Dolgozatok (szakdolgozat, szakdolgozati portfólió, portfólió, záródolgozat) formai és feltöltési (Neptunba) követelményei

 

Kategóriák:

 

Alapképzési szakok (anglisztika, germanisztika [néderlandisztika], germanisztika [német], keleti nyelvek és kultúrák [japán], keleti nyelvek és kultúrák [kínai], kommunikáció- és médiatudomány, magyar, pszichológia, szabad bölcsészet, szociológia, történelem)
Szakdolgozat formai és Neptun feltöltési, leadási követelményei

 

Pszichológia alapképzés
Szakdolgozat portfólió formai és Neptun feltöltési, leadási követelményei

 

Mesterképzés diszciplináris szakok
Szakdolgozat formai és Neptun feltöltési, leadási követelményei

 

Mestertanár képzés 2,4,5 félévesek, Mestertanár képzés – nappali illetve, Mestertanár képzés (T/D)
Portfólió és kapcsolódó dolgozat Neptun feltöltési, leadási követelményei

 

Osztatlan tanári mesterképzés [10-11-12 féléves képzésben]
Szakdolgozat formai és Neptun feltöltési, leadási követelményei
Portfólió Neptun feltöltési, leadási követelményei

 

Szakirányú továbbképzés szakok (drámapedagógia; erkölcstan, etika szakos pedagógus; gyermek és ifjúsági irodalmi szakember; IKT-oktatásmódszertan; Latin Amerika szakreferens; magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus; művészeti igazgatás és művészetmenedzsment; pedagógus szakvizsga (2017-ben vagy azelőtt kezdett hallgatók); színház és filmművészeti szakíró, kritikus; gazdaságpszichológia, üzleti etika, szervezeti önismeret; mentálhigiénés segítő; online mentálhigiénés tanácsadás; rajzvizsgálati szaktanácsadó; szupervizor (2021-ben vagy azelőtt kezdett hallgatók))
Szakdolgozat formai és Neptun feltöltési, leadási követelményei

 

Magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus szakirányú továbbképzés (2020-ban vagy azután kezdett hallgatók)
Portfólió Neptun feltöltési, leadási követelményei

 

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés(2021-ben vagy azután kezdett hallgatóknak)
Portfólió Neptun feltöltési, leadási követelményei

 

Szakfordítói és műfordítói szakirányú továbbképzés 3-4  félév
A záródolgozat formai és Neptun feltöltési, leadási követelményei

 

 

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin