Készült: 2015-10-21
Módosítás: 2023-09-13

Kreditelismertetés

Kreditelismertetés (korábban teljesített tantárgyak elismertetése)

A kreditelismertetés eljárási díját a kérelem beadását megelőzően Önnek kell kiírni a Neptun egységes tanulmányi rendszerben és megfizetni.

A díjtétel teljesítésének igazolását a kérelemhez csatolni szükséges (Neptunból kinyomtatott „pénzügyi teljesítési igazolás”, vagy a teljesítés oldaláról készült „print screen”).

További információ az alábbi linken érhető el:  Kérelmek leadása - díjtétel kiírásával/teljesítésével

 

Kreditátviteli kérelem: tájékoztató és adatlap, kötelező kitöltendő elektronikus KÁB felület

Kreditátviteli adatlap szakos és szabadon választott tárgyak elismertetéséhez

Tájékoztató a kreditátviteli eljárás menetéről és a kreditátviteli űrlap kitöltéséről

Használati útmutató a KAB elektronikus melléklet kitöltő felülethez

KAB elektronikus melléklet kitöltő felület

 

Felhívjuk figyelmét, kizárólag az adatlapon a Tanszék/Intézet/Oktató által elfogadott tárgyakat kell az elektronikus felületre felvinni, az adatlap (elfogadott) sorrendjének megfelelően.

FONTOS információ!
Nftv. 49. §

(7) *  A (3)-(6) bekezdésben meghatározottak végrehajtásával kapcsolatos kérdéseket a tanulmányi és vizsgaszabályzatban kell szabályozni, azzal a megkötéssel, hogy a hallgató a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez - a felsőoktatási intézményben folytatott, illetve más korábbi tanulmányok, továbbá az előzetesen megszerzett tudás kreditértékként való elismerése esetén is - a tanulmányi és vizsgaszabályzat szerinti kreditet, de legalább a képzés kreditértékének harmadát az adott intézmény adott képzésén köteles teljesíteni.

(7a) *  A (7) bekezdésben foglalt, a képzés kreditértéke legalább harmadának az adott intézmény adott képzésén történő megszerzésére vonatkozó előírást nem kell alkalmazni

a) doktori képzés,

b)az Európai Unió, a Visegrádi Alap és a Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram által finanszírozott programok keretében megvalósuló közös képzés,

c) a 23. § (1) bekezdése szerinti megállapodás alapján ugyanazon képzési terület szerinti szakra átvett hallgató és

d) ugyanazon szakra felvett korábbi hallgató esetében.

 

 

Pszichológia szakos Hallgatóknak (a fentieken túl): 

PETRA Kreditátviteli adatlap szakos és szabadon választott tárgyak elismertetéséhez

PETRA-Precedens Kezelő elérhető tantárgyai: https://btk.kre.hu/kab/petra/  

 

 

 

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin