Meghívó "Kossuth Lajos nem lett volna..." című konferenciára

A konferencia programja:

1. ülésszak

09.10. – 09.30. Ráday Mihály: 1848-49-es szabadságharcosok nyomában – emlékeim Katona Tamásról

09.30. – 09.50. Kurucz György: Adósságkezelés és gazdálkodás háború idején: gróf Festetics Tasziló és gróf Festetics György pénzügyi helyzete 1848-49-ben

9.50. – 10.10. Zakar Péter: Kossuth Lajos és Löw Lipót vitája

10.10. – 10.30. Csikány Tamás: A székely határőrök és a forradalom

10.30. – 10.50. Rosonczy Ildikó: Az orosz intervenciós hadsereg tisztjeinek Kossuth-képe

10.50. – 11.20. Az „Aradi vértanúk” című életrajzi sorozat köteteinek bemutatója

- Süli Attila: Ormai Norbert, az első aradi vértanú

- Hajagos József: Török Ignác, a hadmérnök tábornok

- Hernády Zsolt: "Ha legyőznek is bennünket, de bírni soha nem fognak" Schweidel József tábornok élete

- Hegedános – Vendreűs Ji (Aschermann) Ferenc: Kiss Ernő altábornagy, "a bánsági nábob"

- Pelyach István (szerk.): Damjanich János, „a mindig győztes” tábornok

- Solymosi József: Kazinczy Lajos, a tizenötödik aradi vértanú

A köteteket bemutatja Hermann Róbert, a sorozat szerkesztője

 

11.20. – 11.40. Szünet

 

2. ülésszak

11.40. – 12.00. Pelyach István: Kossuth és Damjanich János

12.00. – 12.20. Kemény Krisztián: Kossuth és Dembinski

12.20. – 12.40. Hóvári János: David Urquhart látogatása Kossuthnál Kütahyában

12.40. – 13.00. Csorba László: Egy ismeretlen arckép—Kossuth Kütahyában

13.00. – 13.20. Hermann Róbert: Kossuth kiadatlan vitairata Görgeiről

 

Zárszó