Alkalmazott Névkutatás 2019

Az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, valamint a Magyar Nyelvtudományi Társaság

2019. szeptember 25-én, szerdán

Alkalmazott Névkutatás 2019. Tulajdonnevek: tudományos és laikus alkalmazások

címmel szimpóziumot rendez.

A szimpózium helyszíne:

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

 

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, alagsor -150

PROGRAM

 

13.00–13.10 Megnyitó: Juhász Dezső

 

Tulajdonnevek laikus és tudományos megközelítésben (Elnök: Slíz Mariann)

 

13.10–13.30 Imreh Réka: A nem tudományos névfejtések alkalmazott vetületei

13.30–13.50 Farkas Tamás: Történelemkonstruálás – névkonstruálás. A honfoglalás korának személynevei és az utókor

13.50–14.10 Rihmer Zoltán: Az egyházi személynevek használatának kérdései

14.10–14.30 Vincze Veronika: Tulajdonnevek a természetesnyelv-feldolgozásban

14.30–14.50 Hozzászólások, vita

 

14.50–15.20 Szünet

 

A Történeti magyar családnévatlasz programja és eredményei (Elnök: Bárth M. János)

 

15.20–15.50 N. Fodor János: Geolingvisztikai módszerek a történeti személynévkutatásban. A TMCsA. kutatási program céljai és eredményei

15.50–16.10 Németh Dániel: A Történeti magyar családnévatlasz mint az egyes régiók történeti kutatásának komplex forrása

16.10–16.25 Hauber Kitti: http://csaladnevatlasz.hu/ honlap és a háttérszoftver bemutatása

16.25–16.40 F. Láncz Éva: Névföldrajzi térképlapok felhasználási lehetőségei a középiskolai magyar nyelv oktatásában

16.40–16.55 Balogh Ábel: Névföldrajzi térképlapok felhasználási lehetőségei a középiskolai történelem oktatásában

16.55–17.15 Hozzászólások, vita

 

17.15–17.25 Zárszó: Farkas Tamás

 

Szervezőbizottság: Bölcskei Andrea, Farkas Tamás, N. Fodor János és Slíz Mariann

Információk: www.kre.hu/nyelveszet, https://www.facebook.com/nyelvtori/

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!