Készült: 2015-10-21
Módosítás: 2024-01-29

Bod Péter Könyvtár

Bod Péter Könyvtár

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kart 1993-ban alapították, a Kari Könyvtár szervezése egy évvel később, 1994 szeptemberében kezdődött el. Könyvtárunk fő célja a kar hallgatóinak és oktatóinak színvonalas szakirodalommal való ellátása és kutatómunkájuk segítése. Az állománygyarapítás az egyes szakok igényeihez igazodva indult el, tehát könyvtárunk gyűjtőkörét az alábbi tudományterületek jelölik ki: alkalmazott nyelvészet; angol filológia; neveléstudomány, egyháztörténet; filológia; filozófia irodalomtudomány; japanisztika; kultúrtörténet; magyar irodalomtörténet; magyar irodalomtudomány; magyar nyelvtudomány; művelődéstörténet; művészettörténet (általános-, film- és színházművészet); német irodalom; német filológia; nemzetiségi kérdés; néprajz; neveléselmélet; néderlandisztika; nyelvtanítás; nyelvtankönyvek; összehasonlító irodalomtudomány; pszichológia; régészet; társadalomtudományok; történelem; történettudomány.

A könyvtár által gyűjtött dokumentumtípusok között szerepel könyv, időszaki kiadvány, hangkazetta, videokazetta, CD- és DVD-lemez. Arra törekszünk, hogy az általunk gyűjtött dokumentumok közvetlenül kapcsolódjanak az oktatáshoz, támogassák a kutatást, ezért a kurrens irodalom beszerzésén kívül gondolunk a retrospektív fejlesztésre is. Az elmúlt évek során jelentős külön gyűjteményekkel gyarapodott könyvtárunk. Állományunkban megtalálható a Kéry László-gyűjtemény, amelynek gerincét az angol irodalom és filológia (amelynek különösen értékes része a Shakespeare-szakirodalom), valamint magyar irodalom és irodalomtudomány alkotja. Kovalovszky Miklós könyvtárából Ady Endrére vonatkozó egyedülálló irodalmi és nyelvészeti munkák kerültek tulajdonunkba. Béládi Miklós adományát a 60-as, 70-es, 80-as évek irodalomtörténeti és hazai szépirodalmi kötetei, valamint az ismert politikai körülmények miatt Magyarországon ritka, határon túli szépirodalom nagyrészt dedikált példányai képezik. Lőrincze Lajos könyvtárának nyelvészeti folyóiratai, szótárai elsősorban magyar szakos hallgatóink munkáját segítik, az Egri-hagyaték pedig az angol szakos oktatók és hallgatók kutatásait támogatja.
Külön említés érdemel a Csernohorszky-hagyaték, amelyben forrásértékű magyar és idegen nyelvű hadtörténeti szakirodalom található. Bagdy Emőke és Bagdy István könyvadományai pedig jelentősen hozzájárulnak a pszichológia, filozófia és vallástudományi jellegű állomány gyarapításához. Emellett értékes részét képezi állományunknak irodalomtudomány, filozófia és szociológia témában (magyar és német nyelven) Zalán Péter és Szablyár Anna könyvadománya, míg Vécsei Eszter donációja a művészettörténet tanulmányozására adhat bővebb lehetőséget. Külföldi egyetemek (pl. Leuveni Egyetem, Saarbrücken-i ill. a Bielefeld-i Egyetem) jóvoltából - mind mennyiségét, mind pedig mélységét tekintve- gyarapodott a Német-és Holland nyelvi részleg állománya. Hoppál Mihály Széchenyi-díjas etnológus, folklorista ajándékozta nekünk gyűjteményét a samanizmus hagyományos és modern formái, etnoszemiotika, mitológiakutatás és a népi gyógyászat tárgykörében. Ezt bővíti ki Vajda László etnológus hagyatéka, akinek a pásztorkultúrák és a mitológia kutatása képezi munkásságának központi elmeit, főként Afrika (Kelet-Afrika) és Eurázsia területén.

Könyvtárunk állományának további részét képezi Szeleczky Zita színművésznő magánlevelezésiből feldolgozott speciális különgyűjteményünk, mely magába foglalja Szeleczky Zita 1946-1952 között folytatott magánlevelezéseit, valamint egy külön kutatási anyagot, mely tartalmazza a Színésznő színházi- és filmszerepeit, emigrációs dokumentumokat, a vele kapcsolatosan publikált sajtóanyagokat, továbbá rajongói levelezéseket.

A gyűjtemény tartalma itt tekinthető meg.

A Szeleczky Zita magánlevelezésének megtekintése engedélyhez kötött, melynek igénybevételét az innen letöltött dokumentummal lehet kérvényezni.A könyvtár állománya:
85 640 könyvtári egység; az időszaki kiadványok száma: 80 féle magyar és 17 féle idegen nyelvű periodika.
Az egyetem által előfizetett online adatbázisok is elérhetőek a könyvtári egységeinkben – 26000 folyóirat, több millió teljes szövegű cikk, tanulmány hozzáférhető az alábbiakban: Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag, Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MeRSZ), Akadémiai Kiadó Szótárai, ATLA, Brill Journals – Religious Studies, Clarivate Analytics – Web of Science, Emerald – Emerald Insight – Health & Social Care, SZAKTÁRS adatbázis (Balassi Kiadó, Gondolat Kiadó, Kortárs Kiadó, Kronosz Kiadó, L’Harmattan Kiadó, Osiris Kiadó), JSTOR.


Könyvtárunk szolgáltatásairól, technikai felszereltségéről elmondható, hogy a gyűjtemény nyilvános: ingyenes beiratkozást biztosítunk a Kar hallgatóinak, oktatóinak, kutatóinak és dolgozóinak. A könyvtár katalógusa eduID azonosítóval használható.
Mindenki másnak (aki nem rendelkezik kari jogviszonnyal) helyben használatra van lehetősége napijegy ellenében.

Jelenleg 4 könyvtári egységünk üzemel:

Reviczky u. 4-ben a német-holland nyelvi részleg, filozófia, vallástudományi, társadalomtudományi, néprajzi, művészettudományi, szépirodalom, valamint a neveléstudományi, nyelvészeti és magyar irodalomtudományi állomány;

a Károlyi-Csekonics-palota Könyvtárában történelemtudományi, régészeti szakállomány;

a Dózsa György út 25-ben az angol nyelvi részleg található, illetve

a Pszichológia Intézetben a pszichológiai szakkönyvtárunkban várjuk az olvasókat.

Könyvállományunk 80%-a található szabadpolcon, és időszaki kiadványaink teljes körének kurrens évfolyamai is megtalálhatók. Kézikönyvtári állományunkon kívül az állomány kölcsönözhető. A kari intézetek közül a Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézetében működik letéti könyvtár, amely a kézikönyvtári anyag kivételével szintén kölcsönözhető.

Reviczky utcai olvasóteremben 9 számítógép áll az olvasók rendelkezésére, amelyből 6 az online elérhető adatbázisokhoz és könyvtári katalógusunkhoz, 3 pedig a korábbi évek szakdolgozataihoz ad hozzáférést. Pszichológia Intézeti Könyvtárunkban jelenleg 2 szakdolgozatos, 1 internetes, 1 SPSS tesztes, Dózsa György úti Könyvtárunkban pedig 1 internetes számítógép üzemel (online adatbázis és katalógus hozzáféréssel). 

Az olvasóteremben könyvtárunk katalógusának rekordjai, valamint az internet segítségével lehetőség van irodalomkutatásra a hazai és a külföldi könyvtárak katalógusaiból.Rövid ismertető az Egyetem által előfizetett tudományos adatbázisokról

Liberty Katalógus

Folyóirataink

Gyakran ismételt kérdések – láthatóság, MTMT, oktatói honlap karbantartása kapcsán

 

Elérhetőség:
Cím: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonszám: +36 1 483-2863
Fax: +36 1 483-2864


Könyvtárvezető:
Rideg Orsolya
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Munkatársak:

Cser Krisztina (D25 könyvtárosa, MTMT 5-ös adminisztrátor)
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Gáspár András (D25 könyvtárosa)
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Lőrincz Judit (Német nyelvű részleg könyvtárosa, MTMT 5-ös adminisztrátor)
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Mátyás Anna Réka (Károlyi-Csekonics-palota könyvtárosa)
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Pekó Réka Orsolya (Bod Péter Könyvtár könyvtárosa)
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Polyák Dávid (Károlyi-Csekonics-palota könyvtárosa)
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Rácz Enikő Míra (Pszichológiai Intézet könyvtárosa)
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szabó Zoltán (Bod Péter Könyvtár könyvtárosa)
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


Bod Péter Könyvtár (Reviczky utca 4.):
A Reviczky utcai épületünkben az udvaron keresztülhaladva, majd újra az épületbe belépve, a jobbra induló folyosó végén található (kétszárnyú, fehér ajtó).

Könyvtáros:

Pekó Réka Orsolya (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Szabó Zoltán (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám: +36 1 483-2863


Nyitvatartás:

Hétfő: 9:00 – 16:00
Kedd: 9:00 – 16:00
Szerda: 9:00 – 13:00
Csütörtök: 9:00 – 16:00
Péntek: 9:00 – 12:00


Német és Holland Nyelvű Részleg (Reviczky u 4.):
A Reviczky utcai épületünkben az udvaron keresztülhaladva, majd újra az épületbe belépve rögtön jobbra az első ajtó.


Könyvtárosok:

Lőrincz Judit (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) (Német nyelvű részleg könyvtárosa)

Nyitvatartás:
Hétfő: 9:00 – 12:00
Kedd: 9:00 – 12:00
Szerda: 9:00 – 12:00
Csütörtök: 9:00 – 12:00
Péntek: zárva

 

Tudományos adatbázisok germanistáknak

 

Károlyi-Csekonics-palota (Reviczky u 6.):
Keleti nyelvek és kultúrák, történelemtudomány, régészet.

Könyvtárosok:

Mátyás Anna Réka (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Polyák Dávid (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Nyitvatartás:
Hétfő: 9:00 – 16:00
Kedd: 9:00 – 16:00
Szerda: 9:00 – 13:00
Csütörtök: 9:00 – 16:00
Péntek: 9:00 – 12:00

 

Bod Péter Könyvtár (Dózsa György út 25 -27.):
A Dózsa György úti épületünkben a 3. sz. kapun belépve, az alagsorban található (balra a második ajtó).

Könyvtárosok:

Cser Krisztina (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
Gáspár András (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
Telefonszám: +36 1 872-1714

Nyitvatartás:
Hétfő: 10:00 – 15:30
Kedd: 10:00 – 15:30
Szerda: 9:00 – 13:00
Csütörtök: 10:00 – 15:30
Péntek: 10:00 – 13:00

 

Pszichológiai Intézet Könyvtára: (Bécsi út 324.):
A főkapun belépve, jobbra a 3. sz. épület 1. emeletén található.

Könyvtárosok:

Kisfalvi Katalin (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Rácz Enikő Mira (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. )

Telefonszám: +36 30 879 8184

Nyitvatartás:
Hétfő: 9:30 – 16:00
Kedd: 9:30 – 18:00
Szerda: 9:30 – 18:00
Csütörtök: 9.30 – 13.00
Péntek: 9.30 – 13:00

 

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin