Földindulások-sorsfordulók

Meghívó konferenciára

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézete és Jogtörténeti Intézete,
a Károli Gáspár Református Egyetem Történettudományi Intézete,
és
a Magyar Tudományos Akadémia
Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottsága
tisztelettel meghívja a
FÖLDINDULÁSOK – SORSFORDULÓK
KOLLEKTIVIZÁLÁS, AGRÁRVILÁG ÉS VIDÉKI VÁLTOZÁSOK
A 20. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN
című konferenciára,
amely egyben megemlékezés az 50 évvel ezelőtti erőszakos
kollektivizálásról
Elnök: Fehér György CSc,
a Magyar Mezőgazdasági Múzeum igazgatója
10

Ö. Kovács József kand., Dr. habil. Károli Gáspár Református Egyetem
10
kollektivizálás előkészítésének főbb állomásai

20 Cseszka Éva PhD, Pázmány Péter Katolikus Egyetem VJK: A

10
Koncepciós perek a kulákok és a tsz-vezetők ellen

40 Horváth Attila PhD, Dr. habil. Pázmány Péter Katolikus Egyetem JÁK:

11

00 Vita

11
BTK: Paraszti ellenállás és alkalmazkodás a kollektivizálás befejező
szakaszában

20 Varga Zsuzsanna PhD, Dr. habil. Eötvös Lóránd Tudományegyetem

11
kollektivizálás ellen

40 Farkas Gyöngyi PhD, Magyar Mezőgazdasági Múzeum: Tüntetések a

12
Közgazdaságtudományi Kar: Város és mezőgazdaság. A pécsi „állami
gazdaság” és a tsz-ek megszervezésének történeti tanulságai

00 Kaposi Zoltán MTA doktora, Pécsi Tudományegyetem

12

20 Vita

12

40- 1340 Szünet

II. szekció
Kitekintés térben és időben

Elnök: Botos Katalin DSc, PPKE JÁK, SZTE GTK
Kollektivizálás a szomszédos országokban
13
1945 utáni jugoszláviai agrárpolitika hatása a délvidéki magyarokra

40 Kovács Teréz MTA doktora, MTA Regionális Kutatások Központja: Az

14
Igazgatósága, Marosvásárhely: A kollektivizálás menetrendje és
módszerei a Székelyföldön

00 László Márton PhD-hallgató, Állami Levéltárak Maros Megyei

14
Történettudományi Intézete: Az agrárpolitika metamorfózisai. A
földtulajdon nacionalizálása és kollektivizálás a háború utáni
Csehszlovákiában

20 Gaucsík István PhD-hallgató, Szlovák Tudományos Akadémia

14

40 Vita

A szocialista mezőgazdaság átalakítása a rendszerváltás után
15
posztszocialista agrárátalakulás földpolitikája

00 Tanka Endre MTA doktora, Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK: A

15
gondolatok a magyar tsz-ek jogi természetéről és rurális térségi hatásairól

20 Kurucz Mihály PhD, Eötvös Lóránd Tudományegyetem ÁJK: Szubjektív

15
mezőgazdaság az adatok tükrében

40 Alvincz József CSc, Dr. habil. Vidékfejlesztési Minisztérium: A magyar

16

00-1620 Vita

BTK: A kollektivizálás történeti értelmezései