Home

MA felvételi 2013

Felvételi információk

 

Tisztelettel tájékoztatjuk az érdeklődőket a Vallástudományi MA képzésünkre való felvételi intézményi követelményeiről.

 

A mesterszakra való jelentkezés az országos felvételi eljárás keretében, az  Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. koordinálásával történik. Az adminisztratív kérdésekben szintén a Felvi.hu oldal lehet a jelentkezők segítségére. A felvételi eljárást  a Tanszék oktatói vezetik le.

 

 A Vallástudományi MA képzésre való felvételi intézményi követelményei

 

I. Egyrészt egy, 2013. június 1-ig beküldendő portfólió (postacím: Szabadbölcsészet Tanszék, 1088 Budapest, Reviczky utca 4.), melynek tartalma:

- egy rövid szakmai életrajz;

- egy motivációs levél;

- egy válogatás, ami a korábbi képzésben készült két legjobb írásbeli munkából áll (szemináriumi dolgozat, tudományos diákköri dolgozat, diplomamunka, publikáció).

 

II. Másrészt egy szóbeli szakmai beszélgetés a beküldött portfólió, és egy-egy, a hallgató által választott valláselméleti ill. vallástörténeti területről a megadott szakirodalom alapján.

 

Az A (Valláselmélet) és B (Vallástörténet) a blokkból egy-egy egységet kell választani. Az egyes egységek 250-300 oldalnyi olvasnivalót jelentenek.

 

A. Valláselmélet:

1. Otto, Rudolf: A szent. Budapest: Osiris, 2001.

2. Van Der Leeuw: A vallás fenomenológiája. Budapest: Osiris, 2001. (az alábbi részek)

„A vallás tárgya:” 19-167. o.

„A vallás alanya:” 171-293. o.

„Epilegomena:” 583-603. o.

 

3. Simon Róbert, szerk.: A vallástörténet klasszikusai. Budapest: Osiris, 2003. (az alábbi részek)

Ibn Khaldun: „Bevezetés a történelembe:” 72-77. o.

Max Müller: „Összehasonlító mitológia:” 158-196. o.

Fustel de Coulanges: „Az ókori község:” 268-288. o.,

E. B. Tylor: „Az animizmus:” 301-307. o.; „Továbbélés:” 308-315. o.

Julius Wellhausen: „Mózes öt könyvének történeti vizsgálata:” 328-336. o.

Frazer: „Az aranyág:” 374-409.o.

E. Troeltsch: „A protestantizmus társadalmi hatásai:” 544-565. o.

E. Durkheim: „A vallási élet alapformái:” 578-591. o.

M. Mauss: „Az imádság:” 625- 640. o.

Lucien Lévi-Bruhl: „A természeti népek világképe:” 648-657. o.

 

B. Vallástörténet:

1. Zsidó-keresztény vallási hagyományok:

A Bibliából olvasandó:

   Mózes 1., 2. és 5. könyve (Teremtés, Kivonulás, Második törvénykönyv);

   50-51. és 103-104. zsoltár;

   János-evangélium;

   Róma-levél;

   Zsidó-levél.

 

Az egyes részekhez még:

   Pecsuk Ottó (szerk.): Bibliaismereti kézikönyv. Kálvin Kiadó, Budapest, 2004, 32-80; 90-97; 211-217; 243-271; és 625-634. oldalak.

 

2.Görög-római vallási hagyományok:

Hegyi Dolores: Polis és vallás. Bevezetés a görög vallástörténetbe. Budapest: Osiris Kiadó, 2002, 29-125. o.

Hésziodosz: „Az istenek születése.” In Hésziodosz: Istenek születése, Munkák és napok. Ford. Trencsényi-Waldapfel Imre. Európa diákkönyvtár. Budapest: Európa Kiadó, é.n., 7-39. o. Letölthető: http://mek.oszk.hu/06200/06221/index.phtm

Homérosz: „Apollón- és Démétér-himnusz.” Ford. Devecseri Gábor. In Homérosz: Iliász, Odüsszeia, Homéroszi költemények. Pantheon Kiadó 1993, 795-823. o. Letölthető: http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-kelet/Okori.es.keleti.vallasok/index.asp_id=76.html

Odüsszeia: „XI. ének (Neküia).” Ford. Devecseri Gábor. In Homérosz: Iliász, Odüsszeia, Homéroszi költemények. Pantheon Kiadó, 1993. 593-640. o. Letölthető: http://mek.oszk.hu/00400/00408/index.phtml

Hahn István: Róma istenei. Budapest: Gondolat kiadó, 1975. „Görög és etruszk hatás” című fejezet: 53-85. o.; „Állam és vallás” című fejezet bevezetése: 141-150. o. Letölthető: http://mek.oszk.hu/05400/05422/index.phtml

 

3. Keleti vallások:

Rigvéda: Teremtéshimnuszok. Ford. Fórizs L. Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1995: „Teremtéshimnusz,” 153-168. o.

Upanisadok II (Cshándógja-upanisád), Ford. Tenigl-Takács L. Budapest: A Tan kapuja, 1993 „6-8. tanítás,” 73-104. o.

Bhagavad-Gítá. Ford. Vekerdi J. Budapest: Terebess, 1997: XV-XVIII. ének, 89-111. o.

Glasenapp, H. von: Az öt világvallás. Ford. Pálvölgyi E. Budapest: Akkord Kiadó, 2012, 13-44. és 52-62. o.

Buddha beszédei. Ford. Vekerdi J. Budapest: Helikon, 1989: „A Tan kerekének elindítása,” 45. o.; „A szenvedés láncolata,” 67-70. o.; „A létszomj kioltása,” 112-117. o.

Vekerdi J.: „Utószó” in Buddha beszédei (mint fent), 193-207. o.

Lótusz-szútra. Letölthető innét: https://sites.google.com/site/mahajanaszoevegek/

Korán. Ford. Simon R. Budapest: Helikon, 1987: „1-2. szúra,” 5-36. o.; „104-113. szúra,” 466-476. o.

Goldziher Ignác: Előadások az iszlámról. Ford. Kőrösi L. Budapest: Katalizátor Kiadó, 2008:
1. előadás, 19-46. o.

Tőkei Ferenc: Kínai filozófia, Ókor I. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1980: Konfuciusz: I-IV.: „Beszélgetések és mondások,” 53-76. o.

Tőkei Ferenc: Kínai filozófia, Ókor II. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1980: Lao-ce: „Tao Tö King,” 17-46. o.

Fung Yu-lan: A kínai filozófia rövid története. Ford. Antóni Cs. Budapest: Osiris, 2003, IV. fejezet: 67-79. o. és IX. fejezet: 129-141. o.

 

 

Eredményes felkészülést kívánva

 üdvözlettel,

 Szabadbölcsészet Tanszék

 

 

 További információért forduljanak bátran Parlagi Gáspár tanszéki adminisztrátorhoz:

+ 36 (1) \ 483 - 2888            Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.