Készült: 2016-02-11
Módosítás: 2024-04-03

A Károli Gáspár Református Egyetem szabadbölcsész alapszakát elsősorban azoknak ajánljuk, akik:
- szeretnének alaposabban megismerkedni a vallás- és egyháztörténettel, idegen népek vallásaival, korunk legkülönbözőbb vallási jelenségeivel;
- el akarják sajátítani a tudományos kutatás módszertanát;
- tökéletesíteni szeretnék klasszikus és/vagy modern idegen nyelvi ismereteiket, szövegolvasó képességüket;
- érdeklődnek a vallás elméleti kérdései iránt;
- szeretnék külföldi tanulmányúton elmélyíteni szakmai tudásukat és nyelvismeretüket 

A vallástudományi mesterszak a szabadbölcsész alapszak vallástudományi szakirányára épül, de megfelelő számú vallástudományi kredit utólagos teljesítésével fölvehetik más szabadbölcsész szakirányon, illetve egyéb bölcsészet- és társadalomtudományi szakokon, valamint hitéleti szakokon végzett hallgatók. (A számításba vehető bölcsész és társadalomtudományi szakok: magyar, történelem, néprajz, ókori nyelvek és kultúrák, andragógia, szabadbölcsészet, nemzetközi tanulmányok, politológia, informatikus könyvtáros, kommunikáció- és médiatudomány, kulturális antropológia, szociológia, társadalmi tanulmányok.)

A mesterszak (vallástörténeti és valláselméleti szakiránnyal) három szakaszra osztható. Az alapozó szakasz kutatásmódszertani és nyelvi bevezetést ad. A törzsképzési szakasz betekintést nyújt a világvallások történetébe, bemutatja a vallási meggyőződések érvényesülését a társadalomban, hatásukat a művészetekre. Ezek után a hallgatók szakirányt választhatnak.

A vallástörténeti szakirány a világtörténelem legfontosabb vallásaiba ad bevezetést az ókori Egyiptomtól a mai irányzatokig, nem felejtkezve el a távol-keleti vallásokról és a természeti népek hitvilágáról sem. Itt tárgyaljuk a hazai vallásosság gyökereit és politikai kereteit is. Az ezzel párhuzamosan futó valláselmélet szakirány alapos képet kíván adni a vallási hermeneutika, a vallásfilozófia és a vallásantropológia legfontosabb problémáiról és irányzatairól, megismerteti a hallgatókat nemcsak a természettudomány és a politikaelmélet, hanem a szépirodalom vallási vonatkozásaival is, és végigvezeti őket a misztikus gondolkozás történetén egészen a mai ezoterikus irányzatokig. A tanulmányok elmélyítését szolgálják a kötelezően választható kurzusok és egy, a másik szakirányból felvehető kurzus.

Legjobb hallgatóink mesterszakos tanulmányaik során a Leuveni Katolikus Egyetemmel kötött Erasmus-szerződésnek köszönhetően fél éves külföldi képzésben is részt vehetnek. Diákjainkat bevonjuk konferenciák szervezésébe, biztatjuk őket tudományos rendezvények látogatására és a legtehetségesebbeket publikációs lehetőségekhez segítjük.

2010 szeptemberétől a vallástudományi mesterszakot levelező munkarenden is elvégezhető. A jelentkezés feltételei azonosak a nappalis mesterképzésével.

Vallástudomány mesterképzés záróvizsga tételsor

Vallástudomány MA felvételi követelmények

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin