Diktátorok és diktatúrák a Karib térségben

Horváth Emőkének, a Történettudományi Intézet docensének (Új- és Jelenkori Történeti Tanszék) szerkesztői és szerzői részvételével jelent meg a L’ Harmattan Kiadó gondozásában a Karib térséget kutató magyar szakemberek újabb kötete Diktátorok és diktatúrák a Karib térségben címmel. A könyv a hazai szakmai műhelyek informális összefogásaként született meg. A kötet tanulmányai interdiszciplináris módon közelítik meg a témát, egyrészt történelmi-politikai szemszögből vizsgálják a diktatúrák természetét, másrészt a kultúra és az irodalom perspektívájából közelítik meg a témát. A könyv szerzői mindannyian elismert magyarországi hispanisták, Latin-Amerika kutatók, akik az utóbbi években tudatosan törekedtek arra, hogy magyar nyelven egyre több, a térséggel foglalkozó és különböző tudományághoz kapcsolódó tanulmány és könyv jelenjen meg a vizsgált földrajzi régióról.

Könyv