Készült: 2020-05-14
Módosítás: 2023-11-20

 

Tájékoztató a téma- és konzulens választásról, illetve a határidőn túli leadás és módosítások menetéről

 

Tisztelt Hallgatónk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a 2019/2020/II. félévtől a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán a neptun rendszeren keresztül, elektronikusan történik a szakdolgozati témabejelentő lapok „leadása”: vagyis a szakdolgozati téma- és konzulens választás azon hallgatóknak, akiknek a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (továbbiakban TVSz.) 77. § (4)-(5) bekezdése ezt előirányozza az adott félévben.

Témabejelentés határideje:

 • alapképzésben: IV. aktív félév szorgalmi időszakának vége
 • 3 féléves és 5 féléves mesterképzésben (osztott tanári): összefüggő tanítási gyakorlatot megelőző félévben
 • 4 féléves mesterképzésben: II. aktív félév szorgalmi időszakának vége
 • 10 féléves osztatlan tanári mesterképzésben: összefüggő szakmai gyakorlatot megelőző félévben
 • 11 féléves osztatlan tanári mesterképzésben: összefüggő szakmai gyakorlatot megelőző félévben
 • 12 féléves osztatlan tanári mesterképzésben: összefüggő szakmai gyakorlatot megelőző félévben
 • 3 féléves szakirányú továbbképzésben: II. félév szorgalmi időszakának vége
 • 4 féléves szakirányú továbbképzésben: III. félév szorgalmi időszakának vége
 • Mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzésben: IV. félév szorgalmi időszakának vége
 • Online mentálhigiénés tanácsadás szakirányú továbbképzésben: III. szemeszter szorgalmi időszakának vége

 

A BTK két féléves szakirányú továbbképzései esetén nem kell előzetesen szakdolgozati témát választani.

Segédlet:

Szakdolgozati témaválasztás útmutatója magyar nyelven:

https://btk.kre.hu/images/TO/2020/KRE_Utmutato_Hallgatoknak_a_szakdolgozat_temavalasztashoz_NEPTUNban_vegleges_20200514.pptx

 

Szakdolgozati témaválasztás útmutatója angol nyelven:

https://btk.kre.hu/images/TO/2020/KRE_Student_s_Guide_to_Thesis_Topic_Application_in_NEPTUN_final_20200514.pptx

 

 

Szakdolgozati téma és/vagy konzulens megváltoztatása: 4 100,- Ft

Szakdolgozati témabejelentés határidőn túl: 3 800,- Ft

 

A változtatás bejelentésének módja: Az űrlapot 1 példányban kell benyújtani a Tanulmányi Osztályra (TO.) a megfelelő aláírásokkal ellátva, azt követően, hogy a kérelemhez tartozó díj a Neptunon kiírásra került a hallgató által, majd utalásra végül pedig teljesítésre.

díjtétel teljesítésének igazolását a kérelemhez csatolni szükséges (Neptunból kinyomtatott „pénzügyi teljesítési igazolás”, vagy a teljesítés oldaláról készült „print screen”).

További információ az alábbi linken érhető el:  Kérelmek leadása – díjtétel kiírásával/teljesítésével

 

Téma és/vagy konzulens változtatáshoz, késedelmes választáshoz a tanszék/intézetvezetői engedély is szükséges.

A változtatás bejelentésének utolsó határideje:

 • 10 és 12 féléves képzésben a IX. szemeszterben,
 • 8 féléves képzésben a VII. szemeszterben,
 • 6 féléves képzésben az V. szemeszterben,
 • 4 féléves diszciplináris képzésben a III. szemeszterben

a félévi vizsgaidőszak utolsó napja.

Az űrlap elérhető: Témabejelentő lap és/vagy témavezető (konzulens ) váltására irányuló kérelem

 

Tájékoztatásul:

TVSz. 77. § (9) A szakdolgozat elkészítéséhez a hallgatónak témavezető (konzulens) tanárt kell felkérnie
Alapképzésben témavezető lehet:
- a tudományos fokozattal rendelkező, az Egyetemmel munkaviszonyban álló oktató, tudományos kutató;
- személyre és tudományterületre vonatkozó dékáni engedély esetén a tudományos fokozattal nem rendelkező,
az Egyetemmel munkaviszonyban álló oktató, tudományos kutató.

Mesterképzésben illetve osztatlan képzésben a tudományos fokozattal rendelkező, legalább adjunktusi beosztású,
az Egyetemmel munkaviszonyban álló oktató, illetve kutató lehet témavezető.

Amennyiben a kutatott téma igényli, a dékán engedélyezheti, hogy a választott témavezető mellett tudományos fokozattal
rendelkező külső konzulens is felkérhető legyen témavezetőnek.

 

 

Üdvözlettel:

Tanulmányi Osztály

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin