Tehetségnap a BTK-n

Meghívó

 

KRE BTK Tehetségnap
2011. május 23., Díszterem

9:45                        Dékáni Megnyitó


A Bölcsészettudományi Tehetséggondozó Műhely előadásai:

 

 

10:00                      Szabó Péter –Történelem szak,MA I. évfolyam
                               Előadás címe: Adalékok I. Károly politikájának rendszeréhez. A honor alakulása
                               1314-1342.
                                          Konzulens: Dr. habil. F. Romhányi Beatrix, tszv. egyetemi docens,
                                          Ókortörténeti és Történeti Segédtudományi Tanszék
10:20                      Tarnavölgyi Dóra– Magyar szak, III. évfolyam

                               Előadás címe: Morfématörténet egy ómagyar kori szövegemlék alapján.
                                          Konzulens: Dr. Bölcskei Andrea egyetemi adjunktus, Magyar
                                          Nyelvtudományi Tanszék
10:40                      Bartha Ádám– Magyar szak, MA I. évfolyam
                               Előadás címe: Diszkurzív peremterületek az irodalomban és a kultúrában.
                                          Konzulens: Dr. Hansági Ágnes tszv. egyetemi docens, Összehasonlító
                                          Irodalomtudományi és Irodalomelméleti Tanszék, Magyar Irodalom- és
                                          Kultúratudományi Intézet
11:00 – 11:20         Kávészünet
                               11:20                       Perjés András– Magyartanár szak, MA I. évfolyam,
                               Előadás címe: „A kártyások legendája” – A kártyajáték Krúdy Gyula
                               elbeszéléseiben.
                                          Konzulens: Dr. Hermann Zoltán tszv. egyetemi docens, Klasszikus Magyar
                                          Irodalom
                               Tanszék, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
11:40                      Kalugyer Roland – Magyar szak, MA I. évfolyam
                               Előadás címe: Napló: Az Én elbeszélésének lehetőségei Márai Sándor prózájában.
                                          Konzulens: Hansági Dr. Hansági Ágnes tszv. egyetemi docens,
                                          Összehasonlító Irodalomtudományi és Irodalomelméleti Tanszék, Magyar
                                          Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
12:00                      Pataki Viktor– Magyar szak, BA III. évfolyam
                               Előadás címe: Oravecz Imre Halászóember című kötetének képleírási technikái.
                                          Konzulens: Dr. Hansági Ágnes tszv. egyetemi docens, Összehasonlító
                                          Irodalomtudományi és Irodalomelméleti Tanszék, Magyar Irodalom- és
                                          Kultúratudományi Intézet
12:20                      Tóth Andrea – Magyar szak BA II. évfolyam
                               Előadás címe: Irónia és narráció Háy János Gyerek című regényében.
                                          Konzulens: Mészáros Márton egyetemi tanársegéd, Összehasonlító
                                          Irodalomtudományi és Irodalomelméleti Tanszék, Magyar Irodalom- és
                                          Kultúratudományi Intézet
12:40 – 13:20         Ebédszünet
13:20                      Lázár Marianna – Japanológia MA I. évfolyam
                               Előadás címe: „Ecsettel festett történelem” – Az i.sz. 3-8. századi koreai és japán
                               sírok freskóinak régészeti és folklorisztikai kutatása az interkulturális kapcsolatok
                               tükrében.
                                          Konzulens: Dr. Farkas Ildikó egyetemi docens, Japanológia Tanszék
13:40                      Sági Attila – Japanológia MA II. évfolyam
                               Előadás címe: A japán nyelv története – szinkrón nyelvjárási változásvizsgálat a
                               kiotói és oszakai dialektusban.
                                          Konzulens: Máté Zoltán egyetemi adjunktus, Japanológia Tanszék
14:00                      Hajnal Krisztina– Japanológia MA I. évfolyam
                               Előadás címe: Deviancia vagy az életvitel megváltozása? – A japán munkaerkölcs
                               átalakulása a fiatalok körében.
                                          Konzulens: Dr. Gergely Attila adjunktus, Japanológia Tanszék
14:20 – 14:40         Kávészünet
A Pszichológiai Tehetségműhely poszter-prezentációi (Díszterem):

14:40-16:10            Antos Zsolt –Pszichológia MA I. évfolyam
                               Poszter címe: A szorongás képi kifejeződésének fenomenológiai típusai.
                                          Konzulens: Dr. Vass Zoltán egyetemi docens, Fejlődés- és Neveléslélektani
                                          Tanszék, Pszichológiai Intézet
Farkas Júlia–Tamási Eszter –Pszichológia MA I. évfolyam
                               Poszter címe: A jócselekedetek és a boldogság kapcsolata a kötődés, a
                               vallásosság és a megküzdés függvényében.
                                          Konzulens: Dr. Szondy Máté adjunktus, Személyiség- és Klinikai
                                          Pszichológiai Tanszék, Pszichológiai Intézet                            
                Gérecz Ágnes–Végh Fruzsina – Pszichológia MA II. évfolyam
                Poszter címe: Intimitás és patológia.
                Konzulens: Dr. Hadházi Éva egyetemi docens, Fejlődés- és Neveléslélektani Tanszék,
                Pszichológiai Intézet
                Hátszegi Eszter– Pszichológia BA II. évfolyam
                Poszter címe: A szubliminális megfigyelés hatásai a becsületességre.
                                          Konzulens: Surányi Zsuzsanna tanársegéd, Általános Lélektani és
                                          Módszertani Tanszék, Pszichológiai Intézet
                Kiss Angelika –Pszichológia MA I. évfolyam
                Poszter címe: A fenyegetett identitás és az önértékelés kérdései felvidéki magyaroknál.
                                          Konzulens: Dr. Kende Anna tszv. egyetemi adjunktus, Szociálpszichológiai
                                          és Interkulturális Pszichológiai Tanszék, Pszichológiai Intézet
Leindler Milán– Pszichológia MA I. évfolyam
                Poszter címe: A Gyurmateszt mint komplex személyiségdiagnosztikai eljárás kifejlesztése.
Konzulens: Dr. Hadházi Éva egyetemi docens, Fejlődés- és
Neveléslélektani Tanszék, Pszichológiai Intézet               
                Mirkné Haba Anikó – Pszichológia MA II. évfolyam
                Poszter címe: „Flow”-élmény verstanulás közben.
                Konzulens: Dr. Mirnics Zsuzsanna egyetemi docens, Személyiség- és Klinikai Pszichológiai
                Tanszék
Molnár Dalma –Pszichológia MA II. évfolyam
                Poszter címe: Vizuális téri képességek vizsgálata diszlexiás gyerekeknél.
                                          Konzulens: Fodorné Dr. Földi Ritatszv. egyetemi docens, Fejlődés- és
                                          Neveléslélektani Tanszék, Pszichológiai Intézet
Szollár Judit – Pszichológia III. évfolyam
                Poszter címe: A pszichiátriai betegségek szociális reprezentációja.
                                          Konzulens: Dr. Kovai Melinda egyetemi tanársegéd, Szociálpszichológiai és
                                          Interkulturális Pszichológiai Tanszék, Pszichológiai Intézet
16:10                       Büfé