Monográfia

Károli Könyvek

2011-ben megújult Egyetemünk könyvkiadási rendszere. Az eddigi kiadványokat felváltotta az Egyetem és a L’Harmattan Kiadó közös sorozata, a Károli Könyvek, amely alapvetően három alsorozatra tagolódik. Az egyik alsorozatba tartoznak a monografikus jellegű munkák, egy másik, külön alsorozatba soroljuk a tanulmány- és konferencia-köteteket. A harmadik alsorozat pedig a forráskiadványokat, fordításokat, műfordításokat öleli fel. A Károli Könyvek sorozat egyes köteteinek kiadása dékáni hatáskör. A sorozatszerkesztő dr. Sepsi Enikő.

Monográfia
Adatok a magyar református prédikációs gyakorlatok újraértékeléséhez 1784 – 1878 között  Antifilozófusok –
Huszonöt időszerű
kérdése a
kereszténységhez 
A képzelet másik oldala
A lélek színháza Az eljövendő árnyékai A munkajogi megfelelés
ösztönzésének újszerű
jogi eszközei
A néprajzi és
antropológiai
filmkészítés
A magyar
társadalombiztosítási
és szociális
ellátások rendszere
A tér poétikája – a poétika tere
 Empátia - A beleélés
lélektana
Életútinterjú Freud, avagy a
modernitás mítosza
Gyulai Pál személyisége
és esztétikája
Huizinga Noster Jakab, az Úr testvére
Jézus csodáiról szóló
elbeszélések Márk
evangéliumában
Kép, jelenlét, kenózis a kortárs francia költészetben és Valère Novarina színházában Költészet és szakralitás
Lélektan és politika.
Pszichotudományok
a magyarországi
államszocializmusban
1945–1970
Life Story and
Christian Metanarration
Magyar nyelvtörténeti
tanulmányok
Munka és társadalom Műtárgyak a
boncteremben
Pilinszky János
mozdulatlan színháza
Protestáns
egyházértelmezés
a reformáció
századában
a jelentősebb
egyházi
rendtartásokban
Pszichedelikumok
és
spiritualitás
Sisi személyének
teológiai portréja
Szakrális
kommunikáció
Templom mint teológia Teológia a szószéken
Török szövetség -
Habsburg kiegyezés
Trendek a kortárs
olasz drámában
Túlélési stratégiák a
magyar gazdaságban
     
Vallásdidaktika     

 

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube