A Történelemtudományi Doktori Iskola (KRE) első konferenciája

Társadalmi, politikai és katonai konfliktusok
a 18-20. században
Kutatási kérdések és történeti források

A Történelemtudományi Doktori Iskola
(KRE) első konferenciája

2012. április 11. (szerda) 13 – 18 óra
Károli Gáspár Református Egyetem, Díszterem

Elnök: Prof. Dr. habil. Szakály Sándor, egyetemi tanár, DSc

Dr. habil. Kurucz György
, egyetemi docens, CSc:
József nádor és a magyarországi hadkiegészítés, 1796-1804

Prof. Dr. habil. Gergely András, egyetemi tanár, DSc:
1848 mátrixai

Dr. Hermann Róbert, DSc: Háborús atrocitások 1848-1849-ben

Hozzászólások, rövid szünet

Prof. Dr. habil. Szakály Sándor, egyetemi tanár, DSc:
A csendőrség mint rendvédelmi testület történetkutatói kérdései

Dr. Szabó Péter, DSc:
Magyar honvédalakulatok és a helyi társadalom kapcsolata a keleti hadműveleti területen, 1941-1944

Hozzászólások, rövid szünet

Prof. Dr. habil. Kun Miklós, egyetemi tanár, CSc:
Sztálin és a hidegháború

Dr. habil. Ö. Kovács József, egyetemi docens, CSc:
A politikai diktatúra társadalomtörténeti kérdései és forrásai

Hozzászólások

További információk