Sikeres ,,MTA doktora" pályázat

Dr. habil. Ö. Kovács József, a Történelemtudományi Doktori Iskola törzstagja és titkára,  a Történettudományi Intézet docense, 2012. szeptember 4-én az MTA doktori pályázatára beadott disszertációját sikeresen megvédte. Prof. Dr. Romsics Ignác, az MTA rendes tagja által elnökölt bizottság 86 %-os végeredménnyel támogatta a pályázat elfogadását.
A bíráló bizottság és opponensei is kiemelték, hogy „A vidéki Magyarország politikai társadalomtörténetei 1945-1965. A diktatúra társadalmiasítása és a kollektivizálás magyar-német összehasonlításban (I. kötet); Dokumentumok a vidéki Magyarországról 1945-1962 (II. kötet)”  című munkája eddig nem tapasztalt mélységben és alapossággal mutatja be a korszak eseményeit, összefüggéseit. Emellett méltatták a forrásgyűjtemény  összeállításának érdemeit, oktatásban is használható voltát. Szerzői teljesítményében pozitívumként nevezték meg újszerű szemléletmódját.
A Történettudományi Intézet oktatói és munkatársai szívből gratulálnak Ö. Kovács József újabb szakmai elismeréséhez!