménységgel tekinthetünk afelé, hogy a szerb kutatókkal való együttműködés és az ebben rejlő lehetőségek inspirálják majd a magyar kutatókat is.

A kétnapos konferencia megszervezése KRE BTK Szabadbölcsészeti Tanszékén oktató Dr. Leonas Alex és belgrádi kollégája, Dr. Vladimir Cvetković nevéhez fűződik. A rendezvényt Egyetemünk Szabadbölcsészeti Tanszékének oktatói is figyelemmmel kísérték a helyszínen. Külön öröm, hogy Dr. habil Vassányi Miklós Tanár Úr – aki szintén a Szabadbölcsészeti  Tanszék oktatója – tartotta a konferenciát megnyitó díszelőadást, mely vezérfonalként szolgált a konferencia többi előadója számára is


A szerb Pátriárka konferencián való részvétele és az azt követő közösen elfogyasztott vacsora már önmagában is remekül mutatja az együttműködés komolyságát. Azonban a tudományos élet területén szintén meg fog mutatkozni a későbbiekben is a két intézet közt folyó intenzív közös munka, ugyanis a következő tanév első felében a Belgrádi Egyetem Filozófia és Társadalomtudományi Intézetének vezetője Budapestre látogat, s előadást  fog tartani, melynek Egyetemünk biztosít helyszínt. Továbbá a Szabadbölcsészeti Tanszék már készül a jövő télen tartandó, a Hitvalló Maximosz konferencia folytatásaként megjelölt eseményre, melynek szintén Egyetemünk ad majd otthont.