Klebelsberg - konferencia

A Károli Gáspár Református Egyetem
Bölcsészettudományi Kar
Történettudományi Intézete
és

a Kodolányi János Főiskola
Történelem Tanszéke

tisztelettel és szeretettel meghívja a
Klebelsberg Kuno gróf halálának
80. évfordulója alkalmából rendezett

Klebelsberg
című
tudományos konferenciára

A konferencia ideje és helye:
2012. május 9. (szerda)
10.00-16.00
KRE BTK Díszterem
1088 Budapest, Reviczky u. 4.

Köszöntőt mond:
L. Simon László
elnök
Magyar Országgyűlés
Kulturális- és Sajtóbizottság,
Nemzeti Kulturális Alap
Üléselnökei:
Prof. Dr. habil. Szakály Sándor, DSc
(KRE, Budapest)

Dr. habil. Ö. Kovács József, CSc
(KRE, Budapest)

Prof. Dr. Csath Magdolna, DSc
(KJF, Székesfehérvár)

Előadnak:

Prof. Dr. Romsics Ignác
(az MTA tagja, EKF, Eger)
Bethleni konszolidáció – klebelsbergi kultúrpolitika

Dr. habil. Tőkéczki László, CSc (ELTE, Budapest)
Oktatás – művelődés – társadalom

Dr. habil. Ujváry Gábor, CSc (KJF, Székesfehérvár)
Klebelsberg és a magyar kulturális külpolitika

Dr. Makkai Béla, CSc (KRE, Budapest)
Klebelsberg Kuno nemzetpolitikai koncepciója

Dr. Kovács Dávid, PhD (KRE, Budapest)
Újkonzervativizmus és nemzetszemlélet:
Klebelsberg neonacionalizmusa

Dr. Csurgai Horváth József, PhD
(Székesfehérvári Városi Levéltár)
 Klebelsberg és Székesfehérvár

Miklós Péter, történész-muzeológus
(Móra Ferenc Múzeum, Szeged)
Klebelsberg Kuno szerepe a szegedi
egyetemi és egyházi központ kiépítésében 1922-1930

Dr. Sarnyai Csaba Máté, PhD (KRE, Budapest)
Klebelsberg Kuno és a katolikus püspöki kinevezések