Dolgozatok (szakdolgozat, szakdolgozati portfólió, portfólió, záródolgozat) formai és feltöltési (Neptunba) követelményei

 

Kategóriák:

 

Alapképzési szakok (anglisztika, germanisztika [néderlandisztika], germanisztika [német], keleti nyelvek és kultúrák [japán], keleti nyelvek és kultúrák [kínai], kommunikáció- és médiatudomány, magyar, pszichológia, szabad bölcsészet, szociológia, történelem)
Szakdolgozat formai és Neptun feltöltési, leadási követelményei

 

Pszichológia alapképzés
Szakdolgozat portfólió formai és Neptun feltöltési, leadási követelményei

 

Mesterképzés diszciplináris szakok
Szakdolgozat formai és Neptun feltöltési, leadási követelményei

 

Osztatlan tanári mesterképzés [10-11-12 féléves képzésben]
Szakdolgozat formai és Neptun feltöltési, leadási követelményei

 

Szakirányú továbbképzés szakok (drámapedagógia; erkölcstan, etika szakos pedagógus; gyermek és ifjúsági irodalmi szakember; Latin Amerika szakreferens; magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus; művészeti igazgatás és művészetmenedzsment; pedagógus szakvizsga (2017-ben vagy azelőtt kezdett hallgatók); színház és filmművészeti szakíró, kritikus; gazdaságpszichológia, üzleti etika, szervezeti önismeret; mentálhigiénés segítő; online mentálhigiénés tanácsadás; rajzvizsgálati szaktanácsadó; szupervizor; szupervizor-coach) –
Szakdolgozat formai és Neptun feltöltési, leadási követelményei

 

Szakfordítói és műfordítói szakirányú továbbképzés 3-4  félév
A záródolgozat formai és Neptun feltöltési, leadási követelményei