Meghívó

 M E G H Í V Ó

Az MTA Doktori Tanácsa meghívja Önt

Ö. KOVÁCS JÓZSEF

MTA doktora címre benyújtott

„A vidéki Magyarország politikai társadalomtörténetei 1945-1965. A diktatúra
társadalmiasítása és a kollektivizálás magyar-német összehasonlításban (I. köt.)
Dokumentumok a vidéki Magyarországról 1945-1962 (II. köt.)”

című értekezésének 2012. szeptember 4-én 1100 órakor, az MTA Székház 
Felolvasótermében (1051 Bp., V., Széchenyi István tér 9.) tartandó nyilvános vitájára.

Az értekezés opponensei:

 Romány Pál, az MTA doktora
Valuch Tibor, az MTA doktora
Varga Zsuzsanna, a történelemtudomány kandidátusa

Az értekezés megtekinthető az MTA Könyvtárában (Bp. V., Arany J . u. 1.), valamint
az MTA honlapján (http://mta.hu/cikkek/folyamatban_levo_doktori_eljarasok).
A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet és írásban előzetesen is észrevételt tehet.