Dr. habil. Fábián Zoltán Imre egyiptomi ásatása

A thébai nekropoliszban dolgozó Egyiptomi Magyar Régészeti Misszió 1995 óta kutatja a qurnai el-Hoha domb déli lejtőjének felső részét. A kutatási terület számos, egykor gazdagon díszített, ma azonban már többnyire romos, sziklába vájt sírt és olyan további temetkezőhelyeket foglal magába, melyeket a díszített sírokban, vagy azok között készítettek.

A kutatás távlati célja a thébai temetők e kisebb, mintegy 50 méter széles részletének vizsgálata, ahol sírokat, temetkezési emlékműveket, halotti kultuszhelyeket készítettek az egyiptomi történelem minden fontos korszakában, az Óbirodalom korától kezdve, a Közép- és Újbirodalom idején, és temetkezőhelyként használták legalább a Ptolemaiosz-korig. A kutatás tehát a temető történetére irányul: adatokat gyűjtünk a kronológia és a temetőhasználat problémáinak tisztázásához, és az ide temetkező, többnyire előkelő személyek, családok azonosításához. A feltárással, a sírokat díszítő és kísérő gazdag feliratos, képi és tárgyi anyag dokumentálásával, a különböző korszakok temetkezési szokásainak változásai, halotti kultuszai, a túlvilágról alkotott elképzelései,  az építészeti technikák, illetve a hagyományok és újítások vizsgálhatóak.

http://tt184.blogspot.com/p/bemutatkozas.html

A galériában található képek a kutatócsoport munkái, bővebben az előbbi weboldalon tájékozódhatnak.