Elnyert Erasmus+ KA2 pályázat: TEEM projekt

A Károli Gáspár Református Egyetem Történettudományi Intézete konzorciumi partnerként részt vesz a Graz Universitat (Professor Alois Ecker irányításával) által elnyert Erasmus+ KA2 pályázatban, melynek címe Civic and History Teachers‘ Education in Europe. Modules for the Development of Democratic Competences and Social Responsibility of Teacher Trainees (TEEM)Történelem- és állampolgári ismeretek tanárainak képzése Európában. Modulok a tanárszakos hallgatók demokratikus kompetenciáinak és társadalmi felelősségének fejlesztéséért.

A projektben résztvevő intézmények: Universität Graz (Ausztria); Universität Augsburg (Németország); Universidad de Valladolid (Spanyolország); Uniwesytet Wroclawski (Lengyelország); Pädagogische Hochshule Luzern (Svájc); Károli Gáspár Református Egyetem (Magyarország)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact

A projekt kiindulópontja az, hogy a „történelem” tantárgy egyik feladata, hogy eligazítson mai társadalmainkban. A projekt célja a tanárképzés minőségének javítása; a tanárképzés innovációjának előmozdítása; a nyílt oktatási források fejlesztése, amelyek használhatók a tanárképzésben a történelem, az állampolgári ismeretek, a társadalmi és kulturális ismeretek tanárszakosainak oktatásában. Emellett a projekt egy olyan stratégiai hálózatot kíván kiépíteni, amely segíti az európai szintű tanterv-vitákat és elősegíti, hogy az oktatási kérdésekben is szélesebb körű együttműködés bontakozhasson ki a tanárképzést folytató intézményekben.

 

Azért, hogy a jövőbeli történelemtanárok képesek legyenek a fiatalokat felkészíteni az iskolában egy jövőorientált és sokszínű Európára a projektcsoport többek között öt tanulási / oktatási modult (Európai identitás és európai tudatosság; Ifjúsági kultúra és digitális média; Emberi jogok és társadalmi értékek; Migráció globális szempontból; Aktív állampolgárság és társadalmi felelősségvállalás) készít el azzal a céllal, hogy ezek az Unió országaiban a tanárképzés tanterveinek részeivé váljanak. Másrészt, létrehoz egy webhelyet, ami nem csak adatbázis és tartalmazza a modulokat, hanem az együttműködés színtere is. A modulok tesztelésében valamennyi résztvevő egyetem hallgatói is részt vesznek.