Készült: 2015-10-21
Módosítás: 2024-02-23

Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet

   

 

A Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet 2012. december 1-jén jött létre Prof. Dr. Sepsi Enikő vezetésével, szenátusi határozattal. Az Intézet a korábban önállóan működő Színháztudományi Tanszéket, a Szabadbölcsészet Tanszékeket, a Művészettörténet Tanszéket és az újonnan létrejött Művészettudományi és Médiapedagógiai Tanszéket foglalja magában.

Az Intézet egyik részét alkotó Szabadbölcsészet Tanszék 2008. február 1. óta létezik az egyetem önálló szervezeti egységeként. A tanszék elsődleges feladata a Szabad bölcsészet alapszak és a Vallástudomány mesterszak képzésének biztosítása, de emellett a minden bölcsész számára kötelező Filozófiatörténet, Egyházismeret és Bevezetés a Biblia olvasásába tantárgyak felügyelete és megtartása is a tanszék oktatóinak kompetenciájába tarttrozik. A Szabad bölcsészet alapszak széles körű betekintést nyújt a filozófiai és a művészetekkel kapcsolatos tudományokba, nagy hangsúlyt fektetve a filozófiai stúdiumokra. Az alapszak Művészettörténet specializációja a művészettörténet, Vallástudomány specializációja a vallási eszmék és jelenségek tanulmányozásába vezeti be a hallgatókat, a Filozófia specializáció pedig lehetőséget kínál arra, hogy a hallgatók mélyebb jártasságra tegyenek szert a filozófiai gondolkodásban. Mind a Szabad bölcsészet alapszak, mind a Vallástudomány mesterszak sajátosságai közé tartozik a klasszikus nyelvek, valamint az ókori vallástörténet kiemelt oktatása. A (nappali és levelező munkarendben is oktatott) Vallástudomány mesterszak Vallástörténet szakiránya a vallási jelenségek mind időben, mind térben lehető legszélesebb spektrumát öleli fel az egyes tudományterületek elismert specialistái segítségével. A Tanszéken jelenleg Szabad bölcsészet (Filozófia, Művészettörténet, illetve Vallástudomány) minor elvégzésére van lehetőség. Posztgraduális képzés keretében indítjuk a két féléves Erkölcstan, etika szakos pedagógus szakirányú továbbképzési szakot is levelező munkarendben.

A Színháztudományi Tanszék 2009. április 1-jével jött létre. A Theatron színháztudományi periodika köré épített műhely dolgozta ki a teatrológia oktatásának a lineáris képzési rendszerhez igazított rendjét. Ez a kínálat az új kollégáknak köszönhetően tovább bővült, a 2016/2017. tanévtől kezdve pedig a gyakorlati dramaturgia és a rendezés művészete felé orientálódott. A tanszék munkája a képzés több szintjén indított programokban kerül megjelenítésre. Alapképzésben a Kar bármely hallgatója (kivéve a szociológia, történelem és pszichológia szakos hallgatókat) felveheti az 50 kredites Színházi stúdiumok specializációt vagy annak egyes tanegységeit. Ennek elvégzése jó alapot biztosít a Színháztudomány Mesterszakhoz (de nem feltétele annak!), amelyet nappali és levelező munkarenden is indítunk. Főállású oktatóink mellett a színháztudomány több elismert kutatója, illetve neves rendezők, dramaturgok, drámaírók tanítanak nálunk megbízott előadóként.

A Művészettudományi és Médiapedagógiai Tanszék 2017 nyarán jött létre a Média-, mozgókép- és kommunikációtanári osztatlan képzés; a Drámapedagógia szakirányú továbbképzési szak, a Kodály-kultúra Magyarországon és külföldön szakirányú továbbképzési szak (magyar és angol nyelven); a Színház- és filmművészeti szakíró, kritikus szakirányú továbbképzési szak; a Bölcsészettudományi, egyházi, jogi, gazdasági, műszaki, európai uniós és társadalomtudományi szakfordítói és műfordítói szakirányú továbbképzési szak, valamint a Vizuális kultúra, vizuális nevelés pedagógus-továbbképzési program, a Bevezetés az írás-, olvasás- és a biblioterápiás gyakorlatok pedagógiai alkalmazásába pedagógus-továbbképzési program és a pedagógus szakvizsga biblioterápiás moduljának, továbbá a Személyközpontú művészetpedagógia pedagógus-továbbképzési program oktatására. A KRE Állam-és Jogtudományi Karával valamint a Magyar Művészeti Akadémiával együttműködésben gondozzuk a Művészeti igazgatás és művészetmenedzsment szakirányú továbbképzési szakot. A tanszék oktatói kommunikáció-, irodalom-, film-, színház- és zenetudományi szakemberek, fordítók, művészeti menedzserek.

A Művészettörténet Tanszék 2015 őszén jött létre, hogy az alapképzésre (Szabad bölcsészet, művészettörténet specializáció) épülve kidolgozza a művészettörténet mesterképzés rendjét, és biztosítsa a BA-n végzettek továbbtanulási lehetőségét, specializálódását. A Művészettörténet mesterszak részben elmélyülést tesz majd lehetővé a tudomány sajátos kérdéseiben, módszereiben a középkortól napjainkig, részben pedig a Műemlékvédelemmuzeológia specializáció révén a gyakorlati művészettörténeti munkába és ennek összefüggésrendszerébe vezeti be a hallgatókat. Főállású oktatóink mellett a KRE több tudományos műhelyéből (néderlandisztika, színháztudomány, kommunikáció stb.) illetve a széles szakterület más (művészeti, intézményes) műhelyeiből kutatók, művészek vesznek részt a tanszék munkájában.

 

AKTUÁLIS HÍREK

 

10 éves a Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet: December 2-án ünnepelte alapításának tizedik évfordulóját a Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet. Az ünnepségre az intézet meghívta az elmúlt évtizedben – sőt több népszerű szak esetében annál régebben – végzett több mint 700 hallgatóját. A jó hangulatban zajlott eseményen az emlékek és életutak megosztása remek lehetőséget teremtett a kapcsolatok felelevenítésére, és újabbak építésére.

 

 

 

Az Intézet által gondozott szakok:


Szabadbölcsészet alapképzési szak (Művészettörténet, Vallástudomány és Filozófia specializációval, Szabadbölcsészet, Művészettörténet, Filozófia illetve Vallástudomány minorral)
Színházi stúdiumok specializáció
Színháztudomány mesterképzési szak (nappali és levelező)
Vallástudomány mesterképzési szak (nappali és levelező)
Drámapedagógia szakirányú továbbképzési szak
Erkölcstan, etika szakos pedagógus szakirányú továbbképzési szak
Kodály-kultúra Magyarországon és külföldön szakirányú továbbképzési szak
Kodály Culture in Hungary and Worldwide Specialist Postgraduate Programme
Bölcsészettudományi, egyházi, jogi, gazdasági, műszaki, európai uniós és társadalomtudományi szakfordítói és műfordítói szakirányú továbbképzés
Mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár osztatlan tanárképzési szak (5 éves képzés)
Vizuális kultúra és vizuális nevelés 60 órás pedagógus-továbbképzés
Bevezetés az írás-, olvasás- és biblioterápiás technikák pedagógiai alkalmazásába 60 órás pedagógus-továbbképzés
Személyközpontú művészetpedagógia 30 órás pedagógus-továbbképzés
Színház- és filmművészeti szakíró, kritikus szakirányú továbbképzési szak
Művészeti igazgatás és művészetmenedzsment szakirányú továbbképzési szak
Művészettörténet mesterképzés
Pedagógus szakvizsga - Biblioterapeuta szakirányú továbbképzésAz Intézet szervezetén belül működő tudományos műhelyek/kutatócsoportok:

Kódváltás a művészetekben
Színház és társadalom – színházpedagógia és színházszociológia Magyarországon
A misztika fogalmai és hagyományai az európai gondolkodásban (OTKA K 101503)
Misztikus Hagyományok Kutatócsoport (intézetközi)
„Színházi net-filológia” (OTKA 81400) kutatócsoport
Rítus, Színház és Irodalom Kutatócsoport
Szeleczky Zita Kutatócsoport
Interkulturális Kutatócsoport és Fordítóműhely
A felhasználóbarát színházi nevelés (OH_KUT/6/2017 sz)

Intézetvezető:
Dr. Rákóczy Anita egyetemi docens
Elérhetőség:
1088 Budapest, Reviczky u. 4., II. em. 224.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.    

Ügyintézés:

1088 Budapest, Reviczky u. 4., II. em. 226.

Temesvári Tímea – intézeti ügyintéző
(Művészetigazgatás és művészetmenedzsment szakirányú továbbképzés, Pedagógus továbbképzések (vizuális kultúra, vizuális nevelés; személyközpontú művészetpedagógia; bevezetés az írás-, olvasás- és biblioterápiás technikák pedagógiai alkalmazásába), Fordítói szakirányú továbbképzés, Drámapedagógia szakirányú továbbképzés, Színház és film szakíró kritikus szakirányú továbbképzés, Az intézethez tartozó kutatócsoportok adminisztrációja)
Telefon: +36-30/782-8308
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Geher-Balassa Eszter – tanszéki ügyintéző
(Szabadbölcsészet BA, Vallástudomány MA, Erkölcstan, etika szakos pedagógus továbbképzés)
Telefon: +36-30/227-7697
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Horváth Mónika – intézeti ügyintéző
(Színháztudomány MA, Művészettörténet MA, Dráma- és színházismeret tanár osztatlan tanárképzés, Dráma és színházismeret tanár rövid ciklusú tanárképzés, Mozgókép,- média és kommunikáció tanár osztatlan tanárképzés, Mozgókép,- média és kommunikáció tanár rövid ciklusú tanárképzés)
Telefon: +36-30/962-5097
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.HALLGATÓI ÜGYFÉLFOGADÁSI REND:
SZABADBÖLCSÉSZET TANSZÉK
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek
09:00-12:00
SZÍNHÁZTUDOMÁNY TANSZÉK
Hétfő, szerda, péntek
13:00-15:00
Kedd, Csütörtök
09:00-12:00
MŰVÉSZETTUDOMÁNYI- ÉS MŰVÉSZETPEDAGÓGIAI TANSZÉK
(Drámapedagógia, Szakírói, Szakfordítói és Művészeti igazgatás szakirányú továbbképzések)
Hétfő, szerda, péntek
13:00-15:00
Kedd, Csütörtök
09:00-12:00
MŰVÉSZETTÖRTÉNET TANSZÉK
Hétfő, szerda, péntek
13:00-15:00
Kedd, Csütörtök
09:00-12:00
 

Művészettudományi és Művészetpedagógiai Tanszék
Tanszékvezető: Dr. Rákóczy Anita egyetemi docens
Elérhetőség:
1088 Budapest, Reviczky u. 4., II. em. 224.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Művészettörténet Tanszék
Tanszékvezető: Dr. Jékely Zsombor tanszékvezető egyetemi docens
Elérhetőség:
1088 Budapest, Reviczky u. 4., II. em., 225.
Telefon: 483-2874
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

   
Szabadbölcsészet Tanszék
Tanszékvezető: Prof. Dr. Boros Gábor egyetemi tanár
Elérhetőség:
1088 Budapest, Reviczky u. 4., I. em., 111.
Telefon: 483-2871
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Színháztudományi Tanszék
Tanszékvezető: Dr. habil. Kiss Gabriella egyetemi docens
Elérhetőség:
1088 Budapest, Reviczky u. 4., II. em., 225.
Telefon: 483-2854
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Munkaviszonyban lévő oktatók:

Dr. Alex Leonas egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Béres István József egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Bethlenfalvy Ádám Bence egyetemi docenss Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Prof. Dr. Boros Gábor egyetemi tanár Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Borsi Attila János egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. habil. Domokos Johanna egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Faludy Judit egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
dr. habil. Horváth Orsolya egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Jékely Zsombor egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. habil. Kékesi Kun Árpád egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. habil. Kiss Gabriella egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Körömi Gábor, egyetemi tanársegéd Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Prof. Dr. Kucsera Tamás Gergely, egyetemi tanár Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Lannert Keresztély István egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Lips Adrián tudományos segédmunkatárs Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Lovász Irén egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Mudriczki Judit egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Ordasi Zsuzsanna egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Pacskovszki József egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Prof. Dr. Pásztori-Kupán István egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Prontvai Vera egyetemi adjunktus Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Rákóczy Anita egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
dr. habil. Sarnyai Csaba Máté egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Prof. Dr. Sepsi Enikő egyetemi tanár Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. habil Somhegyi Zoltán György egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Szabó Júlia Anna egyetemi adjunktus Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Szilasi Alex egyetemi tanársegéd Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Szabó Attila egyetemi adjunktus Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. habil. Vassányi Miklós Koppány egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. habil. Visky András egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Zalatnay István Endre egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

OKTATÓK FOGADÓÓRÁI 

Oktatóink idegenynyelvű publikációnak listája

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin